دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Isoniazid::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Isoniazid

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Comedications alter drug-induced liver injury reporting frequency: Data mining in the WHO VigiBase
Comedications alter drug-induced liver injury reporting frequency: Data mining in the WHO VigiBase-2015
Polypharmacy is common, and may modify mechanisms of drug-induced liver injury. We examined the effect of these drug–drug interactions on liver safety reports of four drugs highly associated with hepa- totoxicity. In the WHO VigiBase™, liver event reports were examined for acetaminophen, isoniazid, val- proic acid, and amoxicillin/clavulanic acid. Then, we evaluated the liver event reporting frequency of these 4 drugs in the presence of co-reported medications. Each of the 4 primary drugs was reported as having more than 2000 liver events, and co-reported with more than 600 different medications. Overall, the effect of 2275 co-reported drugs (316 drug classes) on the reporting frequency was analyzed. Decreased liver event reporting frequency was associated with 245 drugs/122 drug classes, includinganti-TNFa, opioids, and folic acid. Increased liver event reporting frequency was associated with 170drugs/82 drug classes; in particular, halogenated hydrocarbons, carboxamides, and bile acid sequestrants.After adjusting for age, gender, and other co-reported drug classes, multiple co-reported drug classes were significantly associated with decreased/increased liver event reporting frequency in a drug-specific/unspecific manner. In conclusion, co-reported medications were associated with changes in the liver event reporting frequency of drugs commonly associated with hepatotoxicity, suggesting that comedications may modify drug hepatic safety.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Drug-induced liver injury | Hepatotoxicity | Concomitant medications | Spontaneous adverse event reporting | system | Quantitative signal detection | methods
مقاله انگلیسی
2 مطالعه تابع دانسیته در جذبی از داروی ایزونیازید بر روی نانولوله کربنی تک دیواره اولیه و دابپ شده با B
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
مطالعه اخیر یک طرح جدید با متحد کردن نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT و SWCNT داپت شده به عنوان اجرای مدل در اجرای هدف خاصی از شیمی درمانی خارج سلولی درمیان عامل دار کردن کوالانسی و غیر کوالانسی بر روی دیواره نانولوله را مورد کاوش قرار می دهد. مطالعات تابع دانسیته نشان داده است که عامل دار کردن غیر کوالانسی از ایزونوزیدINH بر پیوستگی کوالانسی مقدم است. مقدار انرژِ جذب کمتر نمایش داده شده، شکاف ، و مقایسه ای از توصیف مولکول کوانتومی در سیستم SWCNT و اماده شده است. جانشینی بورن سبب جذب اسانی از INH بر روی سایر اطراف نانولوله خنثی می شود. انالیز اربیتال مرزی از بار الکترونی در نانولوله بعد از عامل دار کردن دارای جهت است، اثر پیوند در نمونه داپت شده را می توان صادر کنیم. انتقال بار در عامل دار کردن کوالانسی از INH از طریق اتم B داپت شده مهم است، در حالی که در عامل دار کردن غیر کوالانسی یک مقدار کمی از انتقال بار ثبت می شود. مطالعات حلال پوشی انحلالی از INH در SWCNT داپت شده با B و با کمپلکس نانولوله اولیه ودارو مقایسه می شود. عامل دار کردن نانولوله از طریق کوالانسی و غیر کوالانسی می توان مهندسی ساده اینده نگری خاصی برای مطالعات ازمایشگاهی در ناحیه ای از تحقیقات است.
کليدواژگان: ايزونيازيد | نانولوله کربنی | عاملدار | نظریه کاربردی تراکم | توصیف کننده واکنش پذیر
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer