دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Different perspectives::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Different perspectives

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 سیاست ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتبارسنجی علمی و تخصصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله اندازه گیری و اعتبارسنجی سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی را از نقطه نظرات علمی و تخصصی بررسی می کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در سالهای اخیر در حوزه نظری پیشرفت بزرگی کرده است که نشانگر اهمیت آن در تمام دیدگاههای مختلف مثل نظریه سازمانی، دیدگاه ذی نفعی، نظریه مشروعیت و فرآیند ارزش مشترک می باشد. با این حال، از یک نقطه نظر تجربی، تحقیقات بیشتری برای فراهم کردن شاخص ها و شواهد جدید درمورد بررسی تاثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کار مورد نیاز است. هدف این مقاله تعریف یک سری سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی، نشان دادن اعتبار محتوای آنها ازطریق چندین روش، و بررسی و تحلیل وزن های نسبی آنها با کمک یک گروهی از کارشناسان علمی و یک پیش – آزمون تخصصی می باشد که در شرکتهای بزرگ اسپانیایی نتیجه گرفته شده است.
کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی | مدیریت منابع انسانی | هیئت کارشناسان | سیاست های مسئولیت اجتماعی
مقاله ترجمه شده
2 آیا مدیران پروژه، دیدگاههای مختلفی درباره مدیریت پروژه دارند؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
آیا همه مدیران پروژه، دیدگاههای یکسانی درباره مدیریت پروژه دارند؟ این مقاله بحث می کند که از نقطه نظرهای مختلفی می توان به مدیریت پروژه نگاه کرد. دیدگاه وظیفه ای به این معنی است که مدیر پروژه روی تحویل به موقع، مطابق با بودجه و کیفیت مورد نظر پروژه تمرکز می کند. دیدگاه سازمانی بر این موضوع دلالت می کند که تمرکز مدیر پروژه بر روی حمایت از خلق ارزش در دستیابی سازمان می باشد. این تحقیق انجام شده نتیجه داده است که دیدگاههای مختلفی درمیان مدیران پروژه شایع شده است. دلالت های حاصل، مهم هستند. تصمیم هر پروژه ای بایستی در ابتدا این باشد که دیدگاه مدیریت پروژه، قواعد و قوانین کار پروژه را تعیین می کند.
کلیدواژه ها: مدیریت پروژه | دیدگاه وظیفه ای | دیدگاه سازمانی | دیدگاههای مختلف
مقاله ترجمه شده
3 Do project managers have different perspectives on project management?
آیا مدیران پروژه دیدگاه های مختلفی در مدیریت پروژه دارند؟-2016
Do all project managers have the same perspective on project management? This paper argues that project management may be seen from different perspectives. The task perspective means that the project manager focuses on delivering on time, within budget and with specified quality. The organizational perspective implies that the project manager's focus is to support value creation in the receiving organization. The conducted survey reveals that different perspectives prevail among project managers. The implications are of importance. Every project has to decide at the outset which project management perspective shall rule the work of the project.© 2015 Elsevier Ltd. APM and IPMA. All rights reserved.
Keywords: Project manager | Task perspective | Organizational perspective | Different perspectives
مقاله انگلیسی
4 مدل های خوشه بندی برای جریان داده کاوی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
دامنه این پژوهش جمع آوری محتویات اخباری است که در جریان داده ها موجود است. یک جریان داده ممکن است چندین مساله پژوهشی داشته باشد. و یک کاربر ممکن است تنها در یکی از زیر مجموعه های این مسائل پژوهشی علاقه مند بوده باشد در حالی که مسائل پژوهشی بسیار مختلفی از جریان داده های متعدد میتواند وجود داشته باشد که در مورد یک موضوع مشابه از دیدگاه متفاوتی بحث کرده باشد.یک کاربر همچنین ممکن است به یک موضوعی علاقه مند بوده باشد اما نداند که چگونه تمامی فیدهای مربوط به آن موضوع را جمع آوری نماید.هدف این است که تمام داستانها در جریان داده ها در یک ساختار سلسله مراتبی خوشه بندی شوند تا برای خوانندگان یک خدمت بهتری را ارائه نمود.این کار با بهره گیری از روش نمونه گیری توزیعی بخش عاقلانه صورت گرفته است که اثر جریان داده را نشان می دهد. برای خدمت بهتر برای خوانندگان اخبار،سازمان داده پیشرفته بسیار مطلوب می باشد. با یک نگاه اجمالی به موضوع،کاربر می تواند سلسله مراتب بازگشتی را مرور و داستانهای دیگری که درباره موضوع مشابهی صحبت می کند را پیدا نماید. تغییرات پویای داستانها به استفاده از الگوی خوشه بندی توزیعی بخش عاقلانه نیاز دارد تا قابلیت پردازش تدریجی اطلاعات را داشته باشد.
کلمات کلیدی: جریان داده ها | بازیابی اطلاعات | داده کاوی
مقاله ترجمه شده
5 Enhancing metabolomics research through data mining
افزایش تحقیقات متابولومیک از طریق داده کاوی-2015
Available online 7 February 2015 Metabolomics research, like other disciplines utilizing high-throughput technologies, generatesa large amount of data for every sample. Although handling this data is a challenge and oneKeywords:MetabolomicsInter-batch normalization Statistical assumptions AgingMANOVALinear regressionof the biggest bottlenecks of the metabolomics workflow, it is also the clue to accomplish valuable results. This work has been designed to supply methodological data mining guidelines, describing systematically the steps to be followed in metabolomics data exploration. Instrumental raw data refinement in the pre-processing step and assessment of the statistical assumptions in pre-treatment directly affect the results of subsequent univariate and multivariate analyses. A study of aging in a healthy population was selected to represent this data mining process. Multivariate analysis of variance and linear regression methods were used to analyze the metabolic changes underlying aging. Selection of both multivariate methods aims to illustrate the treatment of age from two rather different perspectives, as a categorical variable and a continuous variable.Biological significanceMetabolomics is a discipline involving the analysis of a large amount of data to gather relevant information. Researchers in this field have to overcome the challenges of complex data processing and statistical analysis issues. A wide range of tasks has to be executed, from the minimization of batch-to-batch/systematic variations in pre-processing, to the application of common data analysis techniques relying on statistical assumptions. In this work, a real-data metabolic profiling research on aging was used to illustrate the proposed workflow and suggest a set of guidelines for analyzing metabolomics data.This article is part of a Special Issue entitled: HUPO 2014.© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.Abbreviations: UPLC, ultra performance liquid chromatography; MS, mass spectrometry; MANOVA, multivariate analysis of variance; ANOVA, analysis of variance; GGT, gamma glutamyl transferase; ALT, alanine transaminase; QC, quality control; RSD, relative standard deviation; Q–Q plot, quantile–quantile plot; VIF, variable inflation factor.☆ This article is part of a Special Issue entitled: HUPO 2014.☆☆ Financial Support: Supported by Spanish Plan Nacional I1D SAF 2011-29851 (J.M.M.), ETORTEK-2010 Gobierno Vasco (J.M.M.),Educación Gobierno Vasco 2012 (J.M.M.), BBVA Foundation (J.M.M.), MINECO-ISCiii PIE14/00031 (J.M.M.), Ministerio Economía y Competitividad IPT-010000-2010-013 (I.M.-A., R.M., I.M. and C.A.), Gobierno Vasco, Dpto. Industria, Innovación, Comercio y Turismo IG-2012/0000346 (I.M.-A., I.M. and C.A.). CIBERehd is funded by ISCiii.⁎ Corresponding author at: CIC bioGUNE, Parque Tecnológico de Bizkaia, 48160 Derio, Bizkaia, Spain. Tel.: +34 944 061300; fax: +34 944 0611301. E-mail address: director@cicbiogune.es (J.M. Mato).http://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2015.01.0191874-3919/© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Metabolomics | Inter-batch normalization | Statistical assumptions | Aging | MANOVA | Linear regression
مقاله انگلیسی
6 Clustering Models for Data Stream Mining
مدل های خوشه بندی برای جریان داده های کاوی-2015
The scope of this research is to aggregate news contents that exists in data streams. A data stream may have several research issues. A user may only be interested in a subset of these research issues; there could be many different research issues from multiple streams, which discuss similar topic from different perspectives. A user may be interested in a topic but do not know how to collect all feeds related to this topic. The objective is to cluster all stories in the data streams into hierarchical structure for a better serve to the readers. The work utilizes segment wise distributional clustering that show the effectiveness of data streams. To better serve the news readers, advance data organization is highly desired. Once catching a glimpse of the topic, user can browse the returned hierarchy and find other stories/feeds talking about the same topic in the internet. The dynamically changing of stories needs to use the segment wise distributional clustering algorithm to have the capability to process information incrementally.© 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of organizing committee of the International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT 2014).© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of organizing committee of the International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT 2014)
Data streams | information retrieval | data mining
مقاله انگلیسی
7 تاثیر علم رباتیک و هوش مصنوعی بر کسب‌وکار و اقتصاد
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
در عصر صنعتی که خیلی وقت پیش، بشریت با ظهور ماشین‌های بخار وارد آن شده است، مکانیزاسیون ابتدایی در تولید ایجاد شده است. امروزه با توسعه‌ی اینترنت و تکنولوژی‌های موبایل، الکترونیک، تکنولوژی نانو، پیشرفت در علم پزشکی، بهداشت و کاربردهای دیجیتال و ...، تحقیقات مکاترونیک سرعت بیش‌تری به خود گرفته است. آخرین شکل اقتصاد جهانی، جایگاه مهمی را در دستور کار علم رباتیک و هوش مصنوعی دارد و اقتصاددان‌هایی مانند Roubini و Stiglitz نیز وارد بحث تاثیرات رباتیک و هوش مصنوعی بر اقتصاد و کسب‌وکار شده‌اند. اگرچه Stephen Hawking ریسک‌های مربوط در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است، ولی ما هر روز شاهد اخبار و مقالات فوق‌العاده‌ای در صفحات کسب‌وکار هستیم که به این موضوع می‌پردازند و بدیهی است شرکت‌های بزرگ و متخصصان دیگر نمی‌توانند در برابر این تغییرات، مقاومت کنند. شکل تغییریافته‌ی اصطلاحات کسب‌وکار و نیروی کار، و روش انجام کسب‌وکار با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، تاثیرات مختلفی بر روی زندگی کسب‌وکار روزانه و در نتیجه بر اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی خواهد داشت. آیتم‌ها و سرفصل‌های زیادی از جمله نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس، کارایی، مدیریت، تحلیل CRM، مدیریت ارتباط با مشتری، فروش، برنامه‌ریزی استراتژیک، تولید انبوه، برابری قدرت خرید، GDP، تورم، پول، بانک‌های مرکزی، سیستم بانک‌داری، رهبری، آموزش، حسابرسی، مالیات و ... که در ارتباط با کسب‌وکار هستند، با خطرات متنوع، تغییرات، افشاگری‌ها و نیز فرصت‌ها و دستاوردهای حاصل از بهبود در هوش مصنوعی و رباتیک مواجه خواهند شد. یک مثال ساده می‌تواند درجه‌ی این تاثیرات را توضیح دهد: آیا ما باید به مقررات مربوط به پرداخت حق سنوات کارکنان شرکت ادامه دهیم و یا اینکه باید بر روی استهلاک/ استهلاک ربات‌ها در شرکت حساب باز کنیم (باید بجای منابع انسانی از ربات‌ها استفاده کنیم)، کدام کفه از این ترازو توسط مدیران منابع انسانی مدیریت خواهد شد و یا چرا ما باید هنوز از اسم منابع انسانی استفاده کنیم؟ هدف این مقاله‌ی مفهومی و فرضیه‌ای، پرداختن به آینده‌ی ربات‌ها، مکاتیرونیک و هوش مصنوعی و بحث کردن در مورد آن‌ها از جنبه‌های مختلف است.
کلمات کلیدی: ربات‌ها | رباتیک | هوش مصنوعی | هولوگرام | مکاترونیک | کسب‌وکار | اقتصاد
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer