دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Analytical Hierarchy Process (AHP)::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Analytical Hierarchy Process (AHP)

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Assessment of socio-techno-economic factors affecting the market adoption and evolution of 5G networks: Evidence from the 5G-PPP CHARISMA project
ارزیابی عوامل اجتماعی-تکنولوژیکی و اقتصادی موثر بر پذیرش بازار و تکامل شبکه های 5G: شواهد از پروژه 5G-PPP CHARISMA-2017
5G networks are rapidly becoming the means to accommodate the complex demands of vertical sectors. The European project CHARISMA is aiming to develop a hierarchical, distributed-intelligence 5G architecture, offering low latency, security, and open access as features intrinsic to its design. Finding its place in such a complex landscape consisting of heterogeneous technologies and devices, requires the designers of the CHARISMA and other similar 5G architectures, as well as other related market actors to take into account the multiple technical, economic and social aspects that will affect the deployment and the rate of adoption of 5G networks by the general public. In this paper, a roadmapping activity identifying the key technological and socio-economic issues is performed, so as to help ensure a smooth transition from the legacy to future 5G networks. Based on the fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) method, a survey of pairwise comparisons has been conducted within the CHARISMA project by 5G technology and deployment experts, with several critical aspects identified and prioritized. The conclusions drawn are expected to be a valuable tool for decision and policy makers as well as for stakeholders.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:5G | VNF | SDN | Virtualized security | Open access | Low latency | Fuzzy AHP | Business | Market adoption | Prioritization
مقاله انگلیسی
2 ارزیابی مدیریت استراتژیک در کسب و کار با مطالعه موردی AHP: لوازم خانگی پارس
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
کسب و کار جدید مجموعه ای از ایده هاست. کسب و کار جدید بر مجموعه ای از این باورها تکیه دارد که سازمان جدید می تواند برخی از محصولات و یا خدمات را در برخی از حوزه های جغرافیایی، با استفاده از برخی از انواع فن آوری، با قیمتی سودآور به برخی از مشتریان ارائه دهد. همزمان با رشد کسب و کار، صاحبان و مدیران تجدید نظر در مجموعه ای از باورهای بنیادین را ضروری می بینند، ولی برای ان دسته از ایده های اصلی که معمولاً به صورت چشم انداز و ماموریت تجدید نظر شده منعکس می شوند. در این مقاله، ما استراتژی هایی را ارائه می دهیم که سازمان می تواند از آنها برای توسعه مدیریت منابع و تجزیه و تحلیل شرایط کسب و کار استفاده کند. در نتیجه، بهترین استراتژی با فرآیند سلسله مراتب تحلیلی(AHP) انتخاب شده است. در لوازم خانگی پارس رهبری هزینه توسط فرایند AHP انتخاب شده و آنها تصمیم به تمرکز بر روی این استراتژی برای بهبود وضعیت خود در بازار گرفته اند.
کلمات کلیدی: مدیریت | فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | مدیریت استراتژیک | کسب و کار.
مقاله ترجمه شده
3 مدیریت استراتریک فرآیند توسعه محصول جدید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
یک سازمان موفق تصدیق می کند که هنگامیکه یک استراتژی موثر به درستی اجرا شود مزیت رقابتی پایدار را به همراه خواهد داشت. اما وقتیکه شما فرمول بندی یک استراتژی سازمانی را مورد بررسی قرار می دهید به سرعت متوجه خواهید شد که استراتژی حقیقتا فقط رویکردی در مورد انتخاب کردن است. در این زمینه ، مدیریت ریسک پروژه بر مبنای فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ( AHP) در بر گیرنده یک فرآیند سیستماتیک شامل شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پاسخ دادن به مدیریت ریسک هاست. این مقاله فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ( AHP) را به صورت یک روش تصمیم گیری بالقوه در زمینه مدیریت ریسک پروژه نشان می دهد. هدف نهایی این کار ، تعریف یک مدل برای ارزیابی عملکرد فرایند توسعه محصول به منظور اندازه گیری دستاورد آنها و همچنین شناسایی مسیر های فعال پیشرفت و بهبود است.
کلمات کلیدی: مدیریت ریسک پروژه | سیستم پشتیبانی از تصمیم | فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی | AHP | مزیت رقابتی
مقاله ترجمه شده
4 تعیین کنندگان بنادر لجستیک جهانی: مقایسه سیاست های توسعه بنادر تایوان، کره و ژاپن
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله معیارهای ارزیابی بندر لجستیک جهانی و قابلیت رقابت پذیری سه بندر بین المللی عمده در آسیای شمال شرقی را به نام های بنادر بوسان، توکیو و کائوسیونگ از از دیدگاه لجستیک و با استفاده از رهیافت تصمیم گیری چندمعیاره مرکب یکپارچه و تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و تحلیل رابطه ای خاکستری (GRA) را مورد پژوهش قرار می دهد. در مجموع 20 معیار ارزیابی تحت پنج بعد فضای اقتصادی- سیاسی، فضای عملیاتی، فضای هزینه، محیط تسهیلات زیرساختی و فضای انگیزاننده های امتیازی بدست آمده است. نتایج AHP نشان می دهد که از دیدگاه تمام پاسخ دهندگان، پنج معیار مهم ارزیابی هزینه حمل و نقل و توزیع، راحتی امور گمرکی و رویه های ترخیص کالا، هزینه های لنگر اندازی و بارکشی، هزینه زمین و سیستم صحیح و دقیق سرمایه گذاری و مقیاس های مشوق می باشد. بر اساس نتایج GRA، بوسان بالاترین سطح رضایت مندی را به عنوان یک بندر لجستیک جهانی دارا می باشد و پس از آن بندر توکیو و بندر کائوسیونگ قرار دارند.
کلمات کلیدی: تدارکات جهانی | بندر | تحلیل سلسه مراتبی| تحلیل رابطه ای خاکستری
مقاله ترجمه شده
5 اجرای منطق فازی و AHP در بهبود عملکرد مدل EFQM : مطالعه موردی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
در محیط کسب و کار فرار و سختِ کنونی ،مدیران بسیار مشتاقِ نشان دادن این هستند که سازمانهای آنها آنقدر عالی است که میتوانند از راهِ بهبود مستمرِ عملکردها به اهداف خود دست پیدا کنند . یکی از بهترین ابزارهای کاربردی و مفید که با ارزیابی سازمانها نشان میدهد چگونه آنها در مسیرِ تعالی سازمانی قدم بر میدارند مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) است . پژوهش حاضر با هدفِ ارایه ی یک رویکرد یکپارچه جدید مبتنی بر مدل EFQM با استفاده از منطق فازی ،تکنیکِ فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل تحقیق در عملیات(OR) بمنظورِ بهبود سطحِ تعالی سازمانی با افزایش کیفیتِ ارزیابی عملکرد کسب و کار و تعیین پروژه های بهبود یافته با اولویت بندی عالی ارایه شده است . مطالعه موردی در شرکت برق منطقه ای یزد در ایران بمنظور نشان دادن انطباقِ رویکردهای پیشنهادی انجام شده است . تا اندازه ایی ، ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل قطعی و روش پیشنهادی ، روش فازی ، صورت گرفته است . سپس ، نقاط قوت و حوزه های بهبود یافته بطور خاص با استفاده از امتیازات به دست آمده در معیارهای فرعی تعیین شدند . در ادامه ، معیار فرعی بمنظورِ بهبود پروژه با استفاده از تکنیک AHP و مدل تحقیق در عملیات اولویت بندی شد . در نهایت ، بهبودی در پروژه ها با انجام اولویت بندی تعیین میشود و برخی طرح های عملکردی بمنظور بهبود عملکردِ پروژه تعریف میشوند . در نهایت ، پروژه های بهبود عملکرد با اولویت بندی عالی تعیین میشوند .
واژگان کلیدی : منطق فازی | فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) | مدل تحقیق در عملیات | بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت | مدل تعالی بنیاد اروپایی مدییریت کیفیت (EFQM) | تحقیق در عملیات (OR) | بهبودِ عملکرد .
مقاله ترجمه شده
6 بررسی روند اجرای GSCM در زنجیره های تامین صنعتی: دو مورد در رابطه با صنعت خودرو
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
مدیریت زنجیره تأمین سبز (جی اس سی ام) عملکردی است که در زمینه های مختلف (در میان شرکت هایی که به دنبال بهبود عملکرد محیط زیست خود هستند) به سرعت انتشار می یابد. هدف از معرفی سیستم جی اس سی ام میتواند اخلاقی (برای مثال منعکس کننده ی ارزش های مدیران ) و یا تجاری (برای مثال به دست اوردن مزیت رقابتی ممکن از طریق هشدار در مورد نگرانی های محیط زیست) باشد. براساس یک پایگاه داده بیش از 4000 نوع امکانات تولید در هفت کشور او ایی سی دی، این مقاله عوامل و انگیزه های اجرای جی اس سی ام را مورد ارزیابی قرار می دهد. ما به این نتیجه رسیده ایم که جی اس سی ام کاملا مکمل دیگر عملکردهای مدیریت پیشرفته می باشد و اینکه موجب بهبود عملکرد محیط زیست می شود. این تاثیرات روی عملکرد تجاری بسیار مبهم می باشد. امروزه، آلودگی محیط زیست مشکل اصلی در روي زمین است که اگر به آن پرداخته نشود، میتواند به طور بالقوه منجر به انقراض نوع بشر شود. از انواع آلودگیها، آلودگی هوا یکی از مواردي است که نیاز به توجه فوري دارد. گرم شدن زمین نیز از اثرات افزایش مقدار گازهاي گلخانه هاي موجود در هوا است که اکثر مردم را با مشکل شدید، مواجه میکند. میزان دي اکسید کربن که قبل از انقلاب صنعتی حدود 280 واحد در میلیون بود، به نسبت 380 واحد در میلیون رسیده است و ظهور آن با شتاب در حال افزایش است. افزایش نسبت دياکسید کربن به بیش از 450 واحد در میلیون موجب افزایش درجه حرارت تا 2 درجه سانتیگراد شده و ذوب سریعتر یخهاي قطب جنوب را منجر میشود. ذوب یخ نیز آنطور که انتظار میرود منجر به افزایش سطح دریا به اندازه 23متر میگردد، که بدان معنی است که خشکی زمین محو خواهد شد. مقیاس وسیع تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی، مالی و سیاسی ضروري به نظر میرسد یکی از فرآیندهایی که میتواند در هر سازمانی براي مدنظر قراردادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیندهاي کاري مؤثر واقع شود، مدیریت زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیدهاي از فعالیتهاي درگیر در ارائه محصول نهایی به مشتري میباشد. فراتر از این تعریف، با اضافه کردن کلمه سبز، مدیریت زنجیره تأمین سبز، که اشاره به تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک معکوس دارد، معرفی میگردد. ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات (انرژي، تولید گازهاي گلخانهاي، شیمیایی/ خطرناك، مواد زائد جامد) در امتداد زنجیره تأمین است. مسائل محیط زیست تحت قانون و دستورالعملهاي مشتري به ویژه در ایالات متحده، (اتحادیه اروپا) و ژاپن تبدیل به یک نگرانی مهم براي تولیدکنندگان شده است. بهعنوان یک نوآوري مهم، به سازمان در توسعه GSCM استراتژي هایی براي رسیدن به اهداف مشترك سود و بازار، با کاهش خطرات زیست محیطی و بالا بردن راندمان زیست محیطی خود کمک میکند.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer