دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مهارت ها::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - مهارت ها

تعداد مقالات یافته شده: 57
ردیف عنوان نوع
1 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
2 ظرفیت جذب کننده و برون سپاری R&D
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
من عوامل موثر بر برون سپاری تحقیق و توسعه (R & D) ، یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را از ارائه دهندگان خارجی تجزیه و تحلیل کردم و اساس کارم را برپایه ی دیدگاه مبتنی بر دانش از شرکت (KBV) و مفهوم ظرفیت جذب به منظور پیشنهاد جدایی بین مکانیسم هایی که ظرفیت بالقوه ای در جذب داشتند و شرکت را قادر به شناسایی و ادغام دانش برون سپاری R&D از مکانیسم ها و استفاده و تبدیل برون سپاری دانش R&D به نوآوری میکرد , قرار دادم. اول، پیشنهاد میکنم که شرکت هایی که با مشتریان خارجی و با تامین کنندگان خارجی در تماس هستند، ظرفیت جذب , توانایی درک دانش خارجی جدید و پیچیده که برای یکپارچه سازی آن با دانش داخلی شرکت ها مفید است , بهبود ببخشند، و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری را در بخش برون سپاری R&D انجام دهند . دوم، من اینگونه استدلال میکنم که شرکت هایی که کارکنان ماهر بیشتری دارند وبیشتر بر R&D داخلی سرمایه گذاری میکنند و ظرفیت جذب بالاتری دارند و توانایی آنها برای استفاده و انتقال دانش خارجی بیشتر است , بیشتر در برون سپاری R&D سرمایه گذاری کنند . در نهایت، باید گفت که این روابط زمانی تضعیف میشوند که اینگونه از شرکت ها تابعه شرکت های چند ملیتی خارجی در کشور باشند، چرا که این شرکت ها می توانند ظرفیت جذب خود را با ادغام با دیگر شرکت های تابعه درکشور و ستاد چند ملیتی بهبود بخشند . من این استدلال ها را در یک نمونه از شرکت های تولیدی بررسی کردم و دریافتم که شرکت های وارد و صادر کننده , کارکنان خبره ای دارند و در نتیجه سرمایه گذاری Rand D داخلی بیشتری نیز دارند که شدیدا متمایل به سرمایه گذاری بیشتر در برون سپاری R&D میباشد.همچنین دریافتم که برای شرکت های تابعه شرکت های خارجی، تاثیر کارکنان ماهر و R & D داخلی در برون سپاری R&D کمتر از شرکت های داخلی است. این ایده ها توضیح نظریه محوری را از عوامل تعیین کننده ی برون سپاری R & D ارایه میکنند مفهوم ظرفیت جذب و دو بعد آن را اصلاح میکنند و بهبود میبخشند . کليدواژگان: برون سپاري R & D | صادرات | واردات | مهارت ها | تحقیق و توسعه داخلی
مقاله ترجمه شده
3 Demonstration learning of robotic skills using repeated suggestions learning algorithm
یادگیری مهارت های تظاهرات رباتیک با استفاده از پیشنهادات مکرر الگوریتم یادگیری-2017
In this paper a new model of nonlinear dynamical system based on adaptive frequency oscillators for learning rhythmic signals is implemented by demonstration. This model uses coupled Hopf oscillators to encode and learn any periodic input signal. Learning process is completely implemented in the dynam- ics of adaptive oscillators. One of the issues in learning in such systems is constant number of oscillators in the feedback loop. In other words, the number of adaptive frequency oscillators is one of the design factors. In this contribution, it is shown that using enough number of oscillators can help the learning process. In this paper, we address this challenge and try to solve it in order to learn the rhythmic move- ments with greater accuracy, lower error and avoid missing fundamental frequency. To reach this aim, a method for generating drumming patterns is proposed which is able to generate rhythmic and periodic trajectories for a NAO humanoid robot. To do so, a programmable central pattern generator is used which is inspired from animal’s neural systems and these programmable central pattern generators are extended to learn patterns with more accuracy for NAO humanoid robots. Successful experiments of demonstration learning are done using simulation and a NAO Real robot.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Imitation learning | Hopf oscillator | Adaptive frequency oscillator | Central pattern generator | Humanoid robots
مقاله انگلیسی
4 Transferring skills to humanoid robots by extracting semantic representations from observations of human activities
انتقال مهارت ها به ربات های انسان نما با استخراج نمایه های معنایی از مشاهدات فعالیت های انسانی-2017
Article history:Received in revised form 22 July 2015 Accepted 19 August 2015Available online 6 September 2015Keywords:Activity recognition Human understanding Knowledge-based Semantic representation Skill transferIn this study, we present a framework that infers human activities from observations using semantic representations. The proposed framework can be utilized to address the difficult and challenging problem of transferring tasks and skills to humanoid robots. We propose a method that allows robots to obtain and determine a higher-level understanding of a demonstrator’s behavior via semantic representations. This abstraction from observations captures the “essence” of the activity, thereby indicating which aspect of the demonstrator’s actions should be executed in order to accomplish the required activity. Thus, a meaningful semantic description is obtained in terms of human motions and object properties. In addition, we validated the semantic rules obtained in different conditions, i.e., three different and complex kitchen activities: 1) making a pancake; 2) making a sandwich; and 3) setting the table. We present quantitative and qualitative results, which demonstrate that without any further training, our system can deal with time restrictions, different execution styles of the same task by several participants, and different labeling strategies. This means, the rules obtained from one scenario are still valid even for new situations, which demonstrates that the inferred representations do not depend on the task performed. The results show that our system correctly recognized human behaviors in real-time in around 87.44% of cases, which was even better than a random participant recognizing the behaviors of another human (about 76.68%). In particular, the semantic rules acquired can be used to effectively improve the dynamic growth of the ontology- based knowledge representation. Hence, this method can be used flexibly across different demonstrations and constraints to infer and achieve a similar goal to that observed. Furthermore, the inference capability introduced in this study was integrated into a joint space control loop for a humanoid robot, an iCub, for achieving similar goals to the human demonstrator online. 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Activity recognition | Human understanding | Knowledge-based | Semantic representation | Skill transfer
مقاله انگلیسی
5 Skill based robot programming: Assembly, vision and Workspace Monitoring skill interaction
برنامه ریزی مهارت های مبتنی بر ربات: مونتاژ،اثر متقابل بینایی و مهارت های مانیتورینگ فضای کار-2017
Article history:Received 7 March 2016Revised 28 August 2016Accepted 9 September 2016Available online 27 March 2017Keywords: Robotics FlexibilitySkill based programming State machineEasy programming Vision skills Collaborative robots Workspace MonitoringThe skill based programming eases the robot program generation, its similarity to human behavior allows non expert operators maintaining, adapting or creating robotic applications. The use of skills requires dif- ferent approaches for the interaction between them, especially for sharing information. The presented approach combines the skill based programming using a state machine for low level robot execution management. With the proposed framework the interaction and communication between skills is im- proved. The work presented below is focused on the use of vision skills and safe Workspace Monitoring, for addressing a real use case where interaction with robot motions (organized as assembly skills) is required.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Robotics | Flexibility | Skill based programming | State machine | Easy programming | Vision skills | Collaborative robots | Workspace Monitoring
مقاله انگلیسی
6 بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر روی نمرات هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی پرستاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
طبق نظر شورای بین المللی پرستاران، هدف پرستاری، حفاظت، بهبود و بازگرداندن سلامت افراد، خانواده ها و جوامع است (بویاتزیس و فن اوستن، 2002). متخصصان پرستاری تلاش می کنند تا مراقبت های پرستاری با کیفیت را در سیستم های پیچیده مراقبت های بهداشتی فراهم نمایند که در آن منابع محدود، آسیب های بیمار و بیماری های مشترک، علاوه بر کمبود پرستاری، به بار سنگینی که بر دوش پرستاران است نیز افزوده می شود (واتسون و همکاران، 2008). نه تنها انتظار می رود که نیازهای جسمی، احساسی، معنوی و اجتماعی بیماران را برآورده سازند؛ بلکه از لحاظ اخلاقی و حرفه ای نیز موظف هستند که در هر شرایطی به طور موثر و بدون عیب عمل کنند (آکیار، 2009). پرستاری در سطح بین المللی به عنوان یکی از پُر استرس ترین حرفه ها شناخته شده است (کالیونکو و همکاران، 2012؛ جورجنس-اکرمانس و براند، 2012؛ مونتس-برگس و آگوستو، 2007)، که توسط میزان بسیار بالای فرسودگی شغلی در میان متخصصان پرستاری اثبات می گردد (گاروسا، مورنو-خیمنز و همکاران، 2011). منابع عمده استرس برای این گروه شغلی شامل در معرض قرار گرفتن و مواجهه با درد و رنج کشیدن و مرگ انسان ها، مهارت های ناکافی برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی بیماران و خانواده های آنها، تصمیم گیری که با معضلات اخلاقی پیچیده می شود، عدم اطمینان در مورد بیماری و مسیر درمان، شغل شیفتی، ترس از مرتکب شدن خطا یا متهم شدن به غفلت، اختلاف و تمایز قدرت، عدم پشتیبانی از جانب همکاران یا سازمان، حجم کاری سنگین، و تضاد و تعارض با سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی و بیماران و خانواده های آنها می باشد (آگوستو لاندا، 2010؛ واتسون و همکاران، 2008). این عوامل استرس زا می توانند پاسخ های عاطفی پیچیده ای را ایجاد نمایند که به نوبه خود نه تنها می توانند به سلامتی جسمی و روحی آنها منجر گردند، بلکه تشکیل دهنده توانایی آنها برای ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت می باشند. همانطور که اعضای تیم های مراقبت های بهداشتی چند رشته ای در محیط های پیچیده مراقبت های بهداشتی کار می کنند، پرستاران بایستی با دقت زیادی وضعیت احساسی بیماران و همکاران و نیز خودشان را درک و ارزیابی نمایند. این نوع از قابلیت ها برای ارائه مراقبت های مراقبتی باکیفیت، تضمین کار گروهی موثر، و مدیریت روابط بین فردی ضروری است (کلارک، 2006؛ شانتا و گارگیلو، 2014)، در واقع، تا جایی که هیچ تلاشی در توسعه مهارت های مورد نیاز برای تسلط یافتن بر آن در اولین فرصت، یعنی در طول سال اول یا دوم مدرسه پرستاری نبایستی مضایقه شود (شانتا و گارگیلو، 2014).
مقاله ترجمه شده
7 توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این پژوهش بخشی از پروژه زنان در زمینه کارآفرینی بر مبنای شایستگی است و با هدف بررسی نقش مهارت ها و توانایی ها در توضیح کارآفرینی زنان انجام شده است. در این راستا ، این کار پژوهشی بر این مبنا استوار است که زنان کارآفرین شایستگی های خاصی دارند و با مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها شناخته می شوند که تعیین کننده نوع کارآفرینی زنان است. (مثلا نوع شناسی، بخش، اندازه، نوآوری، خلاقیت). از لحاظ روش شناختی ، این پژوهش یک رویکرد کیفی را در پیش گرفته است که بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مردان و زنان از بخش های تجاری و اقتصادی اجتماعی مختلف پشتیبانی شده است. به دلیل تجزیه و تحلیل تفسیری و محض ، می توان نتیجه گرفت که تاجران زن و مرد با آموزش مهارت ها و توانایی ها به زنان کارآفرین موافق هستند اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین ادراکات زنان و مردان وجود دارد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی | زنان | مهارت ها | توانایی ها | شایستگی ها
مقاله ترجمه شده
8 ناتوانی در شناخت اینترنت مرتباط با خودکارآمدی ، علاقه به یادگیری و رضایتمندی در ازاء یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب برای منابع آنلاین به منظور یادگیری مورد فرض قرار می گیرند. برای درک بهتر فواید رسانه های اجتماعی ، مطالعه ی حاضر متمرکز بر "Uncle Ma Guitar Class of " شده است که این کانال یادگیری گیتار در تایوان و در یوتیوب از محبوبیت بالایی برخوردار است ، این کانال ها به عنوان ابزارهای خود آموزش شناخته می شوند. بر اساس طراحی انجام شده در نظریه ی عاطفی – شناختی مربوط به یادگیری و آموزش به وسیله ی رسانه ها ، (CATLM) ، یادگیرندگان قادر به کنترل سرعت یادگیری خود از طریق تکرار ویدیو های آموزشی یوتیوب هستند. این مطالعه نظریه ی تایید انتظارات و مدل معادلات ساختاری را برای بررسی رابطه ی بین عوامل عاطفی و عوامل شناختی در یادگیری به وسیله ی رسانه های اجتماعی مورد استفاده قرار می دهد . با استفاده از روش نمونه برداری ، داده های 117 کاربر جمع آوری شد و نتایج نشان داد که ناتوانی در شناخت اینترنت (ICF) در زمینه ی خودکارآمدی و علاقه به یادگیری با استفاده از کلاس های گیتار موجود در یوتیوب ، به منظور یادگیری مهارت های گیتارزنی ، همبستگی منفی را در بین کاربران ایجاد کرده است . با این حال ، خودکارآمدی و علاقه به یادگیری با رضایت ناشی از یادگیری ارتباط مثبتی دارد. نتایج نشان می دهد که “Guitar Class of Uncle Ma” ( کلاس های گیتار عمو Ma) ابزار یادگیری خود محور خوبی برای یادگیرندگان با سطح پایین ناتوانی در شناخت اینترنت و سطح بالایی از خودکارامدی و علاقه برای یادگیری از طریق یوتیوب بوده است .
کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی | خودکارآمدی | نارسایی شناختی اینترنتی | یادگیری خودآموز | علاقه به یادگیری
مقاله ترجمه شده
9 ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر ابر برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های منابع انسانی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
منابع انسانی (HR) به عنوان مهمترین دارایی هر سازمانی، نقش عمده ای در موفقیت آن ایفا می کند؛ اما، مجازی سازی HR و به اشتراک گذاری دانش و مهارت های آن، تاکنون بطور تفصیلی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله، ما چارچوب جدیدی به نام "ابر خبره" برای توانمندی کاربران ابرها برای تقاضای تخصص و مهارت های انسانی بدون دانستن مکان آنها و ت اشتراک گذاری مهارت، دانش و تجربه های منابع انسانی ارائه می دهیم. همچنین، ما "ابر خبره" بر مبنای زیرساختهای اینترنت و مفاهیم محاسبات ابری تحلیل، طراحی و اجرا نمودیم. نتایج نشان می دهد که ابر خبره، استفاده از منابع انسانی را بهبود داده، زمان پاسخ گویی مشتری و زمان تکمیل وظیفه را به منظور دستیابی به سطح بالای رضایت مشتری و عملکرد بهتر منابع انسانی در سازمان کاهش می دهد. ما این مقاله را با برخی پیشنهادات برای تحقیقات و کاربردهای آینده ارائه کردیم.
کلمات کلیدی: ابر خبره | منابع انسانی | محاسبات ابری | دانش انسانی | به اشتراک گذاری دانش
مقاله ترجمه شده
10 Using educational data mining to assess students’ skills at designing and conducting experiments within a complex systems microworld
استفاده از داده کاوی آموزشی برای ارزیابی مهارت های آموزشی دانش آموزان در طراحی و آزمایشهای درون یک سیستم های پیچیده جهان میکرو-2015
Article history:Received 4 October 2014Received in revised form 25 April 2015 Accepted 30 April 2015Available online xxxKeywords: Complex systems Inquiry assessment‌Performance assessment Educational data mining 21st century skillsMany national policy documents underscore the importance of 21st century skills, includ- ing critical thinking. In parallel, recent American frameworks for K-12 science education call for the development of critical thinking skills in science, also referred to as science inquiry skills/practices. Assessment of these skills is necessary, as indicated in policy doc- uments; however, this has posed a great challenge for assessment researchers. Recently, some science learning environments seek to assess these science skills. These systems log all students’ interactions within the given system, and if fully leveraged, these logs pro- vide rich assessments of inquiry skills. Here, we describe our environment Inq-ITS (inquiry intelligent tutoring system), that uses educational data mining to assess science inquiry skills, as described as 21st century skills. Additionally, here, we describe how we measure students’ skills at designing controlled experiments, a lynchpin skill of inquiry, in the con- text of complex systems. In doing so, our work addresses 21st century skill assessment in two ways, namely of inquiry (designing and conducting experiments), and in the context of complex systems, a key topic area of 21st century skills. We use educational data mining to develop our assessment of this skill for complex systems.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Complex systems | Inquiry assessment | Performance assessment | Educational data mining | 21st century skills
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer