دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Place branding::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Place branding

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 بررسی شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برندسازی محل: تحقیقی کیفی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
اینکه چگونه مدیران DMO (سازمان بازاریابی مقصد) باید موفقیت را ارزیابی کنند موضوع بیشتر مباحثه های پژوهشی است. به طور فزاینده ای ، پیشنهادی برای ترکیب ارزش ویژه علامت تجاری/مارک/برند در رویه و تحقیق برندینگ مکانی وجود دارد ، بنابراین هدف این مطالعه درک چگونگی استفاده مدیران DMO از ساختارمی باشد. ما مصاحبه های نیمه ساختاریافته را با 12 مدیر در ایالت جنوبی امریکا انجام دادیم و نتایج ما عنوان می کند که مدیران به طورمستقیم از مقیاس های ارزش ویژه برند مشتری مداری استفاده نمی کنند و درعوض از سنجش های شاخص/معیار استفاده می کنند که همراستا با اجزای ارزش ویژه برند است . ما این شاخص ها را به درآمد ، تجزیه و تحلیل رسانه اجتماعی و وب ، افزارسنجی و قابلیت رویت طبقه بندی می کنیم. مسئله پیچیده این است که مدیران این نمایندگان را به مکانیسم ها برای ایجاد ارزش ویژه برند مرتبط نمی کنند. ما ترکیب ظرفیت جذب را به عنوان راه پیش روی مدیران برای ارتباط بهتر دانش گرد آوری شده با ارزش ویژه برند پیشنهاد می کنیم . کلمات کلیدی: برندسازی محل، ارزش ویژه برند، مصاحبه های کیفی، ظرفیت جذب، بازاریابی شهر
مقاله ترجمه شده
2 استراتژی رسانه ای و برندسازی مکان در منطقه تنگه اورسوند فرا ملیتی اروپایی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
در ابتدا هدف این است که به ارائه یک بحث مفهومی راجع به رابطه بین استراتژی های رسانه ای و برندسازی مکان ، اثرات رسانه ای و روابط بین منابع و روزنامه نگاران بپردازیم. هدف دوم این است که براساس یک مطالعه موردی از منطقه تنگه اورسوند فراملیتی اروپایی ، توصیف و تجزیه و تحلیل یک استراتژی برندسازی مکان و خدمات گرا رسانه ای و تهیه دستور کار معاصر است. مورد تجربی شامل یک مطالعه توصیفی از بستر نرم افزاری تنگه اورسوند ، یک پروژه بین منطقه ای اتحادیه اروپا است. یک تحلیل محتوایی از نحوه گزارش مطالعات خبری در انتشارات مکان تنگه اورسوند 2012- 2002 ارائه شده است. پرسش های تحقیق پیشین اثرات رسانه ای را مورد توجه قرار می دهد و رابطه بین سازمان ها و رسانه را به عنوان یک مبارز قدرت توصیف می کند. توسعه رسانه های تعاملی و دیجیتالی همراه با تغییر روابط بین منابع و و روزنامه نگاران یک فضای رسانه ای جدید ایجاد کرده است. استراتژی های رسانه ای تک سویه ممکن است هنوز مناسب باشند ولی استراتژی های سازگار با فرآیندهای سازمانی معاصر مناسب تر هستند. یک رویکرد خدمات رسانه ای با تمرکز بر روی تهیه دستور کار با استفاده از آژانس های خبری نیمه مستقل نمونه ای از یک استراتژی رسانه ای برندسازی جدید است. این مقاله نمونه ای از روابط عمومی و یک رویکرد مطالعات رسانه ای برای برندسازی مکان می باشد. مطالعه موردی یک شهر نو و استراتژی برندسازی مکان را توصیف می کند که در توسعه رسانه ای معاصر در یک منطقه اروپایی فرا ملیتی تاسیس شده است.
کلمات کلیدی: استراتژی رسانه ای | منطقه تنگه اورسوند | برندسازی مکان | روابط رسانه ای
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer