دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مدیریت دارایی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مدیریت دارایی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی قابلیت اطمینان استراتژیهای مدیریت سهام در تقاضای وابسته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در این مقاله، یک رویکرد روش شناختی پیشنهاد شده که این رویکرد، امکان محاسبه کمیت سهام ایمنی در تقاضای وابسته را با توجه به الزامات قابلیت اطمینان زنجیره تامین فراهم می کند. انواع مختلف استراتژیهای مدیریت دارایی در تقاضای وابسته بررسی شد؛ نتایج کل محاسبه هزینه ها با توجه به قابلیت اطمینان بدست آمد.
کلید واژه ها: قابلیت اطمینان زنجیره تامین | مدیریت دارایی | تقاضای وابسته | نظم کامل
مقاله ترجمه شده
2 توسعه و آزمایش روش ارزیابی پولی منسوخ شدگی سیستم های دارایی محیط ساخت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
اهداف - هدف از این مقاله بررسی موارد مورد نیاز برای توسعه بیشتر ابزارهایی است که می توان برای کاهش کهنگی و فرسودگی در درون محیط های ساخته شده مورد استفاده قرار داد . با بررسی های انجام شده در این مقاله شکاف های متفاوتی در تحقیقات نشان داده می شود ، که اجازه ی می دهد سرمایه گذاری های هدایت شده به منسوخ شدگی در درون سیستم های دارایی افزایش پیدا کند . علاوه بر توسعه ی مفاهیم بیشتر ، آزمایشات موردی برای معنبر ساختن مدل های مورد استفاده لازم و ضروری است .
طراحی روش - این مقاله روش ارزیابی بولی منسوخ شدگی را ارائه می کند که در مرحله ی بعد در درون مطالعات موردی محیط آزمایش شده است . این مطالعات به صورت سالیانه اطلاعاتی از جهان واقعی را درسه سیستم دارایی در درون یک چهارچوب عملیاتی در دسترس قرار می دهد .
یافته ها - یافته های حاصل از مطالعات موردی نشان می دهد که روش بولی توعی پتانسیل بالقوه را به شکل قابل توجهی برایکاهش منسوخ شدگی ارائه می کند . چنین روشی ، در مطابقت با فرایند مدیریت دارایی پیاده سازی می کند ، که این روش قادر به جلوگیری از منسوخ شدن سرمایه گذاری ها می باشد .
مفاهیم و محدودیت های تحقیق - این مطالعه ی موردی به دلیل مقیاس های طولی و اندازه ای محدود شده است . با کاهش اثرات که ممکن است درگیر و محبوس شده باشند ، این پروژه ی تحقیقاتی توسعه داده شده و ادامه پیدا می کند .
اصالت و ارزش مقاله - مشخصه ی این مدل در این مقاله نشات گرفته از شیوه ی شاخص گذاری شده ی آزمایش نشده منسوخ شدگی است .این مدل برای بهبود کیفیت عملکرد و دقت اتخاذ شده و توسعه داده شده اند ، نتایج بدست آمده ، نه تنها از مدل اصلی حاصل شده است بلکه به دلیل عدم آزمایشات واشح و روش از مدل های مشابه این نتایج از مجموعه ای از نتایج بدست می آیند .
کلمات کلیدی : خطر | مدیریت دارایی | چرخه ی زندگی | ابتکار مالی اختصاصی | DMSMS | منسوخ شدگی .
مقاله ترجمه شده
3 رابطه بین کارامدی شرکتهای مدیریت سرمایه ای در حال کار و قاعده مشارکتی در بازار سهام تهران
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
مدیریت سرمایه در حال کار ، در مفهوم این مقاله ، به مدیریت داراییهای جاری و تعهدات اشاره میکند که برای متعادل کردن داراییها و تعهدات جاری بکار رفته اند. همچنین ، کنترل داراییها و تعهدات جاری دارای اهمیت زیادی است.بنابراین ، مکانیزمها برای نظارت و کنترل این نوع از مدیریت ضروری هستند. اداره شرکتی مناسب شامل مکانیزمهایی است که به حفظ یک سرمایه در کار بهینه در یک سازمان کمک میکند. ازینرو ، هدف از مطالعه موجود بررسی اثر هدایت شرکتی بر بازده مدیریتی سرمایه در حال کار در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام تهران برای دوره 2008 – 2013 است. برای دستیابی به اهداف این مقاله ، یک نمونه از 115 شرکت از طریق از بین بردن نمونه گیری انتخاب شده اند. این مقاله مکانیزمهایی را استفاده کرده اسن مانند اندازه هیدت مدیران ، استقلال هیأت مدیره ، سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت. متغیرهای استفاده شده برای ارزیابی مدیریت سرمایه در حال کار شامل حسابهای قابل پرداخت ، سیکل تبدیل نقدی ، و نگهداری وجه نقد ، نسبت جاری و بازده مدیریتی سرمایه در حال کار است. یافته های این مقاله نشان میدهد که مکانیزمهای هدایت شرکتی نقش مهمی را در بهبود بازده سرمایه در حال کار ایفا میکنند.
کلمات کلیدی: اداره امور شرکت | بهره وری مدیریت سرمایه در گردش | نظریه تعادل | نظریه سلسله مراتبی.
مقاله ترجمه شده
4 عدم اطمینان از محاسبات ارزش موجود خالص و اثرش بر بکار بردن یکپارچه رویکردهای تعمیر و نگهداری در صنعت ریلی بریتانیا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
شاخص عملکرد عمومی (PPI) یک شاخص عملکرد کلیدی مهم برای شبکه راه آهن بوده و به دقت با سازمان و سهامداران خارجی آنها نظارت شده است. شرایط نظارت دارای ارزش فزاینده ای در شبکه راه آهن است چنانکه روشی مناسب برای افزایش اتکا پذیری دارایی و بهبود واحد PPI است. چنانکه شرط روشهای نظارت هر یک شناسایی شده اند ، نیاز به ارزیابی برای ایجاد هزینه و سود خواهد بود. سود میتواند در ذخیره هزینه به شکل عملکرد PPI ضعیف ارزیابی شود که منجر به جریمه میشود. در بسیاری از محاسبات (NPV) ارزش موجود خالص صنایع برای تعیین چگونگی سرمایه ذاری سریع سربسر خواهد شد استفاده شود. ریسک – هزینه یک اصطلاح است که برای تشریح اثر مالی یک رخداد غیر منتظره (یک خطر) استفاده شده است. این مقاله یک دیدگاه بسیار تحلیلی را بای محاسبه NPV مطرح میکند که اثر ریسک پایین تغییرات رد نرخ تعهد خدماتی را در نظر میگیرد. پیش بینی NPV دارای اهمیت است زمانیکه ارزیابی در زمانیکه برای گسترش راهبردهای شناسایی خطای مختلف برای موضوعات نگهداری گسترش می یابد و بنابراین هزینه ریسک محاسبه NPV باید برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریت دارایی استفاده شوند.
کلمات کلیدی: مهندسی هزینه | هزینه از طریق زندگی | سود و هزینه | KPI | NPV | صنعت راه آهن
مقاله ترجمه شده
5 شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت زنجیره تامین در شرکت سایپا
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
موضوع این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت زنجیره تامین می باشد . این پژوهش در گروه خودرو سازی سایپا انجام شد .جامعه اماری پژوهش شامل 50 نفر از خبرگان این شرکت در زمینه زنجیره تامی نمی باشد . خبرگان این پژوهش را افرادی تشکیل دادند که یا در زمینه زنجیره تامین تحصیلات اکادمیک داشتند و یا سابقه کار بالای 10 سال در این حوزه و کاملا در این زمینه کارکنان دانشی می باشند و در حقیقت مدیریت زنجیره تامین شرکت خودرو سازی سایپا به عهده این افراد می باشد .با توجه به تعداد محدود خبرگان در این شرکت از روش کل شماری استفاده شد .توجه به اینکه ابزار جمع اوری اطلاعات مربوط به متغیرهای این پژوهش پرسش نامه بود تعدا 50 پرسش نامه بین افراد نمونه توزیع شد و در نهایت 39عدد از این پرسش نامه عودت کرده شد .پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش استاندارد بود و پژوهشگر فرضیات خود را با توجه به عوامل تاثیر گذار شناسایی شده بر زنجیره تامین مطرح نمود این عوامل عبارتند از قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ، چابکی ، هزینه ها ، مدیریت دارایی پژوهشگر این فرضیات را با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLSمورد ازمون قرار داد . نتایج حاصل از پژوش نشان دهنده تاثیر گذار بودن ابعاد شناسایی شده بر مدیریت زنجیره تامین بودند از میان ابعاد شناسایی شده مدیریت دارایی ها بر مدیریت زنجیره تامین تاثیر منفی و معکوسی داشت .
کلمات کلیدی : شناسایی و اولویت بندی ، مدیریت زنجیره تامین ، مدلسازی معادلات ساختاری ، شرکت خودرو سازی سایپا
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer