دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Evaluation::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Evaluation

تعداد مقالات یافته شده: 364
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی محاسباتی کارآیی شکنندگی با استفاده از حالت حدی الاستیک معادل و بیزین به روز شده
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
به طور معمول، پاسخ لرزه ای اولیه ساختار ها مانند ساختمان ها و سیستم های ثانویه مانند لوله ها از طریق تجزیه و تحلیل جداگانه ارزیابی می شود. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که این دو سیستم از طریق روشهای مختلف (تعامل جرمی، خنثی کردن غیر کلاسیک، فازبندی و غیره) با هم در ارتباط هستند. تجزیه و تحلیل سیستم متصل نه تنها منطقی است، بلکه محافظه کاری بیش از حدی را که در آن وجود دارد حذف می کند. در نتیجه ارزیابی های ضعف براساس تجزیه و تحلیل جدا نیز نادرست است و آنالیز های متصل به هم باید در چنین ارزیابی هایی انجام شود. با این حال، آنالیزهای غیر خطی چنین سیستم های پیچیده ایی به ویژه در زمینه ارزیابی شکنندگی، که نیازمند تعداد زیادی آنالیز غیر خطی است غلط محاسبه می شود. Gupta و (2017) Tadinada معادل مفهوم الاستیک محدود را درجهت کاهش تلاش محاسباتی مورد نیاز در این ارزیابی ها ارائه دادند و در عین حال ضعف لرزه ای با دقت کافی را ارزیابی کردند. این مقاله برخی از محدودیت ها تجربه شده در استفاده از معادله حالت محدودیت مطرح شده را مطرح می کند و افزایش ارزش را نشان می دهد. نقش جدید این مطالعه بر محاسبه اثر غیر مشخص خصوصیات غیرخطی و تأثير خنثی سازی غیر کلاسیک مترکز است. بر خلاف فرمول پیشنهادی اصلی ، فرمول پیشنهادی همچنین تنوع نامتقارن معادل حالت محدود را با نسبت نرخ تنظیم درنظر می گیرد. علاوه بر این، روش بیزین در روش¬های پیشنهادی برای افزایش دقت شکنندگی لرزه ای در سیستم های اولیه و ثانویه تنظیم شده یا تقریبا تنظیم شده ترکیب شده است. مثال های عددی برای نشان دادن اینکه شکل اصلاح شده دقت را در هر دو سیستم های تنظیم شده و تنظیم نشده بهبود می دهد، استفاده شده است. به طور خلاصه، روش پیشنهادی یک چارچوب کارآمد برای ارزیابی ضعف لرزه ای و ارزیابی ریسک برای سیستم های متصل شده را فراهم می کند.
مقاله ترجمه شده
2 مدل اندازه گیری و کاربرد قابلیت نوآوری سازمانی آن بر اساس نظریه توسعه عناصر ماده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
ارزیابی قابلیت نوآوری ، در ایجاد موقعیت بازار شرکت ها، مبنای مهمی است و برای توسعه استراتژی توسعه نوآورانه مرجع مهمی است. بر اساس نظريه ماده-عنصر و مجموعه توسعه، اين مقاله يك مدل عنصر مادي و توسعه چند بعدي براي اندازه گيري توانايي درك نوآوري در شرکت ها و بر مینای تعيين عوامل موثر در توانمندي نوآوري سازمانی، ايجاد می کند. و سپس توانایی نوآوری را از طریق بزرگترین معیارهای همبستگی ارزیابی و طبقه بندی می کند. در نهایت، تحلیلی تجربی امکان اجرا و اثربخشی مدل را بررسی می کند و مبنایی ای برای ارزیابی توانایی نوآوری شرکت فراهم می کند.
کلید واژه ها: توانایی نوآوری سازمانی | مدل عنصر ماده | مجموعه توسعه | درجه همبستگی
مقاله ترجمه شده
3 Protecting the privacy of humans in video sequences using a computer vision-based de-identification pipeline
حفاظت از حریم خصوصی افراد در توالی های ویدئویی با استفاده از شناسایی مبتنی بر دید کامپیوتری لوله ای-2017
Article history:Received 12 October 2016Revised 5 May 2017Accepted 27 May 2017Keywords:Privacy protection De-identification Computer vision Video processingWe propose a computer vision-based de-identification pipeline that enables automated protection of pri- vacy of humans in video sequences through obfuscating their appearance, while preserving the natu- ralness and utility of the de-identified data. Our pipeline specifically addresses de-identifying soft and non-biometric features, such as clothing, hair, skin color etc., which often remain recognizable when sim- pler techniques such as blurring are applied. Assuming a surveillance scenario, we combine background subtraction based on Gaussian mixtures with an improved version of the GrabCut algorithm to find and segment pedestrians. De-identification is performed by altering the appearance of the segmented pedes- trians through the neural art algorithm that uses the responses of a deep neural network to render the pedestrian images in a different style. Experimental evaluation is performed both by automated classifi- cation and through a user study. Results suggest that the proposed pipeline successfully de-identifies a range of hard and soft biometric and non-biometric identifiers, including face, clothing and hair.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Privacy protection | De-identification | Computer vision | Video processing
مقاله انگلیسی
4 A fuzzy model for evaluating metal detection equipment at airport security screening checkpoints
مدل فازی برای ارزیابی تجهیزات تشخیص فلز در پاسگاه های بازرسی امنیتی فرودگاه-2017
Every passenger who travels by air is exposed to security screening. As part of this procedure, the passenger typically is screened by a walk-through metal detector. Such a device should effectively detect prohibited metal items while simultaneously ensuring adequate throughput at the security screening checkpoint. Therefore, it is necessary to evaluate both these factors when selecting an appropriate walk-through metal detector and its parameters. However, while it is easy to measure passenger throughput, it is much more difficult to determine the effectiveness of a detector, which is a subjective concept. This paper presents a quantitative method for evaluating the effectiveness of walk- through metal detectors. Since the evaluation is subjective and based on incomplete and imprecise input information, a fuzzy inference method is used, where the input values are expressed as linguistic variables. The research presented in this paper involved field measurements of the sensitivity of walk-through metal detectors and a survey of experts in order to correctly determine the detector sensitivity values. The model for evaluating walk-through metal detectors is implemented in FUGAS (Fuzzy Gate Assessment System), which was tested at the Katowice-Pyrzowice Airport in Poland. The experimental results demonstrate that a fuzzy inference system can be very effective at assisting airport managers in selecting and configuring the equipment used at airport security screeningcheckpoints.& 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Airport Security Screening | Walk-Through Metal Detectors | Subjective Evaluation | Fuzzy Inference System
مقاله انگلیسی
5 A novel multi-criteria decision framework for evaluating green supply chain management practices
چارچوب تصمیم چند معیاره برای ارزیابی شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز-2017
This study proposes a novel decision framework to evaluate green supply chain management (GSCM) practices. The framework is developed by combining Monte Carlo simulation, AHP (Analytical Hierarchy Process) and VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) methods under fuzzy environment. The AHP is used to obtain relative weights of evaluation criteria for GSCM practices. The VIKOR is used to generate the rankings according to GSCM performance, and then to recommend the best performing organizations. This framework offers a new way of dealing with uncertainties resulting from decision makers’ incomplete and/or vague information by utilizing the Monte Carlo simulation. An illustrative case is used as well to exemplify the proposed approach.
Keywords: Green supply chain | Multi-criteria decision making |Monte Carlo simulation
مقاله انگلیسی
6 ارزیابی قابلیت اطمینان استراتژیهای مدیریت سهام در تقاضای وابسته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در این مقاله، یک رویکرد روش شناختی پیشنهاد شده که این رویکرد، امکان محاسبه کمیت سهام ایمنی در تقاضای وابسته را با توجه به الزامات قابلیت اطمینان زنجیره تامین فراهم می کند. انواع مختلف استراتژیهای مدیریت دارایی در تقاضای وابسته بررسی شد؛ نتایج کل محاسبه هزینه ها با توجه به قابلیت اطمینان بدست آمد.
کلید واژه ها: قابلیت اطمینان زنجیره تامین | مدیریت دارایی | تقاضای وابسته | نظم کامل
مقاله ترجمه شده
7 Traffic light recognition exploiting map and localization at every stage
شناخت ترافیک با استفاده از نقشه و محلی سازی در هر مرحله-2017
Article history:Received 5 February 2017Revised 30 June 2017Accepted 5 July 2017Available online 12 July 2017Keywords:Traffic light recognition Localization and digital map Intelligent vehiclesIntelligent transportation systems Computer visionObject detectionTraffic light recognition is being intensively researched for the purpose of reducing traffic accidents at in- tersections and realizing autonomous driving. However, conventional vision-based approaches have sev- eral limitations due to full image scanning, always-on operation, various different types of traffic lights, and complex driving environments. In particular, it might be impossible to recognize a relevant traffic light among multiple traffic lights at multiple intersections. To overcome such limitations, we propose an effective architecture that integrates a vision system with an accurate positioning system and an extended digital map. The recognition process is divided into four stages and we suggest an extended methodology for each stage. These stages are: ROI generation, detection, classification, and tracking. The 3D positions of traffic lights and slope information obtained from an extended digital map enable ROIs to be generated accurately, even on slanted roads, while independent design and implementation of individual recogni- tion modules for detection and classification allow for selection according to the type of traffic light face. Such a modular architecture gives the system simplicity, flexibility, and maintainable algorithms. In ad- dition, adaptive tracking that exploits the distance to traffic lights allows for seamless state estimation through smooth data association when measurements change from long to short ranges. Evaluation of the proposed system occurred at six test sites and utilized two different types of traffic lights, seven states, sloped roads, and various environmental complexities. The experimental results show that the proposed system can recognize traffic lights with 98.68% precision, 92.73% recall, and 95.52% accuracy in the 10.02–81.21 m range.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Traffic light recognition | Localization and digital map | Intelligent vehicles | Intelligent transportation systems | Computer vision | Object detection
مقاله انگلیسی
8 ViSiBiD: A learning model for early discovery and real-time prediction of severe clinical events using vital signs as big data
ViSiBiD: مدل های یادگیری برای کشف زودرس و پیش بینی زمان واقعی از حوادث بالینی شدید با استفاده از علائم حیاتی به عنوان داده های بزرگ-2017
The advance in wearable and wireless sensors technology have made it possible to monitor multiple vital signs (e.g. heart rate, blood pressure) of a patient anytime, anywhere. Vital signs are an essential part of daily monitoring and disease prevention. When multiple vital sign data from many patients are accumulated for a long period they evolve into big data. The objective of this study is to build a prognostic model, ViSiBiD, that can accurately identify dangerous clinical events of a home-monitoring patient in advance using knowledge learned from the patterns of multiple vital signs from a large number of similar patients. We developed an innovative technique that amalgamates existing data mining methods with smartly extracted features from vital sign correlations, and demonstrated its effectiveness on cloud platforms through comparative evaluations that showed its potential to become a new tool for predictive healthcare. Four clinical events are identified from 4893 patient records in publicly available databases where six bio-signals deviate from normality and different features are extracted prior to 1–2 h from 10 to 30 min observed data of those events. Known data mining algorithms along with some MapReduce implementations have been used for learning on a cloud platform. The best accuracy (95.85%) was obtained through a Random Forest classifier using all features. The encouraging learning performance using hybrid feature space proves the existence of discriminatory patterns in vital sign big data can identify severe clinical danger well ahead of time.
Keywords: Big data | Vital sign | Cloud computing | Correlations | Knowledge discovery | Data mining
مقاله انگلیسی
9 Security analysis of an advanced metering infrastructure
تجزیه و تحلیل امنیت یک زیرساخت اندازه گیری پیشرفته-2017
Article history:Received 28 December 2016Revised 23 February 2017Accepted 25 February 2017 Available online xxxKeywords:Advanced Metering Infrastructure Smart MetersData Collectors Attack Vectors Targets Functionality Attacks ImpactsAn advanced metering infrastructure is an integrated system of smart meters, communica- tions networks and data management systems designed to support the safe, efficient and re- liable distribution of electricity while providing advanced functionality to energy customers. Unfortunately, sophisticated cyber attacks on advanced metering infrastructures are a clear and present danger. The most devastating scenario involves a computer worm that traverses advanced metering infrastructures and permanently disables millions of smart meters.This paper presents a security analysis of an advanced metering infrastructure com- prising more than one million smart meters, 100+ data collectors and two meter data man- agement systems. Specifically, it provides detailed evaluations of the attack surface, targets– especially the critical data collectors – and their functionality, and possible attacks and their impacts. The systematic identification of each target and its functionality, and possi- ble attacks and their direct impacts, are essential to understanding the security landscape as well as specifying and prioritizing mitigation efforts as part of a robust risk management program. Although this work is based on an analysis of one large advanced metering infras- tructure, strong attempts have been undertaken to extract and articulate the commonalities when describing the attack surface, targets, possible attacks and their impacts. Thus, the re- sults presented in this paper can be used as a foundation upon which the unique aspects of an advanced metering infrastructure can be added to create a robust risk management program geared for the specific deployment.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Advanced Metering Infrastructure | Smart Meters | Data Collectors | Attack Vectors | Targets | Functionality | Attacks | Impacts
مقاله انگلیسی
10 Wide-angle and long-range real time pose estimation: A comparison between monocular and stereo vision systems
برآورد زمان واقعی و زاویه ای طولانی مدت: مقایسه ایی بین سیستم های دید مونوکلور و استریو-2017
In this work, a comparison of the performances of a stereo and a monocular vision system for the 3D pose estimation of a planar target in very challenging conditions is presented. In particular, the systems have been designed to detect in real time a target moving with a maximum speed of 1 m/s, in a range of dis- tances from 0.5 to 4 m from the cameras, with an accuracy of less than 1 cm (referred to the estimation of the real world coordinates) and with a field of view of 80 deg. A theoretical evaluation and experimental results to assess the performance of the proposed systems are presented. Our analysis demonstrates the good accuracy in terms of target position estimation of the presented approaches not only for close range applications, but also for mid-to-long range ones.© 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords:Animal–computer interaction | Actor-networktheory | Strategic interaction | Ontological symmetry | Ethnography
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer