دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Environmental factor::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Environmental factor

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 Environmental and economic performance assessment of desalination supply chain
ارزیابی عملکرد محیطی و اقتصادی زنجیره تامین نمک زدایی-2017
The interest in desalination has been growing steadily for the recent decades due to the global increased demand for fresh water. Viewing the desalination network as a supply chain permits decision makers to evaluate the per formance of desalination processes end to end. However, there are few articles considered evaluating the desa lination supply chain as a whole. Thus, the purpose of this study is to develop performance measurement criteria and metrics that is designed to evaluate the efficiency of desalination supply chain concerning the economic and environmental factors. Different desalination and supply chain performance measures related to economic, and environmental perspective have been reviewed. The performance measures and metrics have been further re fined by a panel of experts using Delphi technique. By adopting the analytic hierarchy process technique, a weight factor has been assigned to each perspective and metric according to its significant in desalination supply chain. It is believed that both academics and practitioners would benefit from the framework developed. Finally, it must be realized that desalination is one part of the solution. Only with a synergistic approach involving desa lination, water management, consumption reduction and water reuse could efficiently solve the water demand challenge in future.
Keywords: Supply chain | performance measurement | desalination | AHP | Delphi
مقاله انگلیسی
2 A computer vision system for early stage grape yield estimation based on shoot detection
سیستم بینایی ماشین برای ارزیابی عملکرد انگور در مرحله اولیه بر اساس تشخیص ساقه-2017
Counting grapevine shoots early in the growing season is critical for adjusting management practices but is challenging to automate due to a range of environmental factors.This paper proposes a completely automatic system for grapevine yield estimation, comprised of robust shoot detection and yield estimation based on shoot counts produced from videos. Experiments were conducted on four vine blocks across two cultivars and trellis systems over two seasons. A novel shoot detection framework is presented, including image processing, feature extraction, unsupervised feature selection and unsupervised learning as a final classification step. Then a procedure for converting shoot counts from videos to yield estimates is introduced.The shoot detection framework accuracy was calculated to be 86.83% with an F1-score of 0.90 across the four experimental blocks. This was shown to be robust in a range of lighting conditions in a commercial vineyard. The absolute predicted yield estimation error of the system when applied to four blocks over two consecutive years ranged from 1.18% to 36.02% when the videos were filmed around E-L stage 9.The developed system has an advantage over traditional PCD mapping techniques in that yield variation maps can be obtained earlier in the season, thereby allowing farmers to adjust their management practices for improved outputs. The unsupervised feature selection algorithm combined with unsupervised learning removed the requirement for any prior training or labeling, greatly enhancing the applicability of the overall framework and allows full automation of shoot mapping on a large scale in vineyards.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.1.
Keywords:Grape yield estimation | Shoot detection | Feature selection | Data classification | Vineyard mapping
مقاله انگلیسی
3 Exploring the interaction of inventory policies across the supply chain: An agent-based approach
بررسی اثر متقابل سیاست های موجودی در سراسر زنجیره تامین: رویکرد مبتنی بر عامل-2017
The Bullwhip Effect, which refers to the increasing variability of orders traveling upstream the supply chain, has shown to be a severe problem for many industries. The inventory policy of the various nodes is an important contributory factor to this phenomenon, and hence it significantly impacts on their financial performance. This fact has led to a large amount of research on replenishment and forecasting methods aimed at exploring their suitability depending on a range of environmental factors, e.g. the demand pattern and the lead time. This research work approaches this issue by seeing the whole picture of the supply chain. We study the interaction between four widely used inventory models in five different contexts depending on the customer demand variability and the safety stock. We show that the concurrence of distinct inventory models in the supply chain, which is a common situation in practice, may alleviate the generation of inefficiencies derived from the Bullwhip Effect. In this sense, we demonstrate that the performance of each policy depends not only upon the external environment but also upon the position within the system and upon the decisions of the other nodes. The experiments have been carried out via an agent-based system whose agents simulate the behavior of the different supply chain actors. This technique proves to offer a powerful and risk-free approach for business exploration and transformation.
Keywords: Supply Chain Management | Bullwhip Effect | Order-up-to inventory policy | Agent-based modeling
مقاله انگلیسی
4 A bi-level programming approach to the decision problems in a vendor-buyer eco-friendly supply chain
یک رویکرد برنامه نویسی سطحی در مورد مشکلات تصمیم گیری در یک زنجیره عرضه سازگار با محیط زیست فروشندگان و خریدار-2017
This paper focuses on a multi-product vendor-buyer supply chain considering environmental factors in the product manufacturing process. We assume that the unit price charged by the buyer, the unit adver tising expenditure and the vendor’s unit environmental improvement influence the demand of the pro duct being sold. The relationship between the vendor and the buyer is modeled by a non-cooperative game based on Stackelberg strategy framework under two power scenarios including vendor-leader model and buyer-leader model. A bi-level programming approach is applied to determine the optimal selling prices, advertising expenditures, wholesale prices, vendor’s environmental improvements and ordering policies of the vendor and the buyer. Then, a modified differential evolution algorithm is pro posed for solving the models. Numerical experiments carried out in this paper, including sensitivity anal ysis for some key parameters, evaluate the effectiveness of the models and compare the results between the different models considered. Several research findings have been obtained and explained.
Keywords: Vendor-buyer eco-friendly supply chain | Bi-level programming |Environmental protection |Pricing and ordering |Differential evolution algorithm
مقاله انگلیسی
5 مدل برنامه ریزی خطی صحیح مختلط برای بهینه سازی فعالیت های لجستیک معکوس پایان عمر وسایل نقلیه در ترکیه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مصوباتی برای تولید کنندگان به منظور ادغام فاکتورهای محیطی در زمینه ی تصمیم گیری های آنها در صنایع مختلف وجود دارد . خودرو (وسایل نقلیه ی خودکار ) نام یکی از این بخش هاست و در بسیاری از کشورها، به ویژه درکشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند، مقرراتی برای تضمین بازیافت پایان عمر وسایل نقلیه (ELVs) وجود دارد . در ترکیه، بهبود ELVs با مقررات مربوط به کنترل ELVsتنظیم میشود که توسط وزارت جمهوری محیط زیست ترکیه و جنگلداری در روزنامه رسمی درسال ۲۰۰۹ صادر شد . تولید کنندگان مسئول قبول مرجوعی های ELVs از کاربران نهایی وسپس بازیافت انها هستند . ما در این مقاله، به منظور تطابق با مقررات مرتبط و مدیریت موثربهبود ELVs مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را(MILP) برای طراحی شبکه از جمله فاکتورهای مختلف درگیر در سیستم بازیابی ELV را ارائه میکنیم . چارچوب پیشنهادی , یک مورد واقعی در آنکارا، پایتخت و دومین شهر ترکیه انجام می شود.ما همچنین یک روش مدل سازی را برای طرح ریزی مالکیت خودرو و تعداد ELVs ارائه شده وسناریو تولید تجزیه و تحلیل شده بر اساس تحولات میانگین بلند مدت در تعداد ELVs مطرح میکنیم .مطالعه موردی و تجزیه و تحلیل های انجام شده , بینش های مهمی را در زمینه ی نحوه ی عملکرد شبکه ی لجستیک در طول زمان ارائه میکند .نتایج نشان داد که تعدادی از امکانات وجود دارد و هزینه های سیستم افزایش میابد در حالی که تعداد ELVs دراینده افزایش خواهد یافت .
کلید واژه ها: ELVs | طراحی شبکه | بازیافت | پروجکشن | ترکیه
مقاله ترجمه شده
6 Towards an importance-performance analysis of factors affecting e-business diffusion in the wood industry
به سمت تحلیل عملکردی مهم عوامل موثر بر انتشار کسب و کار الکترونیکی در صنعت چوب-2016
The utilization of Internet-enabled information systems promises to create significant advantages in terms of inter-organizational information sharing and operational efficiency. The low diffusion of e- business within the wood industry, despite the prospective benefits, is puzzling. This study sets out to investigate factors of e-business adoption to derive recommendations for improving e-business diffusion in the wood industry. Drawing on the technologyeorganizationeenvironment framework, this paper develops a factor-based research model and differentiates between two stages of e-business diffusion: initial adoption and long-term routinization. An empirical study was carried out, collecting complete data from 204 organizations in the German wood industry. Next to classical structural equation modeling, the so-called importanceeperformance analysis technique was first adopted to the context of information systems diffusion research. This method allows for the identification of factors that not only have a high influence on e-business diffusion but also demonstrate significant potential for improve- ment. The results of this study provide important insights into both research and practice. First, the knowledge on causes of low IS diffusion in the wood industry is enhanced by differentiating techno- logical, organizational, and environmental factors and two stages of e-business diffusion. This study reveals that routinization lags behind initial adoption in the wood industry. Second, the value of importance-performance analysis technique for research on IS diffusion is demonstrated. The results suggest that future studies should apply this method to enhance data interpretation. Lastly, decision makers in the wood industry can make use of the empirical results to design effective action plans to promote e-business diffusion.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Technology adoption | Technology acceptance | Information systems | Wood industry | Importance-performance analysis | e-business
مقاله انگلیسی
7 رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی زیست محیطی زمین، مهم ترین ابزار و فاکتورهای توسعه پایدار درنظرگرفته شده اند. دوجنبه دارای اهمیت است، اول تناسب بالقوه زمین برای کاربری خاص و دوم روش های مدیریت که فاکتورهای مختلف را از جمله استعداد کشاورزی-محیط زیست، اثر زیست محیطی، شرایط آب–اقلیم و محدودیت های اقتصادی–اجتماعی را تجمیع می کند. هدف این مقاله شناسایی انواع تعاملات متقابل، وابستگی ها و بازخورد بین عوامل سطح بالاتر و پایین تر و اثر این عوامل دارای تعامل متقابل، بر تولید پایدار مرکبات است. این چارچوب جدید از سه دسته معیار تشکیل شده است: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توپوگرافی و آب – اقلیم. در این مدل چند معیاره مطرح شده، فرایند تحلیل شبکه ANP)) ما را قادر می سازد تا وابستگی های متقابل بین 14 معیار مختلف را در نظر بگیریم. براساس نظر کارشناسان به هریک از این 14 معیار مختلف وزن هایی تخصیص داده شد و با استفاده از ANP و GIS-MCDM، مناطق بالقوه براساس اهمیت یا فاکتورهای محدود کننده تعیین شدند. نتایج حاصل از این روش تناسب اراضی LSP)) تعدادی فاکتوهای حیاتی را مشخص می کند که به مدیران برای رسیدن به بازده بهینه محصول و کاهش اتلاف تولید مرکبات کمک می کند. با توجه به نظرات کارشناسان، وزن های بالاتر بجای به سایر معیارهای دیگر، به حداقل دما و ارتفاع تخصیص داده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرایط اقلیمی و توپوگرافی، نقش اساسی در توسعه بالقوه مرکبات ایفا می کنند. مناطق مناسب (مناطق بدون ریسک) برای تولید مرکبات، براساس فاکتورهای زیست محیطی اصلی شناسایی شد و نقشه تناسب بهینه با روی هم گذاری 14 لایه GIS به دست آمد. این نقشه برای برنامه ریزی تصمیمات آینده ی مرکبات ارزش خواهد داشت و به کاهش سرمایه گذاری و توسعه مرکبات در مناطق با ریسک بالا منجر می شود.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی مرکبات | فرآیند تحلیل شبکه (ANP) | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | تناسب اراضی | عامل محیطی
مقاله ترجمه شده
8 DETERMINANTS OF PERCEIVED PHYSICAL ENVIRONMENT BARRIERS AMONG COMMUNITY-DWELLING ELDERLY IN TAIWAN
تعیین موانع درک شده محیط فیزیکی در میان جامعه-مسکونی سالمندان در تایوان-2015
Objectives: To test the hypothesis that mobility, activities of daily living, and the interaction between them can play a key role in determining perceived physical environment barriers among community-dwelling elderly. Design: Cross-sectional. Setting: Community. Participants: One hundred and ninety-seven communitydwelling elderly with more than 7 points on the Short Portable Mental State Questionnaire and less than 7 points on the Geriatric Depression Scale (15 items). Intervention: None. Measurements: Time Get-up and Go test (TUG), the subscales of basic activity of daily living (BADL)/instrumental activities of daily living (IADL) of the Hierarchy of Care Required (HCR), and the physical/structural subscale of the Craig Hospital Inventory of Environmental Factors in Community-dwelling Elderly in Taiwan were used to measure mobility, activities of daily living and perceived physical environment barriers, respectively. Hierarchical linear regression analyses were used to test the study hypothesis. Results: Significant and positive relations were found to exist between perceived physical environment barriers and (1) the TUG time (β=.300, p<.05), and (2) the IADL score for the HCR (β=.322, p<.05), respectively. A significant and negative relation existed between perceived physical environment barriers and the interaction term (the TUG time and the IADL score for the HCR) (β=-.211, p<.05). Conclusion: Mobility, IADL and the interaction between them are found to be significant determinants of perceived physical environment barriers in the community-dwelling elderly under consideration. Strategies targeting the enhancement of mobility among community-dwelling elderly are suggested to lead to improvements in the degree to which physical environment barriers are perceived. This beneficial effect could be greater in the case of elderly individuals with better IADL function. Key words: Mobility | activities of daily living | perceived physical environment barriers | community-dwelling elderly
مقاله انگلیسی
9 A fuzzy multi-criteria decision support system for evaluating subsea oil pipeline routing criteria in East Malaysia
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی معیارهای مسیریابی خط لوله نفت زیر دریا در شرق مالزی-2015
Selecting suitable pipeline routes is essential to the success of any oil exploration and transportation pro- ject, and proper prioritization of the diverse routing criteria is an integral component of the route selection endeavor. However, recent researches reveal that accurate prioriti- zation of routing criteria, particularly in an offshore/subsea environment, has not been sufficiently addressed. With global attention rapidly expanding from terrestrial explo- ration to offshore and subsea oil pipeline operations, this study addresses the offshore pipeline routing ranking concerns. A hybrid multi-criteria decision support system was developed by integrating fuzzy logic-based ap- proximate reasoning (AR) and Analytic Hierarchy Process (AHP) mathematical models. Twelve diverse criteria and sub-criteria in an oil-rich basin offshore east Malaysia were examined to determine their impact in the selection of an optimal pipeline route in the area. These were subsequently classified into three broad categories: economic, engi- neering, and environmental routing criteria. The integrated system (AR-AHP) was used to determine the relative im- portance of the criteria using different fuzzy membership functions and linguistic variables. Final results showed that‌Electronic supplementary material The online version of this article (doi:10.1007/s12665-015-4499-z) contains supplementary material, which is available to authorized users.& Abdul-Lateef Balogun geospatial63@gmail.com1 Geomatic Engineering Department, Yanbu Industrial College (YIC), Yanbu Al-Sinaiyah, Kingdom of Saudi Arabia2 Geomatic Research Group, Department of Civil Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Perak, Malaysia3 Surveying and Geoinformatics Department, University of Lagos (UNILAG), Lagos, Nigeriathe environmental criteria in the study area have the highest aggregated priority and influence (61.4 %) fol- lowed by the engineering criteria (27.6 %) and the eco- nomic criteria (11 %) datasets, respectively. This study thus establishes the fact that preservation of environmental factors is superior to the other strategic criteria in the marine study area. keywords: AHP | AR | Decision support | Fuzzy logic | Offshore | Pipeline | Route selection
مقاله انگلیسی
10 تاثیر نویز و تداخل در طرح های احتمالی پخش همگانی در شبکه های ادهاک سیار
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
پخش ؛ یکی از بخشهای حیاتی مورد تقاضای پروتکلهای مسیریابی برای کشف راهها ی جدید در شبکه های موبایل ad-hoc است. پخش توسط امواج رادیویی خالص ، یکی از جدیدترین و مورد استفاده ترین مکانیسمهای پخش برای کشف مسیر در پروتکل مسیریابی مورد تقاضا است. در سرریز خالص یک گره منبع ؛ درخواستی جهت کشف مسیر را برای همسایه اش میفرستند. این همسایه نیز به نوبه خود، تقاضای دریافت کرده را به همسایه های دیگر خود میفرستند تا اینکه تقاضای مسیر به گره مقصد میرسد. سرریز خالص ممکن است ترافیک زایدی را ایجاد کند که منجر به ایجاد تداخل افزایش یافته و برخوردی شود خراب کننده عملکرد سیستم باشد. تعدادی از طرحهای پخش احتمالی، برای محدود نمودن ترافیک زاید؛ در مقالات پیشنهاد شده‌اند . به هر حال، عملکرد مناسب طرحهای پخش احتمالی در شبکههای موبایل ad-hoc که در ذات خود نویز دار هستند؛ مشکوک است. فاکتورهای محیطی مثل نویز حرارتی و تداخل هم کانال ممکن است اثرات معکوس در عملکرد سیستم داشته باشند. در این مقاله اثرات نویز حرارتی و تداخل هم کانال در عملکرد طرحهای احتمالی بکار رفته در مکانیسم مسیریابی در شبکه های موبایل ad-hoc بررسی شده است. بر اساس شبیه سازی گسترده ns-2 در که این مقاله انجام شد؛ مشخص شد که بر عکس یافته های مقالات پیشین؛ وقتی نویز حرارتی و تداخل هم کانال در نظر گرفته میشوند، این طرح ها ؛ عملکرد طرح سرریز خالص را بهتر نمیکنند.
کلمات کلیدی: شبکه های ادهاک سیار | پروتکل های مسیریابی | سیل خالص | کشف مسیر | پخش همگانی | تجزیه و تحلیل عملکرد | تداخل | AODV | مدل SINR
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer