دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Geographic Information System (GIS)::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Geographic Information System (GIS)

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 نقشه‌برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با استفاده از مدل بر مبنای – GIS
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
گندم از جمله مهمترین محصولات در مصر میباشد ، بهرحال، همه بخشهای مصر به طور مساوی، برای کشت گندم مناسب نمیباشند. مهمترین هدف این مطالعه، توسعه یک مدل فضایی برای ارزیابی مناسب بودن زمین برای کاشت گندم در مصر میباشد. و اینکار با استفاده از GIS انجام میشود. مواد آلی مثل N, P, K, Zn و زه‌کشی، بافت، عمق، نقشه برداری، سختی سطح، زمین سفت، هدایت هیدرولیکی ظرفیت نگهداری آب، شوری، ESP، Caco3 از جمله فاکتورهای مهمی هستند که بر مناسب بودن زمین برای کشت گندم؛ حاصلخیزی خاک، شاخصهای کیفیت خواص فیزیکی و شیمیایی تاثیر میگذارند. نتایج مدل ، با نتایج روشهای مربع ریشه‌ها و روش Storie مقایسه شدند. نتایج مدل پیشنهادی، نشان داد که بیشتر بخشهای مورد بررسی ، در محدوده خیلی مناسب برای کشت و محدوده مناسب بمیزان متوسط قرار میگیرند که در مجموع 71.44% از کل منطقه را تشکیل میدهد. در حدود 29% در منطقه مناسب حاشیه ای و نامناسب میباشند. مقایسه نتایج سه روش نشان داد که مدل فعلی، دارای توافق زیادی با روش مربع ریشه میباشد، که در آن کلاسهای زمین دارای همان کلاسهای نشان داده شده در مدل مربع ریشه میباشد، به جز یک واحد که متفاوت بود. مدل پیشنهادی ، امکان بدست آوردن نتایجی را میدهد که با شرایط فعلی منطقه متناسب میباشد.
کلمات کلیدی: تناسب اراضی | نقشه خاک | نقشه فیزیوگرافی | GIS | گندم
مقاله ترجمه شده
2 رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی زیست محیطی زمین، مهم ترین ابزار و فاکتورهای توسعه پایدار درنظرگرفته شده اند. دوجنبه دارای اهمیت است، اول تناسب بالقوه زمین برای کاربری خاص و دوم روش های مدیریت که فاکتورهای مختلف را از جمله استعداد کشاورزی-محیط زیست، اثر زیست محیطی، شرایط آب–اقلیم و محدودیت های اقتصادی–اجتماعی را تجمیع می کند. هدف این مقاله شناسایی انواع تعاملات متقابل، وابستگی ها و بازخورد بین عوامل سطح بالاتر و پایین تر و اثر این عوامل دارای تعامل متقابل، بر تولید پایدار مرکبات است. این چارچوب جدید از سه دسته معیار تشکیل شده است: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توپوگرافی و آب – اقلیم. در این مدل چند معیاره مطرح شده، فرایند تحلیل شبکه ANP)) ما را قادر می سازد تا وابستگی های متقابل بین 14 معیار مختلف را در نظر بگیریم. براساس نظر کارشناسان به هریک از این 14 معیار مختلف وزن هایی تخصیص داده شد و با استفاده از ANP و GIS-MCDM، مناطق بالقوه براساس اهمیت یا فاکتورهای محدود کننده تعیین شدند. نتایج حاصل از این روش تناسب اراضی LSP)) تعدادی فاکتوهای حیاتی را مشخص می کند که به مدیران برای رسیدن به بازده بهینه محصول و کاهش اتلاف تولید مرکبات کمک می کند. با توجه به نظرات کارشناسان، وزن های بالاتر بجای به سایر معیارهای دیگر، به حداقل دما و ارتفاع تخصیص داده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرایط اقلیمی و توپوگرافی، نقش اساسی در توسعه بالقوه مرکبات ایفا می کنند. مناطق مناسب (مناطق بدون ریسک) برای تولید مرکبات، براساس فاکتورهای زیست محیطی اصلی شناسایی شد و نقشه تناسب بهینه با روی هم گذاری 14 لایه GIS به دست آمد. این نقشه برای برنامه ریزی تصمیمات آینده ی مرکبات ارزش خواهد داشت و به کاهش سرمایه گذاری و توسعه مرکبات در مناطق با ریسک بالا منجر می شود.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی مرکبات | فرآیند تحلیل شبکه (ANP) | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | تناسب اراضی | عامل محیطی
مقاله ترجمه شده
3 مسئله حداکثر پوشش مکانی با ظرفیت تعدیل گشته برای جایگاه یابی وسایل نقلیه اورژانس
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
جهت بهبودی کاربرد مسئله حداکثر پوشش مکانی، چندین مدل ظرفیت سازی شده MCLP جهت مدنظر قرار دادن محدودیت های ظرفیت وسایل مطرح شده است. هرچند، اکثر این مدل ها تنها یک سطح ظرفیت ثابت برای مرکز در هر محل بالقوه در نظر گرفته اند. این فرضیه می تواند کاربرد MCLP ظرفیت سازی شده را محدود سازد. در این مقاله، مسئله حداکثر پوشش مکانی با ظرفیت تعدیل گشته MCMCLP برای امکان پذیر ساختن چندین سطح ظرفیت محتمل برای مرکز در هر محل بالقوه، مطرح و فرمول بندی شده است. این مدل جدید جهت تعیین محل بهینه وسایل نقلیه اورژانس، تخصیص تقاضاهایی بالاتر از استاندرد پوشش خدمات را نیز در نظر گرفته است. دو موقعیت این مدل مورد بحث قرار می¬گیرد. محدودیت مرکز MCMCLP (FC) که تعداد کل مرکز ها برای تعیین محل را مشخص میکند و محدودیت غیرمرکز MCMCLP (NFC) که چنین نیست. به عنوان مثال، MCMClP به همراه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و بسته های نرم افزار بهینه سازی به کار می رود تا به طور بهینه آمبولانس ها را برای خدمات فوریتهای پزشکی (EMS) ناحیه 10 ایالات جورجیا تعیین محل نمایند. محدودیت های این مدل نیز مورد بحث قرار گرفته شده است.
کلمات کلیدی: مسئله حداکثر پوشش مکانی با ظرفیت تعدیل گشته | تخصیص تقاضاهایی بالاتر | سیستم اطلاعات جغرافیایی | ماشین اورژانس
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer