دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Management Team::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Management Team

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 چگونه مدیریت منابع انسانی استراتژیک در رابطه با دوسوتوانی سازمانی اجرایی می شود؟ یک آزمون تجربی از شرکت های تولیدی در چین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 58
با وجود اینکه مطالعات متعددی تاثیر مثبت مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بر عملکرد شرکت ها نشان داده است اما دانش موجود در مورد فرآیند هایی مانند کسب سود همچنان محدود باقی مانده است. این پژوهش با هدف گسترش دانش ما بوسیله بررسی مکانیزم ها از طریق یک سیستم مدیریت منابع انسانی تیمی بر دوسوتوانی سازمانی را نشان می دهد. به طور خاص ، بوسیله یکپاره سازی دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه پردازش اطلاعات، ما نقش تعدیلی اثربخشی تیم مدیریتی ارشد و همچنین نقش تعدیلی کثرت به اشتراک گذاری دانش را از مدیران میانی به مدیران ارشد مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس یک نظر سنجی از چندین منبع و چندین پاسخ دهنده، و حدود 144 شرکت تولیدی در چین ، ما مشاهده کردیم که اثربخشی تیم مدیریت ارشد و سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اثربخش، بر دوسوتوانی سازمانی تاثیرگذار است. علاوه بر این، به اشتراک گذاری دانش از مدیران میانی به تیم مدیران ارشد، اثر اجرایی مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بر دوسوتوانی سازمانی تقویت می کند.
کلمات کلیدی: سیستم مدیریت منابع انسانی استراتژیک اجرایی | به اشتراک گذاری دانش | دوسوتوانی سازمانی | اثربخشی تیم مدیریت ارشد ( TMT)
مقاله ترجمه شده
2 Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises
اوخ! من دوباره اونو انجام دادم: اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های تیم مدیریت عالی بر احتمال بحران آسیب محصول-2016
Product-harm crises are ubiquitous in today's marketplace. Prior research has explored the negative consequences associated with these crises and highlighted effective crisis management strategies. Limited attention, however, has been devoted to exploring the antecedents of such crises. The authors use agency theory to explore corporate governance and top management team (TMT) characteristics that impact firms' likelihood of experiencing a product-harm crisis. They argue that family firms, firms with higher levels of managerial ownership, and firms in which the marketing function has a higher influence in the TMT are likely to exhibit a higher strategic emphasis on product quality. Strategic product-quality emphasis, in turn, mediates these firms' lower likelihood of encountering a product-harm crisis. An analysis of 116 S&P 500 firms across 2006– 2011 provides considerable support for the authors' arguments. These results have important implications for practitioners and for scholars working in the areas of innovation, family business, and corporate governance.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Product-harm crisis | Innovation | Family firms | Managerial ownership | Chief Marketing Officer
مقاله انگلیسی
3 Pitfalls and Perils of Financial Innovation: The Use of CDS by Corporate Bond Funds
مشکلات و خطرات نوآوری مالی: استفاده از CDS توسط شرکت صندوق اوراق قرضه-2015
We use the financial crisis of 2007–2009 as a laboratory to examine the costs and benefits of teams versus single managers in asset management. We find that when a fund uses complex trading strategies involving the use of CDS team-managed funds outperform solo-managed funds. This may be due to the greater diversity of expertise, experience and skill of teams relative to single managers. During the financial crisis, however, the performance premium of teams becomes negative, which may be because of the slower decision times of teams, which are especially costly during times of rapidly changing market conditions. Key Words: Mutual funds, management teams, financial crisis, credit default swaps, performance, market timing
مقاله انگلیسی
4 گزينه هاي اجرايي سهام ، تنوع جنسيتي در تيم مديريت ارشد، و ريسک شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
با توجه به نظريه نمايندگي و مدل آژانس رفتاري (BAM)، هدف از اين مطالعه بررسي اثر اجرايي گزينه هاي سهام (ESOs) اعطا شده به تيم مديريت ارشد (TMT) بر ريسک پذيري شرکت مي باشد. علاوه بر اين، ما نيز اثر تنوع جنسيتي در TMT بر رابطه بين ESOs و ريسک پذيري را بررسي خواهيم نمود. پس از کنترل مسائل بالقوه درونزايي، نتايج نشان مي دهد که يک رابطه U شکل معکوس بين ثروت و ESOs براي اعضاي TMT و ريسک پذيري وجود دارد، و همچنين TMTs که در آنها زن بعنوان نماينده شرکت بوده نسبت به جنس مخالف رفتار محافظه کارانه تري داشته اند. شواهد مويد آن است که ريسک پذيري شرکت ترکيبي از (نظريه نمايندگي) و ديدگاه هاي BAM است که تاکيدشان به ترتيب بر ثروت آتي و کنوني مي باشد. واژه های کلیدی: گزینه های سهام اجرایی | تنوع جنسیت | TMT | مدل آژانس رفتاری | خطر مصرف | دلتا
مقاله ترجمه شده
5 عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
با وجود افزایش علاقه علمی، فرایند تدوین مدیریت منابع انسانی هنوز هم نامشخص است. بر اساس مقالات سرمایه انسانی و مدیریت استعداد، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تیم مدیریت ارشد منابع حیاتی انسانی را شناسایی می کند. مدل ارائه شده نشان می دهد که چگونه توانایی تیم مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی به دو ویژگی سرمایه انسانی وابسته است (مهارت های شناختی و جهت گیری ارزش). تجزیه و تحلیل تجربی توسعه نفوذ سرمایه انسانی را تایید می کند. با این وجود، نتایج تنها یکسری پشتیبانی جزئی را برای فرضیه ما ارائه می دهند، که نشان می دهد که شناسایی منابع حیاتی انسانی پیچیده تر از آنچه که از لحاظ نظری فرض شده است می باشد. برآورد مدل ارائه شده نشان می دهد که تیم مدیریت ارشد نیاز به ترکیبی از مهارت های منطقی و خلاق و همچنین یک گرایش جمعی دارد تا بتواند موثر واقع شود. مفاهیم این نتیجه گیری برای دانشگاهیان و پزشکان در مقاله، و همچنین به عنوان محدودیت های مطالعه مورد بحث است.
واژه های کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی | شناسایی استراتژیک سرمایه انسانی | تیم مدیریت ارشد | ارزش | مهارت های شناختی
مقاله ترجمه شده
6 مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
ما نظریه کاملی از مشارکت سازمانی جمعی را ارائه می دهیم که نظریه مشارکت (engagement theory ) رابا مدل مدیریت منابع یکپارچه می کند. ما پیشنهاد می دهیم که مشارکت به عنوان یک ساختار سطح سازمانی قابل بررسی است که تحت تاثیر فعالیت های سازمانی متمرکز بر انگیزش قرار دارد و منابع سطح شرکت را ارائه می دهد. به ویژه ما سه فعالیت متمایز سازمانی را به عنوان منابع مورد ارزیابی قرار می دهیم که شامل انگیزه بخشی به طراحی کار، فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رهبری تحول گرای transformational leadership مدیرعامل (CEO) chief executive officer است که درک این مساله را ساده می کند که اعضای سازمان یک کلیت هستند که به طور فیزیکی، شناختی و عاطفی در یک کار مورد سرمایه گذاری واقع می شوند. پیشینه نظریه ما براساس این مفهوم قرار دارد که این منابع سازمانی در هنگام استفاده به صورت مشترک می توانند سبب حداکثرسازی هر یک از سه وضعیت روانشناختی مورد نظر شوند که برای مدیریت کامل الزامی هستند که شامل معنادار بودن روانشناختی، ایمنی و در دسترس بودن است. همچنین مدل مدیریت منابع بر ارزش اعضای تیم مدیریت در اجرا و فرآیند نظارت استراتژی شرکت به عنوان ابزاری برای ارتقا تاثیرات منابع سازمانی بر مشارکت سازمانی جمعیcollective organizational engagement تاکید دارد. ما به صورت تجربی این نظریه را براساس یک نمونه 300 تایی از شرکت ها تست می کنیم و مدارکی را ارائه می دهیم که نشان می دهد مشارکت سازمانی جمعی نقش واسطه ای بین سه منبع سازمانی و عملکرد شرکت ایفا می کند. علاوه بر این، ما در می یابیم که اجرای استراتژیک به طور مثبت رابطه بین سه منبع سازمانی و مشارکت سازمانی جمعی را تعدیل می کند. همچنین استدلال های مربوط به نظریه، تحقیق و فعالیت مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
7 Do Global Indicators of Protected Area Management Effectiveness Make Sense? A Case Study from Siberia
آیا شاخص های جهانی مناطق حفاظت شده مدیریت اثربخش را حس میکنند؟ مطالعه موردی از سیبری-2015
Driven by the underperformance of many protected areas (PAs), protected area management effectiveness (PAME) evaluations are increasingly being conducted to assess PAs in meeting specified objectives. A number of PAME tools have been developed, many of which are based on the IUCN-WCPA framework constituting six evaluative elements (context, planning, input, process, output, and outcomes). In a quest for a more universal tool and using this framework, Leverington et al. (Environ Manag 46(5):685–698, 2010) developed a common scale and list of 33 headline indicators, purported to be representative across a wide range of management effectiveness evaluation tools. The usefulness of such composite tools and the relative weighting of indicators are still being debated. Here, we utilize these headline indicators as a benchmark to assess PAME in 37 PAs of four types in Krasnoyarsk Kray, Russia, and compare these with global results. Moreover, we review the usefulness of these indicators in the Krasnoyarsk context based on the opinions of local PA management teams. Overall, uncorrected management scores for studied PAs were slightly better (mean = 5.66 ± 0.875) than the global average, with output and outcome elements being strongest, and planning and process scores lower. Score variability is influenced by PA size, location, and type. When scores were corrected based on indicator importance, the mean score significantly increased to 5.75 ± 0.858. We emphasize idiosyncrasies of Russian PA management, including the relative absence of formal management plans and limited efforts toward local community beneficiation, and how such contextual differences may confound PAME scores when indicator weights are treated equal. Keywords: Protected area | Management effectiveness | Evaluation | Biodiversity conservation | Krasnoyarsk Kray | Russian Federation
مقاله انگلیسی
8 فعالیت‌های استراتژیک منابع انسانی، شبکه‌های اجتماعی تیمی تشکیل شده از مدیران ارشد، و عملکرد شرکت: نقش فعالیت‌های منابع انسانی در ایجاد مزیت‌های رقابتی سازمانی
سال انتشار: 2003 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در این مقاله، کشف جعبه سیاه بین فعالیت‌های منابع انسانی و عملکرد شرکت را آغاز می‌کنیم. به خصوص، روابط بین مجموعه‌ای از شبکه‌های ایجاد شده از فعالیت‌های HR، جنبه‌هایی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی از تیم‌های مدیران ارشد، و عملکرد شرکت را بررسی می‌کنیم. نتایج از یک مطالعه میدانی بر 73 شرکت با بالاترین سطح فناوری نشان می‌دهد که روابط بین فعالیت‌های HR و عملکرد شرکت (رشد فروش و رشد سهام) از طریق شبکه‌های اجتماعی مدیران ارشد آن‌ها تعدیل می‌شود.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer