دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Perceived Usefulness::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Perceived Usefulness

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 The balancing mechanism of social networking overuse and rational usage
مکانیسم تعادل استفاده بیش از حد و استفاده از منطقی شبکه های اجتماعی-2017
Previous studies on excessive use of social networking services (SNSs) have relied on behavioral addiction theory to explain how users react when they face stress from overusing SNSs. Scholars have typically thought that users would stop using an SNS when they became addicted to the SNS and experienced stress from it. However, there seems to be a research gap between the initial adoption and the final intrusion stage of SNS usage. To fill that gap, our study uses a stimuluseorganismeresponse paradigm to examine users balancing mechanism for social network overuse. Based on a survey of users of social networking services in China, we found that (1) social interaction overload, invasion of work, and invasion of privacy had significant positive impact on technostress; (2) perceived usefulness of SNSs, perceived enjoyment of SNSs, and technostress had significant positive impact on rational usage; (3) social interaction overload had a negative impact on perceived performance, and invasion of privacy had a negative impact on performance and happiness. This paper contributes to the social networking overuse literature by highlighting the mechanism by which technostress elicits the rational use of SNSs.
Keywords: Social networking services | Technostress | Rational use |Stimuluseorganismeresponse paradigm
مقاله انگلیسی
2 یک دیدگاه چند- تحلیلی برای پیش بینی میزان استفاده از فیسبوک در آموزش عالی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
دیدگاه مبتنی بر سازندگی جامعه از نظر جذب به یادگیری شناختی، یک نقش مهم در زندگی یک دانشجو دارد. این عصر خدمات اجتماعی شبکه ای، یک اهمیت ذاتی به طبیعت همکاری-محور یادگیری داده است بنابراین از دیدگاه ویگوتسکی که مبتنی بر سازندگی جامعه است، پشتیبانی می کند. هدف این مقاله پیش بینی مولفه های کلیدی است که بر گرایش دانشجو به استفاده علمی از فیسبوک، اثر می گذارند. داده های مفید از 215 دانشجوی عمانی جمع آوری شدند و روشهای چند-تحلیلی برای آزمایش مدل تحقیقی پیشنهادی به کار گرفته شدند. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ای ساختاری (SEM) نشان داد که به اشتراک گذاری منابع، اثرگذارترین مولفه در تصمیم گیری آموزش عالی برای استفاده از فیسبوک است و پس از آن، مفید بودن، لذت بردن، همکاری و تاثیر اجتماعی، مولفه های دیگر بودند. به علاوه، نتایج حاصل از مدلسازی معادله ای ساختاری به عنوان داده های ورودی در مدل شبکه عصبی استفاده شدند و نتایج نشان داد که همکاری مهمترین پیش بینی کننده استفاده از فیسبوک برای اهداف علمی است که پس از آن مولفه های به اشتراک گذاری منابع، لذت بردن، تاثیر اجتماعی و مفید بودن قرار دارند. یافته های این مطالعه می تواند جهت افزایش استفاده از ابزار رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک در اهداف تدریس و یادگیری مورد استفاده قرار گیرد. این اولین مطالعه ای است که از طریق استفاده از یک مدلسازی خطی و غیر خطی، استفاده از فیسبوک را برای اهداف علمی تحلیل می کند. دلالت های تئوریکی و عملی نیز بحث می شوند.
کلید واژه ها: فیسبوک | رسانه اجتماعی | مدلسازی معادله ای ساختاری | شبکه عصبی آموزش عالی | عمان
مقاله ترجمه شده
3 عوامل اثرگذار بر رفتار خرید آنلاین: نقش واسطه ای قصد خرید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
خرید اینترنتی یک پدیده ای است که به سرعت این روزها درحال رشد است. یک نگاه اجمالی به رشد نمایی بازیگران اصلی در این صنعت نشان می دهد که هنوز یک مخزن بزرگی از پتانسیل بازار برای تجارت الکترونیک وجود دارد. سهولت خرید آنلاین آن را به عنوان یک تمایل درحال پدیدار شدن در بین مشتریان به ویژه Gen Y تعبیر می کند. رواج خرید آنلاین علاقه خرده فروشان به تمرکز بر روی این ناحیه را افزایش داده است. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هنجار عینی، مفید بودن درک شده و رفتار خرید آنلاین به هناگم وساطت شدن توسط قصد خرید می باشد. دانشجویان دانشگاه که سنی بین 18 و 34 سال دارند و درحال حاضر مطالعات خود را در دانشگاه مالزی دنبال می کنند به عنوان هدف تحلیل انتخاب شدند. 662 مورد از 800 پرسشنامه های توزیع شده برای کدگذاری، تحلیل و آزمایش فرضیه ها معتبر بودند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18.0 و AMOS نسخه 16.0 تحلیل شدند. مدلسازی معادله ای ساختاری برای بررسی تناسب های مدل و آزمایش فرضیه استفاده شد. نتیجه گیری می تواند بیان کند که هنجار عینی و مفید بودن درک شده به صورت قابل توجه و مثبتی بر قصد خرین آنلاین اثر می گذارد اما هنجار عینی تاثیر غیر قابل توجهی بر رفتار خرید به صورت منفی دارد. ذکر این نکته شایان توجه است که مفید بودن درک شده نیز به صورت غیر قابل توجهی رفتار خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته ها همچنین آشکار کردند که قصد خرید تاثیر مثبت قابل توجهی بر رفتار خرید آنلاین دارد. برای تحقیقات آتی، نمونه ها از بزرگسالان کار کننده و دیگر متغیرها که مربوط به خرید آنلاین بوند مشمول تحقیق شدند تا انحراف نمونه گیری به حداقل برسد.
کلید واژه ها: هنجار عینی | مفید بودن درک شده | قصد خرید | رفتار خرید آنلاین | دانشگاه
مقاله ترجمه شده
4 User acceptance of wearable devices: An extended perspective of perceived value
پذیرش کاربر از دستگاه های پوشیدنی:تمدید چشم انداز از ارزش درک شده-2016
This study develops a research model for analyzing customers’ perceived value of wearable devices. It investigates the impact of each component of perceived benefit and risk on the perceived value of wearable devices, and explores how their attributes affect customers’ perceived benefit. Partial least squares was employed to test the proposed model and cor- responding hypotheses on data collected from 375 survey samples (273 potential and 102 actual users). The results show that perceived value is a clear antecedent of adoption inten- tion. Perceived benefit—including perceived usefulness, enjoyment, and social image— seems to have a greater impact on perceived value than perceived risk. Specifically, a sig- nificant difference was observed between potential users and actual users. This study dis- cusses a number of implications and contributes useful insights for researchers as well as practitioners.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Wearable device | Perceived value | Perceived benefit | Perceived risk | User acceptance
مقاله انگلیسی
5 A multi-analytical approach to predict the Facebook usage in higher education
رویکرد چند تحلیلی برای پیش بینی استفاده از فیس بوک در آموزش عالی-2016
Socio constructivist approach has an important say in cognitive absorption of learning in a student's life. This era of social networking services has given substantial importance to collaborative nature of learning, thus supporting Vygotsky's socio constructivist approach. The aim of this paper is to predict key determinants that affect students' intention towards academic use of Facebook. The usable data were gathered from 215 Omani students, and multi-analytical methods were employed to test the proposed research model. The results obtained from structural equation modeling (SEM) showed that resource sharing is the most influencing determinant in the decision of Facebook usage in higher education, followed by perceived usefulness, perceived enjoyment, collaboration and social influence. Further, the results obtained from SEM were used as input to the neural network model and results showed that collaboration is the most important predictor of Facebook adoption for academic purposes followed by, resource sharing, perceived enjoyment, social influence, and perceived usefulness. The findings of this study can be used to enhance the use of social media tool like Facebook for teaching and learning purposes. This is the first study which analyzed Facebook adoption for academic purposes by using a linear and nonlinear modelling. Theoretical and practical implications are discussed.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Facebook |Social media | Structural equation modeling | Neural network | Higher education | Oman
مقاله انگلیسی
6 بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
تکامل در محیط کسب و کار نقش کلیدی در رشدجهانی بنگاههای کوچک و متوسط (SME) ایفا می کند. افزایش میزان تغییرات در رقابت کسب و کارها، کارهای روزمره، استراتژی و تکنولوژی جدید، محرکی برای تغییر و تحول در بهره وری کارکنان و محیط کسب و کار آتی می باشند که تاثیرات معناداری بر سازمانها اعمال می نمایند. بسیاری از سازمان ها خواستار کارآفرینان فعال با تیم پویا برای اداره کسب و کارها به سمت اثربخشی بیشتر در هزینه هستند که این امر منجر به افزایش کارایی عملکرد شرکت می گردد. پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت، نقش مهم شیوه های حسابداری مدیریت (MAP) در SME را تشخیص می دهد. این مطالعه، رابطه بین معیارهای مشارکت در بودجه بندی، تعهد و عملکرد را از طریق ابزارها و تکنیک های MAP در عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می دهد. از شیوه مطالعه موردی با تکیه زیاد بر مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده گردید که در مطالعه موردی با 16 منبع خبری که تصمیم گیرندگان کلیدی و ماموران سطوح مختلف مدیریت هستند، مصاحبه گردید. برای بهبود مطلوبیت یافته های مورد بحث، سایر منابع مدارک جستجو گردید. یافته های بدست آمده نشان داد سودمندی MAP در شرکت، جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت را بهبود بخشید. آن همچنین نشان داد مشارکت در بودجه بندی و تعهد در قبال جوابگویی کارکنان در هنگام استفاده از MAP، فعالیتهایی در جهت بهبود انجام می دهند. این مسئله به سمت کمک به دیگران در نیل به نتایج مطلوب کسب و کار با تعیین موقعیت استراتژیکی در MAP در تصمیم گیریهای آگاهانه در اقدامات کسب و کارشان جهت می یابد. به علاوه، مشارکت در بودجه بندی و تعهد، متغیرهای پیش بینی کننده عملکرد و جوابگویی مدیریت در قبال سودمندی ادراک شده MAP نتایج عملکرد شرکت می باشند.
واژگان کلیدی: جوابگویی | شیوه های حسابداری مدیریت | عملکرد شرکت | بنگاههای کوچک و متوسط | مطالعه موردی
مقاله ترجمه شده
7 Introducing social media for knowledge management: Determinants of employees’ intentions to adopt new tools
معرفی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش: تعیین مقاصد کارکنان به اتخاذ ابزارهای جدید-2015
Although an increasing number of organizations implement social media as means to enhance internal knowledge exchange, employees are in many cases not motivated to make use of new technologies. Therefore, the purpose of this study is to identify antecedents of employees’ intentions to adopt social media for knowledge exchange. Measured factors were derived from expectancy theory and technology acceptance model. To identify factors influencing the willingness to seek and contribute knowledge using social media, in this study N = 315 employees within one organization were surveyed. The results clearly support the predictions: the interplay between the importance and deficits concerning knowledge exchange, perceived usefulness of social media for knowledge exchange, and experience in social media use jointly affected the intention to apply social media for knowledge exchange after their implementation.  2015 Elsevier Ltd. All rights reserve Keywords: Knowledge exchange Social media Expectancy theory Technology adoption Usefulness
مقاله انگلیسی
8 پذیرش بانکداری تلفن همراه: مروری بر ادبیات
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
تجارت الکترونیکی (e-commerce) همچنان تأثیر عمیقی بر محیط کسب و کار جهانی دارد، اما فناوری‌ها و برنامه‌های کاربردی، بیشتر شروع به تمرکز بر روی محاسبه گرهای همراه، وب وایرلس (وب بی سیم)، و تجارت همراه (mobile commerce) کرده‌اند. در این زمینه، بانکداری تلفن همراه (همراه بانک) به عنوان یک کانال مهم توزیع پدید آمد و تا کنون تحقیقات قابل ملاحظه ای در خصوص پذیرش آن صورت گرفته است. با این حال، این جریان تحقیقات فاقد یک نقشه‌ی راه یا دستور کار روشن و شفاف بوده است. بنابراین، مقاله‌ی حاضر به تجزیه و تحلیل مطالعات موجود از پذیرش همرا بانک پرداخته و آنها را با هم تلفیق می‌کند و اقدام به نگاشت تئوری‌های عمده‌ای می‌کند که محققان از آنها جهت پیش بینی مقاصد مصرف کنندگان در پذیرش همراه بانک استفاده کرده‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که ادبیات پذیرش همراه بانک با آنکه متکی بر الگوی مقبولیت/پذیرش فناوری و اصلاحات آن است اما پراکنده می‌باشد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که سازگاری (با سبک زندگی ودستگاه)، سودمندی درک شده، و نگرش مهمترین محرکان انگیزه جهت پذیرش خدمات همراه بانک در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که ادبیات موجود اندک باشد چون در کشورهای در حال توسعه تمرکز محدود به اس ام اس بانک بوده و در عمل هیچ مطالعه ای در خصوص استفاده از برنامه‌های کاربردی همراه بانک از طریق گوشی‌های هوشمند یا تبلت صورت نگرفته است و یا پیامدهای چنین استفاده‌هایی مورد بررسی واقع نشده است. این مطالعه برای ادامه‌ی تحقیقات در حوزه‌ی بانکداری تلفن همراه، توصیه‌ها و پیشنهادات چندی ارائه می‌دهد.
کلمات کلیدی: مروری بر ادبیات، بانکداری موبایل، همرا بانک (M-banking)، پذیرش بانکداری موبایل، الگوی مقبولیت/پذیرش فناوری
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer