دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Project Management::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Project Management

تعداد مقالات یافته شده: 43
ردیف عنوان نوع
1 روش نفوذ ذینفعان در مدیریت پروژه ارزیابی چیست؟ طرحی پیشنهادی براساس فرآیند تحلیل شبکه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در این مقاله، روشی برای سنجش نفوذ ذی‌نفعان در یک پروژه از منظر مدیر پروژه معرفی می‌‌شود. این روش پیشنهاد جدیدی برای تعریف «نفوذ» بین ذی‌نفعان براساس رویکرد چندجنبه‌ای محسوب می‌‌شود.
مفهوم نفوذ از چند معیار تشکیل شده است: ارزیابی جوانب متفاوتی که مجموعاً معرف شاخصی‌اند که نفوذ هر یک از ذی‌نفعان را نسبت به بقیه اعضای تیم پروژه می‌‌سنجد. این شاخص با روش فرآیند تحلیل شبکه محاسبه می‌‌شود.
روش پیشنهادی این مقاله در یک پروژه تعمیرات در شرکت زیرساخت راه آهن ملی اسپانیا بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از این هستند که بانفوذترین ذی‌نفع‌ها پیمانکار و ارائه دهندگان سیستم علامت دهی هستند که 40% از کل نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.
این نتایج به مدیر پروژه کمک کرد تا از دو مورد از بانفوذترین ذی‌نفعان مطلع شود و دستورالعمل‌هایی برای مدیریت ذی‌نفعان در آینده تنظیم کند.
کلیدواژه‌ها: مدیریت ذینفع | نفوذ ذینفع | مدیریت پروژه | فرآیند تحلیل شبکه
مقاله ترجمه شده
2 انتخاب راهکار های کنترل پروژه مشتری در معاملات شخصی به سازمان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
انتخاب راهکار های کنترل بین فردی و بین سازمانی به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته است. با این حال، نمی دانیم که آیا نتایج می تواند به تنظیم رابطه شخص با سازمان تعمیم داده شود. با در نظر گرفتن پروژه های تجهیز مسکن به عنوان محیط تجربی، این مطالعه با هدف بررسی راهکار کنترل پروژه مشتری در معاملات شخص با سازمان انجام می شود. یک بررسی پرسشنامه ای از مشتریانی که پیش از این یک پروژه تجهیز مسکن را به اتمام رسانده بودند، در چین انجام شد. این تحقیق تصدیق می کند که ابهام در کیفیت پروژه می تواند کنترل نتیجه را کاهش دهد؛ دانش مرتبط با پروژه، کنترل رفتار را تسهیل می کند. بینش های اضافی به دست آمده است که قابلیت اجرایی قانونی، تاثیرات مثبت، در حالی که ابهام عملکرد کیفیت تاثیرات منفی بر کنترل های اجتماعی دارد. قابلیت اجرایی قانونی قابل درک با کنترل رفتار و نتایج مرتبط است. این مطالعه، با افزودن یک پیشینه جدید از قابلیت اجرایی قانونی دریافته شده، به ادبیات انتخاب راهکار کنترل پروژه کمک می کند و یافته ها را به معاملات شخص با سازمان گسترش می دهد. مفاهیم برای کنترل پروژه ها در پایان ارائه شده است.
(© 2016 Elsevier Ltd, APM and IPMA) همه ی حقوق محفوظ است.
کلید واژه ها: کنترل | فرد به سازمان | ابهام عملکرد کیفیت | قابل اجرا بودن قانونی | چين
مقاله ترجمه شده
3 What impacts the performance of large-scale government projects?
پروژه های دولتی در مقیاس بزرگ چه اثرات عملکردی دارند؟-2016
Government projects and programs contribute to national growth at a great magnitude. However, records show that they are not well managed, even when project teams follow established project management principles. As a result, this study aimed at identifying key characteristics of government projects and programs, and recommending how they can be used to improve performance. This paper analyzed 39 public projects undertaken in the U.S., UK, and Australia and reviewed officially by the national audit offices and government agencies, including the Los Angeles Metro, London Heathrows Terminal 5, and the fatal Australias Homeowner Insulation Program. Based on this analysis the paper suggests six key characteristics, 17 practical recommendations, and six research propositions. These findings can support government project managers to utilize project management approaches according to project characteristics. This paper can support policy makers and government officials in improving the approaches for the management of government projects and programs© 2015 Elsevier Ltd. APM and IPMA. All rights reserved.
Keywords: Government projects | Characteristics | Performance
مقاله انگلیسی
4 مدیریت پروژه ارزش کسب شده: بهبود توان پیش بینی ارزش برنامه ریزی شده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (EVPM) یک ابزار موثر برای مدیریت عملکرد پروژه می باشد. با این حال ، اکثر مطالعات صورت گرفته روی گسترش و کاربرد مدیریت پروژه ارزش کسب شده، بیش از آنکه روی استفاده از ارزش برنامه ریزی شده (PV) جهت پیش بینی ارزش کسب شده (EV) و ارزش قیمت واقعی (AC) تمرکز کنند، روی بهبود قیمت نهایی و برآورد مدت پروژه متمرکز هستند. این مطالعه یک مدلسازی سرراست و آسان را برای بهبود توان پیش بینی ارزش برنامه ریزی شده (PV) قبل از اجرای یک پروژه پیشنهاد می کند. این مطالعه با استفاده از این روش مدلسازی، مدلهای پیش بینی EV و AC را برای چهار مورد پروژه، طراحی می کند. اعتبارسنجی پیش بینی خارج از نمونه با استفاده از میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) نشان می دهد که روش پیشنهاد شده، دقت و صحت پیش بینی را برای EV و AC، به ترتیب 66/23% و 39/17% بهبود می بخشد. این بهبود در توان پیش بینی PV قبل از اجرای پروژه، یک مدیریت دارای اطلاعات پیش بینی قابل اعتمادتر درباره عملکرد EV و AC فراهم می کند و اجازه اقدامات پیشگیرانه موثر را می دهد.
کلیدواژه ها: مدیریت ارزش کسب شده | ارزش برنامه ریزی شده | ارزش کسب شده | هزینه واقعی | پیش بینی
مقاله ترجمه شده
5 حفظ صلاحیت مدیریت پروژه – سوابق و پیامدها
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
با استفاده از یک نمونه 177 تایی از شرکت ها به همراه جفت هایی هماهنگ از مدیران میانی و مدیران ارشد، ما یک مدلی درباره سوابق و پیامدهای حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) ایجاد کردیم.نتایج ما نشان داد که فراهم کردن دیدگاههای رسمی رشدی برای مدیران پروژه در فرآیند مدیریت پروژه مثل یک مسیر شغلی یا فرصت های احراز صلاحیت، و نیز ایجاد یک سیستم رسمی یادگیری اصولی (درس به درس)، هردو یک اربطه مثبت با حفظ صلاحیت مدیریت پروژه (PMCR) دارند. به علاوه، نتایج ما نشان می دهد که PMCR رابطه مستقیم و مثبتی با موفقیت متوسط پروژه سازمان دارد. در نهایت، نتایج ما اهمیت موفقیت متوسط پروژه را در موفقیت همه کسب و کارهای مربوط به سازمانهای پروژه-محور، تایید می کند.
کلیدواژه ها: حفظ صلاحیت مدیریت پروژه | موفقیت پروژه | مسیر شغلی | دروس یاد گرفته شده | مدلسازی معادله ای ساختاری
مقاله ترجمه شده
6 بررسی پذیرش اجتماعی انرژی باد: رهنمودهای عملی برای توسعه پروژه های بادی ساحلی در فرانسه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این تحقیق به بررسی روشهایی برای افزایش پذیرش اجتماعی پروژه های بادی ساحلی در فرانسه می پردازد. این تحقیق مبتنی بر داده های حاصل از مصاحبه های تحقیقاتی نیمه-ساختاریافته و بینش مربوط به یک شرکت فرانسوی انرژی باد می باشد. این شرکت بیان کرده است که فقدان پذیرش اجتماعی پروژه های بادی، خطر شکست این پروژه ها، هزینه ها و تاخیرات آن را افزایش می دهد. در این تحقیق، ما در ابتدا خلاصه ای از منابع علمی مربوط به عدم پذیرش و پذیرش انرژی باد را از طریق یک مروری بر منابع منتخب و مطالعات موردی پروژه های بادی در اروپا، ارائه می کنیم. ما سپس از این داده ها برای خلق رهنمودهایی درباره چگونگی افزایش احتمال پذیرش اجتماعی توسعه پروژه های بادی ساحلی در فرانسه و پاسخ دادن به مباحثات موجود در منابع تحقیقاتی انرژی درباره پذیرش انرژی باد و تغییرحالت های انرژی، استفاده می کنیم.
کلیدواژه ها: مدیریت پروژه | پذیرش محلی | توسعه پروژه بادی | انرژی بادی فرانسه | توسعه تجاری
مقاله ترجمه شده
7 آیا مدیران پروژه، دیدگاههای مختلفی درباره مدیریت پروژه دارند؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
آیا همه مدیران پروژه، دیدگاههای یکسانی درباره مدیریت پروژه دارند؟ این مقاله بحث می کند که از نقطه نظرهای مختلفی می توان به مدیریت پروژه نگاه کرد. دیدگاه وظیفه ای به این معنی است که مدیر پروژه روی تحویل به موقع، مطابق با بودجه و کیفیت مورد نظر پروژه تمرکز می کند. دیدگاه سازمانی بر این موضوع دلالت می کند که تمرکز مدیر پروژه بر روی حمایت از خلق ارزش در دستیابی سازمان می باشد. این تحقیق انجام شده نتیجه داده است که دیدگاههای مختلفی درمیان مدیران پروژه شایع شده است. دلالت های حاصل، مهم هستند. تصمیم هر پروژه ای بایستی در ابتدا این باشد که دیدگاه مدیریت پروژه، قواعد و قوانین کار پروژه را تعیین می کند.
کلیدواژه ها: مدیریت پروژه | دیدگاه وظیفه ای | دیدگاه سازمانی | دیدگاههای مختلف
مقاله ترجمه شده
8 Examining the social acceptance of wind energy: Practical guidelines for onshore wind project development in France
بررسی پذیرش اجتماعی انرژی باد: راهنمای عملی برای طرح توسعه باد خشکی در فرانسه-2016
This study investigates methods for increasing the local social acceptance of onshore wind projects in France. It is based on input from semi-structured research interviews and insight from a French wind energy company. That company had noted that a lack of local social acceptance of wind projects increased the risk of failures, cost escalation, and project delays. In this study, we first summarize recent scholarship concerning local social opposition and acceptance of wind energy through a selected lit- erature review and case studies of wind projects throughout Europe. We then use this data to create guidelines on how to increase the likelihood of social acceptance for onshore wind project development in France, and to inform current debates in the energy studies literature over the acceptance of wind energy and energy transitions.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Project Management | Local acceptance | Wind project development | French wind energy | Business development
مقاله انگلیسی
9 A Petri Net-based framework for realistic project management and scheduling_ An application in animation and videogames
چارچوب شبکه پتری مبتنی بر مدیریت پروژه وززمان بندی واقع بینانه: یک برنامه در انیمیشن و بازیهای رایانهای-2016
This paper presents a real life Petri Net-based framework for integrated and collaborative project management in the Animation and Videogame (A&V) industry. This framework provides an all-in-one modeling, scheduling, and simulation tool. The purpose of the framework is twofold: First to facilitate the configuration (and eventual reconfiguration) of projects and second, provide appropriate analysis tools. The modeling of the project activities and the associated resources is accomplished via a new class of Petri Net denoted here as extended attribute Timed Place Petri Net. This Petri Net class combines the strengths of colored and ordinary Timed Petri Nets in terms of modeling and analysis. The offline project schedule is generated with a Graph Search algorithm which explores the Petri Net state space. The algorithm is also adapted to handle reworks that often occur due to multiple changes during execution. Several scenarios can be simulated along with the calculations of duration, cost and resource usage. The potential of the framework is illustrated with two short case studies. The results and deliverables of the approach have been confronted with managers of several companies involved in the project who pro- vided valuable insight and gave favorable remarks.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Project Scheduling | Petri Nets | Animation and Videogames | Simulation
مقاله انگلیسی
10 تجزیه و تحلیل تعامل عدم قطعیت در فعالیت های خارج از محل و در محل: پیامدهای ساخت و ساز ترکیبی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اغلب تعامل و ادغام عدم قطعیت در فعالیت های پروژه خارج از محل و در محل منجر به ریسک تاخیر و به هدر رفتن برنامه در پروژه های ساخت و ساز ترکیبی می شود. برای حل این مشکل، رویکرد تجزیه و تحلیل ریسک جامع ارائه شده است که به ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی عدم قطعیت در زمان اتمام می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که رشد اندازه پروژه و مقدار کار سبب تشدید انجام جفتی و گروهی وظایف بین فعالیت های در محل و خارج از محل، در زمان اتمام کار و انحراف از برنامه های پروژه می شود. در دسترس نبودن منابع، ریسک نگرش ها و تنوع گردش کار از دیگر عوامل عمده خطر اواخر اتمام کار در ساخت و ساز ترکیبی هستند. در حالی که مدیران پروژه اغلب به طور جداگانه ابهامات موجود در محل و خارج از محل را تجزیه و تحلیل می کنند، پیامدهای عملی نتایج تحقیقات استفاده از رویکرد جامعی را نشان می دهد که در آن شیوه های مدیریت خطر در دو محیط یکپارچه شده است. این رویکرد به طور قابل توجهی اندازه گیری عملکرد ملموس در پروژه ها را بهبود می بخشد.
کلمات کلیدی: تصمیم گیری | تاخیر | شبیه سازی رویداد گسسته | ادغام | اندازه گیری عملکرد | عناصر ساختمان های پیش ساخته | مدیریت پروژه | در دسترس بودن منابع | واریانس گردش کار
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer