دانلود و نمایش مقالات مرتبط با CFD::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - CFD

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
عملکرد خنک ¬سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی در شرایط وجود باد مخالف کاهش می‌یابد. براساس یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی که در یک واحد 660 مگاواتی در چین در حال بهره برداری بود، روش محاسباتی دینامیک سیال با صحت آزمایی انتخاب گردید تا عملکرد خنک سازی در سرعت‌های مختلف باد بررسی شود. مکانیسم مقاومتی مبتنی بر نیروی لزجت مرتبه اول در شبیه سازی مقاومت جریان هوا برای رادیاتور بکار گرفته شد. نتایج عددی یافته‌های پیشین را تأیید می‌کند که زمانی که سرعت باد بیش از 4 متربرثانیه باشد، عملکرد خنک سازی برج خنک کننده خشک با افزایش سرعت باد تقلیل می‌یابد، اما کاهش عملکرد نسبتاً کم است. تهویه غیریکنواخت پیرامونی و گرداب‌های داخل برج بیشترین سهم را در کاهش عملکرد خنک سازی دارند زمانی که باد مخالف وجود دارد. برای ارتقای عملکرد کلی خنک کننده، یک روش حصارسازی با دهانه‌ای در ضلع رو به باد پیشنهاد شده است تا بدین صورت سطح فشار بیرونی آن ضلع و رادیاتورهای پشتی افزایش یابد. نتایج عددی نشان می‌دهند که چنین روش حصارسازی می‌تواند عملکرد خنک سازی را در تمامی سرعت‌های باد موردبررسی با افزایش 36 درصدی سرعت تهویه و کاهش تقریبی 7% دمای آب در حال گردش در سرعت 20 متربرثانیه ارتقا دهد.
کلیدواژه‌ها: NDDCT | CFD | خنک سازی خشک غیرمستقیم | باد مخالف | حصارسازی | ارتقای عملکرد
مقاله ترجمه شده
2 A reduced order model for uncoupled and coupled cascade flutter analysis
A reduced order model for uncoupled and coupled cascade flutter analysis-2016
It is computation-intensive and time-consuming to conduct the direct numerical simula- tion of the fluid and structure interaction of an entire blade row. This paper presents a reduced-order model (ROM) that significantly improves the efficiency of turbomachinery flutter analysis. This ROM is constructed with the system identification technique and under the modal theory through a single implementation of unsteady flow computation of several blade passages. The ROM for uncoupled flutter analysis can obtain the aero- dynamic damping coefficients of all the Inter-Blade Phase Angles (IBPA) and structural nature frequencies. The ROM for coupled flutter analysis is to solve the eigenvalues of aeroelastic equations established by coupling the ROM with the structural dynamic equations of the whole annular blade row in state-space form. This ROM method is vali- dated by its application to two test cases—an axial-flow cascade (Standand Test Config- uration 4, STCF4) and a transonic axial-flow fan rotor (NASA Rotor 67). The results verify the capability of the proposed ROM method to compute the flutter characteristics of tur- bomachinery blades accurately and efficiently. Compared with the direct unsteady com- putational fluid dynamic (CFD) method (the direct unsteady Navier–Stokes method and fluid–structure coupling method), the computational efficiency of the ROM method is improved by more than 10 times. The comparison shows that the damping coefficients and vibration frequencies of coupled flutter calculation are close to uncoupled results when mass ratio increases. This ROM approach is highly suitable for the parametric, mistuning, and multi-mode coupling analysis at the early stage of turbomachinery blade design.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Cascade flutter | Reduced-order model | Computational fluid dynamic | Uncoupled method | Fluid–structure coupling
مقاله انگلیسی
3 همرفت شکاف هوایی در ماشین رلوکتانسی سوئیچ شده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
به تازه گی در بازار خودرو ماشین های سوئیچ رلوکتانسی (SRMها) دارای محبوبیت شده اند چرا که این ماشین ها جایگزین خوبی برای ماشین های مغناطیس دائم مرسوم هستند که معمولا برای انتقال قدرت الکتریکی به کار می روند. شبکه های گرمایی پارامتری فشرده شده معمولا برای آنالیز حرارتی موتورها با توجه به نتایج نسبتا دقیق و هزینه محاسباتی پائین آنها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از جنبه های مهمی که باید مدل سازی شود انتقال حرارتی شکاف هوایی استاتور – روتور است، و این مسئله مخصوصا در یک SRM با توجه به شکل هندسی قطب برجسته چالش برانگیز می باشد. این مطالعه نخست بررسی آزمایشگاهی که شامل مناسب ترین روابط برای این شکل هندسی است را ارائه می کند، و سپس، شبیه سازی های CFD عددی از انتقال حرارتی شکاف هوایی برای یک ساختار معمولی را ارائه می کند. رابطه جدید به دست آمده به صورت زیر است: .
اصطلاحات شاخص : شکاف (فاصله) هوایی | همرفت | مدل گرمایی | رلوکتانس سوئیچ شده | CFD.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer