دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Physical activity::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Physical activity

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Egocentric social network correlates of physical activity
شبکه اجتماعی خود محور وابسته به فعالیت فیزیکی-2017
Background: The social environment might play an important role in explaining people’s physical activity (PA) behavior. However, little is known regarding whether personal networks differ between physically active and physically inactive people. This study aimed to examine the relationship between personal network characteristics and adults’ physical (in)activity. Methods: An egocentric social network study was conducted in a random sample in Switzerland (n = 529, mean age of 53 years, 54% females). Individual and personal network measures were compared between regular exercisers and non-exercisers. The extent of these factors’ association with PA levels was also examined. Results: Non-exercisers (n = 183) had 70% non-exercising individuals in their personal networks, indicating homogeneity, whereas regular exercisers (n = 346) had 57% regularly exercising individuals in their networks, meaning more heterogeneous personal networks. Additionally, having more regular exercisers in personal networks was associated with higher PA levels, over and above individual factors. Respondents with an entirely active personal network reported, on average, 1 day of PA more per week than respondents who had a completely inactive personal network. Other personal network characteristics, such as network size or gender composition, were not associated with PA. Conclusion: Non-exercisers seem to be clustered in inactive networks that provide fewer opportunities and resources, as well as less social support, for PA. To effectively promote PA, both individuals and personal networks need to be addressed, particularly the networks of inactive people (e.g., by promoting group activities).
Keywords: Egocentric network | Exercise | Inactivity | Personal network | Physical activity | Questionnaire | Similarity/Homogeneity
مقاله انگلیسی
2 فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
هدف: ارزیابی اثر فعالیت بدنی اوقات فراغت (LTPA) بر ریسک قلبی به واسطه وضعیت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مکزیکی.
روش ها: این یک مطالعه مقطعی بود که با 1309 شرکت کننده بین سنین 5 و 17 سال انجام شد. وضعیت تغذیه ای براساس امتیاز z BMI برحسب سن و جنسیت طبقه بندی شد. یک پرسش نامه که قبلا مورد تأیید قرار گرفته بود، برای ارزیابی LTPA استفاده شد؛ میزان یک ریسک قلبی تعیین گردید. به منظور ارزیابی اثر LTPA بر ریسک قلبی، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
نتایج: پس از تنظیم فاکتورهای ریسک، LTPA متوسط ارتباط مثبتی با میزان ریسک قلبی پیدا کرد . این ارتباط زمانی قویتر شد که برای شرکت کنندگان دارای اضافه وزن و شرکت کنندگان چاق تخمین زده شد .
نتیجه گیری: LTPA متوسط با ریسک قلبی در کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق ارتباط مثبتی پیدا کرد. باتوجه به شیوع چاقی در دوران کودکی در کشور مکزیک که به تازگی مشاهده شد، این نتایج می توانند در طراحی استراتژی ها و برنامه های افزایش فعالیت بدنی جهت دستیابی به سلامتی بهتر مفید واقع شوند.
کلیدواژه ها: فعالیت بدنی اوقات فراغت | کودک | نوجوانان | علائم سوخت و سازی
مقاله ترجمه شده
3 ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، تصویر بدن، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
هدف مقاله: بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی، فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک در مقایسه با نوجوانان فاقد شرایط جسمی سالم.
روش ها: 46 نوجوان مبتلا به دیابت نوع یک و 27 نوجوانی که خود سنجی قد و وزن شان را ارائه دادند، بررسی شدند و این مطالعه برای محاسبه امتیازات BMI z استفاده شد. شرکت کنندگان دراین پژوهش همچنین پرسشنامه های اعتبارسنجی را تکمیل کردند که درآن فعالیت جسمانی، وضع ظاهری، عزت نفس و حمایت اجتماعی ارزیابی شد.
نتایج: تفاوت های گروهی قابل توجهی به لحاظ BMI و فعالیت جسمانی بین نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و نوجوانان مورد سنجش یافت نشد. بررسی گروه و جنسیت نشان داد که BMI بالاتر به طرز قابل توجهی با وضع ظاهری غیرمثبت در دختران مبتلا به دیابت مرتبط بوده است. BMI بالاتر با عزت نفس ضعیف و سطح پایین تر حمایت اجتماعی نوجوانان مبتلا به دیابت به خصوص دختران ارتباط داشته است. سطوح بالاتر فعالیت جسمانی با تصویر بسیار مثبت بدن ارتباطی نداشته است و همچنین ارتباط خاصی بین فعالیت جسمانی و عزت نفس و حمایت اجتماعی یافت نشد.
نتیجه گیری: سطح BMI و فعالیت جسمانی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک نسبت به نوجوانان فاقد دیابت تفاوتی نداشت. BMI بالاتر با وضع ظاهری غیرمثبت و پیامدهای ضعیف روانی به ویژه در دختران مبتلا به دیابت مرتبط است. به خاطر اهمیت وضع ظاهری و عوامل مختلف روانی-اجتماعی که می تواند گسترش دهنده علائم اختلال در تغذیه باشد، پژوهش های آینده درباره نوجوانان مبتلا به دیابت با BMI بالاتر باید ارتباط بین این متغیرها را بررسی کنند. علاوه براین، ضروری است که پژوهش درباره وضع ظاهری، تفاوت های جنسیتی را نیز در نظر بگیرد.
کلمات کلیدی: نوجوانان | تصویر بدن | شاخص توده بدنی | فعالیت بدنی | دیابت نوع 1
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر ژنتیکی مشترک از BMI، فعالیت بدنی و دیابت نوع 2: یک مطالعۀ دوقلو
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف / فرضیه: هدف از این مطالعه، بررسی طولانی مدت انجمن BMI و فعالیت بدنی مبتلا به دیابت نوع 2 و برآورد اجزای ژنتیکی مشترک این صفات بود.
مواد و روش ها: ما اطلاعات را از ثبت دوقلوی سوئدی از بین 23539 دوقلو که در سال های 1886-1958 متولد شده بودند و به پرسشنامه هایی بین سالهای 1967 و 1972، تا سال 1998، پاسخ داده بودند، جمع آوری کردیم. خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در ارتباط با شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی توسط رگرسیون کاکس بررسی شد. پیگیری شدند. مدل معادلات ساختاری برای تخمین واریانس ژنتیکی و محیطی و همبستگی های ژنتیکی استفاده می شد. نتایج: خطر ابتلا به دیابت نوع 2 با BMI ([1.35 HR 1.32 [95٪ CI 1.29 به ازای هر کیلوگرم / متر مربع) ، افزایش یافته است و با فعالیت بدنی (HR 0.56 [95٪ CI 0.39، 0.80] برای افزایش در مقابل کاهش) کاهش یافته است. توارث، 77٪ (95٪ CI 54٪، 83٪) برای دیابت نوع 2، 65 درصد (95٪ CI 58٪، 73٪) برای BMI، و 57٪ (95٪ CI 47٪، 67٪٪) هم برای فعالیت بدنی برآورد شد. ارتباط ژنتیکی مبتلا به دیابت نوع 2 0.43 (95٪ CI 0.31، 0.58) BMI و) -0.23 (95٪ CI -0.46، 0.022) برای فعالیت های فیزیکی بود، یادآوری می کند که 18٪ (95٪ CI 9٪، 34٪) از تاثیر ژنتیک بر دیابت نوع 2 با BMI و 55٪ (95٪ CI 0٪، 20٪) با فعالیت بدنی به اشتراک گذاشته است.
نتیجه گیری / تفسیر: نشانه هایی از اثرات ژنتیکیِ به اشتراک گذاشته شده برای BMI و دیابت نوع یافت شده است2، که نشان می دهد این صفات تا حدودی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار گرفته دارند. در مقابل، یافته های ما نشان می دهد که ژنهای مربوط به فعالیت بدنی اساساً با کسانی که در ارتباط با دیابت نوع 22 هستند، تفاوت دارد.
کلید واژه ها: BMI | اپیدمیولوژی | ژنتیک | فعالیت بدنی | دوقلو | نوع مطالعه | دیابت نوع 2
مقاله ترجمه شده
5 اتخاذ کانون توجه بیرونی بر تسهیل یادگیری حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش-فعالی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
هدف از پژوهش پیش¬رو بررسی این مورد بود که آیا کودکان مبتلا به اختلال بیش¬فعالی (ADHA) افزایش یادگیری مهارت¬ حرکتی از خود بروز می¬دهند، یا خیر. راهنمایی¬هایی نیز برای اتخاذ کانون توجه بیرونی (یعنی بر تأثیر حرکت) به جای تمرکز درونی (یعنی بر خود حرکات) ارائه می¬شود. این کار شامل پرتاب توپ-های تنیس با بازوی غالب به سوی یک هدف دایره¬ای است که بر روی کف زمین در فاصله¬ی 3 متری قرار گرفت. تعداد 20 کودک مبتلا به بیش¬فعالی با سن 8 تا 11 سال به صورت تصادفی در گروه¬های تمرکز بیرونی و درونی جای گرفتند. شرکت¬کنندگان 180 آزمایش عملی با یادآوری و دستورالعمل¬های تمرکز را پیش از هر دسته¬ی 30 تایی از آزمایش¬ها انجام دادند. یادگیری 48 ساعت پس از تمرین¬ها ارزیابی شد. گروه تمرکز بیرونی، یادگیری کارآمدتری در مقایسه با گروه تمرکز درونی از خود نشان دادند. این یافته¬ها داری تبعاتی برای تنظیمات اعمال¬شده است که فعالیت¬های ورزشی و جسمی را با کودکان مبتلا به ADHD شامل می¬شود. کلمات کلیدی: کانون توجه | مهارت های حرکتی | پرتاب کردن | ADHD
مقاله ترجمه شده
6 تأیید امضاء آفلاین با استفاده از تکنیک تطبیق پیکسل
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
بیومتریک (و یا احراز هویت بیومتریک) اشاره به روندهاي شناسایی انسان توسط ویژگی و یا صفات خود دارد. بیومتریک ها در علوم کامپیوتر به عنوان یک شکل شناسایی و کنترل دسترسی مورد استفاده قرار مي گيرند که یکی از امن ترین روش ها براي نگه داشتن حفظ حریم خصوصی انسان ها است. بیومتریک را می توان به دو دسته طبقه بندی كرد: رفتاری (تایید امضا، ضربه زدن به کلید و غیره) و فیزیولوژیکی (ویژگی عنبیه، اثر انگشت و غیره). در میان چند بیومتریک امضا و دست نوشته برای اولین بار حتی قبل از ظهور کامپیوتر استفاده می شد. تایید امضا آفلاین يك روش احراز هویت است كه استفاده از پویایی بررسي امضا و دست نوشته یک شخص و تجزیه و تحلیل فعالیت فیزیکی امضا است. هسته یک سیستم بیومتریک امضا رفتاری است و در این مقاله ما یک سیستم تایید امضا آفلاين را با استفاده از روش تطبیق پیکسل پیشنهاد کرده ايم و به رسمیت شناخته ايم. PMT (تکنیک تطبیق پیکسل) به منظور بررسی امضای کاربر با امضای نمونه استفاده می شود که در پایگاه داده ذخیره شده است. عملکرد روش پیشنهادی با روش پس انتشار ANN (شبکه عصبی مصنوعی) و روش SVM (ماشین پشتیبانی بردار) مقایسه شده است.
کلمات کلیدی: امضا | PMT | احراز هویت | احراز بیومتریک
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer