دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عاملدار::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - عاملدار

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 سنتز التراسونیک دستیار دو اوره ای چارچوب های فلز عاملدار آلی برای سنجش فنل: مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
دو رکن چهار چوب الی فلزی شامل گروه عامل دار شده اوره به وسیله یک روش فرا شیمیایی سنتز می شود و به وسیله اسکن میکروسکوپ الکترونی، انکسار باروت X-ray ، طیف سنجی IR و انالیز اصلی توصیف می شود. زمانی از کاتیون صوتی و غلظتی از مواد اغازین با سنتز نانوذراتی ازTMU-32 وtmu-31 بهینه می شود. دو چهار چوب انتخاب شده جذاب برای یک مطالعه فلورسانس تطبیقی است. بنابراین، این توانایی پتانسیلی برای مشاهده فنول ارزیابی می شود. ارزیابی اشکاری از نقش نقش حساسی از پیوند هیدروژنی داخل گروه اوره حفره منفذ در توانایی از این ساختار در مشاهده فنول بخشیده می شود.
کلید واژه ها: چار چوب فلزی | Sonochemical | نانوذرات | پیوند هیدروژنی | گروه اوره
مقاله ترجمه شده
2 تجمع نانوذرات طلا مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی برای شناسایی بتای کازئین در نمونه های شیر گاو
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
روش سنتی Kjeldahl، که برای ارزیابی کیفیت شیر گاو مورد استفاده قرار گرفته بود، نقص ذاتی در ارائهء نمونهء وقت گیر و دو تجزیه و تحلیل برای تعیین تفاوت بین محتوای نیتروژن غیر پروتئینی و محتوای نیتروژن کلیِ پروتئین را ایجاد کرده بود. در اینجا، بر اساس پادتنِ عاملدار نانوذرات طلا (AuNPs)، روش رنگ سنجی را برای شناسایی بتای کازئین ( ) در نمونه های شیر گاو توصیف نمودیم. محدودهء خطیِ دینامیکی و LOD به ترتیب است. علاوه بر این، محتوای واقعی از در شیر گاو با استفاده از آزمایشات طراحی شده برآورد گشت. نتایج به دست آمده به دقت با آنهایی که از روش Kjeldahl استفاده نمودند، همخوانی داشت. مزایای استفاده از منجر به این می گردد که AuNP بر اساس تجمع مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی، بسیار ساده در نظر گرفته شده است. همچنین حساسیت و ویژگی بالای آن بدون نیاز به آماده سازی نمونه ارائه می گردد که آن را برای شناسایی محل در نمونه های شیر گاو پیشنهاد می گرداند.
کلید واژه ها: بتای کازئین | شناسای | شیر | نانوذرات طلا
مقاله ترجمه شده
3 مطالعه تابع دانسیته در جذبی از داروی ایزونیازید بر روی نانولوله کربنی تک دیواره اولیه و دابپ شده با B
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مطالعه اخیر یک طرح جدید با متحد کردن نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT و SWCNT داپت شده به عنوان اجرای مدل در اجرای هدف خاصی از شیمی درمانی خارج سلولی درمیان عامل دار کردن کوالانسی و غیر کوالانسی بر روی دیواره نانولوله را مورد کاوش قرار می دهد. مطالعات تابع دانسیته نشان داده است که عامل دار کردن غیر کوالانسی از ایزونوزیدINH بر پیوستگی کوالانسی مقدم است. مقدار انرژِ جذب کمتر نمایش داده شده، شکاف ، و مقایسه ای از توصیف مولکول کوانتومی در سیستم SWCNT و اماده شده است. جانشینی بورن سبب جذب اسانی از INH بر روی سایر اطراف نانولوله خنثی می شود. انالیز اربیتال مرزی از بار الکترونی در نانولوله بعد از عامل دار کردن دارای جهت است، اثر پیوند در نمونه داپت شده را می توان صادر کنیم. انتقال بار در عامل دار کردن کوالانسی از INH از طریق اتم B داپت شده مهم است، در حالی که در عامل دار کردن غیر کوالانسی یک مقدار کمی از انتقال بار ثبت می شود. مطالعات حلال پوشی انحلالی از INH در SWCNT داپت شده با B و با کمپلکس نانولوله اولیه ودارو مقایسه می شود. عامل دار کردن نانولوله از طریق کوالانسی و غیر کوالانسی می توان مهندسی ساده اینده نگری خاصی برای مطالعات ازمایشگاهی در ناحیه ای از تحقیقات است.
کليدواژگان: ايزونيازيد | نانولوله کربنی | عاملدار | نظریه کاربردی تراکم | توصیف کننده واکنش پذیر
مقاله ترجمه شده
4 مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار نانو سیال TiO2 /آب
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مقاله، مطالعه تجربی انتقال حرارت همرفتی و افت فشار جریان مغشوش نانو سیال TiO2-آب از طریق یک لوله مدور افقی و یکنواخت گرم، انجام گردیده است. نانوذرات کروی TiO2 با قطر اسمی 15 نانومتر توسط یک تصفیه شیمیایی جدید عامل دار شده و سپس در آب مقطر پراکنده شده اند تا تعلیق های ثابتی حاوی غلظت های حجمی 1/ 0 ، 5/0، 1، 5/1 و 2٪ نانوذرات را تشکیل دهند. نتایج نشان می دهد که ضرایب انتقال حرارت، با افزایش کسر حجمی نانو سیال افزایش می یابد و با تغییر عدد رینولدز تغییر نکرده است. افزایش عدد نوسلت در حدود 8٪ برای نانو سیال با 2٪ کسر حجمی نانوذره در Re=11800 می باشد.
کلمات کلیدی: نانوسیالات | انتقال حرارت همرفتی | افت فشار | مغشوش | TiO2 عاملدار
مقاله ترجمه شده
5 سنتز نانو کامپوزیت نانو لوله کربنی چند جداره و پالادیوم جهت آشکار سازی گاز متان در دمای محیط
سال انتشار: 1395 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
استفاده از نانو لوله های کربنی در ساخت اشکار ساز گازهای خطرناک و مضر ب طور وسیع در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است .استفاده از نانو ذرات پالادیوم روی نانولوله های کربنی به روش کاهش شیمیایی می تواند در مقابل گاز متان و هیدروژن واکنش نشان دهد.در این مقاله جهت استفاده در ساخت سنسور گاز متان ابتدا نانو لوله های کربنی عاملدار شده و سپس با نانو ذرات پالادیوم تزیین می شود. در کار حاضر دو نمونه مختلف از نانو کامپوزیت با نسبت های جرمی 1:1 2:1 که به ترتیب مربوط به پالادیوم و نانو لوله کربنی می باشد ساخته می شود .گروه عاملی ایجاد شده روی سطح نانو لوله های عامل دار شده با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه نور مادون قرمز (FTIR)بررسی می شود سپس با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون رویشی (SEM)و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX )مورفولوژی نانو کامپوزیت نانو لوله کربنی و پالادیوم مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد
کلمات کلیدی :پالادیوم ،نانو لوله کربنی ،کامپوزیت ،متان ،سنسور گاز
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer