دانلود و نمایش مقالات مرتبط با پایگاه های داده::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - پایگاه های داده

تعداد مقالات یافته شده: 13
ردیف عنوان نوع
1 مدل هوشمند انتخاب تکرار پویا در داخل سیستم های شبکه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
سیستم های شبکه به عنوان راهی برای به اشتراک گذاشتن منابع محاسباتی و اطلاعاتی ظهور نمودند. تامین خدمات برای دست یابی، تسهیم و اصلاح پایگاه های بزرگ داده کار ضروری برای سیستم های مدیریت شبکه است. این مقاله مکانیسم پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی (ANN) را ارائه می دهد که افزایش راه حل های تکرار داده ها در داخل سیستم های شبکه را میسر می سازد. خدمات تکرار فعلی اغلب افزایش در زمان پاسخ، انعکاس مسائل همبسته با افزایش اندازه پایگاه های داده را نشان می دهند. مدل پیشنهادی تکرار پیش بینی انتخاب فایل ها را برای برنامه های ورودی با استفاده از اجرای تاریخی کاربران مکان یابی خواهد کرد. نتایج تجربی پیشرفت های قابل توجه بدست امده بوسیله راه حل پیشنهادی بلحاظ دقت بالا و بالاسری های پایین را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی | شبکه های داده های متمرکز | پایگاه داده توزیع شده | استراتژی تکثیر | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
2 WebGL based Visualisation and Analysis of Stratigraphic Data for the Purposes of the Mining Industry
تجسم سازی بر اساس WebGL و تجزیه و تحلیل چینه شناسی داده ها برای اهداف صنعت کاوی-2015
In recent years the combination of databases, data and internet technologies has greatly enhanced the functionality of many systems based on spatial data, and facilitated the dissemination of such information. In this paper, we propose a web-based data visualisation and analysis system for stratigraphic data from a Polish mine, with visualisation and analysis tools which can be accessed via the Internet. WWW technologies such as active web pages and WebGL technology provide a user- friendly interface for browsing, plotting, comparing, and downloading information of interest, without the need for dedicated mining industry software.
WebGL | databases | 3D visualisation
مقاله انگلیسی
3 Towards Integrated Study of Data Management and Data Mining
به سمت مطالعات یکپارچه مدیریت اطلاعات و داده کاوی-2015
From very beginning, research and practice of database management systems (DBMSs) have been cantered on handling granulation and granularities at various levels, thus sharing common interests with granular computing (GrC). Although DBMS and GrC have different focuses, the advent of Big Data has brought these two research areas closer to each other, because Big Data requires integrated study of data storage and analysis. In this paper, we explore this issue. Starting with an examination of granularities from a database perspective, we discuss new challenges of Big Data. We then turn to data management issues related to GrC. As an example of possible cross-fertilization of these two fields, we examine the recent development of database keyword search (DBKWS). Even research in DBKWS is largely independent to GrC, DBKWS has to handle various issues related to granularity handling. In particular, aggregation of DBKWS results is closely related to studies in granularities and granulation, which echoes L. Zadeh’s famous formula: Granulation = Summarization. We present our proposed approach, termed as extended keyword search, which illustrates that an integrated study of data management and data mining/analysis is not restricted to GrC or rough set theory© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.Selection and/or peer-review under responsibility of the organizers of ITQM 2015© 2015 Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of ITQM 2015
Big Data | granular computing | granularity | databases | rough set theory | database keyword search | DBKWS
مقاله انگلیسی
4 افزایش تغذیه در کشورهای آسیب پذیر و جنگ زده: نقش محوری حکومت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
رنجوری (ناشی از نرسیدن خوراک کافی به بدن) حاد و مزمن به شرایط سلامت، ثبات و توسعه اجتماعی - اقتصادی سراسر جهان در حال توسعه آسیب می رساند.اگر چه کشورهای آسیب پذیر و جنگ زدهبالاترین میزان سوء تغذیه در جهان را دارند، اما واکنشآنها نسبت به اقداماتچند جانبه «افزایش تغذیه» (SUN)در نخستین دوره دو سالۀ خود دوسویه بود.هدفِ این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تعهدکشورهایآسیب پذیر و جنگ زده بهSUN، و بررسی عوامل متمایزکنندۀ این کشورهای آسیب پذیری کهدر مرحلۀ اول بهSUNپیوستند نسبت به کشورهایی که این کار را نکردند، بود.با توجه بهپایگاه های داده های جهانی (یونیسف، بانک جهانی، UNDP)و مطالعات موردی کیفی کشورها (افغانستان،جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، پاکستان و یمن)، مااز رگرسیون لجستیک دو متغیرهو تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی استفاده کردیم تا عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرتاسر 41 کشورآسیب پذیری ارزیابی کنیم که بدنبال تفاوت های اصولی بین مواردیکه پیش از مارس 2013 (تعداد=16) SUN را امضا کرده بودند و کسانی که این کار را نکرده اند (تعداد=25) بودند.در حالیکه شیوع سوء تغذیه، عملکرد نظام سلامت و سطحتوانمندسازیشهروندان هیچ تاثیری یا تاثیر اندکی بر احتمال پیوستن یک کشورآسیب پذیر است به SUN داشت، کیفیت حکومت (QOG) قویاً پیوستن را پیش بینی می کرد.کشورهایآسیب پذیرامضاء کنندۀ SUN اصولاً امتیاز بهتری در ارزیابی نهادی و سیاستی کشورها توسط بانک جهانی (CPIA) و شاخص های حکومت جهانی «اثربخشی دولت» کسب کردند.نتیجه می گیریم که تحکیم حکومت در کشورهایآسیب پذیر ممکن است تعهدشان را نسبت به اقداماتی مانند SUN افزایش دهد، همچنین (شناخت پتانسیلدرون زادی)، روش ساختاربندی و تحویل کمک ها بهکشورهایآسیب پذیر ممکن است زمینه تعیین کننده این امر باشد که آیا و چگونه حکومت در چنین بافتی بهبود می یابد.پژوهش نشان می دهد کهچنانچه سیاست های کمک به شیوه ای شکل گیرند که به جای تضعیفِ رشد در ظرفیت حکومت، از آن حمایت کنند، تجزیه و تحلیل دقیق تر شرایط داخل و میان کشورهای طبقه بندی شده تحت عنوان «آسیب پذیر و جنگ زده»ممکن و ضروری است. کلمات کلیدی: تغذیه، کشورهای آسیب پذیر، حکومت
مقاله ترجمه شده
5 Gaining insight into regional coastal changes on La Réunion island through a Bayesian data mining approach
به دست آوردن بینش به تغییرات ساحلی منطقه در جزیره لا رئونیون از طریق یک رویکرد داده کاوی بیزی-2015
Recent works have highlighted the interest in coastal geographical databases – collected for coastal management purposes – for obtaining insight into current shoreline changes. On La Réunion, a tropical volcanic high island located in the Southern Indian Ocean, a dataset is available which describes shoreline changes, the coastal geomorphology and the presence of anthropic structures. This database is first supplemented with information on the exposure of each coastal segment to energetic waves and to estuarine sediment inputs. To incorporate relative sea-level changes along the coast in the database, levelling data are analysed in combination with GPS, satellite altimetry and sea-level reconstructions. Finally, a method based on Bayesian networks is used to assess the probabilistic relationships between the variables in the database. The results highlight the high degree of dependency between variables: a retrospective model is able to reproduce 81% of the observations of shoreline mobility. Importantly, we report coastal ground motions for La Réunion island of the order of 1 to 2 mm/year along the coast. However, the resulting differing rates of relative sea-level rise do not significantly impact on shoreline changes. Instead, the results suggest a major control of geological processes and local coastal geomor- phic settings on shoreline evolution. While any exploration of a coastal database needs to be complemented with human reasoning to interpret the results in terms of physical processes, this study highlights the significance of revisiting other datasets to gain insight into coastal processes and factors causing shoreline changes, including sea-level changes.
Keywords: Shoreline changes | Bayesian networks | Sea-level rise | Vertical ground motions | Coastal databases | La Réunion island
مقاله انگلیسی
6 متد های موازی جدید برای کاوش قواعد انجمنی در سیستم های حافظه مشترک چند هسته ای
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
کاوش قواعد انجمنی یا ARM در داده کاوی با برنامه های عملی یک امر مهم محسوب میشود. متد های فعلی برای کاوش قواعد انجمنی بری انواع پایگاه داده های مختلف عملکرد های ناپایدار و عدم استفاده بهینه از مزایا ی ماشین های حافظه مشترک چند هسته ای را نشان داه است .در این مقاله ما بوسیله ارایه یک مدل جدید موازی در جهت پیدا کردن الگو های مکرر -محاسباتی ترین فاز ARM را مورد بررسی قرار می دهیم .متد ارایه شده ما به اصطلاح SHaFEMدو استراتژی کاوش را ترکیب کرده و مناسبت ترین آن را به هر یک از زیر مجموعه داده های پایگاه داده در خصوص سازگاری کارآمد مشخصه های داده و اجرای سریع در هر دو پایگاه داده های متراکم و پراکنده اعمال میکند .در ضمن طراحی بدون قفل ما نیاز به همگام سازی را به حداقل رسانده و به منظور افرایش مقیاس پذیری استقلال داده ها را حداکثر می رساند .ساختار جدید به خوبی خود را با زمان بندی شغالی داینامیکی پیوند میدهد که نتیجه بارگذاری متعادل روی معماری حافظه های مشترک چند هسته ای می باشد. ما متد SHaFEM را روی سرور های چند سوکتی ۱۲ هسته ای ارزیابی کرده ایم و دست یافتیم که متد ما ۵ برابرا سریع تر اجرا شده و ۷ برابر کمتر از تکنولوزی های جدید متد موازی حافظه را مصرف میکند .برای برخی از موارد آزمون در مقایسه با متد های ذکر شده متد SHaFEM می تواند 4.9 دهم از زمان اجرا را صرفه جویی کند .
کلمات کلیدی: کاوش الگوی مکرر | چند هسته ای | حافظه مشترک | کاوش قوانین انجمنی | الگوریتم موازی | پایگاه های داده
مقاله ترجمه شده
7 پایگاه KID - یک الگوریتم سریع و کارآمد برای کاوش متن استفاده شده برای تولید یک خودکار یک پایگاه داده حاوی اطلاعات ژنتیکی آنزیم ها
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
پیش زمینه: مقدار اطلاعات بیولوژیکی در دسترس به سرعت رو به افزایش بوده و تمرکز تحقیقات بیولوژیکی از بخش های مجزا به سمت شبکه ها و حتی پروژه های بزرگتر کشانده شده که هدف آن ها تجزیه و تحلیل، مدلسازی و شبیه سازی شبکه های بیولوژیکی و همچنین مقایسه در سطح بالای ویژگی های سلولی می باشد. بنابراین ضروری است تا اطلاعات بیولوژیکی به آسانی در دسترس باشد. به هر حال، بیشتر اطلاعات در تحقیقات انجام شده به صورت غیرساختاری بوده و به این خاطر روش هایی برای استخراج نظامند اطلاعات، مستقیما از تحقیقات اولیه می بایست توسعه یابد.
توضیحات: در اینجا ما الگوریتم داده کاوی را برای استخراج اطلاعات جنبشی همانند KM, Ki, kcat و غیره و همچنین اطلاعات مربوطه همانند نام آنزیم ها، تعداد EC، لیگاندها، ارگانیسم ها، مناطق، PH و دما نشان می دهیم. با استفاده از این قوانین و رویکرد بر پایه واژه نامه، این امکان وجود دارد تا به اندازه 514394 پارامتر جنبشی 13 دسته (KM, Ki, kcat, kcat/KM, Vmax, IC50, S0.5, Kd, Ka, t1/2, pI, nH,، فعالیت های خاص، Vmax/KM) از حدود 17 میلیون مطالب نتتشر شده، استخراج کرده و آن ها را با داده های دیگر خلاصه مطالب دیگر ترکیب کنیم. تایید دستی تقریبا 1000 نتایج انتخاب شده تصادفی، موارد فراخوانی شده بین 51% و 84% و محدوده دقیق 55% تا 96% را نشان داده که بستگی به فهرست های جستجو شده دارد. نتایج در پایگاه داده ذخیره شده و توسط KID" یا پایگاه داده جنبشی" از طریق اینترنت در دسترس می باشد.
نتیجه گیری: الگوریتم نشان داده شده، اطلاعات مهمی را ارائه می دهد و کمکی به شتاب بخشیدن تحقیقات و تجزیه و تحلیل مورد نیاز برای روش های بیولوژی سیستم های امروزی می باشد. پایگاه های داده حاصل شده از تجزیه و تحلیل چکیده مقاله های منتشر شده می تواند کمک ارزشمندی در حوزه جنبش های بیولوژیکی و شیمیایی باشد. این فرایند کاملا بر مبنای داده کاوی و همچنین تکمیل پایگاه داده ایجاد شده می باشد. این پایگاه داده از سایت http://kid.tu-bs.de در دسترس است. کد مبدا الگوریتم تحت مجوز مجوز دولتی GNU ایجاد شده و بنا به درخواست محققان در دسترس قرار می گیرد.
مقاله ترجمه شده
8 بررسی چالش های موجود در داده های عظیم
سال انتشار: 1394 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
به دلیل رشد داده ها بحث بر روی داده های عظیم اهمیتی به مراتب مهم تر از گذشته یافته است. در سال های اخیر به داده های بزرگی که توسط سیستم ها و پایگاه های داده ای گذشته توان تحلیل و پردازش آنها امکان پذیر نیست، به اصطلاح داده های عظیم گوییم. پژوهش و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که داده های عظیم و بخصوص چالش های آن یکی از حوزه های مهم فناوری اطلاعات است و نیازمند تحلیل و نگاه دقیق تری می باشد. با استفاده از این داده های میتوان پیش بینی های بهتر و دقیق تری نسبت به گذشته جهت رسیدن به اهداف در حوزه های مختلف از جمله بهداشتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی انجام داد. در این مقاله ما سعی داریم ضمن این که در ابتدا مروری بر تعاریف و نحوه ی تحلیل داده های عظیم در قسمت های مختلف داشته باشیم، بعد از بحث روی مزایای استفاده از آن، نگاهی هر چند محدود، به چالش های موجود در داده های عظیم داشته و در پایان به راهبرد های کلی در زمینه گذر از این چالش ها ارائه دهیم
واژه های کلیدی : داده، عظیم، تحلیل، پردازش، امنیت، چالش، فناوری، اطلاعات
مقاله کنفرانسی فارسی
9 مقاله مروری مکانیزم های ارائه شده در نظرکاوی
سال انتشار: 1394 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
همواره قسمت مهمی از رفتار های کسب اطلاعات در انسان ها برای فهمیدن، این موضوع است که مردم دیگر در مورد آن هاچه نظر و عقیده ای دارند. امروزه با افزایش و دسترسی رو به گسترش منابع نظرات مانند سایت های آنلاین، وبلاگ های شخصی و شبکه های اجتماعی فرصت های جدیدی برای مردم بوجود می آید که بر اساس آن می تواند به طور فعال با استفاده از فن آوری اطلاعات نظرات دیگران را درک و دنبال کنند. اگر چه حوزه ی تجزیه و تحلیل احساسات و عقیده کاوی طبق آمار در سال های اخیر انفجار عظیمی از فعالیت های .] تحقیقاتی را شاهد بوده است، اما می توان نشان داد که علاقه ی پنهانی از مدت ها قبل در این زمینه وجود داشته است ] 1 .]3- پروژه هایی که در مورد اعتقادات انجام شده است، یکی از این زمینه های پیشگام در این حوزه به حساب می آید ] 2 کار های بعدی بیشتر روی تفسیر کنایه ها، نقطه نظرات، روایت ها، تمایلات، مدارک و موارد مرتبط با آن ها متمرکز می .]8- شدند ] سال 2001 و چند سال پس از آن را می توان به عنوان آغاز آگاهی وسیع مردم در مورد مسائل و فرصت های پژوهشی 11 [. پس از آن سالانه صد ها مقاله پیرامون این موضوع و - پیرامون تجزیه و تحلیل احساسات و عقیده کاوی بیان کرد ] 9 کاربرد های آن به چاپ می رسد. عواملی که در افزایش توجه به این حوزه ی علمی تاثیر دارند، عبارتند از، ظهور روش های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات و در دسترس بودن پایگاه های داده برای آموزش الگوریتم های یادگیری ماشین می باشد. تاکنون روش های متعددی برای نظرکاوی معرفی شده است که شامل روش های نظارتی و غیرنظارتی می شود .برخی از این روش ها، از روابط معنایی بین کلمه ها و نقش دستوری کلمه ها استفاده کرده اند و برخی دیگر از لغت نامه ها برای این منظور بهره برده اند . در نظرکاوی بر ویژگی های متعددی تمرکز شده است . یکی از روش های اولیه ای که در سطح سند در نظرکاوی انجام می گیرد، دسته بندی نظر ها در دو گروه مثبت و منفی بر اساس میانگین قطبیت عبارت های سند است . به طور معمول عبارت هایی به کار برده می شوند که صفت و قید باشند . روش های یادگیری ماشین، و آنتروپی بیشینه، با فرضیه های گوناگونی برای نظرکاوی در سطح SVM مانند بیزین ساده سند بررسی شده اند .در این روش ها، محققان از دو مجموعة مثبت و منفی استفاده کرده اند که هر یك هفت عضو دارد .استفاده از ویژگی حضورداشتن و حضورنداشتن کلمه ها و تك کلمه ای بهترین نتیجه را درپی داشته است
کلمات کلیدی:عقیده ، عقیده کاوی ، سلسله مراتبی ، آنتروپی ، یادگیری ماشین ، احساسات ، احساسی - موضوعی
مقاله کنفرانسی فارسی
10 مروری بر ساختار و مفاهیم پایگاه داده های زمانی
سال انتشار: 1394 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در کاربردهای جهان واقعی مانند سیستم پایگاه داده مدیریت زمان یکی از سخت ترین جنبه های موجود می باشد زبان پرس و جوی ارائه می شود در سیستمهای مدیریت پایگاه داده رابطه ای ؛ به میزان بسیار کم مدیریت داده های زمانی را پشتیباینی می کند مدلهای رابطه ای در پایگاه داده های متعارف؛ دارای مفاهیم و نظریه های معنایی زمانی نیسند در نتیجه پایگاه داده های زمانی با هدف پشتیباینی مدیریت و ثبت اطلاعات زمانی در سیستم های اطلاعاتی پیشنهاد شده اند. لذا در نظر گرفتن ویژگی زمانی و افزودن آن به عنوان یکی از ویژگی های رابطه ای الزامی است مدلهای متنوعی برای طراحی این نوع پایگاه های داده ها ارائه شده است د راین مقاله مدلهای مطرح شده در این حوزه و مفاهیم اصلی پایگاه داده های زمانی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: پایگاه زمانی؛ رابطه زمانی؛ بازه زمانی؛ پایگاه داده
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer