دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Density functional theory::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Density functional theory

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 خواص هندسی، الکترونی، و نوری ازکاتیون با جایگزینی تک و چند تایی نانولوله تیتانیوم دی اکسید
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
خواص ساختاری، پایداری، الکترونیکی و نوری از فلز جایگزینی تک و چند تایی کالبد نانولوله ، به عبارت دیگر با توضیح دادن پتانسیل های دیگر برای کاربردهای کاتالیتیکی نوری، ارزیابی شده است. متوجه شده ایم که جایگزینی در نانولوله نسبت به سایر اتصالات نانولوله پایداری بیشتری دارد. تمام افزودنی ها دارای شکاف پیوند کمتر، کاهش وابستگی در اشباع و انواع دیگر جایگزینی ها دارد. به طور مشابه، در اینجا یک جابجایی قرمز در خواص نوری برای تمام انواع جایگزینی ها موجود است. حتی در میان یک جایگزینی تک نانولوله شکاف پیوند کمتر دارد، این سیستم برای شکاف اب، در مغایرت با و جایگزینی تک در نانولوله مناسب نیست. به عبارت دیگر، جایگزینی چند تایی در بالا بردن خواص کاتالیستی نوری از هزارن اتصال نشان داده نمی شود. کلمات کلیدی: نانولوله | تیتانیا | دوپینگ فلز | خواص الکترونیکی و نوری | نظریه تابعی چگالی
مقاله ترجمه شده
2 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
3 ارزیابی اثر حلال در برهمکنش داروی کارموستین همراه نانولوله تک دیواره اولیه و بهینه شده با COOH : یک چشم اندازی از تئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
رفتار جذبی داروی کارموستین در سطح نانولوله تک دیواره اولیه (5.5) و نانولوله تک دیواره بهینه شده همراه یک گروه کربوکسیلیک اسید به کمک محاسبات DFT بررسی شد. برای مطالعه هر دو نانولوله ، اثر جهت گیری مولکول ها در انرژی جذبی ، ساختار مولکولی، فاصله تعادلی و توصیف کوانتوم مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. بر طبق نتایج بدست امده، فرایند جذب کارموستین در سطح خارجی نانولوله عامل دار گرمازا است و تمام صورتبندی های عامل دار پایدار است، در حالی که فرایند جذب دارو در سطح خارجی نانولوله اولیه گرماگیر است و ساختار جذبی ناپایدار است. بعد از ان یافت شدکه برهمکنش پیوند هیدروژن بین مولکولی بین کارمستین و نانولوله بهینه شده نقش زیادی در پایداری جذب فیزیکی صورتبندی بازی می کند. بنابراین انرژی پایداری منفی به وسیله یک مدل قطبش پذیر پیوسته نشان می دهد که افزایش در حلالیت نانولوله بعد از جذب دارو در سطح در محلول اب حاضر صورت می گیرد. برهمکنش های بین مولکولی به وسیله محاسبات دانسیته الکترونی و لاپلاسین در نقاط بحرانی پیوند با استفاده از نظریه اتم در مولکول توضیح داده شد. انالیز اربیتال پیوند طبیعی نشان داد که مولکول کارمستین می توان جذب سطح نانولوله همراه با انتقال بار از نانولوله به مولکول دارو شود.
کلمات کلیدی: جذب دارو | روش DFT | AIM | NBO | SWCNT | f-SWCNT
مقاله ترجمه شده
4 اثر جذب HCN برروی ساختار وپارامترهای الکترونیکی نانولوله برلیوم اکسید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
رفتار جذبی از HCN در سطح نانولوله برلیوم اکسید BeONT با کمک تئوری تابع چگالی مطالعه شد. پارامترهای هندسی. خواص الکترونی و انرژی جذبی برای BeONT و 14 صورتبندی مختلف HCN در نانولوله محاسبه شد. برطبق نتایج بدست امده فرایند جذب مولکول HCN در مکان های مختلف در سطح خارجی نانولوله گرمازا است و تمام صورتبندی ها پایدار است. در حالی که فرایند جذب مولکول HCN در سطح خارجی BeONT گرماگیر است. مقدار انرژی جذب نشان می دهد که BeONT به صورت فیزیکی جذب می شود. بنابراین شکاف انرژیHOMO-LUMO بعد از جذب HCN کاهش می یابد. تئوری AIM برای انالیز خواص نقاط بحرانی پیوند با کمک دانسیته الکترونی و لاپلاسین استفاده می شود. انالیز NBO نشان می دهد که مولکول HCN می توان بر روی سطح نانولوله به کمک انتقال بار از نانولوله به مولکول جذب شود. جذب فیزیکی . پارامترهای NQR نانولوله را هم بدست می اوریم. درجه تغییر شکل نانولوله بعد از جذب HCN با کمک محاسبه انرژی تغییر شکل بدست می اید در حالی که پس از جذب در پارامترهای ساختاری هیچ تغییری ایجاد نمی شود.
کليدواژگان: جذب | BEONT | HCN | انرژی جذب | NMR | AIM | NBO
مقاله ترجمه شده
5 فلزات گوناگون با چهار چوب الی فلزی از خانواده MOF‑5 و UiO-66 : چشم اندازی از محاسبات شیمیایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
ما به مطالعه پایداری انرژی و منظره ساختاری از چهار چوب الی فلزی دو فلزی می پردازیم. مانند فلزات گوناگون MOF ، که می توان نتایجی از جایگزینی جزئی بین 2 نوع از کاتیون باشد، می توان خواص فیزیکی یا شیمیایی برای استفاده در کاتالیزور ها یا جذب گازها داشته باشد. در این کار با فراهم کردن محاسبات شیمیایی درک میکروسکوپی از MOF های دوفلزی و توزیعی از کاتیون ها همراه ساختار انها را بدست اوریم. ما یک روش پایه ای در یک مطالعه سیستماتیک از توزیع کاتیون های ممکن در تمام نسبت کاتیونی به وسیله محاسبات شیمی کوانتومی مهم در لایه های تئوری تابع چگالی را گسترش می دهیم. ما انرژی نتیجه شده از چهار چوب دو فلزی و همبستگی انها همراه با توصیف اختلال ( عملکردی از چهار چوب توپولوژی دو فلزی، صرف نظر از موقعیت دقیق اتم) را انالیز می کنیم. ما روش هایی با دو خانواده از MOF شناخته شده برای فلزات گوناگون را بکار می بریم: MOF-5( همراه یون فلزی دو والانسی) و UiO-66( همراه یون فلزی چهار والانسی). ما مشاهده می کنیم که فلزات دو تایی محبوبیت سراسری بیشتری برای جفتی از کاتیون همراه اندازه خیلی بسته از سایرین، به دلیل یک مکانیسم انتقال بار اطراف واحد ساختاری ثانویه است. برای جفت کاتیون همراه با اختلاف اندازه معنادار متفاوت، مخلوط فلزی محبوبیت جهانی کمتری دارد، و انرژی همبستگی خاصی همراه مختصات محیطی اطراف لایه ها، تعیین توانایی انها با تطابق ناشی از مخلوط انها ارتباط دارد. این اثر بویژه در خانواده UiO-66 به دلیل هماهنگی شمار مختصات کلاسترهای خوشه ای بزرگ بسیار قوی است.
مقاله ترجمه شده
6 توانایی نیکوتین در قرار دادن پیوگلیتازون در داخل نانولوله کربنی : بررسی با کمک دینامیک مولکولی وتئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 42 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
مقاله ترجمه شده
7 مطالعه تئوری تابع چگالی DFT بر روی نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی (0:n) : جابجایی شیمیایی کربن 13 روزونانس مغناطیسی هسته NMR
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
جابجایی شیمیایی NMR کربن 13با انتخاب مدل سایز مناسب از نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی اولیه همراه قطر 0.4-0.8 نانومتر و طول 2.2 نانومتر به صورت تئوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایجی برای SWCNT مناسب شامل 1.4 تا 10 فاصله با اتم های همسایه همراه داده های بدست امده برای لوله های نامحدود برای تخمین توانایی نوع مناسب نانولوله برای پیش بینی خواص مغناطیسی نانولوله ها با اندازه مناسب و بیان وابستگی خواص با اندازه نانولوله مقایسه شده است. بهینه سازی SWCNT با کمک (DFT-UB3LYP/6-31G*). انجام شده است. در یک مدل کوتاه با کمک نانولوله کربنی تک دیواره زیگزاکی انتها باز با یک قطر مناسب برای محاسبات در نظر گرفته شده است. محاسبات GIAO NMR در SWCNT و مدل های سیکلیک با استفاده از تابع چگالی BHANDH با کمک تابع پایه STO-3G انجام می شود، محاسبات برای بیان خواص مغناطیسی با کمک Leszczy´nski و همکارانش گسترش پیدا کرد. بار منظم از جابجایی شیمیایی کربن در کربن 13 با افزایش قطر نانولوله برای محاسبات حلقه های زیگزاکی n=0.n=5-10 باه همراه داده های برای این مدل بدست امده است. نتایج برای 4 واحد طولی از این نوع نانولوله ها دارای سازگاری مناسبی با هم همراه با افزایش قطر 8-15 است. تئوری اثرا ت هیدروژن های کناری در جابجایی کربن 13 برای ساختار های حلقه ای به صورت تقریبی با کمک پارامترهای NMR کربن 13 در SWCNT با اندازه واقعی تخمین زده می شود. پیش بینی خواص NMR برای 10 واحد طول اتمی در SWCNT با داده های حاصل از نانولوله اولیه تخمین زده می شود. بنابر این می توان از پیش بینی صحیح از جابجایی شیمیایی گزارش شده ازمایشگاهی برای نانولوله کربنی تک دیواره صندلی (6.5) ارائه کرد.
کليدواژگان: فاقد چرخه | Zigzag SWCNT | مدل سازی نظری | DFT | NMR
مقاله ترجمه شده
8 جذب CO2 در سطح و انتهای نانولوله کربنی تک دیواره، یک مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
جذب CO2 بر روی سطح نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و صندلی (4.4) با کمک تئوری تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه سازی این ساختار با کمک سطح B3PW91 و تابع پایه 6-311++G** با کمک مجموعه برنامه گوسین 03 انجام شده است. در مدل ساختاری بهینه شده انرژی جذب، شکاف پیوندی، بار انتقالی و ممان دوقطبی با کمک پارامترهای اسپکتروسکوپی با روش رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) در مدل (CO2-CNTs) برای نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و مدل صندلی (4.4) را بدست آوردیم. مقایسه ای از نتایج در مدل زیگزاکی و صندلی با کمک محاسبات جابجایی شیمیایی، با استفاده از تنسور گرادیان میدان مغناطیسی برای جذب CO2 در ناحیه ای از سطح و انتهایی نانولوله کربنی انجام شد. این محاسبات نتایج چشمگیری را درباره ساختار الکترونی نانولوله و جذب سطحی نانولوله بیان کرده است. جذب در سطح نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT-S (5, 0) در حدود -1.5747eV بدست امده است.
واژه های کلیدی: 03 گوسی | جذب NMR | NQR | SWCNTs | نانولوله
مقاله ترجمه شده
9 آنالیزی از پارامترهای ساختار الکترونیک، خواص جذب،NBO ، QTAIM، NMR از جذب هیدروژن سولفیددر مکان های مختلف از سطح خارجی نانولوله الومینیوم فسفید: یک مطالعه DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
محاسبه تئوری تابع چگالی DFT در لایه B3LYP/6-31G* برای بررسی خواص جذبی و توصیف کوانتوم مولکولی از جذب H2S در سطح خارجی از نانولوله تک دیواره الومینیوم فسفیدALPNT ایجاد شد. فرکانس ارتعاشی و خواص فیزیکی مانند ممان دو قطبی، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، و خواص شیمیایی الکترون دوستی برای تمام صورتبندی ها به صورت سیستماتیک بیان شد. همچنین برهمکنش گاز H2S و ALPNT در 5 توصیف فعالیت مانند انرژی تعادل سراسری (DESE(AB)) ، تغییرات انرژی منحصر به پذیرنده (DEA(B)) ، تغییرات انرژی منحصر به دهنده (DEB(A))، تفاوت الکترون دوستی جهانی در ALPNT و H2S گازی (Dw) و انتقال بار (DN) توضیح داده می شود. تمام جذب ها دارای فرایند بی ضرر الکترونیکی و برخوردهای قابل اغماض در انرژی گاز نانولوله ALP است. محاسبات اربیتال پیوند طبیعی مشتق شده از محاسبات اربیتال اتم طبیعی است. جذب فیزیکی مولکول H2S در سطحی از نانولوله ALP اولیه همراه با انرژی جذبی در حدود 20-کیلو ژول بر مول است. تئوری AIM همچنین برای امتحان کردن خواصی از نقاط بحرانی پیوند استفاده می شود. این کار با دانسیته الکترونی و لاپلاسین انجام می شود. انرژی جذب مولکول H2S برای جلوگیری از بازگشت ALPNT خیلی بزرگ نیست. بنابراین سنسور دارای زمان بازگشت کوتاهی است. ساختار الکترونی ALPNT اولیه و گاز H2S جذب شده بر مدل ALPNTبا کمک محاسبات DFT برای پارامترحفاظت شیمیایی (CS) از اتم 27Al و 31P امتحان می شود. پارامترهای CS ایزوتروپی و غیر ایزوتروپی تقسیم شده بر روی لایه ها در دتکتور شبیه به محیط الکترونیک به وسیله مکان اتم در هر لایه ایجاد می شود.
کلمات کلیدی: نانولوله های فسفید آلومینیوم | سولفید هیدروژن | نظریه کاربردی تراکم | NBO | NMR | تراکم حالت
مقاله ترجمه شده
10 بررسی اروماتیسیته فلورن با کمک شکاف HOMO-LUMO و روش NICS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
امروزه محاسبات کامپیوتری شیمی کوانتومی برای مولکول های بزرگ بسیار سخت است و نتایج بهینه سازی بسیار سخت است و گاهی اوقات غیر ممکن است. خواص اروماتیسیته در این مولکول ها با کمک روش های هوکل و NICS بدست می اید. در این مقاله، اروماتیسیته تعدادی از مولکول های فلورن و پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، سختی و الکترونخواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در این محاسبات از جابجایی شیمیایی وابسته به هسته، NICS، استفاده می شود و از روش هارتری فاک، HF، و تئوری تابع چگالی،DFT، در سطح B3LYP با کمک تابع پایه های 3-21G*, 3-21G, 6-31 G* و 6-31Gدر روش هارتری فاک و DFT/ B3LYP/ 6-31G * در روش تئوری تابع چگالی استفاده می شود. بهینه سازی مولکول و سایر محاسبات در نرم افزار گوسین 03 و گوس ویو انجام می شود. پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، انرژی پیوند، سختی، الکترون دوستی ، NMR، NICS محاسبه می شود. با توجه به مشاهدات و بررسی انجام شده در مولکول اروماتیسیته، نشان داده شد که روش B3LYP در تئوری تابعیت چگالی و متد NICS بهترین روش ها در بررسی اروماتیسیته است.
کلمات کلیدی: معطر | فولرزن | NICS | HOMO-LUMOGAP | DFT | الکتروفیلیتی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer