دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مشروعیت::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مشروعیت

تعداد مقالات یافته شده: 21
ردیف عنوان نوع
1 نظارت جمعی و گزینه های سیاست فن آوری: بهبود امنیت ارتباطات خصوصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
افشاگری های اسنودن در سال 2013 شعله بحث شدید در مشروعیت و وسعت عملیات جاسوسی که ناظر بر اینترنت و ارتباطات از راه دور در سراسر جهان بود را شعله ور کرد. حمله مداوم به حوزه خصوصی افراد در سراسر جهان توسط دولت ها و شرکت ها موضوعی است که بطور کافی با استفاده از اقدامات فنی و سازمانی فعلی صورت گرفته است. این مقاله استدلال می کند که به منظور حفظ اینترنت حیاتی و فعال، زیرساخت های اساسی آن باید بطور قابل توجهی تقویت شود. ما تعدادی گزینه های فنی و سیاسی، که به بهبود امنیت در اینترنت کمک می کند،پیشنهاد می کنیم. بر بحث پیرامون رمزگذاری و ناشناخته ، و همچنین در سیاست های مقابله با آسیب پذیری های نرم افزار و سخت افزار و ضعف معماری اینترنت تمرکز دارد.
کلید واژه ها: نظارت | سیاست | رمزگذاری | حریم خصوصی
مقاله ترجمه شده
2 سیاست ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتبارسنجی علمی و تخصصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله اندازه گیری و اعتبارسنجی سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی را از نقطه نظرات علمی و تخصصی بررسی می کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در سالهای اخیر در حوزه نظری پیشرفت بزرگی کرده است که نشانگر اهمیت آن در تمام دیدگاههای مختلف مثل نظریه سازمانی، دیدگاه ذی نفعی، نظریه مشروعیت و فرآیند ارزش مشترک می باشد. با این حال، از یک نقطه نظر تجربی، تحقیقات بیشتری برای فراهم کردن شاخص ها و شواهد جدید درمورد بررسی تاثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کار مورد نیاز است. هدف این مقاله تعریف یک سری سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی، نشان دادن اعتبار محتوای آنها ازطریق چندین روش، و بررسی و تحلیل وزن های نسبی آنها با کمک یک گروهی از کارشناسان علمی و یک پیش – آزمون تخصصی می باشد که در شرکتهای بزرگ اسپانیایی نتیجه گرفته شده است.
کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی | مدیریت منابع انسانی | هیئت کارشناسان | سیاست های مسئولیت اجتماعی
مقاله ترجمه شده
3 افشای هزینه‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
هدف: این مقاله درصدد آن است که بررسی کند آیا مبلغ هزینه‌های افشاشده در ارتباط با کنترل‌های زیست محیطی با عملکرد زیست محیطی برحسب بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر تولید کربن ارتباط دارد یا خیر، و آیا هر رابطه‌ای بین این دو فاکتور استدلال‌های تئوری افشاگری اختیاری یا تئوری مشروعیت را تأیید می‌کند یا خیر. افزون بر این، در این مقاله سعی می‌شود به این سوال پاسخ داده شود که آیا این روابط در دوران پروتکل اولیه کایوتو متفاوت‌اند یا خیر؟
طرح/روش/رویکرد تحقیق: در این تحقیق، محوریت شرکت‌های ژاپنی در بازه زمانی 2002 تا 2012 بودند. هزینه‌های افشاشده کنترل زیست محیطی (مخارج سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی) مشخص و معیارهای بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر میزان انتشار کربن محاسبه شدند. روابط با بهره گیری از مدل‌های رگرسیونی که سایر ضرایب تأثیر احتمالی را لحاظ می‌کردند آزمایش شدند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه وجود رابطه‌ای منفی بین سطوح افشاشده هزینه‌های کنترل زیست محیطی و معیارهای عملکردی بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی را نشان می‌دهند و برای دو معیار از بین سه معیار بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی، یافته‌ها نشان می‌دهند که این رابطه منفی در دوران پروتکل کایوتو محسوس تر بوده است. محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق: این نتایج توضیح تئوری مشروعیت را (برخلاف تئوری افشاگری اختیاری) در مورد رابطة بین سطوح هزینه‌های افشاشده کنترل زیست محیطی و بازدهی اکولوژیکی - اقتصادی مبتنی بر تولید کربن تأیید می‌کنند.
اصالت/ارزش تحقیق: این مطالعه اولین مطالعه‌ای است که نحوه بهره گیری شرکت‌ها را از انعطاف پذیری در طبقه بندی هزینه‌ها جهت ارتقای استراتژی افشاگری مورد بررسی قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: پروتکل کایوتو | افشاگری زیست محیطی | بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی | بهره وری از کربن | هزینه‌های حفاظت از محیط زیست
نوع مقاله: تحقیقاتی
مقاله ترجمه شده
4 Taxation and state-building: The tax reform under the Nationalist Government in China, 1928-1949
مالیات و دولت سازی: اصلاحات مالیاتی تحت دولت ملی در چین، 1928-1949-2016
Using primary sources and drawing on insights from the new accounting history and the new fiscal sociology, this paper examines the tax reform launched by the Nationalist Government in China during 1928e1949 as a case study to enrich an understanding of the relationship between taxation and state building. Among other things, the paper reveals a shift from the traditional Confucian ideology of “low taxes” to the Western-derived ideology of “good taxes,” used by the state to justify new taxes. It discusses how the Chinese Civil War and the Sino-Japanese War differently affected the Nationalist Governments political legitimacy and state finance and taxation. It analyzes how tax compliance was pursued by the Nationalist Government through state-society negotiations and compromises over taxation, in the absence of representative political institutions, as well as coercive enforcement of tax laws and regu- lationsethe two approaches together actualized and delimited the new tax regime and the growing state power (legitimacy and capacity). These history/culture-specific features may be understood as variations to a general historical pattern of taxation and state building based on European-American experiences.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Accounting history | Taxation | State building | State legitimacy | State capacity
مقاله انگلیسی
5 نقش تغییر دهندگی اطلاعات محیطی در نظارت دریایی بر قطب شمال
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در منطقه قطب شمال، تغییر فراگیر محیطی که فشار را روی منابع میکروبی دریایی افزایش داده است، فرصتهای اقتصادی برای بخشهای مختلف می سازد. در کنار سازمانهای حکومتی ایالتی، ابزار نظارت اطلاعاتی که توسط دست اندرکاران غیر-ایالتی مثل برنامه های صدور گواهی خصوصی، اقدامات نقشه برداری و سیستمهای مشاهده گسترش می یابند، یک نقش پیشرو در معرفی دیدگاههای مبتنی بر اکوسیستم را برای نظارت بر محیط دریایی ایفا می کنند. در این مقاله ما منابع علمی اخیر را جهت درک نقش اطلاعات محیطی در نظارت دریایی بر قطب شمال مرور می کنیم. مرورهای ما نشان می دهد که از یک سو، اطلاعات محیطی می تواند اقدامات پایدار و ایمن دست اندرکاران را از طریق ایجاد مشروعیت قانونی و اعتماد سازی، فعال کند، درحالیکه از سوی دیگر، مشارکت و اختیار دادن به برخی دست اندرکاران می تواند سایر دست اندرکاران را تحت فشار قرار دهد که منجر به کشمکش و مجادله می شود. ما نتیجه می گیریم که اهمیت رو به رشد اطلاعات محیطی در نظارت دریایی بر قطب شمال، هم از طریق سیستمهای مدیریت و هم از طریق دست اندرکاران غیر-ایالتی نشان داده می شود که درحال حاضر، پرداختن به نقش اطلاعات در منابع علمی، حاکم و غالب است، اما نقش وادارندگی اطلاعات احتمالا" در نظارت های دریایی آتی بر قطب شمال، افزایش خواهد یافت.
مقاله ترجمه شده
6 سازمان دهی تغییر برنامه درسی: مقدمه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله پرسش ها و رویکردهای یک مطالعه میان فرهنگی بر روی ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را در 5 کشور معرفی می کند که در این شماره JCS بحث شده اند. این مقاله علاقه 20 ساله بسیاری از کشورها به ایجاد برنامه درسی توسط ایالت را بازبینی کرده و چهارچوبی برای تفکر در مورد ایجاد برنامه درسی توسط ایالت به عنوان ابزاری برای نظارت آموزشی ارائه می کند. تعهدات ادارات آموزش و پرورش و دولت به بسیاری از مردم ، منجر به بحث و جدل در نهاد های مختلف ، نشریه های مدارس و رسانه ها می شود و منابع بسیاری برای توسعه و تجدید نظر در برنامه های درسی منصوب می شوند ، همچنین جلسات بی حد و حصری به همین عنوان برگزار می شود ، فرایند مشورت سازمان یافته می شود ، آزمون ها برنامه ریزی شده و هدایت می شود . به طور معمول شروع این تعهدات تا معرفی یک برنامه آموزشی سالها به طول می انجامد ، و برخی از برنامه های درسی به سختی در نسخه ی بعدی خود به تصویب می رسند .
کلیدواژگان: کانادا | استانداردهای برنامه درسی | مشروعیت | برنامه های درسی ملی | ایجاد برنامه درسی توسط ایالت.
مقاله ترجمه شده
7 تأثیر کیفیت هیأت مدیره و کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت‌های بزرگ
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در این مقاله، اثرات کیفیت هیأت مدیره بر رابطه بین ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و تأثیربخشی کمیته نامزدی بررسی می‌شود. استدلال ما این است که سهم مدیران غیرموظف در هیأت مدیره که نماینده کیفیت هیأت مدیره است، به شکلی منطقی سطح کنترل و منابع هیأت مدیره را نشان می‌دهد. براساس مجموعه داده‌ای از 1835 مشاهده شرکت - سال برای 98 شرکت غیرمالی ورشکسته و غیرورشکسته پذیرفته شده در بورس انگلیس بین سال‌های 1994 تا 2011 و با بهره گیری از نظریه نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، پیش بینی می‌کنیم و درمی یابیم که تأثیربخشی کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت تأثیر منفی دارد و کیفیت هیأت مدیره این تأثیر منفی را می‌کاهد. نتایج این فرضیه را تأیید می‌کنند که شرکت‌ها از کیفیت هیأت مدیره از حیث توانایی مدیران غیرموظف، برای نظارت بر مدیر عامل به نمایندگی از سهامداران و نیز ارائه مشاوره، راهنمایی و مشروعیت بخشیدن به شرکت بهره می‌گیرند. این مطالعه، تحقیقات فعلی مرتبط با ورشکستگی شرکت‌های بزرگ را با ارائه شواهدی در مورد تأثیر کیفیت هیأت مدیره و تأثیربخشی کمیته نامزدی بر ورشکستگی شرکت‌های انگلیسی تعمیم می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی | هیأت مدیره | نظریه نمایندگی
مقاله ترجمه شده
8 فساد در تجارت بین المللی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 49
من فساد در تجارت بین المللی را تحلیل می کنم که ارائه دهنده یک بررسی اساسی درباره این موضوع بوده و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی فراهم می کند. من بحث می کنم که فساد یک آزمایشگاه برای گسترش مطالعات مربوط به تجارت بین المللی خلق می کند چون طبیعت غیر قانونی آن، اختلافات در فهم غیر قانونی بودن و تفاوت در بازدارندگی قانونها در مقابل رشوه خواری در سراسر کشورها چندین فرضیه را که بحث و جدل و چالشهای زیادی درباره آن ایجاد شده است، مطرح می کند یعنی اینکه مدیران می توانند اقدامات مناسب را بدون الزامات قانونی مهمی، انتخاب کنند. در نتیجه، من ابتدا پیشنهادی برای چگونگی تحلیل موضوع فساد در مطالعات آتی توسط تحلیل انواع، اندازه ها، علت ها، پیامدها و کنترل های فساد، ارائه می کنم. من سپس پیشنهاداتی برای چگونگی توسعه تئوری های رهبری شرکت با استفاده کردن از فساد به عنوان یک آزمایشگاهی که تعدادی فرضیات مربوط به این تئوری ها را به چالش می کشد، ارائه می دهم: توسعه تئوری عامل از طریق تحلیل وجود روابط غیر اخلاقی در عامل؛ توسعه هزینه های اقتصادی معاملات توسط تحلیلِ به حداقل رساندن غیر قانونی هزینه های معاملات؛ توسعه دیدگاه منبع-محور از طریق مطالعه نقش و توانایی وظیفه نشناسی اجتماعی؛ توسعه وابستگی منابع از طریق تحلیل رهایی قانونی از فشار، و توسعه تئوری جدید سازمانی توسط مطالعه مشروعیت غیر قانونی.
کلیدواژه ها: فساد | رشوه خواری | تجارت بین المللی | چند ملیتی | تئوری
مقاله ترجمه شده
9 An examination of international accounting standard-setting due process and the implications for legitimacy
بررسی های تنظیمات استاندارد حسابداری بین المللی دادرسی و مفاهیمی برای مشروعیت-2015
This paper explores accounting standard-setting by focusing on relative levels of stakeholder and jurisdictional influence in the financial instruments disclosure reporting due process. We draw on legitimacy theoryto explain our findings and ask what implications any bias might have for the IASB.This study extends the standardsetting literature in three ways. First, we create a weighted coding system to analyse the content of comment letters. Second, we test fordifferences in the success rate of comments made by stakeholders and by jurisdictions.Third, we analyse IASB discussion documentation that sheds light on the decision-making process. Previous studies have focused on whether outcome-oriented proposals are ‘influential’ (persuasive) by focusing on success rates measured as proposed changes being accepted. We widen this definition to include whether constituents views are discussed. We find that accounting firms appear to have significantly less influence than other stakeholders. We also find that the IASBreacts less favourably to UK proposals but comments from the US are more likely to be discussed. A lack of fairness (real or perceived) could jeopardise perceptions of the standard-setting due process’ procedural legitimacy and ultimately the IASB’s cognitive legitimacy.
مقاله انگلیسی
10 اعمال قدرت در روابط نامتقارن: استفاده از قوانین خصوصی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این مطالعه به بررسی استفاده از قوانین خصوصی در روابط کسب و کار نامتقارن میپردازد.در روابط کسب و کار نامتقارن،به احتمال زیاد طرف قوی تر قادر به تسلط و اعمال قدرت بر انعقاد قرارداد و در نتیجه تعیین مراحل و منافع رابطه می باشد.این مطالعه به شرح اینکه چگونه شرکت ها در روابط کسب و کار نامتقارن از طریق قوانین خصوصی اعمال قدرت می کنند، می پردازد. معمولا قوانین خصوصی در شرایط کلی و وضعیت تجارت GTCT به عنوان فاکتور قوی تر در رابطه ی کسب و کار بیان شده و به طور مستمر با تغییرات کسب وکارو نیاز بازار سازگار می شود.با تحقیقاتی که مابین سالهای 2011تا2013 در بازرگانی خرده فروشی در آلمان صورت گرفته نشان میدهد که قدرت توسط طرف قوی تر از طریق اجرای مداخلانه ی شیوه های تحریم اعمال می شود که در قوانین خصوصی مدون شده است.قوانین خصوصی به شروط و شرایطی که تحت آن مبادلاتی مابین طرفین صورت می گیرد در نتیجه ی عدم تقارن قدرت ذاتی ،مشروعیت می بخشد . کلمات کلیدی: قدرت | عدم تقارن | ریسک | ارتباط | قوانین
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer