دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Fashion::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Fashion

تعداد مقالات یافته شده: 39
ردیف عنوان نوع
1 راهنماي خوش آمدید یا نه: درك انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه دلایل انگیزشی جهت اتخاذ سرپرستی خرده فروشی در مد و پوشاک، که تحقیقات کوچکی در مورد آن انجام می شود، بررسی می کند. در سبک خرده فروشی مد، متخصصان مد لباس های شخصی را برای کمک به مصرف کنندگان برای خرید شان فراهم می کنند. از آنجا که مصرف کنندگان در خواست هایشان متفاوت هستند، خرده فروشان باید عوامل مختلفی را که بر تصمیم گیری های مربوط به پذیرش فرد که بر روی آن تاثیر می گذارد ، درک کنند.
برای این منظور، 54 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان مد و مدرن و همچنین سبک ها انجام دادیم. این مطالعه دانش انگیزشی خرید آنلاین را در بخش های خرده فروشی با مشاغل مشروط تقویت می کند و شواهد بیشتری را در مورد تأثیر عوامل زمینه ای بر انگیزه های خرید افزایش می دهد. از همه مهمتر، ما عوامل منحصر به فرد راه حل های سفارشی را شناسایی کردیم ، یکی از ویژگی های معمول خرده فروشی مد شده است. از دیدگاه مدیریتی، یافته های ما خرده فروشان را به یک لنز می رساند که از طریق آن می توانند فعالیت های بازاریابی و آموزش فروش را بهتر و بهبود بخشند.
کلمات کلیدی: فروش خرده فروشی | مد | انگیزه خرید | مشاوره فروشنده
مقاله ترجمه شده
2 The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry
اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولید و چابکی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت در صنعت مد-2017
Responsiveness to customers and markets is an indispensable requirement for all industries, particularly the fashion industry. The present study attempts to address this issue by employing a resource-based perspective as a lens for exploring the major antecedents and consequences of supply chain agility at both the strategic and operational levels. Drawing on a review of the extant literature, we argue that two organizational flexibility factors – strategic flexibility and manufacturing flexibility – are the critical an tecedents to supply chain agility. In addition, supply chain agility, strategic flexibility, and manufacturing flexibility are all significant factors in firm performance. A conceptual framework for the arguments was developed and tested through an empirical study of selected industrial practitioners. Data from a sam ple of 141 garment manufacturers were analyzed using structural equation modeling. The results reveal that both strategic flexibility and manufacturing flexibility positively influence supply chain agility. How ever, strategic flexibility has a direct and significant influence on firm performance while manufacturing flexibility does not. Furthermore, supply chain agility plays an important role in mediating the effects of both strategic and manufacturing flexibilities on firm performance. The findings of the present study add to the understanding of supply chain management, with a focus on supply chain agility in the fashion manufacturing industry.
Keywords: Supply chain management | Supply chain agility | Strategic flexibility | Manufacturing flexibility | Fashion manufacturing industry
مقاله انگلیسی
3 Distributed training strategies for a computer vision deep learning algorithm on a distributed GPU cluster
استراتژی های آموزشی توزیع شده برای بینایی ماشین طی الگوریتم یادگیری عمق بر روی یک خوشه GPU توزیع شده-2017
Deep learning algorithms base their success on building high learning capacity models with millions of parameters that are tuned in a data-driven fashion. These models are trained by processing millions of examples, so that the development of more accurate algorithms is usually limited by the throughput of the computing devices on which they are trained. In this work, we explore how the training of a state-of-the-art neural network for computer vision can be parallelized on a distributed GPU cluster. The effect of distributing the training process is addressed from two different points of view. First, the scalability of the task and its performance in the distributed setting are analyzed. Second, the impact of distributed training methods on the final accuracy of the models is studied.© 2017 The Authors. Published by Elsevier B.V.Peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Conference on Computational Science
Keywords: distributed computing | parallel systems | deep learning | Convolutional Neural Networks
مقاله انگلیسی
4 Visual recognition for humanoid robots
شناخت بصری برای ربات های انسان نما-2017
Article history:Received 1 November 2015Accepted 4 October 2016Available online 29 November 2016Keywords:Human–Robot Interaction Learning and interaction Visual recognitionSparse representations iCubVisual perception is a fundamental component for most robotics systems operating in human envi- ronments. Specifically, visual recognition is a prerequisite to a large variety of tasks such as tracking, manipulation, human–robot interaction. As a consequence, the lack of successful recognition often becomes a bottleneck for the application of robotics system to real-world situations. In this paper we aim at improving the robot visual perception capabilities in a natural, human-like fashion, with a very limited amount of constraints to the acquisition scenario. In particular our goal is to build and analyze a learning system that can rapidly be re-trained in order to incorporate new evidence if available. To this purpose, we review the state-of-the-art coding–pooling pipelines for visual recognition and propose two modifications which allow us to improve the quality of the representation, while maintaining real-time performances: a coding scheme, Best Code Entries (BCE), and a new pooling operator, Mid-Level Classification Weights (MLCW). The former focuses entirely on sparsity and improves the stability and computational efficiency of the coding phase, the latter increases the discriminability of the visual representation, and therefore the overall recognition accuracy of the system, by exploiting data supervision. The proposed pipeline is assessed from a qualitative perspective on a Human–Robot Interaction (HRI) application on the iCub platform. Quantitative evaluation of the proposed system is performed both on in-house robotics data- sets (iCubWorld) and on established computer vision benchmarks (Caltech-256, PASCAL VOC 2007). As a byproduct of this work, we provide for the robotics community an implementation of the proposed visual recognition pipeline which can be used as perceptual layer for more complex robotics applications.© 2016 Published by Elsevier B.V.
Keywords:Human–Robot Interaction | Learning and interaction | Visual recognition | Sparse representations | iCub
مقاله انگلیسی
5 Selling luxury fashion online with social influences considerations: Demand changes and supply chain coordination
فروش آنلاین مد لوکس با ملاحظات تاثیر اجتماعی: تغییرات تقاضا و هماهنگ سازی زنجیره تامین-2017
In the luxury fashion retailing industry, consumers can be categorized into the groups of fashion leader and fashion follower. These two groups influence one another and create social influences in the market. In this paper, we construct an analytical model to examine the effects of demand changes on a luxury fashion supply chain with social influences. We consider the case when the supply chain consisting of one supplier and one online retailer, provides differentiated services to different groups of consumers. We identify the optimal prices and differentiated online services. To maximize the channel profit, we find that adjusting the retail price alone is enough when a demand change is small, whereas adjusting both the retail price and online retail services are necessary when a demand change is sufficiently big. Furthermore, we investigate the impacts of social influences on online retail services and find that when the impacts of social influences are increasing, the supply chain is more likely to provide better services to the fashion leader group than the fashion follower group. Last but not least, we derive the respective conditions to achieve channel coordination by using three commonly seen policies in the fashion industry, namely the all-unit quantity discount policy, the capacitated linear pricing policy, and the profit sharing policy. A comparison among these policies is made and managerial insights are generated.
Keywords: Demand changes | Luxury fashion | Social influences | Online retail service | Retail supply chains | Supply chain contracts
مقاله انگلیسی
6 Equilibrium evolution in a two-echelon supply chain with financially constrained retailers: The impact of equity financing
تحول تعادلی در یک زنجیره تامین دو زنجیره ای با خرده فروشان مالی محدود: تأثیر تأمین مالی سهام-2017
This paper considers a two-echelon supply chain that has a supplier and two capital constrained retailers and in which the retailers compete in a Cournot fashion. We study the impact of external financing on the players’ optimal decisions and supply chain performance. We show that as competition intensity increases, the supplier (as the Stackelberg leader) may consider merging with one retailer to avoid double marginalization. Yet, the deselected retailer may utilize external financing to return to the supply chain. We explicitly model the evolution of equilibrium scenarios and identify the conditions under which the supplier may prefer to provide trade credit to only one retailer and the other retailer may use external financing. We also carry out extensive sensitivity analyses with respect to a retailer’s capital structure and the retailer’s competition intensity.
Keywords: Trade credit | Equity financing | Cournot competition |Capital constraints
مقاله انگلیسی
7 Big Data Analytics for User-Activity Analysis and User-Anomaly Detection in Mobile Wireless Network
تجزیه و تحلیل داده بزرگ برای تجزیه و تحلیل کاربری فعالیت و تشخیص ناهنجاری کاربر در شبکه های بی سیم سیار-2017
The next generation wireless networks are expected to operate in fully automated fashion to meet the burgeoning capacity demand and to serve users with superior quality of experience. Mobile wireless networks can leverage spatiotemporal information about user and network condition to embed the system with end-to-end visibility and intelligence. Big data analytics has emerged as a promising approach to unearth meaningful insights and to build artificially intelligent models with assistance of machine learning tools. Utilizing aforementioned tools and techniques, this paper contributes in two ways. First, we utilize mobile network data (big data) – call detail record (CDR) – to analyze anomalous behavior of mobile wireless network. For anomaly detection purposes, we use unsupervised clustering techniques namely k-means clustering and hierarchical clustering. We compare the detected anomalies with ground truth information to verify their correctness. From the comparative analysis, we observe that when the network experiences abruptly high (unusual) traffic demand at any location and time, it identifies that as anomaly. This helps in identifying regions of interest (RoI) in the network for special action such as resource allocation, fault avoidance solution etc. Second, we train a neural-network based prediction model with anomalous and anomaly-free data to highlight the effect of anomalies in data while training/building intelligent models. In this phase, we transform our anomalous data to anomaly-free and we observe that the error in prediction while training the model with anomaly-free data has largely decreased as compared to the case when the model was trained with anomalous data.
Index Terms: Next generation wireless networks | 5G | Anomaly detection | call detail record | machine learning | network analytics | network behavior analysis | wireless cellular network
مقاله انگلیسی
8 Psychological security and deviant peer affiliation as mediators between teacher-student relationship and adolescent Internet addiction
امنیت روانی و وابستگی همکار انحرافی به عنوان واسطه بین روابط معلم و دانش آموز و اعتیاد نوجوانان-2017
A growing body of research has documented that teacher-student relationship is negatively associated with adolescent Internet addiction. However, little is known about the mediating mechanisms under- lying this relation. The present study investigated whether psychological security and deviant peer affiliation mediate the link between teacher-student relationship and adolescent Internet addiction. A sample of 747 middle school students (51% male; Mage ¼ 13.73 years, SD ¼ 1.00) completed question- naires regarding demographics, teacher-student relationship, psychological security, deviant peer affil- iation, and Internet addiction. After controlling for demographic covariates, the results revealed that: (a) teacher-student relationship was negatively associated with Internet addiction; (b) both psychological security and deviant peer affiliation partially mediated the link between teacher-student relationship and Internet addition in a parallel fashion; and (c) psychological security and deviant peer affiliation also sequentially mediated the link between teacher-student relationship and Internet addition. These findings have important implications for the prevention and intervention of adolescent Internet addiction.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:Teacher-student relationship | Internet addiction | Psychological security | Deviant peer affiliation | Adolescents | Multiple mediation
مقاله انگلیسی
9 The performance implications of leveraging internal innovation through social media networks: An empirical verification of the smart fashion industry
پیامدهای عملکرد اعمال نفوذ نوآوری داخلی از طریق شبکه های رسانه های اجتماعی: یک اثبات تجربی از صنعت مد های هوشمند-2017
Despite rigorous empirical research exploring the changes in innovation dynamics triggered by Social Media Net works (SMNs), the benefits coming from the use of these digital platforms for knowledge search in innovative activities for small to medium enterprises (SMEs) are still unexplored. Customers become the new trailblazers. Thus, by adopting a customer led innovation perspective, this paper seeks to measure the effect on return on in vestment (ROI) of the use of SMNs as external drivers for supporting internal innovation search processes. On the basis of the extant literature on information system and social network analysis, the research describes and eval uates the multidimensional activities interwoven into the open innovation process, driven by integrating the five constructs of structural dimension, relational behaviour, cognitive dimension, knowledge transfer, and legitimi zation into our hypothesised conceptual model. Empirical research was conducted via the Classification Regression Tree (CART) on a sample of 2548 SMEs be longing to the fashion industry and based in Italy and in the United Kingdom. This study is of importance to ac ademics and practitioners due to the increasing significance taken on by the adoption of social media networks in the fashion industry to improve innovation search. Recommendations are made to fashion managers and social media experts to support the planning and development of new products and services. New contributions are of fered to the innovation and knowledge management literature. In addition, theoretical implications and avenues for future research are also considered.
Keywords: SMEs | Fashion industry | Social media networks | Return on investment | Knowledge search | Innovation
مقاله انگلیسی
10 روش مسیریابی آگاه از متن براي اينترنت اشياء
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در اين مقاله ما يك روش مسيريابي آگاه از متن براي هوشمندانه ي جديد مربوط به ساختار (CAR) را ارائه داده ايم كه از ابر به عنوان يك سطح اضافه در پردازش مربوط به اطلاعات درخواستي استفاده مي كند و مي تواند باعث بهبود و پيشرفت عملكرد شبكه از لحاظ ارائه ي اطلاعات شود . ارائه ي اطلاعات در بخش اينترنت مرتبط با كارها تا حد زيادي به يك سري فاكتورها مثل ميزان حجم اطلاعات، تاخيرات درون شبكه اي در دو بخش انتهايي و زمان تنظيم بستگي دارد . روش CAR تا حد زيادي مدل واكنشي كنوني در برابر تقاضا را افزايش داده است مخصوصا در زماني كه حجم اطلاعاتي مبادله شده ي شبكه اي افزايش مي يابد و اطلاعات از منبع اوليه به سمت مقصد و در ساختار گروه به گروه ارسال مي شود. هدف ما در اين مقاله به شكل خاص نشان دادن منافع وجود سرورهاي هوشمند مركزي ساختاري و در ساختار ابري و در افزايش تجارب نهايي كاربران است . آن شرايط مقصد و مبدا را در نظر مي گيرد از لحاظ مواردي چون حجم اطلاعات، تاخير، ظرفيت ارتباطي و همچنين كاربردهاي موجود بر روي ابزارهاي عملكردي . شبيه سازي هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است و نتايج بدست آمده نشان دهنده ي بهره روي روش ما در برابر ديگر روش هاي رقابتي و از لحاظ تاخيرهاي شبكه اي و نسبت ارسال مجموعه ي اطلاعاتي است .
کلمات كليدي : تحویل داده ها | اينترنت اشياء (IoT) | ابزارهاي هوشمند موجود و حاضر| شبكه هاي بي سيم
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer