دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مجموعه توسعه::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مجموعه توسعه

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مدل اندازه گیری و کاربرد قابلیت نوآوری سازمانی آن بر اساس نظریه توسعه عناصر ماده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
ارزیابی قابلیت نوآوری ، در ایجاد موقعیت بازار شرکت ها، مبنای مهمی است و برای توسعه استراتژی توسعه نوآورانه مرجع مهمی است. بر اساس نظريه ماده-عنصر و مجموعه توسعه، اين مقاله يك مدل عنصر مادي و توسعه چند بعدي براي اندازه گيري توانايي درك نوآوري در شرکت ها و بر مینای تعيين عوامل موثر در توانمندي نوآوري سازمانی، ايجاد می کند. و سپس توانایی نوآوری را از طریق بزرگترین معیارهای همبستگی ارزیابی و طبقه بندی می کند. در نهایت، تحلیلی تجربی امکان اجرا و اثربخشی مدل را بررسی می کند و مبنایی ای برای ارزیابی توانایی نوآوری شرکت فراهم می کند.
کلید واژه ها: توانایی نوآوری سازمانی | مدل عنصر ماده | مجموعه توسعه | درجه همبستگی
مقاله ترجمه شده
2 شناسایی خودکار سن و جنس گوینده با استفاده ازسطح ترکیب اطلاعات صوتی و عروضی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
هدف این مقاله شناسایی رویکرد سنی و جنسی خودکار که ترکیبی ازهفت روش مختلف در هر دو سطح صوتی وعروضی (زبر زنجیری) به منظور بهبود پایه ی عملکرد است , میباشد.سه زیر سیستم پایه عبارت اند از: (1) مدل مخلوط گوسی (GMM) میتنی بر ویژگی های فرکانس ضریب شریک (MFCC) ، (2) دستگاه پشتیبانی بردار (SVM) مبتنی بر بردار میانهGMM (3) SVM مبتنی بر450 بعد ویژگی های سطح گفته ها که شامل جمله های صوتی، عروضی و اطلاعات کیفی صدا ها میباشد.علاوه بر این، ما چهار زیر سیستم دیگر را پیشنهاد میکنیم:(1) svm مبتنی بر ,UBM که ازاحتمال مرکزی Bhattacharyya استفاده میکند (2)بازنمایی پراکنده مبتنی بر UBM (3) SVM مبتنی براحتمال حداکثر رگرسیون خطی GMM و ماتریس (MLLR) (4) SVM بر اساس ضرایب بسط چند جمله ای و ویژگی های عروضی سطح هجا که در بخش مربوط به سخنرانی ابراز شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل زیر سیستم :حد فاصل زیر و بمی صدا، انرژی حوزه زمان،دامنه فرکانس انرژی ساختارو سازه هارمونیک برای هر هجا (تقسیم با استفاده ازاطلاعات انرژی در بخش سخنرانی صدا) در نظر گرفته شده است.این چهار زیر سیستم به منظور دستیابی به نتایج رقابتی در طبقه بندی گروه های سنی و جنسی متفاوت پیشنهاد گردیده است.برای بهبود کلی عملکرد طبقه بندی، تلفیقی از این هفت زیر سیستم در سطح امتیاز نشان داده شده است.در مقایسه با پایه ی سیستم SVM(3)، "سیستم پایه ی پیشنهاد شده توسط کمیته چالش"، منجر به 5.6٪ بهبود مطلق دقت , در مسائل مربوط به سن و42٪ در مسائل مربوط به جنسیتی در مجموعه توسعه گردید.. ما در مجموعه ی آزمون نهایی،به 3.1٪ و 3.8٪ بهبود مطلق دست یافتیم.
واژه های کلیدی: تشخیص سن | تشخیص جنسیت | ویژگی های زبرزنجیری | درجه و اوج| ساختارهای هارمونیک | سازه | گسترش چند جمله ای | حداکثراحتمال رگرسیون(بازگشت) خطی | احتمال ابر بردار پیشین وزنی UBM | GMM| SVM| بازنمایی پراکنده | همجوشی و ادغام سطح امتیاز
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer