دانلود و نمایش مقالات مرتبط با یادگیری فعال::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - یادگیری فعال

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Lightweight adaptive Random-Forest for IoT rule generation and execution
تصادفی جنگل انطباقی سبک برای تولید و اجرای قانون IoT-2017
Article history:Available online 30 March 2017Keywords: Internet of Things SecurityRules extraction Random-Forest Active learningThe area of the Internet of Things is growing rapidly. The volume of transmitted data over the various sensors is growing accordingly. Sensors typically are low in resources of storage, memory and process- ing power. Data security and privacy are part of the major concerns and drawbacks of this growing do- main. Sensor traffic analysis has become an increasingly important domain to protect IoT infrastructures from intruders. An IoT network intrusion detection system is required to monitor and analyze the traffic and predict possible attacks. Machine leaning techniques can automatically extract normal and abnormal patterns from a large set of training sensors data. Due to the high volume of traffic and the need for real-time reaction, accurate threat discovery is mandatory. This work focuses on designing a lightweight comprehensive IoT rules generation and execution framework. It is composed of three components, a machine learning rule discovery, a threat prediction model builder and tools to ensure timely reaction to rules violation and un-standardized and ongoing changes in traffic behavior. The generated detection model is expected to identify in real-time exceptions and notify the system accordingly. We use Random- Forest (RF) as the machine learning platform for rules discovery and real-time anomaly detection. To al- low RF adaptation to IoT we propose several improvements to make it lightweight and propose a process that combines IoT network capabilities; messaging and resource sharing, to build a comprehensive and efficient IoT security framework.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Internet of Things | Security Rules extraction | Random-Forest | Active learning
مقاله انگلیسی
2 Visualization of VHDL-based simulations as a pedagogical tool for supporting computer science education
تجسم شبیه سازی مبتنی بر VHDL به عنوان یک ابزار آموزشی برای حمایت از آموزش علوم کامپیوتر-2017
Article history:Received 29 July 2016Received in revised form 17 March 2017 Accepted 4 April 2017Available online xxxKeywords:Active learningComputer science education VisualizationBloom’s taxonomy VHDLCommunication between information processing systems becomes a challenge, especially in the “big data” era. It is a mandatory subject in the topic “Architecture and organization” of the computer science curriculum. However, in our experience, it is a rather complex topic for students. Simulation visualiza- tion can be used to graphically illustrate various concepts of computer science. In this paper, we present the application of NICSim-vhd, which is an acronym for VHDL-based Network Interface Card simula- tion model, as a pedagogical tool for supporting undergraduate computer science students’ education. NICSim-vhd allows simulating the network-to-memory data path at a network node and generating Value Change Dump (VCD) files for simulation visualization of hardware description languages-based models. We provide a taxonomy of learner engagement with simulation visualization. Grounded in Bloom’s well recognized taxonomy of understanding, we suggest how to assess the learning outcomes to which such engagement may lead.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Active learning | Computer science education | Visualization | Bloom’s taxonomy | VHDL
مقاله انگلیسی
3 Technological regimes and firm survival
رژیم های فن آوری و بقای شرکت-2016
Article history:Received 11 April 2014Received in revised form 17 June 2015 Accepted 24 September 2015Keywords:Firm survival Technological regimes Active learningEntry size and timingJEL classification:L60 L20 O30 M13This paper investigates whether the type of technological regime moderates the effects of entry tim- ing, entry size (i.e., initial resources), and active (post-entry) learning on firm survival. By analyzing a unique dataset of newly founded Korean manufacturing firms, we find that the effects of the factors influencing firm survival differ substantially across technological regimes. Specifically, entry size has the greatest positive effect on firm survival under the regime characterized by low technological opportu- nity and high R&D appropriability, under which opportunities for disruptive innovation are stagnant and the advantages of initial resources are more likely to persist. Post-entry active learning through R&D, on the contrary, has the greatest effect on firm survival under the regime of high technological opportu- nity and low R&D appropriability, under which active learning through contemporaneous R&D effort is more crucial for firm survival than initial resource advantages mostly due to the possibility of creative destruction.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Firm survival | Technological regimes | Active learning | Entry size and timing
مقاله انگلیسی
4 Assembling the opinion: An active learning exercise for audit students
سوار کردن نظر: تمرین یادگیری فعال برای دانش آموزان حسابرسی-2016
“Assembling the opinion” is an in-class, small-group, activelearning exercise designed to help audit students become familiar with audit opinions. Students work in teams to “assemble” the wording of the audit opinion for a given fact scenario. The results from pre- and post-exercise assessments suggest that the activelearning exercise improves student learning. Data also suggest that students find the exercise enjoyable and believe that it contributes to their learning experience.
Keywords: Active-learning | Audit opinion | Small-group | Instructional resource | Auditing education
مقاله انگلیسی
5 تولید پایدار در آموزش مهندسی ویتنامی-رویکردها از دانشگاه Vietnamese-German
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
صنعتی شدن ویتنام رشد ملت را تضمین می کند.این همیشه به صورت مثبت بر شرایط محیطی و اجتماعی اثر نمی گذارد.عامل کلیدی برای مقابله با چالش ها ،بالا بردن آگاهی مردم است.نظام آموزشی می تواند تاثیر فوق العاده ای در این موضوع داشته باشد.این مقاله یک مرور کلی در مورد ساختارهای آموزشی موجود در ویتنام است و یک برنامه آموزشی جدیدی را برای ایجاد آموزش ارائه می کند.برنامه آموزشی در دانشگاه Vietnamese-German صورت می گیرد و قرار است تا دانشجویان را از طریق همکاری بین تئوری و عمل جذب نماید.هدف این است که جنبه های دانش و پایداری فنی افزایش یابد.دوره های آموزشی برای یادگیری مبتنی بر عمل فعال طراحی شده است.دانشجویان بهره وری منابع فرآیندهای صنعتی را آنالیز می کنند تا یاد بگیرند که چگونه ضایعات در کارخانه آموزشی و توسعه مدل های تجارت پایدار کاهش یابد.برای جهت گیری آن در پایداری برنامه ،توجه ویژه ای از کمپانی های صنعتی شده است که نیاز آن ها را برای فارغ التحصیلان با مشخصه های صلاحیت جدید بیان کرده است.در نتیجه،بورس های تخصیلی به دانشجویان ارائه شده تا در مورد این برنامه آموزشی مطالعه کنند و بیشتر از 50% از دانشجویان تراز اول قبل از اتمام مطالعه خود انتخاب شدند.
کلمات کلیدی: تولید پایدار | آموزش مهندسی | آموزش مبتنی بر عمل | یادگیری فعال | کارخانه آموزشی
مقاله ترجمه شده
6 توسعه مهارت های گوش دادن موسیقی با استفاده روشهای یادگیری فعال در دبیرستان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
برنامه درسی اصلاح شده دوره دوم دبیرستان در استونی اظهار می دارد که دانش آموزان نیاز دارند برای گرفتن نقش فعال تر در هنگام توسعه دانش و شایستگی های خود در موسیقی، مورد حمایت قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر محک زدن یک روش یادگیری فعال طراحی شده برای حمایت از مهارت های گوش دادن به موسیقی می باشد. نمونه (55=n) شامل دانش آموزان کلاس یازدهم در یک مدرسه دولتی در استونی بود. دانش آموز مورد مطالعه، ده نمونه موسیقی از دوره کلاسیک را قبل و بعد از آزمون اجرا نمودند. نتایج به دست آمده در زمانی که فعالیت های یادگیری فعال در فرایند یادگیری مورد استفاده قرار گرفت، تغییرات مثبتی را در ارزیابی دانش آموزان از گوش دادن به موسیقی کلاسیک نشان داد.
واژه های کلیدی: یادگیری فعال | گوش دادن به موسیقی | دوره کلاسیک در تاریخ موسیقی | آموزش موسیقی | آموزش دوره متوسطه
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer