دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت عمومی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مدیریت عمومی

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 هم پوشانی ها بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزارهای مدیریت استراتژیک در سازمان های عمومی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
برنامه ریزی پایه¬ای را برای عناصر مدیریت و فرایندی را گسترش می¬دهد که سازمان¬ها تمام فعالیت ها و تلاش های مربوط به اهداف مورد نظر خود، راه رسیدن به آنها، و چگونگی گذر از این راه¬ها را ترکیب می-کنند. هدف از این مقاله ارائه تحقیقات علمی در مورد کاربرد و بهره وری دو ابزار مدیریت استراتژیک در بر گیرنده تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل ذینفعان در سازمان های دولتی است و نشان می دهد که ابزارهای استراتژیک مانند تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مورد استفاده در سازمان های عمومی به منظور به حداکثر رساندن اثر آنها برای درک شرایط نیاز به انطباق خود با شرایط پیش فرض دارند. این مطالعات نشان می دهند که تجزیه و تحلیل استراتژیک روابطی که تمام یا بخشی از ارزش های سازمان را تشکیل می دهند اگر روابط پیچیده آنها به صورت متقابل به یکدیگر وابسته و مبهم باشد از اهمیت کمتری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، اعمال دو مدل شامل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل ذینفعان در روشی مشابه برای نشان دادن این است که چگونه درک استراتژیک در نتیجه وجود همزمان این دو افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت باید برنامه ریزی مناسبی برای همه منابع خود داشته باشد. یکی از این منابع که برای سازمان ها استراتژیک است منابع انسانی است که جزء مهم برنامه ریزی استراتژیک است. با این حال برخی عوامل باعث روش جدیدی در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده¬اند؛ این نوع از برنامه ریزی به طور کامل در سازمان¬ها با توجه به برخی از محدودیت¬ها استفاده نمی شود.
کلمات کلیدی: مدیریت عمومی جدید | ترسیم ذینفعان | مدیریت استراتژیک | ابزارهای استراتژیک | تحلیل زنجیره ارزش
مقاله ترجمه شده
2 Potential dimensions for a local e-Government services quality model
ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی-2016
One of the main challenges underlying different Electronic Government forms is the provi- sion of a quality public service. In the Local Government context, local authorities allow for an adjustment between the characteristics of public services and the specificities of local communities, letting populations define their own priorities, which vary from community to community based on objective elements but also subjective by nature. The quality of these services in their electronic format should be analyzed and taken into account to potentiate and elaborate a strategy capable of improving offered services, increasing the satisfaction of the recipients. In the present paper we set forth a preliminary list, comprised by thirty dimensions for an Electronic Local Government Quality Model based on a litera- ture review, where we analyzed seventeen approaches for electronic and e-Government service quality, as well as an empirical study involving a group of experts and users of Local Government services.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.Contents
e-Government | e-Services | Services quality | Public administration | Local Government
مقاله انگلیسی
3 تأثیر فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برمنابع انسانی، به عنوان عامل تعیین توسعه پایدار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جامعه رومانی یک پویایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غیر قابل پیش بینی را به دلیل تغییرات سیاسی دیده است که در اواخر سال 90 صورت گرفت، سپس تا به امروز یک مسیر نقطه¬ای را با عناصر اخلال متعدد داشته است. با اضافه شدن اصلاح اروپایی و جهانی، تغییرات سیاست رومانیایی در پارادایم اقتصادی و اجتماعی گنجانده شد که باعث تغییرات عمده در تمام سیستم های مدیریت عمومی شد. بخش منابع انسانی، به چالش¬های محیط خارجی حساس است، این تغییرات، منبع فرصت¬ها درک می-شود، اما به همان اندازه به عنوان یک منبع تهدید نیز است – با تغییرات مداوم قوانین، شرایط اقتصادی، سیاست های جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فناوری، و غیره - بخش منابع انسانی به شدت این تغییرات را احساس می¬کند. بنابراین، با اتخاذ استراتژی های انطباقی انعطاف پذیر، در دسترسی به فرصت ها و اجتناب از تهدیدات، نقش عمده بخش منابع انسانی بی عیب و کارآمدی مدیریت منابعشان است. با این حال، ساختار منابع انسانی باید واکنش کارکنان به عواقب ناشی از این تغییرات را علاوه بر تأثیر مثبت و یا منفی خارجی در نظر بگیرد. هدف اصلی توسعه پایدار، اجرای سیاست های در نظر گرفته شده برای بهینه سازی ظرفیت اداری و حرفه ای خدمات عمومی، به عنوان یک اقدام موثر حکومتی و سیاست های خوب عمومی بود. در دستیابی به آن، منابع انسانی مکان مهمی داشته و چالش های عمده ای برای هماهنگی این بخش، با نفوذ در هر موسسه دولتی، با محیط سرزنده متعلق به آن دارد. مطالعه ارائه شده در این مقاله مبتنی بر گروه متمرکز تحقیقاتی است که با استفاده از یک ماتریس مصاحبه برای نمونه¬های انتخاب شده، تجزیه و تحلیل و تفسیر پاسخ ها، بدنبال مشخص کردن تاثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی و توانایی سازمان برای انطباق با این تغییرات است.
کلمات کلیدی: منابع انسانی | توسعه پایدار | مدیریت
مقاله ترجمه شده
4 ابعاد بالقوه برای یک مدل کیفیت خدمات دولت الکترونیک محلی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
یکی از چالشهای اصلی در زمینه شکلهای مختلف دولت الکترونیک، تامین یک سرویس همگانی کیفیت است. در زمینه دولت الکترونیک محلی، مسئولان محلی ، یک سازگاری بین ویژگیهای خدمات همگانی و خصوصیات جوامع محلی ایجاد می کنند که به جمعیت آن محله اجازه میدهد تا اولویت های خود را تعریف کنند که این اولویتها بسته به عناصر هدف و بالطبع عناصر ذهنی، از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. کیفیت این خدمات در شکل الکترونیکشان، بایستی مورد تحلیل قرار گرفته و جهت تعریف و ساخت یک راهبُرد که توانایی بهبود خدمات ارائه شده و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مراجعین را داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر، ما لیستی اولیه که شامل سی بُعد محتلف از یک مدل کیفیت دولت الکترونیک محلی است را بر پایه مطالعات قبلی ارائه می کنیم و هفده رویکرد را برای کیفیت خدمات الکترونیکی دولتی مورد تحلیل قرار داده و نیز مطالعه ای تجربی که با کارشناسان و کاربران خدمات دولتی محلی، سرو کار دارد، ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک | خدمات الکترونیک | خدمات با کیفیت | مدیریت عمومی | دولت محلی
مقاله ترجمه شده
5 Market -Type Mechanisms and Public Service Equity: A Review of Experiences in European Public Services
بازار نوع و مکانیزم های خدمات عمومی صاحبان سهام: مروری بر تجارب در خدمات عمومی اروپا-2015
In seeking to benefit from the competitive pressures exerted through mar- ketization, governments have hoped to gain improvements in public service efficiency. Yet, concerns remain about the effects of marketization on how equitably public services are provided. We consider evidence about the relationship between the intro- duction of market-type mechanisms in the European public sector and the efficiency and equity of service provision. Our analysis reveals that although market-type mech- anisms sometimes result in worse service equity, there is only weak evidence of a trade- off between efficiency and equity. Keywords: Public management reform | Market-type mechanisms | Service equity | Europe
مقاله انگلیسی
6 Public sector reforms and sovereign debt management: Capital market development as strategy?
اصلاحات و مدیریت بدهی بخش عمومی: توسعه بازار سرمایه به عنوان استراتژی؟-2015
The reform of sovereign debt management has largely escaped attention in the accounting literature on public sector financial management reforms. The application of business thinking to the public sector has meant conceptualising the sovereign debt management function as a corporate-style controller function, applying to sovereign debt management the asset and liability management techniques developed in the banking sector. Accrualsbased appropriations and outcomes-focused strategy statements weaken a legislature’s power of control over the executive government and divert attention from the control of public finance, which increasingly appears to be delegated to the executive government. Wider application of the asset and liability management techniques adopted for sovereign debt management seems to support an emergent capital market development strategy, facilitated by increasing government participation in capital markets. The New Zealand government’s financial statements help to illustrate these developments and show the extent of government participation in capital market activities involving large amounts of public money and leveraging of public assets. Financial control and accountability is not achieved by relying on strategy statements, objectives and ex post review. Keywords: Public sector New public management Sovereign debt management Capital market development Asset and liability management Accruals-based appropriations
مقاله انگلیسی
7 تأثیر مدیریت جدید دولتی نسبت به کارآیی و آنالیز بیمارستان‏های مادرید
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
مادرید یکی از نقاطی می‏باشد که یکی از داغ‏ترین موضوعات اصلاح مراقبت بهداشت عمومی در اتحادیه اروپا را بوجود آورده است و علی‏رغم این واقعیت که ارایه مدیریت جدید بهداشت عمومی NPM و پیاده کردن آن در بیمارستان‏های مادرید بطور جدی دنبال شده است لیکن بررسی آن و اینکه آیا NPM منجر به کارآیی فنی گردید کمتر مورد پژوهش واقع شده است. مقاله حاضر یکی از اولین گام‏هایی می‏باشد که قضیه فوق را دنبال کرده است و برای مقایسه امتیاز کارآیی بیمارستان‏ها با مدیریت سنتی و بیمارستان‏هایی که به شیوه جدید مدیریت اداره می‏شوند از آنالیز پوشش داده‏های آماده بکار بره‏گیری شده است لذا شواهد خاصی مبنی بر اینکه بیمارستان‏های NPM از نوع سنتی و مدیریت مربوطه شواهد محکمی بدست نیامده است، علاوه بر آن نتایج خود گویای آن است که موضوع با اهمیت و درخور توجه پرداختن به ماهیت مدیریت می‏باشد نه نوع مدیریت.
واژه های کلیدی: اصلاحات بهداشت و درمان | بهره وری | مدیریت عمومی جدید | مادرید
مقاله ترجمه شده
8 انجام آزمایشات در تحقیقات مدیریت عمومی: یک راهنمای عملی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چطور می توان چالش های عملی مربوط به روشهای آزمایشی در تحقیقات مدیریت عمومی را برطرف ساخت. ما روی آزمایشات آزمایشگاهی، میدانی و پیمایشی تمرکز می کنیم ، سپس برای هر یک از انواع آزمایشات، چالش ها و محدودیت های اصلی را زمانی که این آزمایشات در عمل پیاده سازی می شوند ، مشخص می کنیم . بعداز آن نیز درباره ی نکات، معیارها و اشتباهات متداول بحث می کنیم تا از آنها اجتناب شود. برای بهره گیری از درسهای عملی فراگرفته شده توسط چندین پژوهشگر عملی ، این مقاله که چندین نویسنده دارد انتخاب شده است.
مقاله ترجمه شده
9 سیر تکامل خدمات عمومی از تولید مشترک تا خلق مشترک و فراتر از آن مسیر ناتمام مدیریت عمومی نوین؟
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف – براساس مفهوم "سازمان عمومی هوشمند" به عنوان یک مسیر نظری جدید برای نظریه‌ی مدیریت عمومی نوین (NPM)، این مقاله بحث‌های اساسی اخیر در مورد NMP را گردآوری می‌کند زیرا این مبحث با خدمات عمومی و علم خدمات مرتبط بوده و بطور ویژه، ماهیت هوشمند بودن بخش عمومی، ارزیابی و همچنین مدیریت و رهبری خدمات عمومی را تعیین می‌کند. این مقاله در نظر دارد در مورد این مسائل بحث کند.
طرح/روش‌شناختی/رویکرد – این مقاله، بحث‌های جاری در مورد منطق چیرگی خدمات را هایلایت کرده و نوآوری‌های اصلی در پژوهش خدمات، مطالعات نوآورانه، یادگیری سازمانی، روش‌های توسعه و ارزیابی از منظر خدمات عمومی را منعکس می‌کند.
یافته‌ها – چنین استدلال می‌شود که نظریه‌ها و شیوه‌های مدیریت عمومی معاصر – و نظریه‌هایی که بیانگر نقش خدمات عمومی هستند – باید از بدنه‌ی نوشته‌هایی که در مطالعات بازاریابی و کسب‌وکار بر نظریه‌های چیرگی خدمات متمرکز می‌شوند بیشتر استفاده کنند. این مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که گفتمان آکادمیک در مورد NPM و حاکمیت عمومی نوین (NPG) از نظر محتوا غنی بوده اما تا کنون از منظر خدمات عمومی نسبتا مغرضانه بوده است.
مفاهیم کاربردی – چنین استدلال می‌شود که خدمات عمومی، عرصه‌ای برای تعامل، همکاری و خلق مشترک است و توسط شبکه‌هایی از سازمان‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند هماهنگ می‌شود. ماهیت "کاربر خدمات" نیز در دهه های اخیر تغییر کرده است. این پیشرفت برای توسعه‌ی شیوه‌های رهبری در خدمات عمومی دارای مفاهیمی کاربردی است.
اصالت/ارزش – تعالیم NPM و NPG بتدریج فهم نقش جامعی که خدمات عمومی ایفا می‌کند را از دست می‌دهند و نقش ارزیابی خدمات عومی نیز بشدت نادیده گرفته شده است. در این راستا و با توجه ویژه به خدمات عمومی، موج جدیدی از انواع ارزیابی‌های سیاست عمومی را می‌توان با NPG ادغام کرد.
کلیدواژه‌ها – رهبری | ارزیابی | مدیریت عمومی نوین | خدمات عمومی | حاکمیت عمومی نوین
نوع مقاله – مقاله‌ی مفهومی
مقاله ترجمه شده
10 نظریه پردازی در تحقیقات حسابداری بخش عمومی
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
حجم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در طول سه دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است و اخیرا به این تحقیقات بیش از پیش توجه می شود . اما موضوعی بحث بر انگیز در این حوزه بحث نظریه پردازی است .برخی محققان در تحقیقات خود موضوع نظریه پردازی در این حوزه را مورد توجه قرار داده اند . پاسخگویی، مدیریت عمومی نوین و نظریه انتقادی هابرماس نظریه های زیر بنایی تحقیقات حسابداری بخش عمومی هستند که در این مقاله تحقیقات پر استناد مرتبط با هر نظریه مورد اشاره قرار گرفت. تکته قابل توجه این است که این رویکردها به طور جداگانه بسط نیافته اند و اغلب با رویکردهای دیگر ترکیب شده اند .علی رغم ظرفیت بالای این رویکردهای غالب در تحقیقات حسابداری بخش عمومی باید به کار گیری نظریات و تئوری های دیگری در تحقیقات حسابداری بخش عمومی به غنای این تحقیقات افزود .
کلمات کلیدی : نظریه پردازی ، پاسخگویی ، مدیریت عمومی نوین ، نظریه انتقادی هابرماس
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer