دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Business marketing::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Business marketing

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
این مقاله مرحله ای را برای ساختن رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین و شبکه های کسب و کار معرفی می کند. تجربه واقعی کارآفرینی، اهمیت اتفاقات خوش گذرانی در جوامع کارآفرین را به ویژه برای ایجاد شبکه های اجتماعی و تجاری در بازارهای صنعتی، بیان می کند. هنوز تحقیقات اندکی به بررسی و توضیح عواملی که در دستیابی به چنین تاثیراتی، ایفای نقش می کنند، اختصاص یافته اند. این مقاله با هدف پر کردن این شکاف موجود در منابع علمی مربوط به کسب و کار، یک دیدگاه میان-رشته ای را برای بررسی و تشریح مفهوم رفتار دوستانه اتخاذ می کند چراکه این رفتار بر شبکه های کسب و کار اثر می گذارد. دو مورد از جوامع کارآفرین در صنعت مُد ایتالیا، با هدف دستیابی به بینش هایی درباره نقش ایفا شده توسط رفتار دوستانه در توسعه قابلیت های تولید کنندگان جهت راه اندازی کسب و کار در بازارهای مربوطه خود، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اصلی این مقاله شامل سه موضوع تحقیقاتی در رابطه با نقش رفتار دوستانه در جوامع کارآفرین می باشد.
کلیدواژه ها: رفتار دوستانه | انجمن ها | بازاریابی کسب و کار | کارآفرینی | شبکه ها | صنعت مُد
مقاله ترجمه شده
2 Conviviality behavior in entrepreneurial communities and business networks
رفتار دوستانه معقول در جوامع کارآفرینی و شبکه های کسب و کار-2016
This article takes a step toward building of conviviality behavior in entrepreneurial communities and business networks. The actual experience of entrepreneurs suggests the importance of convivial events in entrepreneurial communities, especially to foster social and business networks in industrial markets. Yet little research effort has been devoted to elucidating the factors at play in achieving such effects. With the aim of contributing to closing this gap in the business literature, this study adopts a multidisciplinary approach to investigating and elaborating on the concept of conviviality as this behavior influences business networks. Two cases of entrepreneurial communities in the Italian fashion industry are examined with the aim of gaining insight on the role played by conviviality in the development of the producers' ability to conduct business in their respective industrial markets. The main results of the paper include three research propositions for a research agenda regarding the role of conviviality in entrepreneurial communities.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Conviviality | Communities | Business marketing | Entrepreneurship | Networks | Fashion industry
مقاله انگلیسی
3 پیچیدگی وضعیت فروش و عملکرد Lead (لید) فروش: مطالعه ای تجربی در کمپانی بنگاه به بنگاه
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
تعامل نزدیک در روابط بنگاه به بنگاه تبدیل به علاقه ای هم برای محققین و هم برای مدیران شد؛ با این وجود، کمپانی ها معمولا در تکاپوی بدست آوردن مزیتهای همکاری نزدیک با مشتریان شان هستند. تحقیق ما پیچیدگی وضعیت فروش را از سه دیدگاه بررسی می کند 1) پیچیدگی رابطه ای، 2) پیچیدگی وظایف فروش داخلی و 3) همکاری واحد cross-business فروشنده، و تاثیر آن بر عملکرد لید فروش در زمینه بنگاه به بنگاه. ما ترکیبی از این رویکردها را پذیرفتیم؛ داده های ما متشکل از مصاحبه هایی با پرسنل فروش و اطلاعات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 4000 فروش است که از کمپانی IT بزرگی سرچشمه گرفته که راهکارهای ترکیبی می فروشد. لیدهای فروش به سه دسته تقسیم می شوند: پیروزی، شکست، و کنسل شده. بر اساس تحلیل پسرفت لجستیکی چند جمله ای، نتایج نشان می دهند که همکاری نزدیک با مشتریان احتمال لیدهای فروش را به کنسل شدن افزایش می دهد. یافته های ما حاکی از آنند که روش فروش با تمرکز بر همکاری نزدیک با مشتریان ممکن است به دلیل مقدار بالای ممکن لیدهای فروش کنسل شده، روشی برای افزایش نرخ های رجوع نباشد. این باید زمانی در نظر گرفته شود که عملکرد فروشنده در محیط بنگاه به بنگاه با همکارای بالایی سنجیده شود. ما مقاله مان را تاثیرات مدیریتی و تئوریکی، و مسیرهایی برای تحقیق آینده به پایان می رسانیم.
کلمات کلیدی: عملکرد فروش | مدیریت فروش | بازاریابی بنگاه به بنگاه | رگرسیون لجستیک | روش ترکیبی
مقاله ترجمه شده
4 روش اجرای تأثیرگذار در تحقیقات بازاریابی تجارتی (کسب و کار) مقدمه ای بر موضوع خاص در اجرای راهبردها و تئوری های بازاریابی B2B و مدیریت فروش
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
نگرانی های جدی درباره ی فاصله ی تئوری- عملی در تحقیقات در بازاریابی تجاری وجود دارند. یکی از جنبه های کلیدی، ارتباط و توانایی اجرای نتایج است. هدف فراگیر از این مورد خاص «راهبرد چارچوب ها به ارزش در استفاده: اجرای راهبردها و تئوری های بازاریابی و مدیریت فروش B2B»، این است که درک اجرای مدیریتی افزایش یابد. با چهار هدف در مقدمه ی این مقاله داریم. ابتدا، اجرا را به عنوان یک مفهوم مورد بحث قرار می دهیم و این کار با دادن دیدگاه های مختلف و ابهام قابل ملاحظه است. دوم، جنبه هایی را تعیین و آنالیز می کنیم که بر پتانسیل ادامه ی تحقیقات مرتبط اجرایی و چالش بر فرایند اجرا تأثیر می گذارد. در نتیجه، یک چارچوب اجرایی را برای استفاده در نوع سوم پیشنهاد می کنیم: برای معرفی مقاله ها در این مسئله ی خاص، با نشان دادن یک دستور کار برای افزایش ارتباط مدیریتی در تحقیقات آینده ی بازاریابی کسب و کار، به این نتیجه می رسیم. «یک فاصله ی روبه رشد هشدار دهنده بین علاقه ها، استانداردها و مقدمه های بازاریابان آکادمیک و نیازهای خاص بازاریابان در اجرای یک فضای بازاری مبهم، مشکوک، با تغییر سریع و پیچیده، وجود دارد.
واژه های کلیدی: مدیریت بازاریابی | پیاده سازی بازاریابی | بازاریابی کسب و کار | مدیریت فروش | بازاریابی استراتژیک
مقاله ترجمه شده
5 Customer value propositions as interorganizational management accounting to support customer collaboration
گزاره ارزش مشتری به عنوان حسابداری مدیریت سازمانی برای حمایت از همکاری مشتری-2015
New technology-based firms aim to create commercially successful products and services based on new technology. For example a startup company may be founded to commercialize a particular technology developed by a university. One of the key challenges is to identify which products and services are valuable for customers. However, the relevant knowledge is typically dispersed across the technology firm and potential customers. This study explores how, in this context, interorganizational management accounting may support companies to collaborate and integrate knowledge. First, drawing on business marketing literature, a customer value proposition is conceptualized as a form of interorganizational management accounting. Second, several case studies demonstrate how calculations of customer value were made by new technology-based firms, and they show that these firms had implemented particular offering changes that were informed by specific insights obtained from their calculations of customer value. Third, the study offers a theoretical lens for understanding the potential role of customer value propositions as integrating devices for managing knowledge across boundaries. Keywords: Technology commercialization New technology-based firm Customer value proposition Customer collaboration Monetary quantification
مقاله انگلیسی
6 نقشه ی نظری بازاریابی کسب و کار: روابط و دیدگاه های شبکه ای
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
بازاریابی کسب و کار پدیده ی پویا، چندلایه و پیچیده ی اجتماعی است که با استفاده از انواع نظریه های اصولی به تنوع مسائل اقتصادی و روانشناسی آزموده شده است. این تکامل نظریه ای منجر به چارچوبی دانش محور شده است. این مقاله روابط بازاریابی و دیدگاه های شبکه ای کسب و کار را در بازاریابی کسب و کار می آزماید. بر اساس بازبینی گسترده ای در زمینه ی متانظریه ایmetatheoretical، مطالعات نشان داد که این روش ها بر اساس فرضیه های نظری ناسازگار هستند و نمی توان آنها را در یک نظریه ی جامع روابط بازاریابی جمع بندی کرد. با ایجاد یک نقشه ی نظری بند به بند، مقاله فضایی را فراهم کرده و پنج روش بازاریابی کسب و کار را تحلیل می کند: CRM، از نظر رفتاری برگرفته از روابط بازاریابی، کانال های روابط، بازار به عنوان شبکه ها و و روابط بازیگری، سبکه های کانونی و استراتژیک است. سپس مقاله به پیگیری توسعه ی دو نظریه که در طیف میانه قرار دارند تشویق می کند: ”بازاریابی کسب و کار مبتنی بر بازار” و ”بازاریابی کسب و کار مبتنی بر شبکه”. از این توسعه ها برای ارائه ی برنامه ی کار بند به بند تحقیقاتی برای پیشرفت نظریه ی بازاریابی کسب و کار و بحث در مورد امکان نظریه ی عمومی بازاریابی استفاده می شود.
کلیدواژه ها: بازاریابی روابط، نظریه ی بازاریابی، شبکه های کسب و کار، نظریه یعمومی طیف میانه ی بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
7 اثرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
هدف- هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-b) در صنایع بسیار سبک است.
طرح/ روش شناسی/ دیدگاه - این مقاله مطالعه موردی دقیق Outotec plc ، ارائه دهنده برجسته تکنولوژی برای صنایع فلزات و معادن است.
یافته ها- این مطالعه تغییرات رابطه تجاری همانند غلبه بین بخش ها و ماهیت تعاونی و رقابتی تناوب رابطه را طی یک چرخه تجاری شناسائی می کند.
کاربردهای عملی- این بررسی روشهای معتدل سازی اثرات چرخه های تجاری را در صنایع بسیار سبک از منظر یک ارائه دهنده تکنولوژی مبتنی بر پروژه شناسائی می کند.
اصالت/ ارزش- در حالی که تعداد زیادی پژوهش اقتصادکلان در مورد چرخه ها و بررسی هائی نیز در مورد چرخه های تجاری ویژه صنعت ( صنعت- ویژه) وجود دارد، این مطالعه نمونه نادری از تحقیق ویژه کمپانی بر ابقای چرخه های تجاری است.
کلمات کلیدی : چرخه های تجاری | تجارت پروژه | مدیریت رابطه | محیط تجاری سبک | بازاریابی تجارت با تجارت.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer