دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Emotion regulation::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Emotion regulation

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 افزايش عملکرد عاطفى و خدمات به مشتريان از طريق شيوه هاى منابع انسانى:يک ديدگاه سيستمى
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اگرچه بسيارى از دانشمندان و شاغلان اهميت مديريت احساس کارکنان را در سازمان هاى مبتنى بر خدمات بيان مى کنند،تحقيات مرتبط به پيچيدگى ها حول شيوه هاى هدفمند منابع انسانى(HR )در عملکرد عاطفى کارکنان براى ادامه دادن شکست خورده است.اين با توجه به ارتباطات قوى ايجاد شده بين عملکرد عاطفى کارمند (مانند رفتارهاى بيانى متناسب با انتظارات عاطفى) و نتايج خدمات به مشترى مانند رضايت مشترى،تصميم به برگشت و پيشنهادات و توصيه ها تعجب آور است.با توجه به اين فاصله ، در بررسى کنونى ما يک ديدگاه سيستمى از HR را اتخاذ کرديم و يک مدل يکپارچه برجسته را توسعه مى دهيم که چگونه شيوه هاى HR مرتبط به 3 حوزه HR گسترده -مهارت،انگيزه و فرصت-بايد عملکرد عاطفى را با افزايش انگيزه را بالا برده و توانايى کارکنان خدماتى را در تنظيم احساسات درونى/فردى به کار گيرد.براى خروج از رويکرد "بيشتر بهتر است"ما نظريه پردازى کرده ايم که چگونه ترکيب هاى متفاوتى از 3 حوزه HR ممکن است به نتايج سودمندى بسته به اين که 1)تا چه حد پاداش ها به کار عاطفى و (2 ماهيت مبادلات کارمند-مشترى گره خورده است،منجر گردد.در انجام اين کار ما بيان مى کنيم که شيوه هاى HR به احتمال زياد ضرورى هستند و مى توانند به عنوان جايگزينى در نظر گرفته شود.مفاهيمى براى تعيين و کاربردهايى براى خدمات به مشترى مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کليدى:عملکرد عاطفى | کار عاطفى | هوش عاطفى | مديريت احساسات فردى | منابع انسانى |HR سيستمى | خدمات به مشترى
مقاله ترجمه شده
2 ارزیابی پردازش احساسات و خصیصه ی اضطراب به‌ عنوان پیش¬گویان جامعه ستیزی غیرجنایی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف عمده این پژوهش، بررسی این امر است که آیا اضطراب شاخص و سایر متغیرهای پردازش احساس، پیش-گویان فزاینده¬ای می¬باشند که به‌طور متمایزی جامعه ستیزی اولیه و ثانویه را پیش¬بینی خواهند نمود یا خیر؟ زیرا پژوهش پیشین اکنون مشارکت¬های نسبی این ساختارها را در یک جمعیت غیرمجرمانه مورد بررسی قرار داده است. یک نمونه اجتماع معمولی (N=470) با استفاده زا یک بررسی آنلاین حاصل شده است. تحلیل¬های مدل¬سازی معادله ساختاری نشان می¬دهد که اضطراب شاخص، بررسی مجدد و کاربرد به‌جای احساسات، مهارت¬های عاطفی ضعیف و سوء کنترل کلی احساسات، پیش¬گویان مهم جامعه ستیزی ثانویه می¬باشند. از این یافته¬ها، ارتباطات قابل توجه¬ای بین اضطراب شاخص و جامعه ستیزی ثانویه (%16 واریانس) و کاربرد به‌جای احساسات و جامعه ستیزی اولیه وجود دارد (%64/17 واریانس). علاوه بر این، شواهد اولیه وجود دارد که متغیرهای پردازش احساس ممکن است تا حدودی رابطه بین اضطراب شاخص و انواع فرعی جامعه ستیزی را تحت تأثیر قرار دهند. این یافته¬ها دارای مفاهیم مهم از جمله ارتباط یافته¬ها با جامعه ستیزی می¬باشند که به‌عنوان ویژگی شخصیتی و قابلیت کاربرد یافته¬ها در محیط¬های غیردیوانی مختلف تصور می¬شوند.
واژه های کلیدی: جامعه ستیزی | کاربرد به‌جای احساسات | اضطراب شاخص | کنترل و تعدیل احساس | مدل سازی معادله ساختاری
مقاله ترجمه شده
3 هیجانات و انگیزش در یادگیری و عملکرد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این فصل به بررسی نظریات و پژوهشات در هیجانات علمی و انگیزش ها می پردازد که می- تواند در روند پردازش و توسعه آموزشی تلفیق گردد. ابتدا، ما تاثیر هیجانات در زمینه های یادگیری و عملکرد را مورد بحث قرار می دهیم. در ثانی، نظریاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که در مورد چگونگی رخ دادن هیجانات بحث می کند. ثالثأ، در مورد چگونگی بهینه سازی تجارب عاطفی در زمینه های یادگیری و عملکرد آن بحث می کنیم و مدل ها و روش های مختلفی را که می توانند در طراحی آموزشی استفاده شوند را مورد بررسی قرار می دهیم. رابعأ، ابزار و فن آوری ها را برای کنترل احساسات و هیجانات اندازه گیری شده مورد بررسی قرار می دهیم. ما نتیجه گیری این فصل را با پیشنهاد در راستای تحقیقات آینده از جمله قالب پژوهش انگیزشی ای که احساسات را در عرصه ارتباطات آموزشی و فن آوری بکار می گیرند به پایان می رسانیم.
کلمات کلیدی هیجانات علمی | انگیزش برای یادگیری | ارزیابی شناختی | توقعات سببی (علّی) | تخصیص علّی | کنترل هیجانات
مقاله ترجمه شده
4 تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت نقش بحراني كنترل هيجان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
هدف- هدف مقاله حاضر، بررسي تعامل سه گانه تضاد وظيفه، كنترل هيجان و موقتي بودن گروه در زمينه پيدايش تعارض رابطه مي باشد.
طرح/روش شناسي/ رويكرد- براي بررسي تعامل كنترل هيجان و تضاد وظيفه بر پيدايش تعارض رابطه در 43 گروه كوتاه مدت (موقتي) و 44 گروه بلند مدت، يك بررسي ميداني صورت گرفت.
يافته ها- نتايج نشان مي دهند كه بيشترين امكان تضاد وظيفه در شكل گيري تعارض رابطه زماني است كه گروه ها (كوتاه مدت و بلند مدت) داراي فرايندهاي كنترل هيجان اثربخش كمتري هستند، با وجود اينكه تضاد وظيفه و رابطه در گروه هاي بلند مدت تا حدودي تفكيك مي شوند و در كنترل هيجان امتياز بالايي بدست مي آورند.
محدوديت ها/ پيشنهادات تحقيق- مقاله برحسب پيشنهادات آن ها براي مديريت تعارض در گروه ها با بحثي درمورد نتايج بدست آمده نتيجه گيري مي كند. تحقيق تكميلي براي بررسي كامل متغيرهاي مدل، بايستي تاثيرات تعديل كننده بررسي هاي طولي را مورد بررسی قرار دهد.
اصالت/ ارزش- مقاله به مدل هاي اقتضايي ضروري تعارض درون گروهي پاسخ مي گويد و تاثير تعديل كننده دو احتمال را در رابطه بين تعارض وظيفه و رابطه بررسي مي نمايد.
كليد واژه ها: هلند | دانشجويان | تيم هاي پروژه | مديريت تعارض | گروه ها | تعارض وظيفه و رابطه | كنترل هيجان | گروه هاي كوتاه مدت
مقاله ترجمه شده
5 تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت نقش ناقدانه كنترل هيجان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف- هدف مقاله حاضر، بررسي تعامل سه گانه تضاد وظيفه، كنترل هيجان و موقتي بودن گروه در زمينه پيدايش تعارض رابطه مي باشد. طرح/روش شناسي/ رويكرد- براي بررسي تعامل كنترل هيجان و تضاد وظيفه بر پيدايش تعارض رابطه در 43 گروه كوتاه مدت (موقتي) و 44 گروه بلند مدت، يك بررسي ميداني صورت گرفت. يافته ها- نتايج نشان مي دهند كه بيشترين امكان تضاد وظيفه در شكل گيري تعارض رابطه زماني است كه گروه ها (كوتاه مدت و بلند مدت) داراي فرايندهاي كنترل هيجان اثربخش كمتري هستند، با وجود اينكه تضاد وظيفه و رابطه در گروه هاي بلند مدت تا حدودي تفكيك مي شوند و در كنترل هيجان امتياز بالايي بدست مي آورند. محدوديت ها/ پيشنهادات تحقيق- مقاله برحسب پيشنهادات آن ها براي مديريت تعارض در گروه ها با بحثي درمورد نتايج بدست آمده نتيجه گيري مي كند. تحقيق تكميلي براي بررسي كامل متغيرهاي مدل، بايستي تاثيرات تعديل كننده بررسي هاي طولي را مورد بررسی قرار دهد. اصالت/ ارزش- مقاله به مدل هاي اقتضايي ضروري تعارض درون گروهي پاسخ مي گويد و تاثير تعديل كننده دو احتمال را در رابطه بين تعارض وظيفه و رابطه بررسي مي نمايد.
کلمات کلیدی: هلند | دانشجويان | تيم هاي پروژه | مديريت تعارض | گروه ها | تعارض وظيفه و رابطه | كنترل هيجان | گروه هاي كوتاه مدت
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer