دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Probability theory::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Probability theory

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 یک برنامه نرم افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره تامین یکپارچه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
با حرکت به سمت زنجیره تامین جهانی و افزایش بروز رویدادهای ریسک داخلی و خارجی، ارزیابی ریسک زنجیره تامین (SCRM) به مولفه ای مهم در مدیریت زنجیره تامین تبدیل شده است. مدیریت کارآمد ریسک های زنجیره تامین نیازمند ارزیابی جامع و سریع همه عوامل ریسک در زنجیره تاکین و اثرات بالقوه آنان است. این مقاله چهارچوب برنامه نرم افزاری را برای ارزیابی سریع ریسک (RRA) در زنجیره تامین یکپارچه ارائه می کند. چهارچوب پیشنهادی روش های کمی و کیفی ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها را ترکیب می کند. روش های کیفی براساس پیمایش هایی هستند که برای جمع آوری داده های احتمال ریسک و اثر عوامل اصلی در زنجیره تامین استفاده می شوند (مانند تامین کننده، مشتری، تولیدکننده و غیره). روش های کمی براساس نظریه احتمال و منطق فازی هستند. ریسک ها برای هر عامل در زنجیره تامین محاسبه شده و سپس برای هر نوع محصول انباشته می شوند. ابزار پیشنهادی RRA در محیط تولیدی به منظور ارزیابی روایی چهارچوب پیشنهادی تست شد. نتایج مطالعه موردی نشان دادند که ارزیابی حاصل شده توسط چهارچوب پیشنهادی با نظر متخصصان مدیریت ریسک در مورد سطوح ریسک و اولویت های شرکت ها همخوانی دارد.
کلیدواژگان: ارزیابی سریع ریسک | نظریه احتمال | منطق فازی | ماتریس اولویت ریسک | زنجیره تامین یکپارچه
مقاله ترجمه شده
2 Stochastic Processes – Inference Theory
فرآیندهای تصادفی - نظریه استنتاج-2015
This is the revised and enlarged 2nd edition of the authors’ original text, which was intended to be a modest complement to Grenander's fundamental memoir on stochastic processes and related inference theory. The present volume gives a substantial account of regression analysis, both for stochastic processes and measures, and includes recent material on Ridge regression with some unexpected applications, for example in econometrics. The first three chapters can be used for a quarter or semester graduate course on inference on stochastic processes. The remaining chapters provide more advanced material on stochastic analysis suitable for graduate seminars and discussions, leading to dissertation or research work. In general, the book will be of interest to researchers in probability theory, mathematical statistics and electrical and information theory.
کتاب
3 Implementation of a web based universal exchange and inference language for medicine: Sparse data, probabilities and inference in data mining of clinical data repositories
پیاده سازی تبادل جهانی و زبان استنتاج مبتنی بر وب برای پزشکی: اطلاعات پراکنده، احتمال و استنباط در داده کاوی از مخازن داده های بالینی-2015
We extend Q-UEL, our universal exchange language for interoperability and inference in healthcare and biomedicine, to the more traditional fields of public health surveys. These are the type associated with screening, epidemiological and cross-sectional studies, and cohort studies in some cases similar to clinical trials. There is the challenge that there is some degree of split between frequentist notions of probability as (a) classical measures based only on the idea of counting and proportion and on classical biostatistics as used in the above conservative disciplines, and (b) more subjectivist notions of uncertainty, belief, reliability, or confidence often used in automated inference and decision support systems. Samples in the above kind of public health survey are typically small compared with our earlier “Big Data” mining efforts. An issue addressed here is how much impact on decisions should sparse data have. We describe a new Q-UEL compatible toolkit including a data analytics application DiracMiner that also delivers more standard biostatistical results, DiracBuilder that uses its output to build Hyperbolic Dirac Nets (HDN) for decision support, and HDNcoherer that ensures that probabilities are mutually consistent. Use is exemplified by participating in a real word health-screening project, and also by deployment in a industrial platform called the BioIngine, a cognitive computing platform for health management.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Universal exchange language | Dirac notation | Bayes | Watson | Electronic health record | Public health reporting | Probability theory | Zeta function | Cognitive computing
مقاله انگلیسی
موضوعات
footer