دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Culture::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Culture

تعداد مقالات یافته شده: 171
ردیف عنوان نوع
1 آیا مردم فرهنگ های زمینه بالا و زمینه پایین، معانی متفاوتی را به خدمات گردشگری دارای قیمت های منتهی به 9 نسبت می دهند؟
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
چهار معنی نمادین با قیمت های منتهی به رقم 9 همراه بوده است: قیمت تخفیف، ارزش افزوده، کیفیت پایین و اقدام گمراه کننده. مقیاس هایی برای سنجش هر معنی تولید شد و قدرت نسبی این معانی در اثرگذاری بر خریدهای گردشگران دربین نمونه هایی از آمریکا، کره و چین بررسی شد. تحلیل ها هیچ تفاوتی در احتمال بیشتر بودن انتخاب قیمت های منتهی به رقم 9 توسط گردشگران نسبت به قیمت های منتهی به زوج نیافتند. با این حال، این برداشت شد که یک تخفیف 9 روزه در مقایسه با تخفیفات قیمت های منتهی به رقم زوج در زمینه اتاق هتل، موثرتر می باشد. با این حال دوباره تاکید می شود که سودمندی آن نمی تواند توسط معانی مختلف نمادین همراه شده با قیمت های منتهی به رقم 9 توضیح داده شود.
کلیدواژه ها: قیمت های منتهی به 9 | معانی نمادین | فرهنگ های زمینه بالا و زمینه پایین
مقاله ترجمه شده
2 عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی: یک چارچوب جامع
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
بازاریابی رسانه های اجتماعی یک عنصر جدایی ناپذیر کسب و کارهای قرن 21 ام است. با این حال ادبیات پیرامون بازاریابی اجتماعی تکه تکه باقی مانده است و بر مسائل مجزا مانند تاکتیک های ارتباطات موثر متمرکز شده است. پژوهش حاضر یک رویکرد کیفی نظریه سازی را برای توسعه یک چارچوب راهبردی به منظور تفصیل چهار بعد کلی بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی بکار گرفته است. دامنه بازاریابی رسانه های اجتماعی طیفی از مدافعان تا کاشفان را دربر می گیرد، فرهنگ بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل قطب های محافظه کاری و مدرنیسم است، ساختارهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بین سلسله مراتب و شبکه ها قرار گرفته است و نظارت بازاریابی رسانه های اجتماعی از استبداد تا بی سامانی را شامل می شود. این پژوهش با ارائه درکی جامع و تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی، چارچوبی یکپارچه را پیشنهاد می دهد که فراتر از نظریه های بازاریابی کنونی گسترش می یابد. علاوه بر این مدیران می توانند این چارچوب را در چهار بعد سازمان های خویش اعمال کنند به گونه ای که با ماموریت سازمانی و اهداف کلی آنان سازگار باشد.
کلمات کلیدی: بازاریابی رسانه های اجتماعی راهبردی | چارچوب جامع | رسانه های جدید | تعریف بازاریابی رسانه های اجتماعی | راهبرد رسانه های اجتماعی | بازاریابی دیجیتال
مقاله ترجمه شده
3 تاثیرات اجتماعی جشنواره های موسیقی: آیا فرهنگ روی برخورد افراد محلی با رویدادها در صربستان و مجارستان اثر میگذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
علاقه رو به رشدی دربین مجامع علمی به بررسی تاثیرات جشنواره ها روی جوامع وجود دارد. این مقاله شامل تحقیقی نوین است که در آن از مقیاس برخورد با اثر اجتماعی (FSIAS) برای دو جشنواره مقیاس – بزرگ موسیقی اکسیت (صربستان) و زیگت (مجارستان) استفاده شده است. به علاوه، این مقاله تاثیر واسطه ای ابعاد فرهنگی و ملی هافستد را روی برداشت ساکنان از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع آنها بررسی می کند. این مطالعه ابعاد تاثیرات اجتماعی آنها را شناسایی کرده و آشکار می کند که چگونه ابعاد فرهنگی این دو کشور مختلف به برداشت ساکنان از تاثیرات جشنواره ها مرتبط می شود. نتایج یک زیرساختار شش عاملی را آشکار می کنند که نشانگر دو بُعد اصلی (مثبت و منفی) جشنواره های موسیقی مقیاس – بزرگ هستند و بیان می کند که فرهنگ ملی به صورت قابل توجهی بر برداشت افراد محلی از تاثیرات این جشنواره ها روی جوامع اثر می گذارد. این مطالعه با دلالت های تئوریکی و عملی نتیجه گیری می کند و خطوططط تحقیقاتی آتی را طرح می کند.
کلیدواژه ها: FSIAS | ابعاد هافستد | جشنواره موسیقی مقیاس – بزرگ | تاثیر اجتماعی | صربستان | مجارستان
مقاله ترجمه شده
4 An information processing perspective on supply chain risk management: Antecedents, mechanism, and consequences
یک دیدگاه پردازش اطلاعات در مورد مدیریت ریسک زنجیره تامین: سابقه، مکانیزم و پیامدهای آن-2017
Although the extant literature recognizes that supply chain risk (SCR) information plays a fundamental and critical role in supply chain risk management (SCRM), little is known about how firms process SCR information for SCRM. Based on information processing theory, we propose an SCR information processing system comprising three components, namely risk information sharing, risk analysis and assessment, and risk sharing mechanism, to manage SCR. Drawing on the literature on organizational change, we consider three organizational, factors, namely SCRM culture diffusion, SCRM team support, and SCRM strategy alignment, being antecedents to the system. Furthermore, we examine the consequences of the system. Thus, we propose a conceptual model linking organizational antecedents, SCR information processing system, and operational performance. We collect data from 350 Chinese manufacturing firms to test the model and obtain the following findings: (1) SCRM culture diffusion and SCRM team support positively influence risk information sharing and risk analysis and assessment, while SCRM strategy alignment only positively influences risk information sharing. (2) Risk information sharing positively influences risk analysis and assessment, and in turn risk sharing mechanism; risk information sharing has a direct effect on risk sharing mechanism. (3) Risk sharing mechanism positively influences operational performance. We contribute to research and practice by offering an information processing perspective on SCRM.
Keywords: Supply chain risk management | Information processing theory | Supply chain management
مقاله انگلیسی
5 زیبایی یا عدم زیبایی: پرورش تولید کننده فرهنگ عمومی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
فرهنگ عمومی و نهادها و تشریفاتی که آن را امکانپذیر می کنند به صورت سرسختانه ای در زندگی نوین، قابل توجه شده اند. در این مقاله، ما جهت بررسی ساخت (دو گای و همکاران 1996) مدیران نشان تجاری در یک شرکت بین المللی پیشگام در وسایل آرایشی، مطالعات نظارتی را ترسیم می کنیم. ما ازطریق مصاحبه ها و مشاهدات حاصل از شرکت کننده ها، مکانیزم های کنترل را که مدیران نشان تجاری از طریق آنها محصول خود را تولید می کنند و موارد مربوط به مشتری را درداخل سازمان ویژه خود می سازند، تحلیل می کنیم. ما با نشان دادن اینکه چگونه این واسطه های کلیدی فرهنگ عمومی "تبلیغ کننده های همزمان محصولات می شوند و چگونه محصولات را تبلیغ می کنند" (بائومن 2007) نه تنها روشهای کنترل استفاده شده در یک ساختار کلیدی مربوط به فرهنگ عمومی گزارش می کنیم بلکه بررسی می کنیم که چگونه روشهای خاص کنترل، موقعیت فرهنگ عمومی را شکل می دهند.
کلیدواژه ها: نظارتی بودن | صنعت زیبایی | ساخت | خود فرد | کنترل های غیر مزاحمتی
مقاله ترجمه شده
6 داده کاوی iCLIC و کارگاه به اشتراک گذاری داده ها: داده کاوی حال و آینده و به اشتراک گذاری داده ها در اتحادیه اروپا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
همانگونه که در محوطه دانشگاه هایفیلد دانشگاه ساوت هامپتون و به میزبانی iCLIC برگزار شد، هسته میان رشته ای در قانون، اینترنت و فرهنگ، داده کاوی و کارگاه اشتراک گذاری داده ها، شرکت کنندگان و سخنرانانی از صنعت، دولت، دانشگاه و طیف وسیعی از عموم رشته ها را گرد هم آورد. این کارگاه دو جلسه را در برمی گرفت، هر یک شامل یک سخنرانی اصلی و یک گروه ارتباطی می شد. اولین جلسه توسط النورا روساتی ریاست شد و به حقوق کپی رایت و پایگاه داده ها، داده کاوی اطلاعات و به اشتراک گذاری داده ها پرداخته شد. جلسه دوم، به ریاست سوفی اِستالا بوردیلون در حفاظت از داده ها، داده کاوی و به اشتراک گذاری داده ها متمرکز شده بود. گزارش زیر هر دو جلسه را پوشش می دهد و بحث گروهی را در اینباره صورت داده و به پرسش و پاسخ می پردازد.
کلمات کلیدی: داده کاوی | کپی رایت | حقوق پایگاه داده | اشتراک گذاری تاریخ | حفاظت از داده ها | حقوق مالکیت معنوی | مقررات حفاظت داده های عمومی | (EU-GDPR) | پاکسازی وب
مقاله ترجمه شده
7 Using radio and interactive ICTs to improve food security among smallholder farmers in Sub-Saharan Africa
با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رادیویی و تعاملی برای بهبود امنیت غذایی در میان کشاورزان کوچک در صحرای آفریقا-2017
Telecommunications Policy xxx (2017) 1–15 Contents lists available at ScienceDirect Telecommunications Policy journal homepage: www.elsevier.com/locate/telpo A B S T R A C TRadio is the most widely used medium for disseminating information to rural audiences across Africa. Even in very poor communities, radio penetration is vast; it is estimated there are over 800 million radios in Sub-Saharan Africa. The paper summarizes evidence on food insecurity in Sub-Saharan Africa and strategies to provide information on innovative agricultural practices to smallholder farmers. The research in this paper is then discussed within the context of research on information and communication technologies (ICTS) for development. Next, the paper presents the ICT-enhanced participatory radio campaign approach and ICT innovations introduced by Farm Radio International, a Canadian nongovernmental organization. The paper analyzes two participatory radio campaigns that use both listening groups and ICTs to engage African farmers. Research on these radio campaigns in six African countries is reported to examine how the participatory approach impacted listenership, knowledge and initial adoption of agricultural techniques and practices presented in the radio campaigns. The authors conclude that the findings of research on these projects could be highly relevant for increasing awareness and adoption of agricultural practices in Sub-Saharan Africa. They also appear promising for other development sectors and for other developing regions.l
Keywords:Radio | Mobile phones | Rural development | Gender | Agriculture
مقاله انگلیسی
8 Supply chain resilience, firm performance, and management policies in the liner shipping industry
انعطاف پذیری زنجیره تامین، عملکرد شرکت و سیاست های مدیریت در صنعت حمل و نقل خطوط هوایی-2017
This study empirically examines a model that describes the relationship between supply chain resilience (SCR) and firm performance by using survey data collected from the Taiwanese liner shipping industry. In the model, the theoretical constructs of SCR consist of a risk management culture, agility, integration, and supply chain (re-)engineering. The results from testing the model show that the positive direct effects of a risk management culture on agility, integration, and supply chain (re-)engineering are significant and that risk management performance contributes to firm performance. The findings also suggest that risk management performance plays a crucial role in the positive effects of the three types of SCR (i.e., agility, integration, and supply chain (re-)engineering) on firm perfor mance. Managers are advised to focus on the role of risk management performance to real ize the performance value of SCR.
Keywords:Supply chain resilience|Firm performance|Liner shipping industry
مقاله انگلیسی
9 Privacy and Security of Electronic Patient Records – Tailoring Multimethodology to Explore the Socio-Political Problems Associated with Role Based Access Control Systems
حفظ حریم خصوصی و امنیت ضمانت نامه های الکترونیکی بیمار - متفرقه سازی چند منظوره برای بررسی مشکلات اجتماعی و سیاسی مرتبط با سیستم های کنترل دسترسی مبتنی بر نقش-2017
PII: S0377-2217(17)30668-9 DOI: 10.1016/j.ejor.2017.07.041 Reference: EOR 14591 To appear in: European Journal of Operational Research Received date: 9 December 2016 Revised date: 10 July 2017 Accepted date: 12 July 2017 Abstract Multimethodologies are now an established area of ‘soft’ operations research (OR). Adopting appropriate OR methods to tackle unstructured and complex problems is a promising field of inquiry and potential application. Research in the areas of energy and utilities, education, UK public services, and healthcare has demonstrated the success of applying multimethodologies to practice. This research focused on the socio-political and socio-cultural issues associated with the specification and design of a Role Based Access Control (RBAC) system as a precursor to the adoption of an electronic health and patient record system in an English National Health Service (NHS) hospital Trust. Although being a local hospital Trust initiative, there were many complex requirements and constraints from UK NHS policies, strategies and standards, as well as from government contracted IT company vendors, consultancy companies and software consortia (termed Local Service Providers). This research develops a multimethodology, using SSM in combination with process modelling and technology management (referred to as TMSSMXL), in order to tailor problem structuring methods to a healthcare hospital context. The research concludes that by adopting methods that are compatible with an organization’s culture, stakeholder perspectives and professional working, a suitable mix of OR methods may be combined and deployed that can enable, and enhance, stakeholders’ knowledge and learning about the unforeseen organizational consequences of complex technology introduction. It is argued that this leads to more effective technology systems requirements definition and greater project implementation success.
Keywords: Problem Structuring | Multimethodologies | Role Based Access Control | Soft Operational Research | Electronic Health Records
مقاله انگلیسی
10 The Governance Features of Social Enterprise and Social Network Activities of Collective Food Buying Groups
ویژگی های حاکمیت شرکت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی فعالیت گروه های خرید مواد غذایی گروهی-2017
Collective food buying groups, such as community supported agriculture or self-organised citizen groups for de livery of food baskets, have emerged throughout the world as an important niche innovation for promoting more sustainable agri-food systems. These initiatives seek to bring about societal change. They do so, however, not through protest or interest-based lobbying, but by organising a protected space for learning and experimentation with lifestyle changes for sustainable food consumption and production practices. In particular, they aim to pro mote social learning on a broad set of sustainability values, beyond a focus on “fresh and healthy food” only, which characterizes many of the individual consumer oriented local food chain initiatives. This paper analyses the governance features of such local food buying groups by comparing 104 groups in five cities in Belgium. We find that the social networking activities of these groups, as compared to the social enterprise activities, have led to establish specific governance mechanisms. Whereas the main focus of the social enterprise activities is the organisation of the food provisioning logistics, the focus of the social network activities is the sharing of re sources with other sustainable food initiatives, dissemination of information and broader discussion on sustain ability issues.
Keywords: Local food networks | Community supported agriculture | Social enterprises | Social networks | Sustainability transitions
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer