دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Attitude::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Attitude

تعداد مقالات یافته شده: 96
ردیف عنوان نوع
1 تاثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ روی برخورد افراد محلی با رویدادها در صربستان و مجارستان اثر میگذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
علاقه رو به رشدی دربین مجامع علمی به بررسی تاثیرات جشنواره ها روی جوامع وجود دارد. این مقاله شامل تحقیقی نوین است که در آن از مقیاس برخورد با اثر اجتماعی (FSIAS) برای دو جشنواره مقیاس – بزرگ موسیقی اکسیت (صربستان) و زیگت (مجارستان) استفاده شده است. به علاوه، این مقاله تاثیر واسطه ای ابعاد فرهنگی و ملی هافستد را روی برداشت ساکنان از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع آنها بررسی می کند. این مطالعه ابعاد تاثیرات اجتماعی آنها را شناسایی کرده و آشکار می کند که چگونه ابعاد فرهنگی این دو کشور مختلف به برداشت ساکنان از تاثیرات جشنواره ها مرتبط می شود. نتایج یک زیرساختار شش عاملی را آشکار می کنند که نشانگر دو بُعد اصلی (مثبت و منفی) جشنواره های موسیقی مقیاس – بزرگ هستند و بیان می کند که فرهنگ ملی به صورت قابل توجهی بر برداشت افراد محلی از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع اثر می گذارد. این مطالعه با دلالت های تئوریکی و عملی نتیجه گیری می کند و خطوططط تحقیقاتی آتی را طرح می کند.
کلیدواژه ها: FSIAS | ابعاد هافستد | جشنواره موسیقی مقیاس – بزرگ | تاثیر اجتماعی | صربستان | مجارستان
مقاله ترجمه شده
2 درک برخوردهای گردشگران بین المللی با غذای خیابانی در فوکت، تایلند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
غذای خیابانی درسراسر آسیای شرقی وجود دارد و نماینده یک جادبه گردشگری مهم در تایلند می باشد. فوکت مثل دیگر مقصدهای گردشگری، یک فهرستی از کالاهای ویژه را ارائه می دهد که از بین آنها می توان انتخاب کرد. این می تواند به عنوان یک جاذبه برای بازدید کننده مورد بهره برداری قرار گیرد اما عوامل خاصی درمورد غذای خیابانی باید بهبود یابد تا گردشگران بین المللی بیشتری که از جزیره بازدید می کنند جذب شوند. هدف این تحقیق تشریح برخورد کلی گردشگران بین المللی با پدیده غذای خیابانی در فوکت و نیز شناسایی مقصدهایی که در پیش بینی تمایلات رفتاری آنها مهمترین هستند می باشد. این مطالعه 294 گردشگر بین المللی را ارزیابی کرد و با استفاده از یک مدل رگراسیونی چندگانه، پی برد که جدا از بهداشت، کیفیت غذا، کیفیت خدمات، رضایتمندی و ارزش غذایی، مهربانی مهمترین پیش بینی کننده گرایشات رفتاری گردشگر درمورد غذای خیابانی در فوکت می باشد.
کلیدواژه ها: برخورد | گرایشات رفتاری | فوکت | غذای خیابانی | تایلند | گردشگری
مقاله ترجمه شده
3 Scaling-up short food supply chains? A survey study on the drivers behind the intention of food producers
آیا زنجیره تامین مواد غذایی کوتاه افزایش می یابد؟ یک مطالعه بر روی رانندگان در پشت هدف تولید کنندگان مواد غذایی-2017
The growing interest for alternative food initiatives has ignited the debate on scaling-up such initiatives. Empirical studies on such initiatives tend to ignore the underlying psychological constructs that affect farmers’ intentions and decisions. This paper investigates the intention to scale-up their businesses in Sweden based on a survey of 338 Short Food Supply Chain producers utilising the construct of the Theory of Planned Behaviour (TPB) as a theoretical framework. The findings show that attitude can be consid ered the most important driver for their intention to scale-up their business. Also, the perceived level of control and the positive perception of personal referents, i.e. family members, co-workers and con sumers, foster their intention to scale-up. In contrast, perceptions of other farmers and competitors as well as the perception of framework conditions (e.g. state support, availability of financial resources) do not have any significant influence. However, several socio-economic characteristics such as size of farm, type of production and use of infrastructure are identified as significant influences. This insight is relevant for the numerous countries experiencing growing interests in alternative food initiatives.
Keywords: Theory of planned behaviour | Short food supply chains |Scaling-up |Sustainable business models
مقاله انگلیسی
4 This anthropomorphised brand is so loveable: The role of self-brand integration
این نام تجاری آنتروپومورفیزیک بسیار جذاب است: نقش یکپارچه سازی نام تجاری-2017
Brand love has become an important topic of research in academic literature and applied marketing alike. Most of these studies have resulted in a better understanding of the complex and multifaceted nature of the concept, as well as in the identification of some of its antecedents (consumer aspects and personality traits). However, in order to explain how brand love is created, this study focuses on anthropomorphism as a potential antecedent of brand love. Based on the interpersonal theory of love and self-expansion theory, our study tries to shed more light on the process under which brand love is built by focusing on selfbrand integration as a key element in that process, and proposing anthropomorphism as the mechanism that helps that integration. Findings from the empirical study conducted amongst a sample of 256 individuals demonstrate that brand love is built, not only through the integration of the anthropomorphised brand, but also that anthropomorphism exerts a direct effect on brand love. The moderating effect of brand attitude is also analyzed.
KEYWORDS : Brand love | Self-brand integration | Anthropomorphism
مقاله انگلیسی
5 بررسی نحوه برخورد گردشگران با ترویج گردشگری بومی موسیقایی (مطالعه موردی: اصفهان، ایران)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
گردشگری بومی می تواند یک راهبرد نوین برای حفظ میراث خاص باشد. گردشگری موسیقایی، گردشگری هنری، گردشگری ادبی، گردشگری کشاورزی و غیره مثالهایی خوبی هستند. این مقاله معرفی شهر اصفهان (ایران) به عنوان یک مقصد گردشگری موسیقایی جدید را پررنگ می کند. به علاوه، این تحقیق دارای چهار هدف اصلی است: 1) شناسایی جاذبه ها و میراث برای ترویج گردشگری موسیقایی در اصفهان؛ 2) بررسی برخورد گردشگران با توسعه گردشگری موسیقایی؛ 3) سنجش میزان آگاهی گردشگران از این بازار بومی؛ و 4) سنجش نحوره برخورد گردشگران با مشارکت در تورهای موسیقایی. این مطالعه در اصفهان، ایران انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که گردشگران داخلی با مفهوم گردشگری موسیقایی آشنا نیستند؛ با این حال، گردشگران داخلی و بین المللی به توسعه گردشگری موسیقایی در شهر اصفهان علاقه مند هستند و علاقه زیادی به شرکت در تورهای گردشگری دارند.
کلیدواژه ها: برخورد | اصفهان | موسیقی | گردشگری موسیقایی | گردشگری بومی
مقاله ترجمه شده
6 برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 و بازدید کردن از برزیل پس از این بازی ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
هدف این تحقیق با ترسیم نظریه علامت دهی و چارچوب نشان سازی، تشریح تاثیرات تاثیر متقابل ، از یک سو، بین وجهه های نشان تجاری بازی های المپیک و برزیل (به عنوان یک مقصد گردشگری) و از سوی دیگر، برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 ریو و بازدید از این کشور پس از این بازی ها می باشد. نمونه ای از افراد بزرگسال آمریکایی (722 نفر) که اکثرا" (2/82%) دارای حداقل یک تجربه مسافرت بین المللی داشتند، تحلیل شد. نتایج نشان داد که تاثیر متقابل بین مهمان نوازی همراه با بازی های المپیک ئ مهمان نوازی برزیل بر برخوردها با بازدید از این کشور پس از بازی ها اثر می گذارد. هیچ یک از تاثیرات متقابل آزمایش شده بر برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 اثر نداشتند. در بخش دوم مطالعه، تحقیق روی 5 گروه تمرکز متشکل از دانشجویان دوره لیسانس مدیریت ورزشی (23 نفر) نشان داد که همراه بودن با نشان تجاری بازی های المپیک می تواند مزایای کمتری را نسبت به مزایای مورد انتظار برای گردشگری برزیل به ارمغان بیاورد.
کلیدواژه ها: نشان سازی | هم – نشان سازی | رویدادهای ورزشی بزرگ | گردشگری ورزشی | ریو 2016
مقاله ترجمه شده
7 Flexible supply chain planning based on variable transportation modes
برنامه ریزی زنجیره تامین انعطاف پذیر بر مبنای انواع حمل و نقل متغیر-2017
This paper investigates the application of diverse transportation modes for a global supply chain (SC) in stochastic environments. The motivation of our paper is to investigate the idea of enabling a global flexible SC with disruptive risks in making it less vulnerable by applying diverse transportation modes which is also our first contribution. The flexibility stems from the fact that transportation modes with a low-speed transportation contain latent time buffers that can be used by accelerating transport activities. This represents a promising approach to make supply chains (SCs) more flexible and to establish an additional degree of freedom in order to manage stochastic events like minor disruptions or serious catastrophes. In this paper, a stochastic programming model for a multi-stage multi-product SC is de veloped. SC partners, including multiple suppliers, a processing center, two assembling centers, multiple distribution centers and retailers, are incorporated into the model. The second contribution of this paper is that different types of possible future catastrophic disruptions are quantified and included in the model. SC catastrophic disruptions like transportation delays or the fact that a SC node is disrupted by a serious catastrophe are stochastic factors of our model. The model is solved by using PySP, a specific modeling and stochastic programming framework. In order to show the quality of solutions of the sto chastic programming model (SP solutions), a large amount of scenarios is generated to simulate the real case for each instance. The expected SC costs for these scenarios will be evaluated based on SP solutions and wait-and-see solutions, which are benchmarks. In addition, decision makers with neutral, optimistic and pessimistic attitudes regarding the occurrence of disruptions are also simulated and evaluated in the computational experiments. Managerial insights are concluded from computational results. The most important conclusion is that proper transportation mode planning enables a flexible global supply chain. Further conclusions like the quality of stochastic solutions and solutions of simulating decision makers with neutral, optimistic and pessimistic attitudes, as well as the most beneficial transportation modes in SCs with uncertain environments are proposed based on the computational results.
Keywords: Variable transportation mode | Supply chain risk management | Flexible supply chain | Progressive Hedging (PH) algorithm | Stochastic programming
مقاله انگلیسی
8 Inverse models and robust parametric-step neuro-control of a Humanoid Robot
مدل های معکوس و کنترل عصبی پارامتریک قوی یک ربات انسان نما-2017
In this paper we present advances on the work done on the development of the AH1N2 humanoid robot at the Automatic Control Department of the Cinvestav. The geometric model of the AH1N2 humanoid robot is defined by kinematic open chains, head, arms, waist and legs, attached to the robot body. We center our work in the inverse geometric model, since from all the models used in robotics, is the most difficult to automate. Its knowledge is needed to control the robot position and attitude in the workspace. We present derivations of the inverse geometric models for the arm and the legs. We also study, in this work, the singularities of the arms and legs because they affect its control in the workspace. We also present the use of kinematic model to built movement constraints that allow us the control of the motion control and specify complex movements. Finally, we use the dynamic models to calculate a Neuro proportional-derivative control and to simulate the robot movement in presence of a destabilising perturbations. The neural network is trained to compensate the effect of gravity.
Keywords:Robotics | Humanoid robot
مقاله انگلیسی
9 Impact of Neighbors on the Privacy of Individuals in Online Social Networks
تاثیر همسایگان بر حفظ حریم شخصی افراد در شبکه های اجتماعی آنلاین-2017
The problem of user privacy enforcement in online social networks (OSN) cannot be ignored and, in recent years, Facebook and other providers have improved considerably their privacy protection tools. However, in OSN’s the most powerful data protection “weapons” are the users themselves. The behavior of an individual acting in an OSN highly depends on her level of privacy attitude: an aware user tends not to share her private information, or the private information of her friends, while an unaware user could not recognize some information as private, and could share it without care to her contacts. In this paper, we experimentally study the role of the attitude on privacy of an individual and her friends on information propagation in social networks. We model information diffusion by means of an extension of the Susceptible Infectious-Recovered (SIR) epidemic model that takes into account the privacy attitude of users. The problem of user privacy enforcement in online social networks (OSN) cannot be ignored and, in recent years, Facebook and other providers have improved considerably their privacy protection tools. However, in OSN’s the most powerful data protection “weapons” are the users themselves. The behavior of an individual acting in an OSN highly depends on her level of privacy attitude: an aware user tends not to share her private information, or the private information of her friends, while an unaware user could not recognize some information as private, and could share it without care to her contacts. In this paper, we experimentally study the role of the attitude on privacy of an individual and her friends on information propagation in social networks. We model information diffusion by means of an extension of the Susceptible Infectious-Recovered (SIR) epidemic model that takes into account the privacy attitude of users. We employ this diffusion model in stochastic simulations on a synthetic social network, designed for miming the characteristics of the Facebook social graph.
Keywords: complex networks | modeling | information diffusion | privacy
مقاله انگلیسی
10 Why employees share information security advice? Exploring the contributing factors and structural patterns of security advice sharing in the workplace
چرا کارکنان مشاوره امنیت اطلاعات را به اشتراک می گذارند؟ بررسی عوامل مشارکتی و الگوهای سازمانی مشارکت مشاوره امنیتی در محل کار-2017
As modern organisations are dealing with a growing amount of data and strategic information systems, the need to protect these vital assets becomes paramount. An emerging topic in behavioural security field is security advice sharing, which plays a crucial role in helping organisations develop people-centric security workplaces whereby the employees information security awareness and personal account- ability for security are fostered. This research employs social network analysis methods to explore why the employees are willing to share information security advice, as well as examines the structural pat- terns of this sharing network. We found favourable security attitude and engagement in daily activities have positive impacts on security advice sharing, whereas perceiving too much social pressure makes the employees deliberately refuse to share security advice. We also found security advice sharing is transitive and non-reciprocal, and there are a few dominant employees who control the flow of security advice. Practical recommendations about strategies to increase security advice sharing within the workplace are discussed, and by conducting this research we demonstrate the empirical adoption of social network analysis techniques in the behavioural security field.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:Information security behaviour | Information security management | Knowledge sharing | Social network analysis | Exponential random graph modeling
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer