دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Matrix correlations::صفحه 1

تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Matrix correlations

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ماتریس همبستگی برای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﺑﺎﻻ: ضریبRV تعدیل یافته
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
انگیزه: ژنومیک تابعی مدرن، مجموعه اﻃﻼﻋﺎتی ﺑﺎ ﺑُﻌﺪ ﺑﺎﻻ ایجاد می نماید. اغلب دارای یک عدد ساده می باشد که ارتباط بین جفت های مجموعه اطلاعات با بعد بالا را به شیوه ای جامع مشخص می نماید. چنین اعداد همبستگی های ماتریس می باشند و به این دلیل جالب می باشند که می توان آنها به شیوه همبستگی های پیرسون که برای زیست شناسان آشناست، تفسیر نمود. با این حال، ابعاد بالای اطلاعات ژنومیک تابعی، برای همبستگی ماتریس موجود مشکل ساز می باشد. انگیزه این مقاله 2 برابر می باشد: (1) ما ایده همبستگی های ماتریس را برای بیو انفورماتیک معرفی می کنیم و (2) ما ضریب همبستگی ماتریس (ضریب RV) را بهبود می بخشیم و مشکلات اطلاعات با بعد بالا را دور می زنیم. نتایج: می توان از ضریبRV تعدیل یافته در مطالعات تجزیه و تحلیل اطلاعات با ابعاد بالا به عنوان سنجشی آسان برای اطلاعات مشترک در دو مجموعه داده استفاده نمود. این امر با استدلال ها، شبیه سازی ها و برنامه های نظری در دو مثال واقعی از ژنومیک تابعی، یعنی مثال ترانسکریپتومیک و متابولومیک نشان داده شده است. دسترس پذیری: فایل های m نرم افزار متلب در روش های ارائه شده را می توان از http://www.bdagroup.nl دریافت نمود.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer