دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Fourier transform::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Fourier transform

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 خصوصیات شیمیایی و فرسودگی اکسیداتیو آسفالت زیستی و سازگاری آن با آسفالت نفتی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مقاله ترجمه شده
2 بررسی سریع طول عمر زیاد کامپوزیت لاستیک سیلیکون / سیلیکا برای پوشش عایق ولتاژ بالا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
لاستیک سیلیکون آویزان شده (RTV-SiR) یک ماده پلیمر برجسته برای پوشش عایق های ولتاژ بالا است. مانند دیگر مواد پلیمری، لاستیک سیلیکون نیز در برنامه های کاربردی در فضای باز ظاهر می شود. سیلیکا یکی از مؤثرترین مواد افزودنی برای بهبود خواص مواد پلیمری است. برای تجزیه و تحلیل اثر سیلیکا بر رفتار پیر سازی RTV-SiR، ما دو کامپوزیت مبتنی بر سیلیس با 10٪ میکرو + 5٪ نانو و 15٪ میکروسیلیک آماده کردیم. نمونه های آماده شده تحت فشارهای شتابنده مانند اشعه ماوراء بنفش، باران اسیدی، گرما و مه برای 9000 ساعت در یک اتاق مخصوص ساخته می شوند. برای تجزیه و تحلیل به موقع نمونه ها، میکروسکوپ اسکن الکترونی (SEM)، اسپکتروسکوپ مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، نظارت بر نشتی جاری شده و تجزیه و تحلیل هیدروفوبیسیتی همراه با بازرسی چشمی مداوم استفاده می شود. در طی زمان، تمام نمونه ها کاهش تدریجی شفافیت را نشان دادند. افزایش جریان نشتی بیشترین مقدار در مورد SiR (SiR-0) و کمترین مقدار در مورد ترکیبات ترکیبی (SiR-2) است. مقادیر اولیه جریان نشتی برای SiR-0، SiR-1 و SiR-2 به ترتیب 0.5، 0.5 و 0.3μA بود و پس از گذشت زمان، مقادیر جریان نشتی افزایش یافته 0.9، 0.8 و 0.6μA بود. از FTIR، کمترین کاهش در شدت جذب قله گروه های مهم در SiR-2 ثبت شده است. در SiR-0، قله های(پیک) متقارن C-Hکششی از خمش CH3 و Si-CH3 متقارن پس از 9000 ساعت به ترتیب 91.7 و 6/94٪ بوده است. در SiR-1 و SiR-2، کشش متقارن C-H از CH3 به ترتیب 120 و 110 درصد افزایش یافت، در حالی که خمش متقارن Si-CH3، 95 درصد از خوشه در SiR-1 و تقریبا 97 درصد در SiR- 2 ،بعد از 9000 ساعت است. هیدروفوبیت نهایی SiR-0 و SiR-1 HC-2 بود، در حالیکه نسبت SiR-1 دارای کلاس هیدروفوبیکی بالاتر از HC-1 بود. نتایج SEM همچنین حداقل تغییرات در سطح ترکیب کامپوزیت هیبرید را نشان دهد. سیلیکا تاثیر زیادی بر رفتار پیرسازی لاستیک سیلیکون نشان داده که در مورد ترکیبی هیبرید بالاتر بوده است.
کلید واژه ها: کامپوزیت | پوشش | پیری | SEM | FTIR | STRI | جریان تراوشی
مقاله ترجمه شده
3 رمزگذاری چند تصویر با استفاده از کشت های طیفی و تسهیم فضایی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
طرح رمزگذاری چند تصویر با استفاده از کشت طیفی و تسهیم فضایی بر اساس چند پارامتر گسسته تبدیل فوریه کسری (DSP FFT) ارائه شده است. اسپکتروم هر تصویر اصلی ابتدا توسط یک فیلتر پایین گذر نابود و لگدمال شده، و سپس تصویر با همان اندازه از فیلتر بازیافت شده است. تصاویر ترمیم شده بطور فضایی منتقل شده و تسهیم شده به یک سیگنال پیچیده با همان اندازه از تصویر اصلی هستند. سیگنال مرکب توسط یک عملیات درهم سازی پیکسل و ماسک فاز تصادفی ضرب شده است، و سپس به یک تصویر توسط DMPFRFT رمزگذاری شده است. اسکن تصویر چندگانه با کلیدهای صحیح بازیابی می شود و اسکن تصویر اصلی سپس با بزرگ کردن تصاویر دی مالتی پلکس شده بدست آمده است. شبیه سازی عددی برای نشان دادن اعتبار و امنیت روش پیشنهادی انجام شده است.
کلمات کلیدی: رمزگذاری چند تصویر | فراکشنال چند پارامتری گسسته | تبدیل فوریه | برداشت طیفی | تسهیم فضایی
مقاله ترجمه شده
4 حذف یونهای کادمیوم و روی از پسابهای صنعتی با استفاده از نانوجاذبهای مغناطیسی جدید N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مقاله ترجمه شده
5 A variant of k-nearest neighbors search with cyclically permuted query points for rotation-invariant image processing
یک نوع دیگر از جستجوی K-نزدیکترین همسایگان با نقاط پرس و جو چرخه permuted برای چرخش ثابت پردازش تصویر-2015
The well-known k-nearest neighbors problem (kNN) involves building a data structure that reports the k closest training points to each of a given set of query points, with all points being in a given metric space S. The problem discussed here is an important operation in rotation-invariant image processing. It consists of a nontrivial variant of kNN: given a set of training points X and a set of query points Y find, for each query point y ∈ Y , the k nearest training points to y, where the notion of distance is given by a pseudometric of S defined over cyclic permutations of y and the elements of X . The multiplicity of the query point permutations makes serial brute force search too costly for instances of practical size. We present a transformation that enables any instance of the variant to be solved as a kNN problem. Although this enables the application of any kNN algorithm, the transformation is too time costly to be practical for instances of practical dimensions. For this reason, we present a condensation algorithm for the efficient elimination of unfavorable training points (that cannot be among the k closest neighbors of y) and an effective parallel programming approach based on the discrete Fourier transform. The significant speedup gained over brute force search on practical datasets is reported. We also provide the mathematical basis of a conjecture that, if true, would enable the speedup to be significantly improved. The application of the approach to classification by support vector machines and k-means clustering is also discussed. Keywords: k-nearest neighbors | Circulant matrix | Fast Fourier transform | Parallel computing | Image processing | Rotation-invariance
مقاله انگلیسی
6 An efficient numerical model for investigating the effects of anisotropy on the effective thermal conductivity of alumina/Al composites
مدل عددی کارآمد برای بررسی اثرات ناهمسانگردی در هدایت حرارتی موثر آلومینا / کائوچو و مواد مرکب-2014
The paper describes an efficient numerical model for better understanding the influence of the microstructure on the thermal conductivity of heterogeneous media. This is the extension of an approach recently proposed for simulating and evaluating effective thermal conductivities of alumina/Al composites. A C++ code called MultiCAMG, taking into account all steps of the proposed approach, has been implemented in order to satisfy requirements of efficiency, optimization and code unification. Thus, on the one hand, numerical tools such as the efficient Eyre–Milton scheme for computing the thermal response of composites have been implemented for reducing the calculation cost. On the other hand, statistical parameters such as the covariance and the distribution of contact angles between particles are now estimated for better analyzing the microstructure. In the present work we focus our investigations on the effects of anisotropy on the effective thermal conductivity of alumina/Al composites. First of all, an isotropic benchmark is set up for comparison purposes. Secondly, anisotropic configurations are studied in order to direct the heat flux. A transversally isotropic structure, taking benefit of wall effects, is finally proposed for controlling the orientation of contact angles. Its thermal capabilities are related to the current issue of heat dissipation in automotive engine blocks. Keywords: Composite materials Thermal conductivity Granular systems Fast Fourier transform method Numerical homogenization Discrete Elements
مقاله انگلیسی
7 بهینه سازی سطح و عامل دار کردن نانولوله کربنی همراه برخی از ترکیب های الی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله اصلاح و عامل دار شدن سطح نانولوله کربنی مورد بررسی قرار می گیرد. نانولوله کربنی در ابتدا به وسیله اسید مخلوط H2SO4/HNO3 بدست می اید تا یک گروه کربوکسیلیک بر روی سطح نانولوله کربنی ایجاد شود. گروه کربوکسیلیک یک پیش ماده برای بهینه سازی ساختار است. دو گروه بهینه ساز، دو دسیل امینDDA و 3-امینو پروپیل تری توکسیسیلان 3-APTES ، پیوند کوالانسی موفقی را بر روی نانولوله کربنی ایجاد می کند. عامل دار شدن نانولوله کربنی با کمک اسپکتروسکوپی انتقالات مادون قرمز FTIR، طیف سنجی رامان، اسکن های مختلف رنگ سنجی و انالیز حساسیت سنجی گرمایی DSC/TGA و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM تعیین می شود. نانولوله کربنی با کمک جذب عامل های الی قابلیت تغییر برای کاربرد در زمینه های مختلف مانند زیست شناسی، نانوکامپوزیت ها، انرژی خورشیدی و ... را دارد.
کلمات کلیدی: نانولوله کربنی اصلاح شده | دودکشیلامین | 3-آمینوپروپیل ترید اکسیدیلان
مقاله ترجمه شده
8 رسوب گيري كربنات كلسيم از طريق ليكنيفرميس AKo1 گرفته شده از خاک های رسوبی: يك گزينه مناسب براي آب بندي مواد سيماني
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
آزمايشات مرتبط براي تعيين توانايي رشته هاي باكتري ناهمگون گرفته شده از غارهاي سنگ آهك – چشمه هاي معدني و خاك هاي رسوبي براي القاي رسوب كربنات كلسيم انجام شده است . از ميان تمام نمونه هاي گرفته شده در اين تحقيق ، يك باكتري خاكي عامل رسوب كربنات از ميان نمونه ها انتخاب و توسط رشته ژن 16SR RNA به عنوان باسيل ليكنفرمس AKo1 شناسايي مي شود گونه اوره هم مي تواند رشد خوبي در محلول رسوب كربنات بازي داشته باشد . روش هاي صطف سنجي مادون قرمز FTIR – پراكنش اشعه ايكس XRD و طيف سنجي الكتروني SEM و همچنين آزمايشات GDX براي تاييد وجود كربنات كلسيم و نوع پلي مورف ها انجام مي شوند . گونه هاي انتخاب شده گزينه مناسبي براي استفاده در بررسيهاي سطحي مواد سيماني جهت ارتقاي وپژگي هاي ملات ها مي باشند . تفكيك لايه كليست در سطح سيمان منجر به پر شدن هاگ ها مي شود . اين روش يك روش مناسب براي ارتقاي مقاومت ملات است . نوع باكتري براي كشت و محلول تاثير زيادي بر ساختار كريستال CaCo3 دارد .
لغات کلیدی: باسیل لیکنیفورمیس AK01 | رسوب کلسیت | شن آهک | بررسی سطحی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer