دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Exploratory factor analysis::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Exploratory factor analysis

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 چه چیزی گردشگران اجدادی را به "میهن" می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
دودمان و تبار در منابع علمی گردشگری، توجه محدودی را به خود جلب کرده است اما نشان داده شده است که نقشی مهم در گردشگری میراثی به ویژه برای کشورهایی با پراکندگی گسترده یهودیان مثل ایرلند، ایتالیا، هند، چین و اسکاتلند ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی انگیزه های گردشگران اجدادی و به دست آوردن یک درک مبسوط از این بازار می باشد. یک ارزیابی روی 282 گردشگر اجدادی اجازه شناسایی سه عامل کلیدی را داد: انگیزه گردشگر اجدادی؛ انگیزه های گردشگر میراثی؛ و انگیزه گردشگر توده ای. این موضوعات، تحلیل جزئیات خوشه ها و شناسایی 4 بخش اجدادی را امکانپذیر کرد: فرو رفتن در میراث کامل؛ مشتاق اجداد؛ علاقه عمومی؛ و میراث متمرکز. باتوجه به فقدان سرمایه گذاری و منابعی که در حال حاضر دردسترس تامین کننده های گردشگری اجدادی باشد، شناسایی این عوامل، راه درازی است تا حوزه های سازنده تمرکز برای کارهای تبلیغی منابع را پررنگ کند.
کلیدواژه ها: گردشگری اجدادی | انگیزه ها | تحلیل خوشه ای | تحلیل عاملی توضیحی
مقاله ترجمه شده
2 The role of Big Data in explaining disaster resilience in supply chains for sustainability
نقش داده بزرگ در توضیح انعطاف پذیری فاجعه در زنجیره های عرضه برای پایداری-2017
The purpose of this paper is to propose and test a theoretical framework to explain resilience in supply chain networks for sustainability using unstructured Big Data, based upon 36,422 items gathered in the form of tweets, news, Facebook, WordPress, Instagram, Googleþ, and YouTube, and structured data, via responses from 205 managers involved in disaster relief activities in the aftermath of Nepal earthquake in 2015. The paper uses Big Data analysis, followed by a survey which was analyzed using content analysis and confirmatory factor analysis (CFA). The results of the analysis suggest that swift trust, in formation sharing and publiceprivate partnership are critical enablers of resilience in supply chain networks. The current study used cross-sectional data. However the hypotheses of the study can be tested using longitudinal data to attempt to establish causality. The article advances the literature on resilience in disaster supply chain networks for sustainability in that (i) it suggests the use of Big Data analysis to propose and test particular frameworks in the context of resilient supply chains that enable sustainability; (ii) it argues that swift trust, public private partnerships, and quality information sharing link to resilience in supply chain networks; and (iii) it uses the context of Nepal, at the moment of the disaster relief activities to provide contemporaneous perceptions of the phenomenon as it takes place.
Keywords: Resilience | Big Data | Sustainability | Disaster | Exploratory factor analysis | Confirmatory factor analysis
مقاله انگلیسی
3 آیا اصول اخلاقی در مدیریت، بر اعتماد تاثیر گذار می گذارد؟ مطالعه ای پیرامون کشور هند
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 35 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
هدف - هدف این مقاله کشف تا ثیرات انواع اصول اخلاقی بر اعتماد در زمینه ی مدیریت , با استفاده از چارچوب victor و Cullen می باشد که مبتنی بر تئوری توسعه ی اخلاقی Kohlberg و تئوری اجتماعی فرهنگی سازمان ها , متعلق به Gouldner , است.
طراحی/ روش شناسی/ رویکرد – مثالی از ۲۷۰ کارمند از ۱۰ سازمان در هند به منظور کشف ارتباط خاص بین انواع اصول اخلاقی و اعتماد به مدیریت مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه های خود گزارش شده , جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی به منظور مشخص ساختن انواع مختلف اصول اخلاقی موجود در سازمان ها , مورد استفاده قرار گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای کشف ارتباط بین اصول اخلاقی و اعتماد در مدیریت , نیز به کار گرفته شد.
یافته ها – مشخص شد که اصول اخلاقی به و سیله ی مراقبت , قوانین و کد ها توصیف شده و قواعد و پروسه ها , پیش بینی های قابل ملاحظه ای از اعتماد به مدیریت هستند . هر چند , هیچ گونه حمایتی از اصول اخلاقی بر بهره وری شرکت , علاقه ی شخصی یا آزادی اعتماد به مدیریت , به دست نیامد.
محدودیت های تحقیق / پیامد ها – تحقیق آتی بایستی به آزمودن اعتماد نسبت به مدیریت به عنوان یک واسطه یا متغیر تعدیل کننده در ارتباط بین اصول اخلاقی و دیگر متغیر های سازمانی همانند تعهد , رفتار شهروندی یا بهره وری بپردازد. علاوه بر این , تحقیق قادر است تا فرهنگ های مختلف یا زمینه های سازمانی را در آزمایش این ارتباطات به کار گیرد. ممکن است که نقش ساختار های دیگر همانند , شخصیت سرپرستان یا حساسیت اخلاقی در توسعه ی اعتماد به مدیریت , مورد بررسی قرار گیرد.
مفاهیم کاربردی- سازمان ها بایستی سعی در توسعه ی اصول مبتنی بر مراقبت و همچنین تاکید بر پیروی از قوانین , کد ها , قواعد و همچنین پروسه ها به منظور تقویت اعتماد در مدیریت را داشته باشند.
اصالت - یافته های این مطالعه منحصر به فرد و اصیل می باشند , چرا که ادبیات بررسی اصو ل اخلاقی و اعتماد کمیاب بوده و این مقاله اولین مطالعه ای است که به کشف این قضیه می پردازد که چگونه اصول اخلاقی قادر است تا اعتماد را در زمینه مدیریت , پیرامون هند , تحت تاثیر قرار دهد. به صورت خاص , نتایج در این زمینه منحصر به فرد می باشد. بر خلاف انتظارات , هیچ نوع اثر منفی از اصول مربوط به علایق شخصی , علاقه شرکت , آزادی اعتماد در رابطه با مدیریت در مطالعه ی ما دیده نمی شود. این مطالعه راه هایی را پیش روی مدیران و سازمان ها قرار می دهد تا قادر باشند , سطوح اعتماد به مدیریت را در بین کارمندان افزایش دهند.
کلمات کلیدی : اصول اخلاقی | اعتماد به مدیریت | مجموعه عوامل دوگانه | سازمان های هندی
مقاله ترجمه شده
4 نسخه فارسی ادوات ارتباطی والدین: ساختار عاملی و ویژگی های روانشناسی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ادوات ارتباطی والدین( پی بی آی) واحدی جامع برای اندازه گیری روشهای فرزند داری ادراک شده تا 16سال اول آنها میباشد.زمانی که مطالعه دو بعد کلیدی والدین را مشخص نمود مطالعات بعدی آن دو و حتی ما بقی روشهای تربیت را بگونه ای متفاوت نشان داد.ما پی بی ای را به فارسی ترجمه و آن را در 340دبیرستان ایرانی اجرا کردیم.اعتبار پی بی ای فارسی توسط عامل تحلیلی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت در حالی که عامل تحلیلی تصدیق کننده برای شناسایی مناسب ترین مدل استفاده می شد.تحلیل پی بی ای فارسی یک مدل چهار عاملی را برای هردو شکل پدرانه و مادرانه را در نظر گرفت.پی بی ای فارسی ساختار عاملی استوار تربیتی در فرهنگ های غربی رابر اساس آزمون و خطا داراست.در چند عامل چند متغیره تفاوت های زیادی میان دختر و پسر ها نشان داد.پی بی ای واحدی قابل قبول و مناسب برای ادوات اتصال والدین و فرزند در نمونه های ایرانی میباشد. کلمات کلیدی: ساختار عاملی | پی بی ای | پارسی | ویژگی های روانسنجی | اطمینان پذیری | اعتبار
مقاله ترجمه شده
5 Can Effective Risk Management Signal Virtue-Based Leadership?
آیا سیگنال های موثر مدیریت ریسک مبتنی بر فضیلت می تواند رهبری شود؟-2015
Using exploratory factor analysis on a unique dataset of global executives, we find that their perceptions of their national government’s risk management effectiveness are largely driven by two latent factors: leadership virtue, and governance. We show that the leadership virtue signal is potentially a stronger signal (3.19 times more correlated with risk management perceptions than the governance indicator). We hypothesize that this may be because making decisions and taking actions to manage risk is a continuous process requiring inter alia foresight and moral discipline in looking to the interests of others and acting in service to those interests above self-interest. This suggests at least two propositions for further testing, for which, we offer rhetorical argument and anecdotal evidence at the end of this paper and suggest methodologies for further testing. To our knowledge, this is the first paper to uncover this connection empirically between national risk management and leadership virtue. Keywords : Ethics | Governance | Leadership | Risk management
مقاله انگلیسی
6 تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راحتی و تعامل اجتماعی بر رضایت مشتری و نقش تعدیل¬کننده تجربه مشتری انجام شده است. برای جمع¬آوری داده¬ها (840=n) از نمونه¬گیری منظم و پرسشنامه¬ای ساختاریافته در میان خریداران بالای 18 سال فروشگاه¬های بزرگ در هند استفاده شده است. برای تحلیل داده¬ها از تکنیک¬های تحلیل داده¬های چندمتغیره مانند تحلیل عاملی اکتشافی و مدل¬یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که راحتی و تعامل اجتماعی بر تجربه مشتری و رضایت مشتری تأثیر می¬گذارد. این مقاله احتمالاً اولین مقاله¬ای است که از طریق استفاده همزمان از چهار متغیر (یعنی تعامل اجتماعی، راحتی، رضایت مشتری و تجربه مشتری) در یک مدل به بررسی آن¬ها می¬پردازد. در ادامه درباره دستاورد¬های علمی و مدیریتی بحث شده است.
کلیدواژه¬ها: تجربه مشتری | رضایت مشتری | تعدیل | مدل یابی معادلات ساختاری | راحتی | تعامل اجتماعی
مقاله ترجمه شده
7 معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه : توسعه و آزمون روانسنجی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
ما در این تحقیق توسعه و اعتبار سنجی یک معیار برای ارزیابی سبک زندگی سالم دانشجویان دانشگاه را گزارش کرده ایم. تکنیک دلفی برای تعیین اعتبار محتوایی این شاخص همراه با یک گروه 33 نفره از متخصصان مورد استفاده قرار گرفت. تست های روان سنجی برای 6000 دانشجوکه به صورت تصادفی از 10دانشگاه چین انتخاب شده بودند ، اجرا و تایید شد. سه عدد صحیح دلفی برای رسیدن به اجماع نظر در مورد اعتبار محتوایی نیاز بود. ضریب همبستگی نیمه و ضریب کرونباخ برای این شاخص به ترتیب 0.841 و 0.892 بودند. اعتبار ساختاری نیز با تحلیل فاکتور اکتشافی تائید شد که بازده آن یک ابزار 8 فاکتوری بود که بیانگر واریانس 55.02% برای 38 گزینه بود. معیار مطرح شده برای سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه دارای اعتبار ساختاری خوب و پایایی مناسب است و می تواند به عنوان ابزار ارزیابی درمراکز سلامت دانشگاه ها استفاده شود.
لغات کلیدی مازاد : پایایی | اعتبار
مقاله ترجمه شده
8 معیار سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه : توسعه و آزمون روانسنجی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ما در این تحقیق توسعه و اعتبار سنجی یک معیار برای ارزیابی سبک زندگی سالم دانشجویان دانشگاه را گزارش کرده ایم. تکنیک دلفی برای تعیین اعتبار محتوایی این شاخص همراه با یک گروه 33 نفره از متخصصان مورد استفاده قرار گرفت. تست های روان سنجی برای 6000 دانشجوکه به صورت تصادفی از 10دانشگاه چین انتخاب شده بودند ، اجرا و تایید شد. سه عدد صحیح دلفی برای رسیدن به اجماع نظر در مورد اعتبار محتوایی نیاز بود. ضریب همبستگی نیمه و ضریب کرونباخ برای این شاخص به ترتیب 0.841 و 0.892 بودند. اعتبار ساختاری نیز با تحلیل فاکتور اکتشافی تائید شد که بازده آن یک ابزار 8 فاکتوری بود که بیانگر واریانس 55.02% برای 38 گزینه بود. معیار مطرح شده برای سبک زندگی سالم برای دانشجویان دانشگاه دارای اعتبار ساختاری خوب و پایایی مناسب است و می تواند به عنوان ابزار ارزیابی درمراکز سلامت دانشگاه ها استفاده شود.
لغات کلیدی مازاد : پایایی | اعتبار
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer