دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Monte Carlo simulation::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Monte Carlo simulation

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
با اینکه درحال حاضر دیدگاه مدلسازی ساختاری معادله ای (SEM) بیزی توجه زیادی را در منابع علمی جلب کرده است، اما مطالعات گردشگری هنوزهم برای تخمین SEM به شدت روی دیدگاه مبتنی بر هم – پراکنش تکیه می کنند. مجله زیفور و اوسوالد (2013) در یک شماره ویژه اختصاص یافته به این موضوع، از عبارت "انقلاب بیزی" برای توصیف رشد سریع دیدگاه بیزی دربین رشته های مختلف علوم اجتماعی استفاده کرده است. این روش چندین مزیت را معرفی می کند که تخمین SEM را انعطاف پذیرتر و قدرتمندتر می کند. هدف ما در این مقاله معرفی قدرت دیدگاه بیزی به محققان گردشگری و بحث روی مزایای منحصر به فرد آن از طریق دیدگاه مبتنی بر هم پراکنش می باشد. ما ابتدا برخی پایه های تخمین و استنتاج بیزی را ارائه می دهیم. سپس با استفاده از یک کاربرد گردشگری، نمایی از این روش را نشان می دهیم. این مقاله همچنین یک شبیه سازی مونت کارلو را انجام می دهد تا عملکرد دیدگاه بیزی را در نمونه های کوچک نشان دهد و روی زمینه های مختلف پیچیده SEM بحث کند جاییکه دیدگاه بیزی مزایای منحصر به فردی را فراهم می کند.
کلیدواژه ها: دیدگاه بیزی | SEM | نمونه های کوچک | شبیه سازی مونت کارلو
مقاله ترجمه شده
2 A novel multi-criteria decision framework for evaluating green supply chain management practices
چارچوب تصمیم چند معیاره برای ارزیابی شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز-2017
This study proposes a novel decision framework to evaluate green supply chain management (GSCM) practices. The framework is developed by combining Monte Carlo simulation, AHP (Analytical Hierarchy Process) and VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) methods under fuzzy environment. The AHP is used to obtain relative weights of evaluation criteria for GSCM practices. The VIKOR is used to generate the rankings according to GSCM performance, and then to recommend the best performing organizations. This framework offers a new way of dealing with uncertainties resulting from decision makers’ incomplete and/or vague information by utilizing the Monte Carlo simulation. An illustrative case is used as well to exemplify the proposed approach.
Keywords: Green supply chain | Multi-criteria decision making |Monte Carlo simulation
مقاله انگلیسی
3 Secure wireless multicasting with linear equalization
امنیت چندرسانه ای بی سیم با تساوی خطی-2017
D.K. Sarker, M.Z.I. Sarkar, M.S. Anower PII: S1874-4907(17)30305-1 Reference: PHYCOM 409 To appear in: Physical Communication Received date : 15 June 2016 Accepted date : 24 July 2017 Please cite this article as: D.K. Sarker, M.Z.I. Sarkar, M.S. Anower, Secure wireless multicasting with linear equalization,Physical Communication (2017)Abstract A confidential communication scenario is considered in which a base station (BS) transmits a common stream of information to a group of users in the presence of multiple eavesdroppers via multiple relays. Multiple relays are used to provide cooperative spatial multiplexing that significantly increases the spectral efficiency with the help of linear equalization at the users. In order to analyze the performance of proposed model showing the effect of fading and multiplexing gain, we derive the closed-form analytical expressions for the ergodic secrecy multicast capacity and the secure outage probability with and without equalization. Then, we study the effect of fading and shadowing, and the number of users, eavesdroppers and relays on the ergodic secrecy multicast capacity and the secure outage probability assuming channel state information at the receiver. The secure outage performances of the proposed model with zero-forcing (ZF) case are also compared without the case of ZF. In addition, we show the effect of the number of user and eavesdropper antennas and the distances from relays to users and eavesdroppers on the secure outage probability, and a comparison is shown between the composite and Rayleigh fading environments. Finally, the analytical expressions are verified via Monte Carlo simulation. Keywords: Cooperative spatial multiplexing, security, secure outage probability, zero-forcing equalization.
مقاله انگلیسی
4 Chatter reliability prediction of turning process system with uncertainties
پیش بینی قابلیت اطمینان پچ پچ تبدیل سیستم پردازش با عدم قطعیت-2016
In this paper, reliability analysis of dynamic structural system is introduced into chatter vibration prediction of a turning process system. Chatter reliability is defined to represent the probability of stability (no chatter occurs) for a turning process system. Probability model (reliability model) of chatter vibration is established to predict turning chattervibration, in which structural parameters m, c, k and spindle speed Ω are considered asrandom variables. Choosing chatter frequency ωc as an intermediate variable, reliability model is developed from a model impossible to solve to a new model related to chatter frequency, and the new model can be solved. The first-order second-moment, fourth moment method are adopted to solve the turning process system reliability model and obtain the reliability probability of the system. An example is used to demonstrate the feasibility of the proposed method. The reliability probability of turning chatter system was calculated using the FOSM method, fourth moment and compared with that calculated by Monte Carlo simulation method. The results using the three methods were consistent. Reliability lobe diagram (RLD) is proposed to identify the chatter and no chatter regions for chatter prediction instead of stability lobe diagram (SLD). Comparing with the traditional SLD method, chatter reliability and RLD can be used to judge the probability of stability of turning process system. The RLD and the index of chatter reliability have better prospects in workshop application.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Turning process system | Chatter reliability | Stability lobe diagram | First-order second-moment | Fourth moment | Reliability lobe diagram
مقاله انگلیسی
5 بررسی مقایسه ای سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رویکردهای سنتی، فازی و مونت کارلو
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
سودمندی هر مدل، تا حد زیادی به دقت و قابلیت اعتماد خروجی آن بستگی دارد. با این حال بخاطر اینکه تمام مدل¬ها چکیده¬هایی غیر دقیق از واقعیت هستند و به این دلیل که داده¬های ورودی دقیق در صورت وجود، کمیاب هستند، تمامی مقادیر خروجی تحت عدم قطعیت قرار دارند. این مقاله در مورد چگونگی برخورد با چنین عدم قطعیتی که به امکان و منافع بکارگیری یک سیستم هزینه¬یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) در یک محیط متغیر مراقبت¬های بهداشتی مرتبط است، بحث می¬کند. در بررسی¬مان، رابطه میان منابع عدم قطعیت و برآوردهای هزینه سیستم¬ها، بعنوان یک مدل ورودی- خروجی شرح داده شده است. ما یک چارچوب مفهومی را مبتنی بر منطق فازی (FL) و شبیه¬سازی¬های مونت¬کارلو (MCS) معرفی می¬کنیم و عناصر اصلی مورد نیاز برای مدل¬سازی یک سیستم ABC در محیطی غیر قابل پیش¬بینی در دنیای واقعی را توصیف می¬کنیم. همچنین در راستای تشریح مفاهیم و تکنیک¬های مورد بحث، یک مطالعه موردی بر اساس روش¬ بررسی بحث شده در حین مرحله شروع یک مرکز پزشکی علمی عمومی که مراقبت بیمار- محور را فراهم می¬سازد، ارائه شده است. ما در مطالعه¬مان هزینه هر واحد خدمات را با سه نوع سیستم مختلف ABC محاسبه کردیم: سنتی (TABC)، فازی (FABC) و مونت کارلو (MCABC). در نهایت نتایج بدست آمده توسط هر سیستم را بصورت آماری تحلیل کردیم. بر اساس نتایج، استفاده از سیستم¬های FABC و MCABC در یک بیمارستان بزرگ با اطلاعاتی که بصورتی قابل ملاحظه متغیر هستند می¬تواند منجر به برآوردهای هزینه بسیار متفاوتی نسبت به TABC شود. با این حال، چنین تفاوتی را میان FABC و MCABC نیافتیم.
کلمات کلیدی: هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) | منطق فازی (FL) | شبیه سازی های مونت کارلو (MCS)
مقاله ترجمه شده
6 Multi-objective optimization of double suction centrifugal pump using Kriging metamodels
بهینه سازی چند هدفه از مکش دو پمپ گریز از مرکز با استفاده از مدل متا کریگینگ-2014
This paper proposes a new multi-objective optimization method for a family of double suction centrifugal pumps with various blade shapes, using a Simulation-Kriging model-Experiment (SKE) approach. The Kriging metamodel is established to approximate the characteristic performance functions of a pump, namely, the efficiency and required net positive suction head (NPSHr). Hence, the two objectives are to maximize the efficiency and simultaneously to minimize NPSHr. The Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II) and Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on Decomposition (MOEA/D) have been applied to the multi-objective optimization problem, respectively. The Pareto solution set is obtained by a more effective and efficient manner of the two multi-objective optimization algorithms. A tradeoff optimal design point is selected from the Pareto solution set by means of a robust design based on Monte Carlo simulations, and the optimal solution is further compared with the value of the physical prototype test. The results show that the solution of the proposed multi-objective optimization method is in line with the experiment test Keywords: Multi-objective optimization Double suction Centrifugal pumps Kriging Metamodel Robust design
مقاله انگلیسی
7 An FBSDE Approach to American Option Pricing with an Interacting Particle Method
رویه FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش ذرات تعاملی-2014
In the paper, we propose a new calculation scheme for American options in the framework of a forward backward stochastic differential equation (FBSDE). The well-known decomposition of an American option price with that of a European option of the same maturity and the remaining early exercise premium can be cast into the form of a decoupled non-linear FBSDE. We numerically solve the FBSDE by applying an interacting particle method recently proposed by Fujii and Takahashi (2012c), which allows one to perform a Monte Carlo simulation in a fully forwardlooking manner. We perform the fourth-order analysis for the Black–Scholes (BS) model and the third-order analysis for the Heston model. The comparison to those obtained from existing tree algorithms shows the effectiveness of the particle method. Keywords: BSDE·FBSDE·Asymptotic expansion·Perturbation·Particle method
مقاله انگلیسی
8 رویکرد FBSDE برای انتخاب روش قیمت گذاری آمریکایی با روش تعامل جزئی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
در این مقاله ما برنامه ی محاسباتی جدیدی را برای گزینه های آمریکا در چهارچوب یک معادله ی دیفرانسیل معکوس2 پیشرونده 3 تصادفی (FBSDE) ارائه کردیم. تجزیه ی مشهور گزینه ی قیمت آمریکا با این مبحث در گزینه های اروپا با سررسید مشابه و ماندن در افزایش بهای اخیـــر می توانند در شکل دادن به یک FBSDE غیر خطی ناهمبسته4 نقش داشته باشند. ما FBSDE را با روش تعامل جزئی که اخیراً توسط Fujii and Takahashi (2012c) ارائه شده است به طور عددی حل کردیم، که این روش به فرد اجازه می دهد شبیه-سازی مونت کارلو را در یک الگوی کاملاً پیشرونده اجرا کند. ما یک تحلیل چهار دستوری را برای مدل Black-Scholes (BS) و تحلیل سه دستوری را برای مدل Heston اجرا کردیم. مقایسه ی یافته های در الگوریتم های درختی موجود کارآیی تعامل جزئی را نشان می¬دهد. کلیدواژه: BSDE، FBSDE، بسط تانژانتی، دگرگونی، تعامل جزئی
مقاله ترجمه شده
9 Studying the feasibility of charging plug-in hybrid electric vehicles using photovoltaic electricity in residential distribution systems
مطالعه امکان سنجی شارژ پلاگین در خودروهای هیبریدی الکتریکی با استفاده از برق فتوولتائیک در سیستم های توزیع مسکونی-2014
Recently, interest has grown in using photovoltaic (PV) electricity to charge plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). This paper investigates the feasibility of such a charging alternative, from a distribution system performance perspective. To achieve this goal, it is first necessary to determine the resulting aggregated impacts for both technologies when they operate in parallel. Although extensive research has explored the individual impacts of PHEVs and PV electricity on distribution networks, far too little study has been made of the interaction between these two technologies and the resulting aggregated impacts when both operate together. This paper fills this gap by developing a probabilistic Monte Carlo (MC)-based benchmark that can be used to assess the resulting impacts when PV arrays are used to charge PHEVs. Finally, the authors compare the resulting aggregated impacts with those resulting when PHEV charging demands are met solely from the medium voltage network, in order to draw conclusions on the feasibility ofsuch a charging alternative. Keywords: Monte Carlo simulation Photovoltaic arrays Plug-in hybrid electric vehicles
مقاله انگلیسی
10 Electric vehicle models for evaluating the security of supply
مدل های الکتریک خودرو برای ارزیابی امنیت منبع-2014
The future large-scale deployment of electric vehicles (EV) will not only have impact on load growth, but also create opportunities for the electricity sector. Generally, the current methods for security of supply long-term evaluation do not include this new type of load. While the electric components of the generating systems are usually modelled by the Markov process, this paper presents, as its major contribution, an EV model based on the Nonhomogeneous Poisson process, which has been developed in order to better represent the motorized citizen mobility and the EV opportunity to release spinning reserve to electric systems. The simulation procedure lies in combining both Poisson and Markov processes into a sequential Monte Carlo simulation (SMCS) to measure the impact of EV when evaluating the adequacy of generating systems. This evaluation is divided into two complementary concepts: static reserve (generating capacity reserve) and operating capacity reserve. The proposed models are analyzed using a modified version of the IEEE RTS-96 including renewable sources. Keywords: Electric vehicle Markov process Poisson process Power generation reliability
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer