دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عوامل خارجی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - عوامل خارجی

تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 تعیین ارتباط بین استراتژی آمیخته بازاریابی و محرک های عملکرد صادراتی در بازار های خارجی: یک مورد کاربردی در صنعت پوشاک ترکیه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف این پژوهش ، بررسی اثرات ویژگی های شرکت و استراتژی امیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی است. یک رویکرد یکپارچه در طراحی مدل تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصه های بخصوص شرکت و عوامل خارجی به عنوان مراجع عملکرد صادراتی در این مدل گنجانده شده اند. تاثیر آنها بر استراتژی آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی در صنعت لباس و صنعت نساجی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نظریه استراتژی رقابت ، استراتژی آمیخته بازاریابی به مدل اضافه شده است و نقش واسطه ای عملکرد صادراتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر های مدل تحقیق پیشنهادی بوسیله مقیاس های موجود در گزارشات اندازه گیری شده اند. پرسشنامه هم از طریق ارسال بوسیله ایمیل و هم از طریق مصاحبه رو در رو برای جمع آوری داده های این نظر سنجی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از شرکت نساجی و بخش تولید لباس کشور ترکیه جمع آوری شد. نتایج تجربی نشان داد که ویژگی های شرکت ، مشخصه های محیطی ، تجربه و تعهد بین المللی ، با سطح عملکرد صادراتی بالاتر در شرکت های صادر کننده لباس در کشور ترکیه مرتبط هستند. یافته های دیگر نیز نشان داد که استراتژی آمیخته بازاریابی نقش واسطه ای در این ارتباط دارد. یافته ها می تواند تعمیم یابد و بینش مفیدی را برای مدیران بخش صادرات فراهم آورد. محدودیت دیگر ، محدودیت مربوط به مراجع عملکرد صادراتی در محیط خارجی و همچنین عوامل داخلی خاص شرکت مانند تعهد و تجربه بین المللی شرکت است. این مقاله نمایانگر یک ارزش برای یافته های خاص بخش است. ابعاد مالی ، استراتژیک و رقابتی عملکرد صادراتی در صنعت لباس ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است. مراجع داخلی و خارجی و همچنین استراتژی آمیخته بازاریابی تاثیر گذار بر بخش ها نیز در این زمینه دخیل هستند. کلمات کلیدی: عملکرد صادراتی | ویژگی های شرکت | ویژگی های محیطی | تعهد بین المللی | تجربه بین المللی | بخش صادرات لباس ترکیه
مقاله ترجمه شده
2 پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده ازمدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بروز مشاجرات در قراردادهای ساخت هند جدا از افزایش بیش از حد زمان و هزینه به رابطه بین طرفین آسیب می‌رساند. با این حال، اگر طرفین یک مشاجره بتواند نتیجه مشاجره را با قطعیت کمی پیش بینی کنند، بطور محتمل موضوع مشاجره را فیصله خواهند داد که این سبب جلوگیری از هزینه‌ها و تشدید جرم به سبب داوری می‌شود. فرآیند حل مشاجره عمدتاً مبتنی بر امور مربوط به پرونده است مانند شرایط قراردادها، شرایط واقعی در کارگاه، اسنادی که در طی اقدامات قضایی ارائه می‌شوند و غیره که در این تحقیق عوامل درونی نامیده می‌شوند. این امور و شواهد اصلی پرونده‌ها توسط محققین بررسی شده‌اند تا مکانیزم های حل مشاجره بدست آیند. این تحقیق بر تعیین عوامل درونی مشاجرات ساخت مرتبط با دعوی‌های تغییر از 72 رأی داوری با روش مطالعه موردی تمرکز دارد و علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال این است که اهمیت آنها را در تصمیم داوری با جستجوی اطلاعات حرفه‌ای از طریق یک برآورد پرسش نامه‌ای اثبات کند. علاوه بر این، این تحقیق امکان پذیری روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای را براساس عوامل درونی موجود در پرونده مشاجره ساخت برای نتیجه یک مشاجره اثبات می‌کند. داده‌های حاصل از 204 دعوی تغییر ناشی از رأی‌های داروی برای ساخت مدل بکار رفته‌اند. یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه‌ای در ساخت این مدل مناسب بود که آموزش داده شده، صحت آزمایی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. ابزاری که این طور ساخته می‌شوند، تا حدی سبب پرهیز از مشاجره می‌شوند و سبب کاهش فشار روی قوه قضایی هند می‌شوند.
کلیدواژه‌ها: مشاجرات ساخت | حل مشاجره | عوامل درونی | عوامل خارجی
مقاله ترجمه شده
3 پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
بروز مشاجرات در قراردادهای ساخت هند جدا از افزایش بیش از حد زمان و هزینه به رابطه بین طرفین آسیب می‌رساند. با این حال، اگر طرفین یک مشاجره بتواند نتیجه مشاجره را با قطعیت کمی پیش بینی کنند، بطور محتمل موضوع مشاجره را فیصله خواهند داد که این سبب جلوگیری از هزینه‌ها و تشدید جرم به سبب داوری می‌شود. فرآیند حل مشاجره عمدتاً مبتنی بر امور مربوط به پرونده است مانند شرایط قراردادها، شرایط واقعی در کارگاه، اسنادی که در طی اقدامات قضایی ارائه می‌شوند و غیره که در این تحقیق عوامل درونی نامیده می‌شوند. این امور و شواهد اصلی پرونده‌ها توسط محققین بررسی شده‌اند تا مکانیزم های حل مشاجره بدست آیند. این تحقیق بر تعیین عوامل درونی مشاجرات ساخت مرتبط با دعوی‌های تغییر از 72 رأی داوری با روش مطالعه موردی تمرکز دارد و علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال این است که اهمیت آنها را در تصمیم داوری با جستجوی اطلاعات حرفه‌ای از طریق یک برآورد پرسش نامه‌ای اثبات کند. علاوه بر این، این تحقیق امکان پذیری روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای را براساس عوامل درونی موجود در پرونده مشاجره ساخت برای نتیجه یک مشاجره اثبات می‌کند. داده‌های حاصل از 204 دعوی تغییر ناشی از رأی‌های داروی برای ساخت مدل بکار رفته‌اند. یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه‌ای در ساخت این مدل مناسب بود که آموزش داده شده، صحت آزمایی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. ابزاری که این طور ساخته می‌شوند، تا حدی سبب پرهیز از مشاجره می‌شوند و سبب کاهش فشار روی قوه قضایی هند می‌شوند.
کلیدواژه‌ها: مشاجرات ساخت | حل مشاجره | عوامل درونی | عوامل خارجی
مقاله ترجمه شده
4 درپس خیابانها: بلوغ و عوامل خطر ساز در میان جمع نوجوانان بزهکار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مطالعه در مورد اینکه چگونه عوامل شناختی و اجتماعی فعالیت های مجرمانه آینده در میان جمع نوجوانان بزهکار را شکل می دهد انجام شده و ارزیابی می کند که چگونه اثرات گسترش شناخت نوجوانان مربوط به شدت آن عوامل در طول زمان است. نمونه ها از میان جوانان خیابانی ( بین سن 14 تا 18) سال ایالات متحده آمریکا برای مطالعه انتخاب شده است که دربردارنده این افراد می باشد که جرمهای جنایی زیادی راانجام داده اند و نتیجه این ارزشیابی این بود که جرم خود را در گزارش آوردند. ما بر داده های جمع آوری شده تکیه کردیم و در این زمان با جوانی که اولین فرد برای مصاحبه بود کارمان را شروع کردیم ( M10= n) و بین 18 تا 24 ماه بعد به این تعداد رسید( 4-9= n) . تجزیه و تحلیلات پسروی استدلالات رابطه بسیار قوی بین افراد مستعد جرم و رفتار مجرمانه را آشکار کرد که به علت سن آنها بود. درمعرض درجه ای از فشار بودن و درک خطری که دوستان دارند و می تواند فعالیت مجرمانه آینده را د ر میان نوجوانان جوانتر پیش بینی کند ، اما سنین بیشتر کمی شدت دارد. عوامل خارجی مانند تعدادی از حمایتهای اجتماعی و عضویت در گروههای خلافکاری اثرات متفاوت و زیادی در طول زمان دارد. کلمات کلیدی: نوجوانان بزهکار | بازگشت به جرم | توسعه، روانی و اجتماعی
مقاله ترجمه شده
5 عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
هدف این مطالعه این است که تأثیر عوامل اقتصادی کلان را بر ساختار سرمایه ای شرکت در کشورهای اروپایی مختلف نشان دهد. بحران مالی جهانی اخیر و به دنبال آن بحران بدهی اهمییت ثبات مالی کشور را نشان می دهد، در نتیجه کارایی سیاست های مالی و پولی و تأثیر آن در بخش خصوصی. سیاست های اقتصادی کلان یک کشور بر عملکرد مالی شرکت ها و توسعه و رشد قابل تحمل آنها در آینده تأثیر می گذارد. ما تأثیر تعیین کننده های خارجی را بر ساختار سرمایه ای شرکت از شرکت های ساخته شده غیر مالی بر اساس شواهد کشورهای توسعه یافته اروپایی و بازارهای درحال ظهور برای دوره 2010-2006 بررسی می کنیم تا سطح تأثیر ساختار سرمایه ای را مطابق با مشخصات کشورها مقایسه کنیم. مدیران مطابق منبع مالی و ساختار سرمایه ای بر اساس مزایا و مضررات شرکت یعنی،ویژگی های داخلی و بدون تردید بر شرایط اقتصادی کلان و مشخصات کشور یعنی، عوامل خارجی تصمیم گیری های اقتصادی می کنند. برای مقصود این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی به دو گروه سیاست های مالی و پولی یک کشور تقسیم می شوند. از روش های همبستگی و رگراسیون برای شناسایی روابط میان این تعیین کننده ها و ساختار سرمایه ای استفاده می شود. یافته ها نشان می دهند که اهمییت عوامل اقتصادی کلان در فرایند تصمیم گیری با توجه به ساختار سرمایه ای و منابع مالی نشان می دهد. کلمات کلیدی: عوامل اقتصاد کلان، عوامل خارجی، ساختار سرمایه، سیاست های مالی، سیاست های پولی
مقاله ترجمه شده
6 ارزیابی یکپارچه مدل محورتخریب اراضی ناشی از فرسایش آب دریک مرتع پرارزش اسپانیا
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
این مقاله، یک مدل ارزیابی یکپارچه را با هدف ارزیابی تخریب اراضی ناشی از فرسایش آب در مراتع زراعتی در پنسیلوانیا ایبری ارائه می دهد. این مدل با پیروی از یک روش دینامیک سیستم ساخته شده است. خطر تخریب با احتمال از بین رفتن مقدار مشخصی از خاک در طی چند سال که در شمار بسیاری از شبیه سازی های متغیر تخمین زده شد، مقایسه شده است. شاخص های مکمل، میانگین زمانیهستند که در شبیه سازی ها لازم است تا مقادیر متفاوتی از خاک از بین رود. یک گروه از عوامل خارجی به ترتیب اهمیت رتبه بندی شدند. این عوامل عمدتاً عوامل جوی و اقتصادی بوده و بطور بالقوه بر فرسایش خاک اثر می گذارند. کالیبراسیون انجام شده برای یک مرتع عادی تعریف شده در 22 واحد کاری، از 10 مزرعه نمونه انتخاب گردید که در ناحیه اسپانیایی اکسترمادورا توزیع شده بود. خطر تخریب در سطحی متوسط ایجاد گردید. اهمیت عوامل جوی بر فرسایش خاک، به مقدار قابل توجهی فراتر از عوامل مرتبط با فعالیت های انسانی بوده است.
کلیدواژه ها: مدل ارزیابی یکپارچه | دینامیک سیستم | تخریب اراضی | فرسایش خاک | مرتع زراعتی
مقاله ترجمه شده
7 عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی راه اندازی های تکنولوژی پاک: مروری در نشریات پژوهشی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله ما مروری در نشریات پژوهشی مطالعات تحقیق کننده ی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد ورشد شرکت های راه اندازی تکنولوژی پاک انجام می دهیم . اهمیت راه اندازی تکنولوژی پاک در ماموریت آنها برای حفاظت از محیط زیست از طریق تسهیل استفاده ی افزایش یافته از انرژی پاک وراه حل های مفید زیست محیطی قرار دارد . بطور همزمان ، ماهیت کارآفرینی بسیاری از این شرکت ها ،ارائه ی نوآوری های ریشه ای لازم برای توسعه ی صنعت را قادر می سازد . با توجه به اهمیت آنها بطور شگفت انگیز مطالعات بسیار کمی با تمرکز برعوامل تاثیرگذار بر رشد راه اندازی های تکنولوژی پاک وجود دارند. جستجوی ما در نشریات پیشرو مدیریت کارآفرینی وانرژی در کل13مقاله ارائه کرده است که بر چنین عوامل خارجی به عنوان خط مشی ها تمرکز می کند . ما بحث می کنیم که این امر به ما تصویری ناقص از عومل فعال کننده ی توسعه ی یک شرکت تکنولوژی پاک ارائه می کند . از آنجایی که شرکت های تکنولوژی پاک زیر مجموعه ای از جمعیت شرکت های مبتنی بر تکنولوژی جدید هستند ، ما از نشریات پژوهشی که با عوامل ارتقا دهنده ی رشد شرکت های مبتنی بر تکنولوژی جدید Ntbfs سروکار دارند به منظور ایجاد چارچوبمان برای پی ریزی نتایج ، برداشت می کنیم . تجزیه وتحلیل ،حوزه های پژوهشی آینده که می توانند پیگیری شوند را باز می کند تا درک متعادل تری از آنچه که توسعه ی راه اندازی یک تکنولوژی پاک را قادر می سازد بدست بیاوریم . ما پیشنهاد می کنیم که علاوه بر مطالعات کلان خط مشی ها ومقررات ،پژوهش آینده نیازمند بررسی عوامل فردی وعوامل ویژه ی شرکت می باشد مثلا ویژگی های کارآفرینان تکنولوژی پاک گروه ها ، مکانیسم وساختارهای شبکه ی نظارت . بعلاوه تمرکز موجود بر عملکرد نیست محیطی و ابتکاری راه اندازی های تکنولوژی پاک باید با بررسی نتایج شرکت جایگزین مربوط به مثلا عملکرد مالی هویت اجتماعی ، مجموعه ی اتحاد وبین المللی کردن کامل شود. کلمات کلیدی: فن آوری پاک. شروع؛ عوامل. رشد. بررسی ادبی
مقاله ترجمه شده
8 اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف- هدف این مقاله کمک در درک ارتباط¬های موجود بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی (OP) با توجه به واکنش پیچیده¬ی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر OP و ارائه چارچوبی یکپارچه جهت بررسی این روابط می¬باشد. طراحی/روش¬شناسی/رویکرد- ادبیات مربوطه به¬صورت انتقادی بررسی و ارزیابی شده است. یک چارچوب نظری با هدف اندازه¬گیری روابط HRM-OP ارائه شده است. یافته¬ها- درحالی¬که اکثر ادبیات¬های موجود درباره HRM به¬طور عمده برعوامل داخلی متمرکز شده¬اند، نویسندگان این مقاله پیشنهاد می¬دهند از آنجایی¬که حوزه عوامل داخلی درنظرگرفته¬شده ، بنابراین نیاز به گسترش حوزه و بیان صریح عوامل خارجی می باشد. آن¬ها یک مدل شماتیکی که بیانگر ماهیت پیچیده عوامل داخلی و خارجی می¬باشد را ارائه کردند. سپس آنها یک چارچوب یکپارچه¬ای از عوامل را به منظور اندازه¬گیری تأثیر راهکارهای HRM بر OP ارائه دادند. محدودیت¬های تحقیق/ مفاهیم - این چارچوب پیشنهاد شده نظری است و متکی بر آزمون عملی می باشد. این چارچوب را می¬توان به عنوان الگویی برای تحقیقات آینده بکارگرفت. مفاهیم عملی – این چارچوب را می¬توان در قالب الگوهای آزمایشی برای استفاده محققان قرار داد. ابتکار/ ارزش- این مقاله، برای اولین بار، به¬طورخلاصه عوامل تأثیرگذار بر رابطه¬ی HRM-OP را جمع¬آوری و بررسی کرده¬است وعلاوه براین چارچوبی را در قالب مجموعه¬ای از عوامل جامع -که بررسی تجربی این رابطه را تسهیل می کنند- ارائه می-دهد.
واژگان کلیدی- مدیریت منابع انسانی | عملکردسازمانی | عوامل داخلی | عوامل خارجی نوع مقاله- مقاله مفهومی
مقاله ترجمه شده
9 ارزیابی اقدامات تولید سبز صنعت لاستیک سازی با بکارگیری رویکرد ترکیبی فازی مبتنی بر تکنیک های VIKOR وDANP
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در بین رویکردهای مختلف تولید پایدار تولید سبز بیش از هر روش دیگری مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته است . با توجه به اهمیت این مقوله ،لزوم تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های تولید سبز در عملکرد سازمان ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ، ارزیابی و انتخاب مهم ترین اقدامات تولید سبز در صنعت لاستیک سازی و سپس رتبه بندی پنج شرکت فعال در صنعت لاستیک سازی ایران با توجه به معیارهای تولید سبز است . داده های مورد نیاز پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های ارسالی به مدیران و کارشناسان ارشد هر یک از شرکت های مورد مطالعه جمع اوری شده است .به منظور تحلیل داده ها با بکارگیری تکنیکFDANP (ترکیبی از دو تکنیکANP ٍو DEMATEL فازی ) میزان اهمیت عوامل تولید سبز اعم از عوامل محیطی ، عوامل درونی ، عامل خارجی ،عوامل قانونی ،عوامل زیر بنایی و مولفه های متناظر هر یم از انها مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک FVIKORشرکت های مورد مطالعه با توجه به معیارهای تولید سبز رتبه بندی شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که زبر معیارهای طراحی سبز از خوشه ی عوامل محیطی ،مزایای مالی از خوشه عوامل خارجی و همچنین زیر معیار عملکرد کسب و کار از خوشه ی عوامل زیر بنایی به ترتیب جایگاه های اول تا سوم اهمیت را به خود اختصاص داده اند.
کلمات کلیدی :تولید سبز، صنعت لاستیک سازی ، FDANP ، FVIKOR
مقاله کنفرانسی فارسی
10 ارزیابی عوامل خارجی بخش هتلداری و ضرورت اجرای استراتژی اقیانوس آبی از طریق خلق نوآوری ارزش مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد
سال انتشار: 1393 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
وجود تقریبی 60 درصد از تأسیسات اقامتی کشور در شهر مقدس مشهد نشان دهنده رقابتی بسیار شدید در بازار گردشگری میباشد. علاوه بر آن در سال های گذشته تغییر ذائقه گردشگری، ظهور بازارهای رقیب در جذب گردشگر، کوچکتر شدن سهم بازار وسایر عوامل محیطی به ویژه برای هتل های 5 ستاره مشهد، باعث شده تا میانگین اقامت گردشگران در این شهر به 1/5 تا 2 شب کاهش یابد. اینها تهدیداتی هستند که نیازمند مطالعه و طرح ریزی استراتژی های جدید مبتنی بر نوآوری ارزش می باشند. هدف دراین نوشتار بررسی ضرورت خلق استراتژی اقیانوس آبی از طریق نوآوری ارزش در بازار هتل های 5 ستاره بوده است. جامعه آماریاین پژوهش مدیران و سرپرستان فرانت آفیس و مسئولان رزرواسیون هتل های پنج ستاره مشهد بوده اند. نتایج به دست آمدهپرسشنامه ارزیابی عوامل محیط خارجی (EFE) و تحلیل داده های کتابخانه ای و گزارشات سازمان های ذی ربط، نشان داد نیاز بهتغییر در برنامه ریزی هتل های 5 ستاره در خلق استراتژی اقیانوس آبی به وسیله نوآوری ارزش در محصولات یک ضرورت است.
کلیدواژه‌ها: هتلداری، ارزیابی عوامل محیطی (EFE) ، نوآوری ارزش، استراتژی اقیانوس آبی
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer