دانلود و نمایش مقالات مرتبط با عوامل درونی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - عوامل درونی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده ازمدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بروز مشاجرات در قراردادهای ساخت هند جدا از افزایش بیش از حد زمان و هزینه به رابطه بین طرفین آسیب می‌رساند. با این حال، اگر طرفین یک مشاجره بتواند نتیجه مشاجره را با قطعیت کمی پیش بینی کنند، بطور محتمل موضوع مشاجره را فیصله خواهند داد که این سبب جلوگیری از هزینه‌ها و تشدید جرم به سبب داوری می‌شود. فرآیند حل مشاجره عمدتاً مبتنی بر امور مربوط به پرونده است مانند شرایط قراردادها، شرایط واقعی در کارگاه، اسنادی که در طی اقدامات قضایی ارائه می‌شوند و غیره که در این تحقیق عوامل درونی نامیده می‌شوند. این امور و شواهد اصلی پرونده‌ها توسط محققین بررسی شده‌اند تا مکانیزم های حل مشاجره بدست آیند. این تحقیق بر تعیین عوامل درونی مشاجرات ساخت مرتبط با دعوی‌های تغییر از 72 رأی داوری با روش مطالعه موردی تمرکز دارد و علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال این است که اهمیت آنها را در تصمیم داوری با جستجوی اطلاعات حرفه‌ای از طریق یک برآورد پرسش نامه‌ای اثبات کند. علاوه بر این، این تحقیق امکان پذیری روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای را براساس عوامل درونی موجود در پرونده مشاجره ساخت برای نتیجه یک مشاجره اثبات می‌کند. داده‌های حاصل از 204 دعوی تغییر ناشی از رأی‌های داروی برای ساخت مدل بکار رفته‌اند. یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه‌ای در ساخت این مدل مناسب بود که آموزش داده شده، صحت آزمایی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. ابزاری که این طور ساخته می‌شوند، تا حدی سبب پرهیز از مشاجره می‌شوند و سبب کاهش فشار روی قوه قضایی هند می‌شوند.
کلیدواژه‌ها: مشاجرات ساخت | حل مشاجره | عوامل درونی | عوامل خارجی
مقاله ترجمه شده
2 پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
بروز مشاجرات در قراردادهای ساخت هند جدا از افزایش بیش از حد زمان و هزینه به رابطه بین طرفین آسیب می‌رساند. با این حال، اگر طرفین یک مشاجره بتواند نتیجه مشاجره را با قطعیت کمی پیش بینی کنند، بطور محتمل موضوع مشاجره را فیصله خواهند داد که این سبب جلوگیری از هزینه‌ها و تشدید جرم به سبب داوری می‌شود. فرآیند حل مشاجره عمدتاً مبتنی بر امور مربوط به پرونده است مانند شرایط قراردادها، شرایط واقعی در کارگاه، اسنادی که در طی اقدامات قضایی ارائه می‌شوند و غیره که در این تحقیق عوامل درونی نامیده می‌شوند. این امور و شواهد اصلی پرونده‌ها توسط محققین بررسی شده‌اند تا مکانیزم های حل مشاجره بدست آیند. این تحقیق بر تعیین عوامل درونی مشاجرات ساخت مرتبط با دعوی‌های تغییر از 72 رأی داوری با روش مطالعه موردی تمرکز دارد و علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال این است که اهمیت آنها را در تصمیم داوری با جستجوی اطلاعات حرفه‌ای از طریق یک برآورد پرسش نامه‌ای اثبات کند. علاوه بر این، این تحقیق امکان پذیری روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای را براساس عوامل درونی موجود در پرونده مشاجره ساخت برای نتیجه یک مشاجره اثبات می‌کند. داده‌های حاصل از 204 دعوی تغییر ناشی از رأی‌های داروی برای ساخت مدل بکار رفته‌اند. یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه‌ای در ساخت این مدل مناسب بود که آموزش داده شده، صحت آزمایی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. ابزاری که این طور ساخته می‌شوند، تا حدی سبب پرهیز از مشاجره می‌شوند و سبب کاهش فشار روی قوه قضایی هند می‌شوند.
کلیدواژه‌ها: مشاجرات ساخت | حل مشاجره | عوامل درونی | عوامل خارجی
مقاله ترجمه شده
3 ارزیابی اقدامات تولید سبز صنعت لاستیک سازی با بکارگیری رویکرد ترکیبی فازی مبتنی بر تکنیک های VIKOR وDANP
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در بین رویکردهای مختلف تولید پایدار تولید سبز بیش از هر روش دیگری مورد توجه تولید کنندگان قرار گرفته است . با توجه به اهمیت این مقوله ،لزوم تعیین میزان اهمیت هر یک از مولفه های تولید سبز در عملکرد سازمان ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ، ارزیابی و انتخاب مهم ترین اقدامات تولید سبز در صنعت لاستیک سازی و سپس رتبه بندی پنج شرکت فعال در صنعت لاستیک سازی ایران با توجه به معیارهای تولید سبز است . داده های مورد نیاز پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های ارسالی به مدیران و کارشناسان ارشد هر یک از شرکت های مورد مطالعه جمع اوری شده است .به منظور تحلیل داده ها با بکارگیری تکنیکFDANP (ترکیبی از دو تکنیکANP ٍو DEMATEL فازی ) میزان اهمیت عوامل تولید سبز اعم از عوامل محیطی ، عوامل درونی ، عامل خارجی ،عوامل قانونی ،عوامل زیر بنایی و مولفه های متناظر هر یم از انها مشخص شد. سپس با استفاده از تکنیک FVIKORشرکت های مورد مطالعه با توجه به معیارهای تولید سبز رتبه بندی شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که زبر معیارهای طراحی سبز از خوشه ی عوامل محیطی ،مزایای مالی از خوشه عوامل خارجی و همچنین زیر معیار عملکرد کسب و کار از خوشه ی عوامل زیر بنایی به ترتیب جایگاه های اول تا سوم اهمیت را به خود اختصاص داده اند.
کلمات کلیدی :تولید سبز، صنعت لاستیک سازی ، FDANP ، FVIKOR
مقاله کنفرانسی فارسی
4 تئوری بازی ها ، حسابرسی و ارزیابی سرمایه گذاری در سهام
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
تئوری بازی در طول دو دهه گذشته به صورت روزافزون پاسخ گوی مشکلات عملی مهم در اقتصاد ، سازمان صنعتی، استراتژی کسب و کار ، امور مالی، حسابداری ، طراحی بازار و بازار یابی شامل تجزیه و تحلیل ضد ترویج ، سیاست پولی، و بازسازی شرکت بوده است . در محیط پر از چالش دنیای امروز بنگاه های اقتصادی به شدت در رقابت با یکدیگر میباشند و نمی توان تنها با استفاده از روش های تصمیم گیری سنتی در شرایط اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان برای مواجهه با رقبای داخلی و خارجی ، تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمود و لذا شناخت فنون نوین در شرایط تعارض برای مقابله با رقبا بیش از پیش احساس می گردد. استفاده از این قبیل فنون در حسابرسی ها توسط حسابرسان و تصمیم گیری های مدیران و همچنین به سرمایه گذاران در ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در سهام و مدیریت ریسک کمک نموده و سرمایه گذار را در تصمیم گیری بهتر کمک می کند .با توجه به این که سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به علت وجود متغیرهای فراوان و ناشناخته با مخاطرات بسیار زیادی مواجه است و رقبای فراوانی نیز در ان حضور دارند، شناخت روش هایی مانند تئوری بازیها و بکارگیری ان برای موفقیت در مواجهه با رقبای متعدد در بازارهای کنونی لازم و ضروری به نظر می اید . یکی از نظریه های جدیدی از اخیرا از علوم پایه وارد علوم انسانی شده و با ارائه تکنیک های متفاوت مدلسازی ، کمک های عمده ای به پیشرفت زمینه های مختلف علمی کرده ، تئوری بازی ها می باشد .این نظریه با ترسیم مدل هایی از شرایط استراتژیک و تجزیه و تحلیل تصمیمات و تعاملات درون ان امکان مطالعه روابط سازمان با عوامل درونی و برونی را در جهت کسب نتیجه بهینه فراهم می کند.
کلمات کلیدی : تئوری بازیها ؛ تصمیمات استراتژیک ، مدیریت استراتژیک ،حسابداری مدیریت
مقاله کنفرانسی فارسی
5 تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی با استفاده از ماتریسهای SWOTتکمیلی و QSPM
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
تحلیل استراتژیک تدوین و انتخاب استراتژی دو مولفه مهم و نخستین فرایند مدیریت استراتژیک هستند که نیازمند شناسایی و تحلیل قوت ها و ضعف های درون سازمان و فرصت ها و تهدید های محیطی است . تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل موارد استراتژیک بکار برد که از میان انها ماتریس SWOTاز شهرت بسیاری برخوردار است این ماتریس قوت ها و ضعف های درون سازمان و فرصت ها و و تهدیدهای خارج سازمان را به خوبی ارزیابی می کند .اما ضعف هایی هم دارد از جمله عدم توجه به اهداف سازمان عدم توجه به تمامی عوامل درونی و بیرونی سازمان . در این مقاله برای حمایت از تحلیل استراتژیک تدوین و انتخاب استراتزی ماتریسSWOT تکمیلی ارائه میگردد که یک مجموعه راهکارهای ترکیبی پیشنهاد می نماید . سپس در پایان برای جلوگیری از تناقض با اصل تمرکز در استراتژی ها و به منظور تحلیل و فیلتر کردن انها از ماتریسQSPM برای دستیابی به بهترین استراتژی ها استفاده می کنیم . در پایان با یک مثال ماتریس مذکور را پیاده سازی مینماییم .
کلمات کلیدی :مدیریت استراتژیک ،تحلیلSWOT ،ماتریسQSPM
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer