دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Human Resource::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Human Resource

تعداد مقالات یافته شده: 74
ردیف عنوان نوع
1 چالش های برنامه اقامتی مبتنی بر اجتماع در ساباه، مالزی: امیدوار یا ناامید؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
این مقاله چالشهای پیش روی شرکت کنندگان در برنامه اقامت مبتنی بر اجتماع را در دهکده داگات واقع در جزایر خشکی کیناباتانگان – سگاما در ساباه مالزی را بررسی می کند. داده های اولیه ازطریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق انجام شده با شرکت کنندگان در سپتامبر 2015 و مارس 2016 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیتهای گردشگری مبتنی بر برنامه اقامت در دهکده داگات این توانایی را دارند که به دلیل منابع طبیعی فراوان آن توسعه یابند اما پی برده شده است که جامعه محلی درطی عملیات اقامتشان در محل مورد مطالعه با چالشهای بسیاری روبرو بوده است که شامل فقدان توسعه زیرساختی، فعالیت ضعیف ترویجی، فقدان منابع انسانی، مسائل ایمنی و امنیتی و رهبری ضعیف محلی می شود. بنابراین این مطالعه اهمیت همکاری و مشارکت دربین ذی نفعان گردشگری را به منظور دستیابی به یک توسعه گردشگری محلی موفق، توصیه می کند.
کلیدواژه ها: گردشگری مبتنی بر اجتماع | مشارکت اجتماعی | چالش ها | جزایر خشکی کیناباتانگان – سگامای پایینی
مقاله ترجمه شده
2 درک رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتار سازمانی شهروندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
این مطالعه کاربرد عدالت و مفاهیم رفتارهای سازمانی شهروندی و رضایت شغلی را جهت به دست آوردن اثرات بررسی نشده قبلی از طریق بررسی رابطه بین رضایت ارتباطی، عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی در بین کارکنان چینی مورد بررسی قرار می دهد. ما پیش بینی می کنیم که عدالت مشاهده شده در رابطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. ما همچنین پیش بینی می کنیم که رضایت ارتباطی در رابطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی وساطت خواهد کرد. از تحلیل های کمّی برای تحلیل این روابط استفاده شد. از روش FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای استفاده شد. نتایج نشان می دهند که رفتارهای سازمانی شهروندی از طریق رضایت ارتباطی و عدالت مشاهده شده تحت تاثیر قرار می گیرد. رضایت ارتباطی یک واسطه بین عدالت مشاهده شده و رفتارهای سازمانی شهروندی است. عدالت مشاهده شده یک واسطه بین رضایت ارتباطی و رفتارهای سازمانی شهروندی نیست. یافته ها نشانگر نیاز به ارتقای روشهای ارتباطی و خلق یک محیط کاری منصفانه به منظور ترغیب رفتارهای احتیاطی هستند. دلالت های عملی و تئوریکی به همراه محدودیت ها بحث می شوند.
کلیدواژه ها: رضایت ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای سازمانی شهروندی
مقاله ترجمه شده
3 درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه , استفاده از مفاهیم عدالت و رفتار شهروندی سازمانی را فراتر از حقوق و رضایت شغلی به منظور فهمیدن اثرات بررسی نشده ی قبلی با ارزیابی رابطه ی موجود میان رضایت ارتباطی (CS)، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در میان کارمندان چینی , گسترش ویا به عبارتی بسط میدهد . ما پیش بینی کردیم که عدالت درک شده , رابطه میان CS و رفتار شهروندی سازمانی و همچنین CS , رابطه بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی را متعادل خواهد کرد . برای تحلیل اینگونه از روابط , از تحلیل های کمی استفاده شد.و FsQCA به عنوان یک روش اضافی برای بررسی اثر واسطه ای انها استفاده شد . نتایج نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر CS و عدالت درک شده است و CS یک میانجی بین عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی میباشد . عدالت ادراک شده یک میانجی ویا واسطه بین CS و رفتار شهروندی سازمانیست . یافته ها به نیاز به افزایش شیوه های ارتباطات و ایجاد یک محیط کاری عادلانه به منظور تشویق رفتارهای اختیاری اشاره دارند . مفاهیم نظری و عملی مورد بحث قرار گرفته در اینجا , با محدودیت هایی همراه است .
کلیدواژه ها: رضایتمندی ارتباطی | منابع انسانی | مشاهدات عدالت | ماکائو | رفتارهای شهروندی سازمانی
مقاله ترجمه شده
4 سیاست ها و اقدامات مسئولیت اجتماعی منابع انسانی: اعتبارسنجی علمی و تخصصی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله اندازه گیری و اعتبارسنجی سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی را از نقطه نظرات علمی و تخصصی بررسی می کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در سالهای اخیر در حوزه نظری پیشرفت بزرگی کرده است که نشانگر اهمیت آن در تمام دیدگاههای مختلف مثل نظریه سازمانی، دیدگاه ذی نفعی، نظریه مشروعیت و فرآیند ارزش مشترک می باشد. با این حال، از یک نقطه نظر تجربی، تحقیقات بیشتری برای فراهم کردن شاخص ها و شواهد جدید درمورد بررسی تاثیر سیاست های مسئولیت اجتماعی بر روی عملکرد کسب و کار مورد نیاز است. هدف این مقاله تعریف یک سری سیاست های مسئولیت اجتماعی منابع انسانی، نشان دادن اعتبار محتوای آنها ازطریق چندین روش، و بررسی و تحلیل وزن های نسبی آنها با کمک یک گروهی از کارشناسان علمی و یک پیش – آزمون تخصصی می باشد که در شرکتهای بزرگ اسپانیایی نتیجه گرفته شده است.
کلیدواژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکتی | مدیریت منابع انسانی | هیئت کارشناسان | سیاست های مسئولیت اجتماعی
مقاله ترجمه شده
5 استفاده از مصاحبه اطلاعاتی برای به دست آوردن یک بینش درباره تخصص یک مدیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
یک مصاحبه حاوی اطلاعات مفید که به جلسه توضیحی یا مصاحبه شبکه ای تیز مشهور است، "فرصتی برای پی بردن به مغز افراد درباره یک تخصص، کسب و کار یا صنعت است" (دکاری 2010 ص 306). هدف این مطالعه، بررسی این است که آیا این کار، وقتی که اصلاح شود، می تواند به دانشجویان سال دوم رشته آموزش مدیریت در درک و فهم تخصص یک مدیر کمک کند یا خیر. این کار برای دانشجویان فرصتی فراهم می کند تا با یک متخصص در یک حرفه و روی موضوعات متنوعی تعامل داشته باشند که به دانشجویان کمک می کند تا بفهمند که تمایل به انجام چه کارهایی در این صنعت وجود دارد، نوع شرکت یا یک شغل و حرفه را درک کنند. با اینکه مصاحبه های اطلاعاتی در دوره های ارتباطی در برنامه های آموزشی مدیریتی استفاده شده اند اما هیچ چیزی درباره استفاده یا مفید بودن این کار در دیگر دوره های مدیریتی مشخص نیست. از 111 دانشجو در یک دوره مدیریت منابع انسانی خواسته شد تا یک نسخه اصلاح شده از مصاحبه اطلاعاتی را تکمیل کنند. داده ها با استفاده از یک ارزیابی روی 89 دانشجو جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهد که دانشجویان به صورت کلی چیزهای بیشتری درباره تخصص و حرفه یک مدیر یاد گرفتند و یک بینش درباره شغل ها در صنعت ها و شرکتهای انتخاب شده به دست آوردند. دلالت ها برای تدریس نیز به همراه بحث روی هر نتیجه اصلی ارائه می شود.
کلیدواژه ها: جلسات اکتشافی | مصاحبه شبکه ای | دانشجویان لیسانس | روش تدریس
مقاله ترجمه شده
6 مدیریت سرمایه انسانی و منابع انسانی به‌منظور دستیابی به یادگیری برابر: دیدگاه ساختاری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
یادگیری سازمانی به اهمیت روزافزونی برای تجدید استراتژیک تبدیل‌شده است. سازمان‌های دوجانبه به‌ویژه در محیط فعلی موفق هستند به‌طوری‌که شرکت‌ها نیازمند اثربخشی و پذیرش تغییر هستند. این مطالعه با استفاده از رویکرد ساختاری درباره ماهیت دوگانگی بحث می‌کند و انواع سرمایه انسانی را شناسایی می‌کند که از انواع ویژه یادگیری و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) مناسب با این عناصر سرمایه انسانی حمایت می‌کند. نتایج تفاوت‌های یادگیری میان واحدهای بازاریابی و تولید همانند فعالیت‌های مختلف HRM و جهت‌گیری‌های سرمایه انسانی را نمایان می‌کند. این مطالعه به این نکته اشاره می‌کند که سرمایه انسانی همانند واسطه‌ای میان فعالیت‌های HRM و یادگیری است. کلیدواژه‌ها: یادگیری دوجانبه | یادگیری سازمانی | سرمایه انسانی | فعالیت‌های HRM
مقاله ترجمه شده
7 مزایا و محدودیت های استفاده از متاآنالیز در تحقیقات مدیریت منابع انسانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله به معرفی موضوعی خاص با عنوان «استفاده از متاآنالیز برای پیشبرد پژوهش ها در مدیریت منابع انسانی» می پردازد. این پژوهش با معرفی متاآنالیز و با پرداختن به مزایا و محدودیت های استفاده از این روش در پژوهش مدیریت منابع انسانی آغاز می شود. به عنوان مثال، ما بحث کردیم که متا آنالیز یک ابزار با ارزش است، چراکه (الف) از رابطه ای موجود در این تعداد مطالعات نسبت به مطالعه واحد، برآورد بهتری فراهم می کند، (ب) برآوردها دقیق تر است زیرا مقدار داده و قدرت آماری را افزایش می دهد، (ج) امکان آزمایش فرضیه و تعصبات مرتبط با نشریات وجود دارد، و (د) به حل تناقضات در پژوهش و شناسایی پتانسیل بالقوه یا متغیرهای میانی کمک می کند. با این حال، ما تعدادی از محدودیت های این روش را نیز ذکر خواهیم کرد. مثلا، نتایج حاصل از متاآنالیز ممکن است محدود شود با (الف) انتخاب مجموعه ای ناقص از مطالعات، (ب) گنجاندن مطالعاتی که فاقد اعتبار داخلی، خارجی، طرح و نتیجه گیری آماری است، (ج) استفاده از مطالعات با حجم نمونه های کم، و (د) ناهماهنگی متدهای استفاده شده در مطالعات که ممکن است منجر به نتیجه گیری های اشتباه شود. در نهایت، مقاله یک بررسی مختصری از مطالعات موجود در این موضوع خاص ارائه خواهد داد.
کلید واژه ها: متاآنالیز | مزایا | محدودیت ها | مطالعات انتخابی | اعتبار | حجم کم از نمونه ها | استنتاج-های نامناسب
مقاله ترجمه شده
8 مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز: ایجاد رابطه بین دو برنامه پدیدارشده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) و مدیریت زنجیره تأمین سبز (GSCM)بترتیب موضوعات متداولی در حیطه مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت عملیات (OM) هستند. اگرچه دانشمندان در هر کدام از این زمینه ها بتدریج قوانین GSCM و GHRM را در ساخت سازمان های پایدار تر ترویج میکنند، با اینحال تاخیز زیادی در یکپارچه سازی این دو موضوع هم عصر بر اساس شکاف بزرگتری در یکپارچه سازی HRM و مدیریت زنجیره تأمین (SCM) وجود دارد. بنابراین هدف این مطالعه اینست که چارچوب یکپارچه تر و منسجم تری را برای روابط GHRM-GSCM پیشنهاد کند و برنامه تحقیقاتی را برای این یکپارچه سازی پیشنهاد کند. این مقاله پس از رسیدن به این اهداف، بر مفاهیم یکپارچه سازی GHRM-GSCM برای دانشمندان، مدیران و افراد حرفه ای در زمینه های پایداری سازمانی و زنجیره های کاملاً پایدار تأکید میکند.
کلیدواژه ها: مدیریت زنجیره تامین سبز | مدیریت منابع انسانی سبز | مدیریت زنجیره تامین | مدیریت منابع انسانی | مدیریت عملیات پایدار | مدیریت پایدار زنجیره تامین | پایداری سازمانی
مقاله ترجمه شده
9 روش جدید بهبود عملکرد صنعتی بر اساس مدیریت منابع انسانی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
در این مقاله به منظور بهبود عملکرد تعمیر و نگهداری ، ابزار تصمیم گیری برای فرایند مدیریت تعمیر و نگهداری در مطالعه موردی زندگی واقعی ارائه شده است. روش پیشنهادی براساس فرآیند تخصیص موثر و بهینه¬ی منابع انسانی است که با صلاحيت و در دسترس بودن آنها مشخص می¬شود. یک مدل شبیه سازی رویداد گسسته بر اساس روش بهینه سازی چند موضوعی پارتو معرفی شد. روش پیشنهادی در بازه زمانی مناسب ، راه حل های خوبی را پیدا می کند و دستاوردهای قابل توجهی از توسعه تا 20٪ عملکرد تعمیر و نگهداری فراهم می¬کند.
کلمات کلیدی: مشکل ارزیابی منابع انسانی | عملکرد | جایگرینی | روش ترکیبی.
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف این مقاله، آنالیز و ارائه¬ی شیوه های رایج مدیریت منابع انسانی (HRM) در شرکت های تولیدی چینی است. این کار، مطالعه¬ی اولیه تحقیقاتی برای مقایسه مدیریت منابع انسانی شرکت های تولیدی چینی و چک اسلواکی است. پرسشنامه¬ای حاوی 58 سوال درباره جنبه های خاص مدیریت منابع انسانی مانند استخدام، ارزیابی عملکرد و پاداش، آموزش و توسعه، به منظور دستیابی به اطلاعات لازم طراحی شد. اطلاعات حاصل از 67 شرکت چینی مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی و آنالیز تغییرات به منظور دستیابی به عملکردی با سودمند ترین نتایج استفاده شد. نتایج نشان دهنده¬ی تفاوت های قابل توجهی در جنبه های مختلف مدیریت منابع انسانی براساس وسعت و مالکیت شرکت تحت نظارت بود. نتایج با بحث و درک پیامدهای اهمیت شیوه های مناسب اجرای تمام جنبه های مدیریت منابع انسانی در مجموعه کاربردی ادامه یافت.
کلید واژه ها : مدیریت منابع انسانی | شرکت تولیدی | چین | استخدام | پاداش | آموزش
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer