دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وب معنایی::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - وب معنایی

تعداد مقالات یافته شده: 24
ردیف عنوان نوع
1 یک الگوی پیشنهادی برای محیط یادگیری هوشمند برمبنای وب معنایی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 84
دیدگاههای فعلی درباره یادگیری الکترونیک با چالش هایی در مورد انزوای فراگیران از فرآیند یادگیری و کمبود کیفیت فرآیند یادگیری مواجه هستند. محققان اشاره کرده اند که نسل بعدی یادگیری الکترونیک، بومی سازی یادگیری الکترونیک است. بومی سازی یادگیری الکتورنیک مزایای بسیاری دارد که در آن فراگیرانی از گروههای مختلف با همدیگر و با آموزگاران همکاری می کنند و محتوای آموزشی برای تعامل طراحی شده است. بومی سازی یادگیری الکترونیک با چندین مسئله مواجه است. این دیدگاه از مدل معلم – دانش آموز استفاده می کند که در آن مسیر ثابت یادگیری برای فراگیران، مناسب تلقی می شود. درنتیجه به فراگیران، مواد آموزشی شخصی سازی شده محدودی ارائه می شود. بومی سازی یادگیری الکترونیک نیازمند ادغام شدن با مفهوم شخصی سازی است. هستی شناسی وب معنایی برمبنای شخصی سازی محیط یادگیری، نقش مهم و پیشگامی در ساخت محیط یادگیری بومی هوشمند ایفا می کند.
این مقاله یک مطالعه مفصل و جزئیاتی را مرور می کند که نشانگر مقالات تحقیقاتی است که از هستی شناسی در محیط یادگیری استفاده می کنند. اکثر مطالعات ازطریق فراهم کردن فراگیرانی با اهداف یادگیری مناسب و چشم پوشی از سایر مولفه های فرآیند یادگیری، روی شخصی سازی محیط یادگیری تمرکز می کنند. این مقاله چارچوبی را برای بومی سازی محیط هوشمند یادگیری الکترونیک با استفاده از هستی شناسی و SWRL پیشنهاد داده و اجرا می کند. یک مسیر جدید پیشنهاد می شود. این مسیر چهار هستی شناسی جداگانه برای بسته یادگیری کاملا" شخصی سازی شده خلق می کند که ترکیبی از مدل یاد گیرنده و همه مولفه های فرآیند یادگیری است (اهداف یادگیری، فعالیتهای یادگیری و روشهای تدریس).
کلمات کلیدی: اکوسیستم آموزش الکترونیکی | شخصی سازی | هستی شناسی | معماری نرم افزار | زبان قانون وب معنایی | مدل یادگیرنده
مقاله ترجمه شده
2 A semantic framework for configurable business process as a service in the cloud
یک چارچوب معنایی برای فرآیند کسب و کار با قابلیت تنظیم به عنوان یک سرویس در ابر-2016
With the advent of Cloud Computing, new opportunities for Business Process Outsourcing services have emerged. Business Process as a Service (BPaaS), a new cloud service model, has recently gained a great importance for outsourcing cloud-based business processes constructed for multi-tenancy. In such a multi-tenant environment, using configurable business process models enables the sharing of a reference process among different tenants that can be customized according to specific needs. With a large choice of configurable process modeling languages, different providers may deliver configurable processes with common functionalities but different representations which makes the process discovery and config- uration a manual tedious task. This in turn creates cloud silos and vendors lock-in with non-reusable configurable BPaaS models. Therefore, with the aim of enabling the interoperability between multiple BPaaS providers, we propose in this paper a semantic framework for BPaaS configurable models. Taking advantage of Semantic Web technologies and data mining techniques, our framework allows for (1) an ontology-based high level abstract representation of BPaaS configurable models enriched with config- uration guidelines and (2) an automated approach for extracting the configuration guidelines from existing process repositories. To show the feasibility and effectiveness of our approach, we extend Signavio with our semantic framework and conduct experiments on a dataset from SAP reference model.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Cloud Computing | Business Process as a Service | BPaaS | Configurable process model | Semantic technology | Green IT
مقاله انگلیسی
3 SWI: یک فرهنگ جغرافیایی تعاملی وب معنایی برای پشتیبانی داده های باز پیوندی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
پیاده سازی های فعلی فرهنگ جغرافیایی،دایرکتوری های جغرافیایی که نام های مکانی را به مختصات های جغرافیایی پیوند می دهند نمی توانند از معنا شناسی برای پاسخ دادن به پرس و جو های پیچیده (بیش تر فرهنگ های جغرافیایی اصطلاح نامه ای از نام های مکانی هستند) استفاده کنند و هم نمی توانند از حوزه ی هستی شناسی برای ابهام زدایی نام مکان قابل دسترس کردن مجموعه داده ها در وب معنایی یا پشتیبانی استفاده از اطلاعات اختیاری جغرافیایی بهره گیرند. نسل جدیدی از فرهنگ جغرافیایی باید با این گونه مشکلات مقابله کنند.در مقاله ما یک معماری جدید برای فرهنگ جغرافیایی که از ابزار های وب معنایی و VGI همچون هستی شناسی یا داده های باز پیوندی استفاده می کنند جهت غلبه بر این محدودیت ها ارایه میکنیم . هم چنین ما یک فرهنگ جغرافیایی - فرهنگ جغرافیایی تعاملی وب معنایی پیاده سازی شده توسط این معماری را ارایه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که می تواند برای اضافه کردن مختصات های جغرافیای غایب به رکورد های گوناگونی زیستی مورد استفاده قرار گیرد.در آزمایش ما از این فرهنگ جغرافیایی به منظور تصحیح داده های جغرافیایی از یک نمونه بزرگ چیزی در حدود ۱۴۲ هزار رکورد رویداد نمونه های آمازون از گونه های پیوندی - یک مخزن بزرگ از مجموعه رکورد های تنوع زیستی از برزیل بهره خوایهم برد.این آزمون ها نشان دادند که SWI فرهنگ جغرافیایی قادر به اضافه کردن مختصات های جغرافیایی به رکورد های در حدود ۳۰ هزار و افزایش دادن رکورد ها با مختصات از 30.29% درصدی به 57.5% درصد از کل تعداد رکورد ها در نمونه بود .
کلمات کلیدی: وب معنایی | اطلاعات جغرافیایی داوطلب | فرهنگ جغرافیایی
مقاله ترجمه شده
4 از هوش تجاری تا مدیریت جریان داده های معنایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
فن آوری های وب معنایی به طور فزاینده ایی برای بهره برداری از روابط بین داده ها استفاده می شود. علاوه بر این، زمینه های جدیدی از سیستم های زمان واقعی، مانند شبکه های اجتماعی، حسگرها، دوربین ها و یا اطلاعات آب و هوا، به طور مداوم داده تولید می کنند. این به معنی این است که داده ها و ارتباط بین آنها را در حال وسیع تر شدن است. هم چنین داده های زیاد نیاز به تجزیه و تحلیل، پردازش، و همچنین ذخیره شدن در صورت لزوم دارند. در این مقاله، فعالیت های اخیر در هوش کسب و کار در زمان واقعی را همراه با مدیریت جریان داده معنایی معرفی می کنیم. روش های زمینه ای مانند، تحقیق مداوم، خلاصه سازی داده ها و تطبیق داده ها ، و استدلال جریان را ارائه خواهیم داد.
کلمات کلیدی: جریان داده ها | داده های پیوندی | هوش تجاری | استدلال جریان
مقاله ترجمه شده
5 رتبه بندی وب سایت تجارت الکترونیکی با استفاده از کاوش وب معنایی و محاسبات عصبی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
با شتاب گرفتن عصر اینترنت، صنعت تجارت الکترونیکی به سرعت رشد کرده است و یک وب سایت خوب تجارت الکترونیک برای هر سازمان مبتنی بر تجارت ضروری به نظر می رسد. با این حال صنعت تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه مانند هند هنوز هم برای برآوردن نیازهای چالش برانگیز و پویای مصرف کنندگان، عقب مانده است. شرکت ها استراتژی های جدیدی را برای حفظ و یا بازسازی روابط با مشتریان قدیمی خود توسعه می دهند و مصرانه بر مشتریان جدید متمرکز می شوند. با در نظر داشتن ایده ی ترکیب کاوش وب هوشمند با تجارت الکترونیکی، این کار تحقیقاتی طراحی یک الگوریتم رتبه بندی صفحه مبتنی بر معنایی و عصبی تجارت الکترونیکی، با نام الگوریتم رتبه بندی صفحه SNEC را مورد بحث قرار می دهد و پیاده سازی آن در قالب ابزار رتبه بندی وب سایت که ممکن است به خوبی برای رتبه بندی وب سایت های تجارت الکترونیکی برای کمک به مشتریان با پیدا کردن وب سایت های مرتبط در بالا در طول جستجوی شان برای خرید یک محصول خاص استفاده شود و همچنین برای کسب و کارها برای مقایسه نقاط قوت و ضعف شان با رقبا استفاده شود و بنابراین سود خود را با ارائه محصول مرتبط با قیمت رقابتی با سرویس های متناسب با مشتریان توسط ساختار بهتر وب سایت های تجارت الکترونیکی خود، بهبود بخشند.
کلمات کلیدی: رتبه بندی وب سایت تجارت الکترونیکی | شبکه های عصبی و تجارت الکترونیکی | وب معنایی و تجارت الکترونیکی | الگوریتم رتبه بندی صفحه SNEC | ابزار اولویت بندی وب سایت
مقاله ترجمه شده
6 سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله قصد داریم به تشریح یک پلت فرم چند عامله برای سیستم اطلاعات مسافر پردازیم که در این سیستم، به مسافرین اجازه داده شده تا سرویس وب مربوط به اطلاعات ترافیک جاده‌ای (WSs) که با نیاز مندی آن‌ها بهترین مطابقت را دارد پیدا کنند. پس از مطالعه‌ی پروپوزال های موجودی که به کشف Ws معنایی پرداخته بودند، یک الگوریتم تطابق ترکیبی را پیاده سازی کردیم که به صورت کامل آنرا تشریح خواهیم نمود. پروفایل‌های Ws معنایی به صورت خودکار به عنوان OWL-S ها شناخته شده و همچنین درخواست مسافر در آن به صورت یک پروفایل OWL نشان داده می‌شود. این الگوریتم، مقیاس‌ها و وزن های مختلفی را به هر پارامتر پروفایل WS تخصیص داده شده که این تخصیص بر اساس سطح ارتباط، نوع و ماهیت آن‌ها صورت می‌گیرد. برای انجام این کار، الگوریتم پائولوچی را توسعه داده‌ایم و از آن در سناریوی خود استفاده نموده‌ایم. همچنین مقیاس های معنایی جدیدی، مخصوصاٌ استفاده از رابطه‌ی هم نیا، برای بهبود فراخوانی‌ها بکار گرفته شده که به سرویس‌های مربوطه اجازه داده تا به وسیله‌ی کاربرانی که هنوز بازیابین شده‌اند کشف شوند. اگرچه ما روابط مفهوم تشابه را افزایش داده‌ایم و زمان اجرا را با استفاده از مرحله‌ی فیلتر پیش پردازش (که به کاهش مجموعه‌ی به احتمال مفید WS می‌پردازد) بهبود داده‌ایم. این امر باعث بهبود الگوریتم تطابق معنایی گردیده است.
واژگان کلیدی: سرویس‌های وب معنایی | تطابق گذاری | بازیابی اطلاعات | سیستم های اطلاعات ترافیک جاده‌ای | کشف دانش
مقاله ترجمه شده
7 سیستم کشف سرویس وب معنایی برای سرویس‌های اطلاعات ترافیک جاده‌ای
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
در این مقاله قصد داریم به تشریح یک چهارچوب چند عاملی برای سیستم اطلاعاتی مسافر بپردازیم که در این سیستم، به مسافرین اجازه داده شده تا سرویس وب مربوط به اطلاعات ترافیک جاده‌ای (WSs) که با نیاز مندی آن‌ها بهترین تطابق را دارد پیدا کنند. پس از مطالعه‌ی طرح های پیشنهادی موجودی که به کشف Ws معنایی پرداخته بودند، یک الگوریتم تطابق ترکیبی را پیاده سازی کردیم که به صورت کامل آنرا تشریح خواهیم نمود. پروفایل‌های Ws معنایی به صورت خودکار به عنوان OWL-S ها شناخته شده و همچنین درخواست مسافر در آن به صورت یک پروفایل OWL نشان داده می‌شود. این الگوریتم، مقیاس‌ها و وزن های مختلفی را به هر پارامتر پروفایل WS تخصیص داده شده که این تخصیص بر اساس سطح ارتباط، نوع و ماهیت آن‌ها صورت می‌گیرد. برای انجام این کار، الگوریتم پائولوچی را توسعه داده‌ایم و از آن در سناریوی خود استفاده نموده‌ایم. همچنین مقیاس های معنایی جدیدی، مخصوصاٌ استفاده از رابطه‌ی هم نیا، برای بهبود فراخوانی‌ها بکار گرفته شده که به سرویس‌های مربوطه اجازه داده تا به وسیله‌ی کاربرانی که هنوز بازیابین شده‌اند کشف شوند. اگرچه ما روابط مفهوم تشابه را افزایش داده‌ایم و زمان اجرا را با استفاده از مرحله‌ی فیلتر پیش پردازش (که به کاهش مجموعه‌ی به احتمال مفید WS می‌پردازد) بهبود داده‌ایم. این امر باعث بهبود الگوریتم تطابق معنایی گردیده است.
کلمات کلیدی: سرویس‌های وب معنایی | تطابق گذاری | بازیابی اطلاعات | سیستم های اطلاعات ترافیک جاده‌ای | کشف دانش
مقاله ترجمه شده
8 Network-Based Modeling and Intelligent Data Mining of Social Media for Improving Care
مدل سازی مبتنی بر شبکه و هوشمند داده کاوی رسانه های اجتماعی برای بهبود مراقبت-2015
Intelligently extracting knowledge from social media has recently attracted great interest from the Biomedical and Health Informatics community to simultaneously improve healthcare outcomes and reduce costs using consumer-generated opinion. We propose a two-step analysis framework that focuses on positive and negative sentiment, as well as the side effects of treatment, in users’ forum posts, and identifies user communities (modules) and influential users for the purpose of ascertaining user opinion of cancer treatment. We used a self-organizing map to analyze word frequency data derived from users’ forum posts. We then introduced a novel network-based approach for modeling users’ forum interactions and employed a network partitioning method based on optimizing a stability quality measure. This allowed us to determine consumer opinion and identify influential users within the retrieved modules using information derived from both word-frequency data and network-based properties. Our approach can expand research into intelligently mining social media data for consumer opinion of various treatments to provide rapid, up-to-date information for the pharmaceutical industry, hospitals, and medical staff, on the effectiveness (or ineffectiveness) of future treatments. Index Terms—Data mining, complex networks, neural networks, semantic web, social computing.
مقاله انگلیسی
9 توسعه سیستمهای خبره معنایی مبتنی بروب
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
سیستمهای خبره برای مشکلات مختلفی، از برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی گرفته تا مشاوره در مهندسی مجدد فرآیند، راه حل ارائه میکنند. در کل، اکثریت تحقیقات منتشر شده براساس روشهای پیشرفته هوش مصنوعی با استفاده از زبانها یا ابزاری خاص هستند که به دانش خاصی از فرآِندهای استنتاجی برای مدلسازی اطلاعات نیاز دارند. با پیدایش اینترنت و تحولات آن، سیستمهای خبره مبتنی بروب اهمیت زیادی یافته اند. به علاوه، پیدایش سیستمهای خبره مبتنی بروب که میتواند به اینترنت متصل گردد، دسترسی به اطلاعات را از هرکجا و در هرزمان تسهیل کرده و نیازهای جدیدی برای سیستمهای وب به وجود آورده است. در این تحقیق، ابزاری برای توسعه سیستمهای خبره مبتنی بروب پیشنهاد میشود که از فناوری وب معنایی بهره گرفته و به مهندس دانش و متخصص دامنه اجازه میدهد بدون نیاز به دانستن زبانهای برنامه نویسی و AI، دانش را تعریف کند. ابزار پیشنهادی به مهندس دانش اجازه میدهد دانش قوانین، حقیقتها و دانش دامنه را وارد و به روزرسانی نماید. حقیقتهای دانش با استفاده از روابط و مفاهیم معنایی آنتولوژی WordNet قابل تفسیر هستند. این ابزار میتواند براساس مفاهیم و روابط معنایی تفسیر شده قوانین تولید کند. فناوری وب معنایی از این ابزار پشتیبانی میکند تا از آنتولوژی به عنوان رسمی سازی دانش بهره گیرد. با استفاده از ابزار پیشنهاد شده، توسعه سیستم خبره مبتنی بروب سادهتر شده و با استفاده از پایگاه دانش، موتور استنتاج و واسط کاربری مبتنی بروب آن، زمان کوتاهتری صرف میکند.
کلمات کلیدی: سیستم خبره | ابزار سیستم خبره | WordNet | پایگاه دانش
مقاله ترجمه شده
10 عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی: یک چارچوب یکپارچه در زمینه تدارکات الکترونیکی و ERP
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
افزایش رو به رشد پهنای باند اینترنت و تغییر سریع نیازمندی های مشاغل در جهت همکاری کارآمد با شرکاء در زنجیره ی تدارکات باعث گردیده تا سازمان های بزرگ اقدام به بکار گیری زیر ساختار های سیستم های اطلاعاتی ای نموده که از نظر هزینه کارآمد بوده و انعطاف پذیری خوبی نیز دارند. سؤالی که در اینجا مطرح است این بوده که: چه چیزی باعث گردیده تا این سازمان ها بجای استفاده از مدل های بسته بندی شده ی نرم افزاری به سمت ERP و تدارک الکترونیک مبتنی بر نرم افزار به عنوان یک سرویس(SaaS) روی آورند ؟ این در حالی است که مطالعاتی صورت گرفته است که نشان داده اند عواملی چون تکنولوژی، هزینه، کیفیت، بیگانگی های شبکه و پروسه را میتوان متغیر هایی اصلی دانست که در تابع کاربرد کاربر وجود دارند، ولی بسیاری از مطالعات اقدام به مدل سازی یک یا دو عدد از این متغیر ها در مدل های خود نموده اند. این مطالعه بیشتر ماهیت اکتشافی داشته و تلاش کرده تا ابعادی که بر روی تصمیم های منبع گذاری SaaS تأثیر دارد را تشخیص داده و آنها را دسته بندی کند. در این مطالعه، چارچوبی یکپارچه را توسعه داده ایم تا بتوان عوامل تأثیر گذار در انتخاب SaaS را در ERP و تدارک الکترونیک تشخیص دهیم. در ادامه، این چارچوب با استفاده از متد پروسه ی سلسله مراتبی تحلیلی بسط یافته(AHP) که توسط لیبرتارو (1987) پیشنهاد شده است مورد تحلیل قرار داده ایم و اهمیت نسبی و وزن معیار هایی که با استفاده از داده هایی که از 8 کاربر و 9 سرویس دهنده ی ERP و تدارک الکترونیک مبتنی بر SaaS بدست آمده است را تشخیص داده ایم. اگرچه این تحلیل به ما کمک کرده تا کیفیت و هزینه های مربوط به دو عامل مهم و تأثیرگذار در انتخاب ERP و تدارک الکترونیک را تشخیص دهیم ولی معیار های دیگری مانند مزایای بیگانگی شبکه، تکنولوژی و پروسه نیز در این خصوص تأثیر زیادی داشته اند.
کلمات کلیدی: نرم افزار به عنوان یک سرویس(SaaS) | سرویس دهنده اپلیکیشن(ASP) | برون سپاری IS | برون سپاری | وب معنایی | تدارک الکترونیک | برنامه ریزی منابع سازمانی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer