دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Information privacy::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Information privacy

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 زندگی در دنیای داده های بزرگ: پیش بینی فعالیت های تجاری بوسیله تلفن همراه با توجه به نگرانی در باره حفظ حریم خصوصی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
نظر باینکه تبلیغ کنندگان بطور روز افزونی بر داده های مبتنی بر تلفن همراه تاکید دارند، احساس و نظرات مصرف کننده نسبت به جمع اوری و استفاده از چنین داده هایی مورد توجه بسیاری از محققان و مشاغل قرار می گیرد. داده های حاصل از صنایع اخیر توصیه می کنند با توجه به اینکه تبلیغ کنندگان در جستجوی نفوذ و استفاده از داده های خصوصی ارائه شده از طریق دستگاه های تلفن همراه هستند، بسیار مهم است که اهمیت و نگرانی های کاربران در حفظ حریم خصوصی، مورد شناسایی و اذعان قرار گیرند. با استفاده از پایه های نظری مدیریت حریم خصوصی ارتباطات (CPM)، مطالعه حاضر به بررسی اهمیت و نگرانی های درک شده عمومی از حریم خصوصی از قبیل جمع اوری، کنترل، اگاهی، استفاده ثانویه غیرمجاز، دستیابی نابجا و بعد جدیدی از ردیابی موقعیت مکانی، اعتماد به تبلیغ کنندگان موبایل، و گرایش ها و طرز برخوردها نسبت به تجارت از طریق تلفن همراه، برای پیش بینی میزان مشغولیت در تجارت بوسیله تلفن همراه، می پردازد. داده های حاصل از این مطالعه حاکی از این است که کنترل، دستیابی غیرمجاز، اعتماد به تبلیغ کنندگان بوسیله تلفن همراه، و گرایش به سمت کسب و کار تجاری بوسیله تلفن همراه، بطور قابل توجه و معنی داری 43% از درصد از واریانس در فعالیت های تجاری از طریق تلفن همراه را پیش بینی نموده و به خود اختصاص می دهند.
کلمات کلیدی: داده های بزرگ | تجارت از طریق تلفن همراه | حریم خصوصی اطلاعات | مدیریت حریم خصوصی ارتباطات | تبلیغات خصوصی | ردیابی موقعیت مکانی
مقاله ترجمه شده
2 Antecedents of Health Information Privacy Concerns
عوامل ایجاد کننده ی نگرانی های حریم خصوصی اطلاعات سلامت-2015
Due to demographic changes, health information technologies comprising electronic health records (EHR), electronic medical records (EMR), personal health records (PHR), remote patient monitoring (RPM) and other healthcare related websites are gaining significant relevance. They constitute a great opportunity for efficiency gains and further benefits. One of the major barriers to their successful adoption involves individual health information privacy concerns. In order to understand their nature and better mitigate them, this narrative literature survey deals with the antecedents of these concerns. In particular, this study identifies type of information, health status, recipient of information, knowledge of health information technology, experience of privacy invasions, age, gender, and education as highly important characteristics.
Keywords: Health Information Privacy Concerns | Antecedents | Factors
مقاله انگلیسی
3 دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
ما یک الگوریتم هوشمند برای دیسپاچینگ اقتصادی در شبکه های توان الکتریکی ارائه کرده ایم . این متد با استفاده از متدهای تداخل آماری کار می کند . با استفاده از متغیرهای بهینه موجود الگوریتم ما میزان بهینه جهانی را می یابد و دسیسپاچینگ زمان تکی را برای شبکه های موجود در زمان خطی ارائه می دهد که با تعداد گره های شبکه تطابق دارد . برای چنین مسائلی الگوریتم ما برنامه ریزی شده است و هر دو مورد زمان و المان های پیچیده ی مجاز و مدل خط در آن نقش دارد . علاوه براین محاسبات ضروری می تواند در یک مورد توزیع یافت شود و هر دو پیاده سازی عملی و خصوصی سازی اطلاعات را تسهیل نماید . بنابراین الگوریتم ما به صورت بهینه برای مساله دیسپاچینگ بسیار بزرگ طراحی شده است و شبکه های توزیع هوشمند را در آینده پیشبرد می دهد که میزبان کوچکی دارند و برای بسیاری از کاربردهای قابل کنترل انعطاف پذیر می باشند و از این رو قادر به تولید و مصرف الکتریسیته می باشند.
لغات کلیدی : الگوریتم توزیع | دیسپاچینگ اقتصادی | مدل های گرافیکی
مقاله ترجمه شده
4 سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: نگرانی سازمان ها درباره امنیت اطلاعات
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
ما با ارائه اصول اولیه امنیت اطلاعات و نحوه ارتباط آن ها با سازمان هاامنیت HRIS و e-HR را بررسی می کنیم. با افزایش استفاده از سیستم های سازمانی نظیر HRIS و e-HR، بررسی بیشتر امنیت این سیستم ها اهمیت یافته است. با وجود این، بر خلاف انتظار پژوهش های کمی در این حوزه انجام شده است هرچند که در حال حاضر پژوهش های گسترده ای در ارتباط با محرمانگیHRIS وجود دارد. در عین حال که بر امنیت HRIS و e-HR تمرکز می کنیم جنبه های امنیت HRIS و e-HR و نحوه بهبود آن ها را در سازمان ها معرفی می کنیم. همچنین یک مدل پژوهش به همراه فرضیاتی ارائه می شود که می تواند راهنمای پژوهش های آتی باشد.
کلیدواژه ها: سیستم اطلاعاتی منابع انسانی | امنیت اطلاعات، محرمانگی اطلاعات | سیاست های امنیتی | قوانین امنیتی | معماری امنیتی | آموزش امنیت | تحلیل ریسک
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer