دانلود و نمایش مقالات مرتبط با PLS-SEM::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - PLS-SEM

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
2 From frequency of use to social integration: The mediation of routinization and infusion in Tuenti community
از فرکانس استفاده به ادغام اجتماعی: میانجیگری روتینیزاسیون و تزریق در جامعه Tuenti-2017
This study examines post-adoption behaviors (i.e., frequency of use, routinization and infusion) and their effects on the sense of community in the domain of social network sites. In particular, this contribution formulates mediation hypotheses, which posit how frequency of use affects social integration via rou tinization and infusion. The data was collected from 278 users of Tuenti, a highly-popular social network site among the Spanish college student population during the period 2006–2012. Results from partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) show these sophisticated types of usage are inter related in such a way that routinization and infusion (a) fully mediate the effect of frequency of use on social integration; and (b) exert significant influences on social integration, as an active sense of belong ingness to a social network site. In order to attain social integration, it is therefore essential for managers to devise strategies to foster advanced post-adoption behaviors.
Keywords: Frequency of use | Routinization | Infusion | Social integration | Social network sites | Partial least squares
مقاله انگلیسی
3 Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: A higher-order structural model
نوآوری، کارآفرینی، و عملکرد، رستوران ها: یک مدل ساختاری مرتبه بالاتر-2016
Drawing on theories from hospitality, innovation, and entrepreneurship, this study examines a higher- order structural model investigating business innovation, the owners' entrepreneurial self-efficacy (ESE), and human capital as drivers of restaurant performance. The theoretically derived model wastested on data from 198 cafe´ and restaurant owners in Australia. The PLS-SEM analysis found restaurantinnovation activities and the owner's ESE to positively influence restaurant performance. Furthermore, the six ESE dimensions had varying effects on restaurant performance, with ‘Developing new product and market opportunities’ having the strongest effect. In contrast, the entrepreneur's ‘human capital’, representing their levels of business ownership experience and entrepreneurship/industry education, did not significantly affect restaurant performance. However, human capital indirectly affected perfor- mance through innovation and ESE. The findings of this study advance theories in restaurant entre- preneurship and performance and present important implications for industry authorities to develop a successful and sustainable restaurant sector.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Innovation | Restaurant performance | Entrepreneurship | Hospitality | Partial Least Squares Structural Equation | Modelling
مقاله انگلیسی
4 How dynamic capabilities affect adoption of management innovations
چگونه قابلیت های پویای نوآوری در مدیریت تطبیقی را تحت تأثیر قرار می دهد-2016
Management innovation facilitates changes including technical innovation thus improving organizational perfor- mance; Chinese firms typically adopt these management innovations. Building on previous research of how and why management innovation occurs, this study measures the influence of four dynamic capabilities on four stages of the innovation process. The study surveys 264 Chinese firms and analyzes results through PLS-SEM. The findings indicate that relational capability facilitates sensing capability, absorptive capacity, and integrative capability. Further, all of these dynamic capabilities affect stages of the adoptive management innovation pro- cess; from initiation through to implementation. As innovation results can be intangible and lagging, and conse- quently difficult to measure, the method offers managers an alternative by monitoring the effects of different capabilities at each stage of the adoptive management innovation process.© 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Adoptive management innovation | Dynamic capabilities | Process framework | PLS-SEM
مقاله انگلیسی
5 تبلیغات سیار : دورنمای تغییرات در صنعت تبلیغات
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
همان طور که تبلیغات سیار به رشد و گسترش خود ادامه دادند یک پلتفرم جدید تبلیغاتی معروف به تبلیغات سیار و یا به اصطلاح تبلیغات سیار ظهور یافت . این حوزه مطالعاتی فاکتور هایی را کاوش میکند که نگرش رفتاری مصرف کنندگان برای استفاده از تبلیغات سیار بوسیله پیشنهاد یک نظریه یکپارچه مقبولیت و استفاده از مدل تکنولوژی UTAUT با نوآوری های شخصی در فناوری اطلاعات PIIT -ملاحظات برخورداری PEJ و مهارت های سیار MS را تحت تاثیر قرار میدهد. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری حد اقل مربعات جزیی PLS-SEm جهت بررسی اندازه نمونه ای از ۲۷۱ پاسخ دهنده یافته ها اشکار میکنند که همه سازه ها در UTAUT اثراتی چشمگیر و مثبتی روی BI دارند .علاوه بر این نیز نتایج مربوطه، MS را به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی انتظارات کارایی PE انتظارات تلاش EE و PEJ تحت حمایت دارند .از نقطه نظر متغیر های کنترل، جنسیت و تجربه به عنوان عواملی که اثرات مخدوش کننده ای رو BI در خصوص استفاده تبلیغات سیار ندارند یافت شدند.مدل تحقیقاتی می تواند بینش های سودمند را برای پژوهشگران و بازاریابان موبایل در جهت تسهیل رشد تبلیغات سیار در حیطه بازار مویابل را فراهم آورد .اعانه های کاربردی مطالعه اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگران و بازاریابان موبایل در خصوص تسهیل رشد تبلیغت سیار و حیطه بازار موبایل را فراهم می آورد .
کلید واژه ها : تبلیغات سیار | نظریه یکپارچه مقبولیت و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) | حداقل مربعات جزئی مدلسازی معادله ساختاری (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
6 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبزو تاثیر ان بر بهبود عملکرد
سال انتشار: 1396 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 0 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
پژوهش حاضر محرک های پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سیز فعالیت های سبز و عملکرد در کارخانه سیمان تهران را بررسی می کند .داده ها توسط مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی(PLS-SEM) و توسط نرم افزارSmart PLS تحلیل شده اند .نتایج نشان می دهد که عملکردهای اقتصادی ،عملیاتی ،زیست محلی و اجتماعی در کارخانه سیمان به طور مثبت با پیاده سازی فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز رابطه دارند . به علاوه پژوهش حاضر محرک های موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در کارخانه سیمان را تحلیل و اولویت بندی میکند .نتایج حاصل هم اگاهی صنعت گران از محرک ها و موانع پیاده سازی فعالیت های سبز را افزایش میدهد و هم به عنوان انگیزه ای برای صنعت گران می باشد تا در جهت بهبود عملکرد همه جانبه سازمان خود ب سمت سبز شدن حرک کنند.
کلمات کلیدی :مدیریت زنجیره تامین سبز ،فاکتورهای پیاده سازی فعالیت سبز ، عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز،پی ال اس
مقاله کنفرانسی فارسی
موضوعات
footer