دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عدالت انرژی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - عدالت انرژی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 مقابله با یک رونق نفتی فاسد: عدالت انرژی، سرمایه های منابع طبیعی، و قانون مدیریت درآمد نفتی سائو توم پرینسیپ
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
سوخت های فسیلی جهان که بیش از دو میلیون سال طول کشیده است تا جمع شوند، هنوزهم با یک نرخ فرسایشی روبروست که می تواند آنها را طی یک تا دو قرن به اتمام برساند. به علاوه، تولید، استخراج و فرآوری آنها اغلب در زمانهایی اتفاق افتاده است که پیامدهایی برای دولتهای ملی و جوامع محلی داشته است. پس از خلاصه کردن این مسائل، این تحقیق به نکته احتیاط می پردازد، ایده ای که منابع انرژی بایستی برای استفاده آیندگان به حداکثر رسیده و برای بهتر شدن زندگی جوامع نزدیک آنها استفاده شود. سپس این تحقیق به معرفی سرمایه های منابع طبیعی می پردازد یک مکانیزمی برای هم مدیریت و تولید و استخارج منابع انرژی و هم برای مطمئن شدن از اینکه درآمدهای مربوط به انرژی بیشتر از آنکه صرفا" سودهای شرکت را یکپارچه کنند، به عنوان کالای عمومی و همگانی عمل می کنند. سائو توم پرینسیپ یک مطالعه موردی عالی را درباره چگونگی دستیابی به این تعادل در عمل ارائه می کند. سرمایه منابع طبیعی سائو توم پرینسیپ، تولید نفت و گاز را واسطه می شود و ایجاد اطمینان می کند که درآمدها به صورت حکومت ملی سمت به پروژه های دولتی جاری می شود. اگرچه روبرو شدن کشور با یک سری چالشها ادامه می یابد، اما این سیاستها درآمد دولتی مورد نیاز را تولید کرده، به متنوع کردن اقتصاد کمک کرده، نرخ های تورم و فقر را پایین آورده و فساد را به حداقل می رساند و بهره برداری اغلب با تولید و استفاده از نفت همراه است.
کلیدواژه ها: عدالت انرژی | امنیت نفتی | سرمایه های منابع طبیعی | مصیبت منابع | فساد
مقاله ترجمه شده
2 Countering a corrupt oil boom: Energy justice, Natural Resource Funds, and São Tomé e Príncipes Oil Revenue Management Law
مقابله با رونق نفتی فاسد: عدالت انرژی، طبیعی وجوه منابع، درآمد نفت و قانون مدیریت سائوتومه-2016
The world’s fossil fuels took more than two billion years to accumulate, yet face depletion at a rate that could have them exhausted within one to two centuries. Moreover, their production, extraction, and processing have often occurred with at times devastating consequences for national governments and local communities. After summarizing these concerns, this study presents the notion of prudence, the idea that energy resources ought to be maximized for future use, and utilized to better the communities living near them. It then introduces Natural Resource Funds, a mechanism to both moderate the production and extraction of energy resources and to ensure that energy-related revenues serve the public good rather than merely consolidate corporate profit. Sa˜o Tome´ e Prı´ncipe (STP) offers an excellent case study of how to achieve this balance in practice. STP’s Natural Resource Fund moderates oil and gas production and ensure that revenues flow democratically to public projects. Although the country continues to face an array of challenges, these policies have generated much needed government revenue, helped diversify the economy, lowered inflation and rates of poverty, and minimized corruption and the exploitation often associated with oil exploration and production.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Energy justice | Oil security | Natural Resource Funds | Resource curse | Corruption
مقاله انگلیسی
3 عدالت انرژی: یک مرور مفهومی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
عدالت انرژی به عنوان یک حوزه علمی تحقیقاتی اجتماعی جدید و میان بُر پدیدار شده است که به دنبال به کارگیری اصول عدالت در سیاست انرژی، تولید و سیستمهای انرژی، مصرف انرژی، فلسفه انرژی، ایمنی انرژی و تغییرات آب و هوایی می باشد. یک مرور مفهومی اکنون برای یکپارچه سازی و گسترش منطقی این رشته مورد نیاز است. در این بررسی، ما به اصول محوری آن توجه داریم: توزیعی، شناختی و روندی. سپس ما کاربرد این دیدگاه سه قسمتی را در سیستم انرژی، و درداخل زمینه جهانی تولید و مصرف انرژی ترویج می دهیم. بنابراین ما هر دوی مرور مفهومی و حوزه تحقیقاتی را ارائه می دهیم. از این طریق، ما ابعد کلیدی این حوزه جدید – دسترسی به بررسی و هنجارهای آن – را بررسی می کنیم که نشانگر این است که عدالت انرژی در ابتدا یک فرصتی را برای بررسی اینکه عدالت کجا اتفاق می افتد فراهم می کند، و فرآیندهای جدید جلوگیری و معالجه و شناخت بخشهای جدید جامعه را توسعه می دهد. ثانیا" ما نشان می دهیم که عدالت انرژی یک چارچوب محرک برای ایجاد پیوند بین تحقیقات موجود و تحقیقات آتی در زمینه تولید و م صرف انرژی به هنگامی که همه دیدگاههای سیستمهای انرژی به صورت طراحی های تحقیقاتی یکپارچه شده اند، فراهم می کند. در نتیجه، ما سه ناحیه را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می کنیم: بررسی اصول غیر فلسفی عدالت انرژی، سرو کار داشتن با اقتصادها و یکی کردن سیستمهای تولید و مصرف.
کلیدواژه ها: عدالت انرژی | سیاست انرژی | سیستمهای کلی انرژی | اقتصاد انرژی
مقاله ترجمه شده
4 Countering a corrupt oil boom: Energy justice, Natural Resource Funds, and Sao Tome e Prıncipe’s Oil Revenue Management Law
مقابله با رونق نفتی فاسد: عدالت انرژی، منابع طبیعی وجوه، و قانون مدیریت درآمد نفت سائو توم پرینسیپ-2016
The world’s fossil fuels took more than two billion years to accumulate, yet face depletion at a rate that could have them exhausted within one to two centuries. Moreover, their production, extraction, and processing have often occurred with at times devastating consequences for national governments and local communities. After summarizing these concerns, this study presents the notion of prudence, the idea that energy resources ought to be maximized for future use, and utilized to better the communities living near them. It then introduces Natural Resource Funds, a mechanism to both moderate the production and extraction of energy resources and to ensure that energy-related revenues serve the public good rather than merely consolidate corporate profit. Sa˜o Tome´ e Prı´ncipe (STP) offers an excellent case study of how to achieve this balance in practice. STP’s Natural Resource Fund moderates oil and gas production and ensure that revenues flow democratically to public projects. Although the country continues to face an array of challenges, these policies have generated much needed government revenue, helped diversify the economy, lowered inflation and rates of poverty, and minimized corruption and the exploitation often associated with oil exploration and production.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Energy justice | Oil security | Natural Resource Funds | Resource curse | Corruption
مقاله انگلیسی
5 Energy justice: A conceptual review
عدالت انرژی: یک بررسی مفهومی-2016
Energy justice has emerged as a new crosscutting social science research agenda which seeks to apply justice principles to energy policy, energy production and systems, energy consumption, energy activism, energy security and climate change. A conceptual review is now required for the consolidation and logical extension of this field. Within this exploration, we give an account of its core tenets: distributional, recognition and procedural. Later we promote the application of this three-pronged approach across the energy system, within the global context of energy production and consumption. Thus, we offer both a conceptual review and a research agenda. Throughout, we explore the key dimensions of this new agenda – its evaluative and normative reach – demonstrating that energy justice offers, firstly, an opportunity to explore where injustices occur, developing new processes of avoidance and remediation and recognizing new sections of society. Secondly, we illustrate that energy justice provides a new stimulating framework for bridging existing and future research on energy production and consumption when whole energy systems approaches are integrated into research designs. In conclusion, we suggest three areas for future research: investigating the non-activist origins of energy justice, engaging with economics, and uniting systems of production and consumption.
Keywords: Energy justice | Energy policy | Whole energy systems | Energy economics
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer