دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وفاداری برند::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - وفاداری برند

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 عوامل تعیین کننده وفاداری به برند در بازار های B2B: از دیدگاه یک بازار نو ظهور
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه اندازه گیری موفقیت برند در بازار های B2B ( بین شرکت ها ) است، لذا محرک های وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به عرصه های دیگر کاملا متفاوت است. درحالیکه فرانشیز جهانی به عنوان یک سبک ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر محرک های وفاداری به برند فرانشیز در بازار های نوظهور متمرکز هستند. این پژوهش یک مدل ناهمسان شناختی را از عوامل تعیین کننده وفاداری به برند فرانشیز در بازار های نو ظهور را مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ها نیز بر مبنای دیدگاه های فرانشیز ها و با استفاده از داده های نظر سنجی از فرانشیز ها در کشور هند مورد آزمایش و تست قرار گرفته اند. پاسخ دهنگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر مبنای موقعیت جغرافیایی و نوع صنعت انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که شایستگی درک شده فرانشیزور و سطح به اشتراک گذاری اطلاعات نقشی کلیدی و تاثیر گذار بر وابستگی عاطفی به نام تجاری و ارزش ارتباط درک شده ایفا می کنند که به نوبه خود باعث ارتقا وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و همچنین مسیر های تحقیقاتی آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: وفاداری برند B2B | وابستگی عاطفی به نام تجاری | شایستگی فرانشیزور | سطح به اشتراک گذاری اطلاعات | ارزش ارتباط | بازار های نو ظهور
مقاله ترجمه شده
2 دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی: آثار بر وفادارای به برند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
نقش دلبستگی به عنوان محرکی در وفاداری به برند صنعتی به صورت گسترده ای در سطح درون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که هیچ مطالعه ای بر روی دلبستگی خریداران صنعتی به به برندها و محصولات صنعتی وجود ندارد. این مطالعه، با پژوهش یک موقعیت تجربی که در آن خریداران تجربه ی اول شخص از استفاده ی محصولات را دارا هستند، وجود دلبستگی برند و دلبستگی محصول در یک محیط صنعتی را نشان می دهد، و تاثیر آن بر وفادارای به برند را بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش متشکل از 317 صاحب-راننده ی ماشین سنگین ، را مورد آزمایش قرار می دهد. یافته ها حاکی از آن است در حالی که دلبستگی به برند به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارد، دلبستگی محصول به صورت غیر مستقیم از طریق آثار واسطه ای دلبستگی به محصول، منجر به وفاداری به برند می شود. به هرحال، متوجه شدیم که محصول به صورت غیر جایگزینی محرک مستقیم وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر همچنین آزمایش هایی را جهت اندازه گیری رابطه ی میان ساخت های دلبستگی برند و دلبستگی محصول ارائه می دهد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی و نظری دارد که نشان می دهد که توجه کردن به معانی عاطفی برندهاو محصولات صنعتی امری ضروری است .
کلمات کلیدی: دلبستگی برند | دلبستگی محصول | وفاداری برند | اپراتورهای مالک | وسایل نقلیه خصوصی
مقاله ترجمه شده
3 تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط میان این سوابق و وفاداری برند بوسیله تفاوتهای مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک تعدیل می شود. فهم این موضوع مهم است با اینحال همچنانکه مصرف کنندگان در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک انتخاب های برند متفاوتی نسبت به مصرف کنندگان در ارزش پایین سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک داشته اند. ما این تئوری را مطرح و آزمایش می کنیم که تفاوت های مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک،تأثیر تعدیل کننده ای بر رابطه میان ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، اعتماد برند و وفاداری برند دارد. ننایج نشان می دهد که تفاوت های مشتری در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بطور قابل توجهی نسیت به یک برند کانونی وفادارتر است، مخصوصا" زمانیکه اعتماد برند و کیفیت ادراک شده بطور نسبی در سطوح پایین قرار دارند. کلمات کلیدی: وفاداری به برند، ارزش جمع سطح فردی، ارزش درک شده، اعتماد به برند، کیفیت درک شده، چین
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری برند میان نسل وای (Y)
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
رسانه اجتماعی به عنوان روش کارقرن 21 شده است.بر اساس وب2، رسانه های اجتماعی رشد بی سابقه ای درتعامل انسان در دوران مدرن داشته اند. این مطالعه تلاش میکندکه تاثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید میان نسل وای رابررسی کند. نظرسنجی ها به طور تصادفی انجام شد و پرسش نامه ها میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مالزی با200پرسشنامه با 75 درصددرجه پاسخ توزیع شد. دو گزاره وسه فرضیه بااستفاده از تجزیه وتحلیل میانگین و رگرسیون مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه نشان داد که ارتباطات بازاریابی آنلاین، مخصوصا دهان به دهان الکترونیکی، جوامع آنلاین وتبلیغات آنلاین بر ترویج وفاداری برند و قصد خرید محصول ازطریق وب سایت شرکت وسیستم عامل رسانه های اجتماعی موثر است.این یافته ها به مدیران بازاریابی نشان می دهدکه بازاریابی رسانه اجتماعی به عنوان یک ابزار بازاریابی مهم برای دسترسی به مصرف کنندگان نسل جوان میباشد، و همچنین نشان میدهدکه دنیای سایبری نقش بسیارمهمی دربازاریابی مدرن ایفا می کند و بازاریابان را قادر می سازد که به مصرف کنندگان سریع ترو موثرتر دسترسی پیداکنند.این پژوهش یک راهنما برای بازیکنان برند جهانی برای ترویج محصول و برند خود با استفاده از بازاریابی رسانه اجتماعی می باشد. کلمات کلیدی: وفاداری برند | قصدخرید | دهان به دهان الکترونیکی | تبلیغات آنلاین | جوامع آنلاین
مقاله ترجمه شده
5 تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این تحقیق، تاثیر متغیرهای ارزش برند، انصاف برند، کیفیت برند، رضایت‌ برند، اعتماد برند و تعهد برند بر روی وفاداری برند و نیت‌های خرید مجدد، بررسی شده است. متغیرهای انصاف، ارزش و کیفیت بعنوان متغیرهای ورودی تعیین شده‌اند؛ رضایت برند، اعتماد، تعهد عاطفی و تعهد مستمر، بعنوان متغیرهای میانی در نظر گرفته شده‌اند؛ نیت‌ خرید مجدد و وفاداری نیز متغیرهای خروجی هستند. یک بررسی بر روی دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه آتاتورک انجام شده است. بر طبق نتایج تحقیق، مشخص شد که انصاف ، ارزش و کیفیت برند هیچ تاثیری بر روی رضایت برند ندارند، ولی بر اعتماد تاثیر می‌گذارند. مشخص شد که رضایت برند تنها بر تعهد عاطفی تاثیر دارد، و اعتماد بر هر دو مورد تعهد عاطفی و تعهد مستمر، اثرگذار است. بعلاوه، تاثیر تعهد عاطفی بر نیت خرید مجدد و وفاداری دیده شد، ولی تاثیری از تعهد مستمر بر روی نیت خرید مجدد مشاهده نشد.
"کلمات کلیدی: تعهد برند | رضایت‌مندی | اعتماد | نیت خرید مجدد | وفاداری
مقاله ترجمه شده
6 تعیین میزان تاثیر برند ، دلبستگی به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند در مفهوم صنعتی
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر برند ، دلبستگی به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند در مفهوم صنعتی می باشد . در مراحل اولیه ادبیات نظری و مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و فصل ادبیات تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع اوری شده نگاشته شد .جامعه اماری این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه اداره کل نظرات و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و اموزش پزشکی ایران می باشد .در مجموع نعداد جامعه اماری این تحقیق به طور تقریبی در حدود 1400 تا 1500 شرکت را دربر میگیرد. در این تحقیق با استناد به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسای و مورگان ارائه شده است . حجم نمونه در تحقیق حاضر 300 نفر می باشد . همچنین بایستی عنوان نمودکه نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که در بررسی نخستین فرضیه تحقیق مشخص گردید که خود تجانسی برند بر دلبستگی به برند تاثیر مثبت دارد .در بررسی فرضیه دوم تحقیق مشخص گردید که قابلیت اطمینان برند بر دلبستگی به برند تاثیر مثبت دارد .در بررسی فرضیه سوم تحقیق مشخص گردید که خود تجانسی محصول بر دلبستگی به محصول تاثیر مثبت دارد. در بررسی فرضیه چهارم تحقیق مشخص گردید که قابلیت اطمینان محصول بر دلبستگی بر محصول تاثیر مثبت دارد .در بررسی فرضیه پنجم تحقیق دلبستگی به برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد.در بررسی فرضیه ششم تحقیق مشخص گردیدکه دلبستگی به محصول بر وفاداری برند تاثیر مثبت دارد . در بررسی فرضیه هفتم تحقیق مشخص گردید که دلبستگی به محصول بر غیر قابل جایگرین بودن ان تاثیر مثبت دارد .در بررسی فرضیه هستم تحقیق مشخص گردید که غیر قابل جایگزین بودن محصول بر وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد و در اخر در بررسی فرضیه نهم تحقیق مشخص گردید که تعهد به برند بر وفداری به برند در مفهوم صنعتی ان تاثیر مثبت دارد .
کلمات کلیدی : برند ، دلبستگی به برند و تعهد بر وفاداری به برند ، سازمان غذا و دارو
مقاله کنفرانسی فارسی
7 بررسی عوامل و نقش وفاداری برند در کارایی فروش مراکز خرید
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
ارتباط بین نقش های اجتماعی، سیاسی ، محیطی ، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است . چالشی که شرکت های بیمه با ان روبه رو هستند این است که انها باید همزمان به افزایش سود اوری و پاسخ گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت هم زمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی های کاربردی است و اثرلت مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد دست یابند . برندها می توانند ویژگی های شخصیتی مشابه انسان به خود بگیرند . شخصیت مناسب برند می تواند فرد را به برقراری یک رابطه عمیق با برند تشویق کند . تصویر مسئولیت اجتماعی برند به تصویر کیفیت محصول و خدمات و شخصیت برند اثر می گذارد و تصویر کیفیت محصول و خدمات و شخصیت برند رابطه معناداری با وفاداری برند دارد . در این مقاله به بررسی به ابعاد و اجزای وفاداری برند در کارایی فروش مراکز خرید خواهیم پرداخت..
کلمات کلیدی : تصویر مسئولیت اجتماعی برند ، تصویر کیفیت محصول ، شخصی برند ، وفاداری برند ،مراکز خرید
مقاله کنفرانسی فارسی
8 بررسی عوامل و نقش وفاداری برند در افزایش فروش
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
یکی از مهم ترین موضوعات علم بازار یابی مقوله رفتار مصرف کننده است . فرهنگ مصرف کننده در سالهای اخیر به تدریج به سمت یکی از قدرتمندترین عناصر و عاملی موثر در شکل دادن به افراد و جوامع گسترش پیدا کرده است .از منظر استراتژی بازار یابی درک الگوهای خرید برندهای مختلف از سوی مصرف کنندگان بسیار مهم است و یکی از اهداف بازاریابان در مطالعه رفتار و یادگیری مصرف کننده گان تشویق انها به وفادار بودن به برند ( نام و نشان تجاری ) است . یافته های تحقیقات انجام شده نشان می دهد که عوامل زمینه ای بیشترین و قوی ترین تاثیر را بر روی معیارهای وفاداری به برند دارند و پس از ان بیشترین تاثیر را بر روی فرایند افزایش خرید دارند.همچنین یافته های تحقیقات نشان می دهد که عوامل زمینه ای تاثیر چندانی بر تغییر دادن برند ندارند .دیگر یافته های تحقیقات نشان میدهد که معیارهای وفاداری به برند نسبت به معیارهای تغییر دادن برند بر روی فرایند افزایش فروش تاثیر بیشتری دارند .ابتکار و ارزشمندی این مطالعه در این است که دانش خاصی را در هم برای مدیران و برای محققین از طریق مفهوم ساختن و سپس بررسی تجربی نتایج تصمیم خرید وفاداری به برند و تغییر دادن با توجه به عوامل زمینه ای فراهم می اورد.
کلمات کلیدی : وفاداری ، برند ، افزایش فروش ،بازار یابی
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer