دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Land suitability::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Land suitability

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 نقشه‌برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با استفاده از مدل بر مبنای – GIS
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
گندم از جمله مهمترین محصولات در مصر میباشد ، بهرحال، همه بخشهای مصر به طور مساوی، برای کشت گندم مناسب نمیباشند. مهمترین هدف این مطالعه، توسعه یک مدل فضایی برای ارزیابی مناسب بودن زمین برای کاشت گندم در مصر میباشد. و اینکار با استفاده از GIS انجام میشود. مواد آلی مثل N, P, K, Zn و زه‌کشی، بافت، عمق، نقشه برداری، سختی سطح، زمین سفت، هدایت هیدرولیکی ظرفیت نگهداری آب، شوری، ESP، Caco3 از جمله فاکتورهای مهمی هستند که بر مناسب بودن زمین برای کشت گندم؛ حاصلخیزی خاک، شاخصهای کیفیت خواص فیزیکی و شیمیایی تاثیر میگذارند. نتایج مدل ، با نتایج روشهای مربع ریشه‌ها و روش Storie مقایسه شدند. نتایج مدل پیشنهادی، نشان داد که بیشتر بخشهای مورد بررسی ، در محدوده خیلی مناسب برای کشت و محدوده مناسب بمیزان متوسط قرار میگیرند که در مجموع 71.44% از کل منطقه را تشکیل میدهد. در حدود 29% در منطقه مناسب حاشیه ای و نامناسب میباشند. مقایسه نتایج سه روش نشان داد که مدل فعلی، دارای توافق زیادی با روش مربع ریشه میباشد، که در آن کلاسهای زمین دارای همان کلاسهای نشان داده شده در مدل مربع ریشه میباشد، به جز یک واحد که متفاوت بود. مدل پیشنهادی ، امکان بدست آوردن نتایجی را میدهد که با شرایط فعلی منطقه متناسب میباشد.
کلمات کلیدی: تناسب اراضی | نقشه خاک | نقشه فیزیوگرافی | GIS | گندم
مقاله ترجمه شده
2 رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
برنامه ریزی کاربری اراضی و ارزیابی زیست محیطی زمین، مهم ترین ابزار و فاکتورهای توسعه پایدار درنظرگرفته شده اند. دوجنبه دارای اهمیت است، اول تناسب بالقوه زمین برای کاربری خاص و دوم روش های مدیریت که فاکتورهای مختلف را از جمله استعداد کشاورزی-محیط زیست، اثر زیست محیطی، شرایط آب–اقلیم و محدودیت های اقتصادی–اجتماعی را تجمیع می کند. هدف این مقاله شناسایی انواع تعاملات متقابل، وابستگی ها و بازخورد بین عوامل سطح بالاتر و پایین تر و اثر این عوامل دارای تعامل متقابل، بر تولید پایدار مرکبات است. این چارچوب جدید از سه دسته معیار تشکیل شده است: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، توپوگرافی و آب – اقلیم. در این مدل چند معیاره مطرح شده، فرایند تحلیل شبکه ANP)) ما را قادر می سازد تا وابستگی های متقابل بین 14 معیار مختلف را در نظر بگیریم. براساس نظر کارشناسان به هریک از این 14 معیار مختلف وزن هایی تخصیص داده شد و با استفاده از ANP و GIS-MCDM، مناطق بالقوه براساس اهمیت یا فاکتورهای محدود کننده تعیین شدند. نتایج حاصل از این روش تناسب اراضی LSP)) تعدادی فاکتوهای حیاتی را مشخص می کند که به مدیران برای رسیدن به بازده بهینه محصول و کاهش اتلاف تولید مرکبات کمک می کند. با توجه به نظرات کارشناسان، وزن های بالاتر بجای به سایر معیارهای دیگر، به حداقل دما و ارتفاع تخصیص داده شد. همچنین نتایج نشان می دهد که شرایط اقلیمی و توپوگرافی، نقش اساسی در توسعه بالقوه مرکبات ایفا می کنند. مناطق مناسب (مناطق بدون ریسک) برای تولید مرکبات، براساس فاکتورهای زیست محیطی اصلی شناسایی شد و نقشه تناسب بهینه با روی هم گذاری 14 لایه GIS به دست آمد. این نقشه برای برنامه ریزی تصمیمات آینده ی مرکبات ارزش خواهد داشت و به کاهش سرمایه گذاری و توسعه مرکبات در مناطق با ریسک بالا منجر می شود.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی مرکبات | فرآیند تحلیل شبکه (ANP) | سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | تناسب اراضی | عامل محیطی
مقاله ترجمه شده
3 طراحی و مقایسه ی بخش های کمربندی (منطقه بندی ) پارک ملی VIÑALES , CUBA
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
برنامه ریزی در مناطق حفاظت شده نیاز به ارزیابی ویژگی های چندگانه بر اساس اهداف چندگانه ی موجود زمین دارد. این مقاله از تکنیک های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره و در یک ساختار خاص برای حمایت از این مفهوم در نواحی کمربندی در پارک ملی وینالس در کوبا استفاده کرده است . این پارک باید در سه نوع استفاده ی اصلی , یعنی حفاظت , استفاده ی عمومی و کشاورزی طیقه بندی شود . آنالیزهای موجود در زمینه ی معیارهای چندگانه به همراه تکنیک های اختصاص زمین به شکل چند هدفی و یا به عبارتی برای هدف های چندگانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و توانستند بخش های کمربندی و یا منطقه بندی مختلف را ایجاد و مقایسه کنند . روش های متفاوتی تست شدند و ثبات نتایج از طریق آنالیزهای دقیق ارزیابی شد . علاوه بر این، شاخص های الگوی چشم اندازها , محاسبه شدند تا بتوانند ساختارهای فضایی در بخش های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. هدف این نتایج کمک به مدیران پارک ها و سایر ذینفعان برای درک و تجسم این روند بود که به ایجاد الگوهای استفاده از زمین به گونه ای شفاف و مشخص منتهی می شد.
واژگان کلیدی : تجزیه و تحلیل های چند معیاره | آنالیز (چند منظوره ) چندگانه ی هدفمند | مناسب بودن زمین | مناطق محافظت شده | الگوی چشم اندازها | طبقه بندی مناطق
مقاله ترجمه شده
4 ارزیابی روش های موجود بر اساس GIS در مورد مناسب بودن زمین برای اختصاص بهینه در کوه های کوینلینگ چین
سال انتشار: 2006 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
از روش مبتنی بر GIS ,برای ارزیابی مناسب بودن زمین در کوه های کوینلینگ چین، یعنی استان Shaanxi کشور چین, از طریق توجه همزمان به ویژگی های فیزیکی و استفاده از زمین در زمان کنونی , استفاده شده است . از طریق تفسیر مجموعه ای از تصاویر زمینی TM و سایر بررسی ها از زمین های وسیع ,این مکان ها در 40 نوع زمینی در 5 منطقه از لحاظ ارتفاعی , مدل سازی شدند (دره ها و آبگذرها، دامنه کوه ها و تراس ها، تپه، کوه پایه ها ، و کوه مربوط به دامنه کوه). پس از ان , یک مقیاس متناسب به هریک از 5 فاکتور فیزیکی اختصاص یافت ,که شامل آب و هوا، هیدرولوژی ، توپوگرافی ، خاک و پوشش گیاهی بود .پس از ان , رتبه های ارزش تناسب کلی و انها , با پوشش زمینی , برای تعیین اینکه ایا باید مجددا به موارد استفاده ی جدید اختصاص یابد یا نه , مقایسه شد . نتایج نشان داد که 5 طبقه مقتضی کشاورزی، جنگل، مزارع سرسبز، جنگل ها و بیشه ها و دیگر چراگاه های بیشه ای دارای ویژگی های خاص طبقه بندی شده ی ارتفاعی بودند و مساحت کلی آن ها یعنی (% 89/8) از شیب های شمالی این زمین ها در بخش کوه های کویین لینگ بود که باید مجددا جمع آوری میشدند و یک سری منابع به آن اختصاص میافت . برای دسترسی به این نوع اختصاص مجدد (تسهیم دوباره ) ، 657 کیلومتر مربع از زمین های قابل کشت باید کاهش و جنگل ، چمن زارها و چراگاه ها به ترتیب تا میزان 615، 131 و 405 افزایش میافت . اجرای موارد ذکر شده در بخش تسهیم دوباره ی زمین ها باید به دسترسی منابع مناسب در زمین ها کمک کند که در واقع مانع کاهش زمین ها می شود .
واژگان کلیدی : GIS | شکل های زمین | اختصاص بهینه | کوه های کوئین لینگ | ارزیابی متناسب ویا مقتضی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer