دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Analytic Network Process (ANP)::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Analytic Network Process (ANP)

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی زیست محیطی زمین، مهم ترین ابزار و فاکتورهای توسعه پایدار درنظرگرفته شده اند. دوجنبه دارای اهمیت است، اول تناسب بالقوه زمین برای کاربری خاص و دوم روش های مدیریت که فاکتورهای مختلف را از جمله استعداد کشاورزی-محیط زیست، اثر زیست محیطی، شرایط آب–اقلیم و محدودیت های اقتصادی–اجتماعی را تجمیع می کند. هدف این مقاله شناسایی انواع تعاملات متقابل، وابستگی ها و بازخورد بین عوامل سطح بالاتر و پایین تر و اثر این عوامل دارای تعامل متقابل، بر تولید پایدار مرکبات است. این چارچوب جدید از سه دسته معیار تشکیل شده است: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توپوگرافی و آب – اقلیم. در این مدل چند معیاره مطرح شده، فرایند تحلیل شبکه ANP)) ما را قادر می سازد تا وابستگی های متقابل بین 14 معیار مختلف را در نظر بگیریم. براساس نظر کارشناسان به هریک از این 14 معیار مختلف وزن هایی تخصیص داده شد و با استفاده از ANP و GIS-MCDM، مناطق بالقوه براساس اهمیت یا فاکتورهای محدود کننده تعیین شدند. نتایج حاصل از این روش تناسب اراضی LSP)) تعدادی فاکتوهای حیاتی را مشخص می کند که به مدیران برای رسیدن به بازده بهینه محصول و کاهش اتلاف تولید مرکبات کمک می کند. با توجه به نظرات کارشناسان، وزن های بالاتر بجای به سایر معیارهای دیگر، به حداقل دما و ارتفاع تخصیص داده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرایط اقلیمی و توپوگرافی، نقش اساسی در توسعه بالقوه مرکبات ایفا می کنند. مناطق مناسب (مناطق بدون ریسک) برای تولید مرکبات، براساس فاکتورهای زیست محیطی اصلی شناسایی شد و نقشه تناسب بهینه با روی هم گذاری 14 لایه GIS به دست آمد. این نقشه برای برنامه ریزی تصمیمات آینده ی مرکبات ارزش خواهد داشت و به کاهش سرمایه گذاری و توسعه مرکبات در مناطق با ریسک بالا منجر می شود.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی مرکبات | فرآیند تحلیل شبکه (ANP) | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | تناسب اراضی | عامل محیطی
مقاله ترجمه شده
2 نقش فاکتورهای امنیت، طراحی و محتوا برروی اعتماد مصرف کننده در تجارت سیار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
ایجاد اعتماد در مشتری فرایندی است که با شیوه های تجارت و تکنولوژی سروکار دارد. جلب اعتماد مشتری در تجارت سیار امری خاص است و تاثیری عمده برروی رفتار تصمیم گیری مصرف کننده دارد. یک وب سایت مطمئن می تواند تجارت سیار را با مزایای رقابتیِ قدرتمند فراهم نماید و عوامل مختلفی برروی فرایندِ پیچیدۀ کسب اعتماد مشتری در وب سایت تجارت سیارتاثیر می گذارند. ارزیابی آن عوامل در تصیمیم گیری دربارۀ انتخاب وب سایت شاپینگیِ آنلاین حائز اهمیت است. این تحقیق برروی فاکتورهای امنیت، طراحی و محتوا که اعتماد مصرف کننده را در وب سایت های تجارت سیار تحت تاثیر قرار می دهند تمرکز دارد. اهداف این مقاله بیانِ سطح اهمیت واقعیِ فاکتورهای اعتماد برروی اعتماد مشتریان و تصمیم گیری در انتخاب وب سایتی مطمئن و مناسب است. جهت نیل به اهداف این تحقیق، فرایند تحلیل شبکه (ANP) از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) و منطق فازی از روش های هوش مصنوعی (AI) مورد استفاده قرار می گیرند. با درنظر گرفقتنِ روابط میانِ فاکتورهای اعتماد، ANP جهت انتخاب وب سایت مناسب برای تجارت سیار بکار گرفقته می شود. سپس، با استفاده از نظریه مجموعه فازی، یک سیستم استنتاج فازی (FIS) برای تشخیص سطح اهمیت واقعیِ این فاکتورها ایجاد می شود. نتیجۀ سیستم تصمیم گیری مطرح شده به مدیران وب سایت های خرید و فروش تامین کنندگان نرم افزاری در تعیین سطح اعتمادِ وب سایت هایشان کمک می کند و بطور موثر به آنها اجازۀ اصلاح کیفیتِ وب سایت را می دهد.
کلمات کلیدی: فرایند تحلیل شبکه | منطق فازی | وب سایت های تجارت سیار | اعتماد | تصمیم گیری | خوشه بندی k-means
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer