دانلود و نمایش مقالات مرتبط با چارچوب مفهومی::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - چارچوب مفهومی

تعداد مقالات یافته شده: 20
ردیف عنوان نوع
1 The role of Guanxi in green supply chain management in Asias emerging economies: A conceptual framework
نقش گوانشی در مدیریت زنجیره تامین سبز در اقتصادهای نوظهور آسیا: یک چارچوب مفهومی-2017
In recent decades, rapid industrial modernization and economic growth have brought substantial environmental problems such as air pollution, hazardous waste, and water pollution for the Asian emerging economies (AEE), in particular China, Taiwan, India, Malaysia, Indonesia, Thailand, and South Korea. These countries have started to adopt green supply chain management (GSCM) as a strategy to reduce the environmental impact. There are an ecdotal evidences that the adoption of GSCM in this region is partly influenced by Guanxi – a cultural norm, which plays a significant role in relationship governance within supply chain activities among the AEE. Based on a systematic literature review, we develop a conceptual framework that characterizes the drivers and barriers for the adoption of GSCM practices, incorporating Guanxi as a moderator in the manufacturing sector of the AEE. The conceptual framework addresses the roles of two types of Guanxi in the adoption of GSCM: the relational Guanxi at individual level based on social exchange theory and the aggregated Guanxi at firm level derived from social capital theory. This recognition of Guanxi at two separate decision levels help companies better man age their relationships while they green their supply chains. Directions for future research and managerial impli cations are discussed accordingly.
Keywords: Green supply chain management | Guanxi | Conceptual framework | Systematic literature review | Asian emerging economies | Manufacturing sector | Stakeholder theory | Social exchange theory
مقاله انگلیسی
2 یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای گردشگر از نقطه نظر جستجوی اصلیت در تجربیات خورد و خوراک می باشد. مطالعه حاضر با تکیه کردن روی مرور منابع مرتبط، یک چارچوب مفهومی پیشنهاد می کند که روی این موضوع تمرکز دارد که چگونه جستجوی اصلیت روی رفتارهای گردشگران درمورد مصرف غذای محلی اثر می گذارد. به ویژه، این چارچوب سه نوع گردشگر برمبنای روابط بین مصرف غذا و اصلیت را در سه زمینه مختلف تعریف می کند. درنتیجه، این مطالعه جستجو کننده های اصلیت، میانه روها و جستجو کننده های راحتی را به منظور توصیف رفتار مورد انتظار گردشگر شناسایی می کند و به دنبال آن یک بخشی می آید که جزئیات نتیجه گیری و اجرا را ارائه می کند.
کلیدواژه ها: غذا | اصلیت | غذایی | چارچوب مفهومی | نوع شناسی گردشگر
مقاله ترجمه شده
3 A conceptual framework for the analysis of the effect of institutions on biofuel supply chains
چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل اثر نهاد ها در زنجیره تامین سوخت زیستی-2017
The economic performance of biofuels supply chains depends on the interaction of technical character istics as technological pathways and logistics, and social structures as actor behavior, their interactions and institutions. Traditional approaches focus on the technical problems only. Little attention has been paid to the institutional analysis of biofuel supply chains. This paper aims to extend the analysis of the effect of institutions on the emergence of biofuel supply chains by developing a conceptual framework that combines elements of complex adaptive systems, (neo) institutional economics and socio technical systems theory. These elements were formalized into an agent-based model. The proposed method is illustrated by a case study on a biodiesel supply chain in Germany. It was found that the pat terns in production capacity result from investors basing their decisions on optimistic perceptions of the market development that increase with a favorable institutional framework. Conversely, patterns in bio diesel production cannot be completely explained by this mechanism. The proposed framework assisted the model conceptualization phase and allowed the incorporation of social structures into the agent based model. This approach could be developed further to provide insights on the effect of different future deployment strategies on bioenergy systems emergence and development.
Keywords: Complex adaptive systems | (Neo) institutional economics | Socio-technical systems |Agent-based modeling |Biofuel supply chains
مقاله انگلیسی
4 Energy management in industry - a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework
مدیریت انرژی در صنعت - یک بررسی سیستماتیک از یافته های قبلی و یک چارچوب مفهومی منسجم-2016
Current research points to a large energy efficiency potential in industry which is still left unexploited. One of the most promising means of reducing energy consumption and related energy costs is imple- menting an energy management. This paper provides a systematic review of existing academic journal publications on energy management in industry. Five essential key elements of an energy management based on overarching themes are identified within the body of literature (strategy/planning, imple- mentation/operation, controlling, organization and culture) and the specific findings relating to each key element are synthesized. Subsequently a conceptual framework of an energy management is developed which illustrates that a comprehensive approach is necessary in order to effectively exploit the existing energy efficiency potential. Finally implications for further research are described.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved. Keywords: energy management | Energy management system | Conceptual framework | Energy efficiency | Industry | Systematic literature review
مقاله انگلیسی
5 پردازش علائم زیست پزشکی: از یک چارچوب مفهومی برای کاربرد های بالینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 5
امروزه، سیستم های بدست آمده از اطلاعات موجود با وفاداری بالا قادر به ضبط مقادیر زیادی از علائم حیاتی با منشاء الکتریکی و غیر الکتریکی؛ تهاجمی یا غیرتهاجمی در مدت زمان طولانی بوده اند، که فرصت بی نظیری را در جهت مطالعه بدن انسان درمورد سلامت و بیماری اش فراهم نموده است. علائم پزشکی به طور گسترده ای در محیط بالینی برای تشخیص بیماری، نوع درمان، نظارت بر بیمار، پیشگیری از بیماری، و ارزیابی ریسک استفاده می شد. عمده پیشرفت های اخیر از ابزارهای بهداشتی، اطلاعات مختلف پزشکی به راحتی در دسترس مصرف کنندگان قرار داده می شد و تمام جنبه های زندگی را عملا ثبت می نمود. پردازش و تفسیر این داده ها، مجموعه ای چند وجهی از چالش ها، از جمله مقابله با رفتارهای ثابت را فراهم می کند، البته از بین متغیرهای زیست پزشکی حال حاضر، ترکیبی از منابع و علائم موجود به طور معمول از سطح بدن مشاهده شده و به تشخیص ضعیف فرایندهای فیزیولوژیکی در محیط های پر سر و صدا، استخراج و طبقه بندی ویژگی های دینامیکی، مدل سازی سیستم های فیزیولوژیکی، درک رابطه علت و معلولی بین سیستم تعاملی، و تبدیل پارامترها به اطلاعات مربوطه پرداخته که قادر به درمان بالینی و ایجاد یک اثر قابل اندازه گیری بر روی سیستم مراقبت های بهداشتی بوده است. این مسئله خاص، چالش های پ مربوطه در زمینه پردازش علائم پزشکی و احتمالات را برای توسعه فن آوری آینده پوشش می دهد.
مقاله ترجمه شده
6 نگاشت رابطه میان اقدامات مدیریت کیفیت، یادگیری سازمانی، فرهنگ‌سازمانی و عملکرد سازمانی در آموزش عالی: یک چارچوب پیشنهادی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
چالش در آموزش عالی و تشویق عملکرد عالی در رقابت جهانی و پیگیری روند آن موجب ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا می‌شود. برای اطمینان از برتری عملکرد، اقدامات مدیریت کیفیت به عنوان یکی از متغیرهایی که عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار داده، در نظر گرفته است. از طرفی، یادگیری سازمانی یک روش است که موجب تسهیل روند بهبود عملکرد سازمانی می¬شود. نتایج حاصل از عملکرد سازمانی بر اساس شرایط محیط، به ویژه فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین شاخص¬هایی است که توسط سازمان شرح داده می‌شود که انتخاب فرهنگ سازمانی به عنوان یک متغیر متوسط را تقویت می‌کند. با این حال، این مقاله برجسته¬ترین عملکرد سازمانی را از طریق یک چارچوب مفهومی ارائه شده در مؤسسات آموزش عالی در نظر گرفته است.
کلیدواژه‌ها: عملکرد سازمانی | اقدامات مدیریت کیفیت | یادگیری سازمانی | فرهنگ سازمانی | موسسه آموزش عالی
مقاله ترجمه شده
7 چالش های حسابداری مدیریت در قرن 21
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
حسابداری مدیریت در قرن بیستم دیگر bean counting نیست بلکه امروزه باید به یک حسابدار ترکیبی در یک سازمان تبدیل شود. آنها در حال حاضر با چالش های شدیدی مواجه هستند و انتظار می رود با تغییرات سریع محیط تجارت سازگار شوند. کمپانی ها تقاضای حسابداران فعالتری می کنند که انتظار می رود بخشی از مدیریت و آماده پذیرش چالش های هیجان انگیز باشند. این مقاله مسائل مربوط به عوامل محیطی و سازمانی را مورد بحث قرار می دهد كه به نظر مي رسد مهمترين چالش هاي حسابداران مديريتي امروز است. یک چارچوب مفهومی توسعه یافته است که رابطه ای بین نقش های حسابداران مدیریتی ، وظایف و عواملی که باعث تغییرات می شود را ایجاد کرده که منجر به چالش های حسابداران مدیریت در قرن 21 می شود.
کلمات کلیدی: حسابداران مديريت | چالش ها | تغییر حسابداری مدیریت | عواملی که باعث تغییر می شوند
مقاله ترجمه شده
8 فساد به عنوان یک منبعی برای شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه: یک بیان تئوریکی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
با اینکه منابع علمی، دولت الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد معرفی کرده اند، اما هیچ مطالعه ای تاکنون بر روی این موضوع که چگونه فساد می تواند بر شکست پروژه های دولت الکترونیک اثر بگذارد، بحث نکرده است. این مقاله سعی می کند که بخشی از این خلأ موجود در تحقیقات قبلی را از طریق پیشنهاد یک چارچوب مفهومی پر کند که این چارچوب نقشی را که فساد در شکست پروژه های دولت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه ایفا می کند، پررنگ می کند. با توجه به منابع علمی قبلی در زمینه های سیستمهای عمومی، پردازش اطلاعات سازمانی، فساد و نیز دولت الکترونیک، چارچوب پیشنهادی بحث می کند که شیوع فساد در کشورهای درحال توسعه می تواند قابلیت های اخلاقی و نظارتی سیستمهای مدیریتی را محدود کند و به طریقی بر دولت الکترونیک نظارت می کند که می تواند منجر به شکست آنها جهت برآورده کردن انتظارات ذینفعان شود. این تحقیق تئوریکی بر روی این ایده بحث می کند و بر اهمیت چارچوب پیشنهاد شده برای راهنمایی تحقیقات علمی در زمینه این موضوع مهم تاکید می کند و به ادارات دولتی که علاقه مند به برنامه ریزی، مدیریت و حسابرسی اقدامات دولت الکترونیک هستند، کمک می کند.
کلیدواژه ها: دولت الکترونیک | شکست | فساد | چارچوب کشورهای درحال توسعه
مقاله ترجمه شده
9 بررسی مقایسه ای سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رویکردهای سنتی، فازی و مونت کارلو
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
سودمندی هر مدل، تا حد زیادی به دقت و قابلیت اعتماد خروجی آن بستگی دارد. با این حال بخاطر اینکه تمام مدل¬ها چکیده¬هایی غیر دقیق از واقعیت هستند و به این دلیل که داده¬های ورودی دقیق در صورت وجود، کمیاب هستند، تمامی مقادیر خروجی تحت عدم قطعیت قرار دارند. این مقاله در مورد چگونگی برخورد با چنین عدم قطعیتی که به امکان و منافع بکارگیری یک سیستم هزینه¬یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) در یک محیط متغیر مراقبت¬های بهداشتی مرتبط است، بحث می¬کند. در بررسی¬مان، رابطه میان منابع عدم قطعیت و برآوردهای هزینه سیستم¬ها، بعنوان یک مدل ورودی- خروجی شرح داده شده است. ما یک چارچوب مفهومی را مبتنی بر منطق فازی (FL) و شبیه¬سازی¬های مونت¬کارلو (MCS) معرفی می¬کنیم و عناصر اصلی مورد نیاز برای مدل¬سازی یک سیستم ABC در محیطی غیر قابل پیش¬بینی در دنیای واقعی را توصیف می¬کنیم. همچنین در راستای تشریح مفاهیم و تکنیک¬های مورد بحث، یک مطالعه موردی بر اساس روش¬ بررسی بحث شده در حین مرحله شروع یک مرکز پزشکی علمی عمومی که مراقبت بیمار- محور را فراهم می¬سازد، ارائه شده است. ما در مطالعه¬مان هزینه هر واحد خدمات را با سه نوع سیستم مختلف ABC محاسبه کردیم: سنتی (TABC)، فازی (FABC) و مونت کارلو (MCABC). در نهایت نتایج بدست آمده توسط هر سیستم را بصورت آماری تحلیل کردیم. بر اساس نتایج، استفاده از سیستم¬های FABC و MCABC در یک بیمارستان بزرگ با اطلاعاتی که بصورتی قابل ملاحظه متغیر هستند می¬تواند منجر به برآوردهای هزینه بسیار متفاوتی نسبت به TABC شود. با این حال، چنین تفاوتی را میان FABC و MCABC نیافتیم.
کلمات کلیدی: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) | منطق فازی (FL) | شبیه سازی های مونت کارلو (MCS)
مقاله ترجمه شده
10 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مرور منابع و چارچوب مفهومی جدید
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
هدف این مقاله بررسی منابع مربوط به رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نوآوری در سازمان های خدماتی و ارائه یک چارچوب مفهومی پژوهشی در مورد این رابطه است. مطالعاتجدید رابطه بین TQM و نوآوری را بررسی کرده اند و صنایع خدماتی موجود در حوزه خود بررسی شده اند. درباره اقدامات TQM در سازمان های خدماتی بحث شده است و چارچوب و مدل مفهومی ارائه شده است.
کلیدواژه: مدیریت کیفیت جامع | نوآوری | رابطه | سازمان های خدماتی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer