دانلود و نمایش مقالات مرتبط با محاسبات ابری::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - محاسبات ابری

تعداد مقالات یافته شده: 258
ردیف عنوان نوع
1 Utilizing Cloud Computing to address big geospatial data challenges
ستفاده از محاسات ابری برای پرداختن به چالش های داده های جغرافیایی بزرگ-2017
Big Data has emerged with new opportunities for research, development, innovation and business. It is charac- terized by the so-called four Vs: volume, velocity, veracity and variety and may bring significant value through the processing of Big Data. The transformation of Big Datas 4 Vs into the 5th (value) is a grand challenge for pro- cessing capacity. Cloud Computing has emerged as a new paradigm to provide computing as a utility service for addressing different processing needs with a) on demand services, b) pooled resources, c) elasticity, d) broad band access and e) measured services. The utility of delivering computing capability fosters a potential solution for the transformation of Big Datas 4 Vs into the 5th (value). This paper investigates how Cloud Computing can be utilized to address Big Data challenges to enable such transformation. We introduce and review four geospatial scientific examples, including climate studies, geospatial knowledge mining, land cover simulation, and dust storm modelling. The method is presented in a tabular framework as a guidance to leverage Cloud Computing for Big Data solutions. It is demostrated throught the four examples that the framework method supports the life cycle of Big Data processing, including management, access, mining analytics, simulation and forecasting. This tabular framework can also be referred as a guidance to develop potential solutions for other big geospatial data challenges and initiatives, such as smart cities.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Big Data | Cloud Computing | Spatiotemporal data | Geospatial science | Smart cities
مقاله انگلیسی
2 دلالت های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
رسانه های اجتماعی درطی دهه گذشته تبدیل به یک فناوری شده اند که به صورت گسترده ای استفاده شده و ازطریق راههای زیادی بر سازمانها اثر گذار بوده اند. یکی از مهمترین اثرات، تاثیر آن روی مدیریت دانش سازمانی است که در آن رسانه های اجتماعی بر بسیاری از محدودیت های نسل های قبلی فناوری های مدیریت دانش غلبه می کنند. در این مقاله من تاثیرات رسانه های اجتماعی روی مدیریت دانش سازمانی را بررسی می کنم. در انجام این کار، من بحث می کنم که رسانه های اجتماعی، یک دسته یکپارچه از فناوری ها نیستند بلکه یک زیرساخت متنوع و درحال تکاملی هستند که راه و روش برقراری ارتباط و همکاری بین مردم را پشتیبانی کرده و آن را تغییر می دهد. جنبه های کلیدی رسانه های اجتماعی ازطریق یک تکامل فناوری درطی دهه گذشته و از محاسبات ابری به فناوری های سیار و تحلیلی تغییر کرده اند. هریک از این جابجایی ها دارای دلالت های متمایزی برای مدیریت دانش سازمانی هستند که بسیاری از آنها هنوزهم باید به صورت کامل محق شوند. به علاوه، گرایشات بیانگر این هستند که رسانه های اجتماعی به تکامل یافتن با فناوری های نوظهور مثل هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت بسط یافته که تاثیر بیشتری روی اینکه چگونه مدیریت دانش سامانی عملی می شود می گذارند، ادامه خواهند داد. این دیدگاه تکاملی بیان می کند که ما ممکن است بیشتر از آنکه به انتهای چگونگی اثرگذاری رسانه های اجتماعی بر سازمانها و روشهای مدیریت دانش آنها نزدیک باشیم به آغاز آن نزدیک تر باشیم. همینطور یک دیدگاه گسترده روی رسانه های اجتماعی می تواند حوزه های باز برای تحقیق در سالهای آینده را فراهم کند.
مقاله ترجمه شده
3 Cyber Security Attacks on Smart Cities and Associated Mobile Technologies
حمله های امنیتی سایبری به شهرهای هوشمند و فن آوری های تلفن همراه مرتبط-2017
Smart City refer to the city that integrates modern technologies for automated and efficient service providing to enhance citizens’ lifestyle. Latest studies show that like 60 present of the whole world’s population will be living in urban environments by the year 2030. This massively growing population in urban environments leads to the need of advanced management approaches that use latest IT platforms and techniques for smartening every city-related service. Such emergent integration of technologies faces several security- related challenges because of not considering security tests of new deployed technologies, in addition to not engaging other system parties with security incidents due to the huge communication. On the other side, high complexity, high interdependency and intensive communication lead to unbounded attack surface and cryptography-related issues. In our paper, we intend to provide detailed overview based on literature of smart cities’ major security problems and current solutions. Moreover, we present several influencing factors that affect data and information security in smart cities.1877-0509 © 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of the Conference Program Chairs.
Keywords: Smart Cities Technologies | Cloud Computing | Mobile Devices | Cyber Security
مقاله انگلیسی
4 A Comprehensive Survey on Security in Cloud Computing
بررسی جامع در مورد امنیت در محاسبات ابری-2017
According to a Forbes’ report published in 2015, cloud-based security spending is expected to increase by 42%. According to another research, the IT security expenditure had increased to 79.1% by 2015, showing an increase of more than 10% each year. International Data Corporation (IDC) in 2011 showed that 74.6% of enterprise customers ranked security as a major challenge. This paper summarizes a number of peer-reviewed articles on security threats in cloud computing and the preventive methods. The objective of our research is to understand the cloud components, security issues, and risks, along with emerging solutions that may potentially mitigate the vulnerabilities in the cloud. It is a commonly accepted fact that since 2008, cloud is a viable hosting platform; however, the perception with respect to security in the cloud is that it needs significant improvements to realise higher rates of adaption in the enterprise scale. As identified by another research, many of the issues confronting the cloud computing need to be resolved urgently. The industry has made significant advances in combatting threats to cloud computing, but there is more to be done to achieve a level of maturity that currently exists with traditional/on-premise hosting.© 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of the Conference Program Chairs.
Keywords: Cloud computing | Security in cloud | Security Threats
مقاله انگلیسی
5 Simulation platform for cyber-security and vulnerability analysis of critical infrastructures
پلت فرم شبیه سازی برای امنیت سایبری و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی-2017
Article history:Received 15 November 2016 Received in revised form 15 March 2017 Accepted 31 March 2017 Available online Keywords:Critical infrastructures Cyber-security Simulation HLA Penetration testing Cloud computing The progressive advances in information and communication technology have lend modern critical infrastructures to become more and more complex and interconnected, and in continuous evolution. The increasing complex interrelation among such critical systems creates new security vulnerabilities, which can be exploited by malicious users to compromise sensible data and other systems also very far from the impact zone. Identifying and analyzing these complex interactions represent a challenge to the evaluation of the real vulnerability of each critical system. On the other hand, the evaluation of this complex and large-scale systems requires expensive and sophisticated modeling practices, simulation tools, and experimentation infrastructure. Therefore, we present a hybrid and distributed simulation platform for cyber-security analysis of large-scale critical infrastructure systems. It enables testers to assemble complex and distributed experimental scenarios in the cloud, by integrating different simulated envi- ronments, on which perform sophisticated vulnerability analysis, by exploiting penetration testing and monitoring facilities.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Critical infrastructures | Cyber-security | Simulation | HLA | Penetration testing | Cloud computing
مقاله انگلیسی
6 Multilevel classification of security concerns in cloud computing
طبقه بندی چندسطحی نگرانی های امنیتی در محاسبات ابری-2017
Received 11 May 2015; revised 11 March 2016; accepted 20 March 2016 Available online 8 April 2016 Abstract Threats jeopardize some basic securityrequirements in a cloud. These threats generally constitute privacy breach, data leakage and unauthorized data access at different cloud layers. This paper presents a novel multilevel classification model of different security attacks across different cloud services at each layer. It also identifies attack types and risk levels associated with different cloud services at these layers. The risks are ranked as low, medium and high. The intensity of these risk levels depends upon the position of cloud layers. The attacks get more severe for lower layers where infrastructure and platform are involved. The intensity of these risk levels is also associated with security requirements of data encryption, multi-tenancy, data privacy, authentication and authorization for different cloud services. The multilevel classification model leads to the provision of dynamic security contract for each cloud layer that dynamically decides about security requirements for cloud consumer and provider.  2016 King Saud University. Production and hosting by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
KEYWORDS :Cloud computing | Security | Virtualization | SaaS | PaaS | IaaS
مقاله انگلیسی
7 حملات امنیت سایبری به شهرهای هوشمند و فناوری های سیار همراه آن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
شهر هوشمند به شهری اشاره دارد که فناوری های نوین را برای تامین خدمات خودکار و کارآمد جهت ارتقای شیوه زندگی شهروندی باهم یکپارچه می کند. مطالعات اخیر نشان می دهد که 60 درصد جمعیت کل جهان تا سال 2030 در محیط های شهری زندگی خواهند کرد. این جمعیت به شدت رو به رشد در محیط های شهری منجر به ایجاد نیاز به دیدگاههای پیشرفته مدیریتی می شود که از آخرین بسترهای فناوری اطلاعات برای هوشمندسازی هر نوع خدمات مربوط به شهر استفاده می کنند. چنین یکپارچه سازی ایجاد شده برای فناوری ها به دلیل عدم توجه به آزمایشات ایمنی فناوری های جدید گسترش یافته درکنار عدم به کارگیری سایر بخشهای سیستم با اتفاقات امنیتی به دلیل ارتباطات عظیم، با چندین چالش مربوط به ایمنی مواجه است. از سوی دیگر، پیچیدگی بالا، به هم وابستگی بالا و ارتباطات شدید منجر به سطح نامحدود برای حمله و مشکلات نامحدود مربوط به رمزنگاری می شود. ما در مقاله خود قصد داریم که مروری کلی و جزئیاتی برمبنای منابع علمی مربوط به مشکلات مهم امنیتی شهرهای هوشمند و راه حل های موجود فراهم کنیم. به علاوه، ما چندین عامل اثرگذار را ارائه می کنیم که بر امنیت داده ها و اطلاعات در شهرهای هوشمند اثر می گذارند.
کلیدواژه ها: فناوری های شهرهای هوشمند | محاسبات ابری | وسایل سیار | امنیت سایبری
مقاله ترجمه شده
8 Dynamic remote data auditing for securing big data storage in cloud computing
حسابرسی داده های از راه دور پویا برای تامین امنیت ذخیره سازی داده های بزرگ در محاسبات ابری-2017
Cloud computing has emerged as a new computing paradigm that offers great potential for storing data remotely. Presently, many organizations have reduced the burden of local data storage and maintenance by outsourcing data storage to the cloud. However, integrity and security of the outsourced data continues to be a matter of major concern for data owners due to the lack of control and physical possession over the data. To deal with this problem, researchers have proposed remote data auditing (RDA) techniques. However, the majority of existing RDA techniques is only applicable for static archived data and is not applicable for auditing or dynamically updating the outsourced data. They are also not applicable to big data storage because of the high computational overhead on the auditor. In this paper, we propose an efficient RDA technique based on algebraic signature properties for a cloud storage system that incurs minimum computational and communication costs. We also present the design of a new data structure-Divide and Conquer Table (DCT)—that can efficiently support dynamic data operations such as append, insert, modify, and delete. Our proposed data structure can be applied for large-scale data storage and will incur minimum computational cost. A comparison between our proposed method and other state-of-the-art RDA techniques shows that our method is secure and highly efficient in reducing the computational and communication costs on the server and the auditor.
Keywords: Cloud computing | Remote data auditing | Data dynamic | Data integrity | Big data storage
مقاله انگلیسی
9 Intelligent cryptography approach for secure distributed big data storage in cloud computing
روش رمزنگاری هوشمند برای داده های بزرگ توزیع شده امن در محاسبات ابری-2017
Implementing cloud computing empowers numerous paths for Web-based service offer ings to meet diverse needs. However, the data security and privacy has become a critical issue that restricts many cloud applications. One of the major concerns in security and privacy is caused by the fact that cloud operators have chances to reach the sensitive data. This concern dramatically increases users’ anxiety and reduces the adoptability of cloud computing in many fields, such as the financial industry and governmental agencies. This paper focuses on this issue and proposes an intelligent cryptography approach, by which the cloud service operators cannot directly reach partial data. The proposed approach di vides the file and separately stores the data in the distributed cloud servers. An alterna tive approach is designed to determine whether the data packets need a split in order to shorten the operation time. The proposed scheme is entitled Security-Aware Efficient Dis tributed Storage (SA-EDS) model, which is mainly supported by our proposed algorithms, including Alternative Data Distribution (AD2) Algorithm, Secure Efficient Data Distributions (SED2) Algorithm and Efficient Data Conflation (EDCon) Algorithm. Our experimental evalua tions have assessed both security and efficiency performances and the experimental results depict that our approach can effectively defend main threats from clouds and requires with an acceptable computation time.
Keywords:Intelligent cryptography|Cybersecurity|Mass distributed storage|Cloud computing|Big data
مقاله انگلیسی
10 QuantCloud: Big Data Infrastructure for Quantitative Finance on the Cloud
QuantCloud: زیرساخت داده های بزرگ برای سرمایه گذاری کمی در ابر-2017
In this paper, we present the QuantCloud infrastructure, designed for performing big data analytics in modern quantitative finance. Through analyzing market observations, quantitative finance (QF) utilizes mathematical models to search for subtle patterns and inefficiencies in financial markets to improve prospective profits. To discover profitable signals in anticipation of volatile trading patterns amid a global market, analytics are carried out on Exabyte-scale market metadata with a complex process in pursuit of a microsecond or even a nanosecond of data processing advantage. This objective motivates the development of innovative tools to address challenges for handling high volume, velocity, and variety investment instruments. Inspired by this need, we developed QuantCloud by employing large-scale SSD-backed datastore, various parallel processing algorithms, and portability in Cloud computing. QuantCloud bridges the gap between model computing techniques and financial data-driven research. The large volume of market data is structured in an SSD-backed datastore, and a daemon reacts to provide the Data-on-Demand services. Multiple client services process user requests in a parallel mode and query on-demand datasets from the datastore through Internet connections. We benchmark QuantCloud performance on a 40-core, 1TB-memory computer and a 5-TB SSD-backed datastore. We use NYSE TAQ data from the fourth quarter of 2014 as our market data. The results indicate data-access application latency as low as 3.6 nanoseconds per message, sustained throughput for parallel data processing as high as 74 million messages per second, and completion of 11 petabyte-level data analytics within 53 minutes. Our results demonstrate that the aggregated contributions of our infrastructure, parallel algorithms, and sophisticated implementations offer the algorithmic trading and financial engineering community new hope and numeric insights for their research and development.
Index Terms: Big Data | Cloud computing | Quantitative Finance | Parallel Processing
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer