دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Scale development::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Scale development

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
2 بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در تشخیص اینکه ههمه تجربیات مسافرتی به صورت یکسان ارزیابی نمی شوند، فرصتی برای تجربیات مختلف مسافرتی وجود دارد که سطوح مختلفی از "بازگشت اجتماعی" را تولید کنند. "بازگشت اجتماعی" مقدار بازخورد اجتماعی است که پست های یک شخص در رسانه های اجتماعی تولید می کند. این مقاله، مقیاس بازگشت اجتماعی (SRS) را تولید کرده و از این مقیاس برای پیش بینی قصد 758 مسافر آمریکایی برای بازدید از کشور کوبا استفاده می کند. تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس، اعتبار سازه ای قدرتمندی را برمبنای بارگذاری های عاملی بالاتر از 85/0، تخمین میانگین واریانس استخراج شده 86/0 و یک ضریب اطیمنان سازه ای 91/0 آشکار کرد. این مقیاس همچنین رابطه ای مثبت و قابل توجه با قصد بازدید از کوبا دربین 6 مدل معادله ای ساختاری داشت که توسط کرانه زمان (1 سال، 5 سال و 10 سال) و شامل شدن نظریه سازه های رفتاری برنامه ریزی شده تغییر کردند. نتایج بیان می کند که "بازگشت اجتماعی" یک عامل نمادین برجسته در فرآیند انتخاب مقصد است.
کلیدواژه ها: رسانه های اجتماعی | بازگشت اجتماعی | مصرف برجسته | عکس نگاری آنلاین | کوبا | تولید مقیاس | نظریه رفتار برنامه ریزی شده | انتخاب مقصد
مقاله ترجمه شده
3 آیا سازمان شما برای ایجاد ارزش اجتماعی مستمر مناسب است ؟ حرکت به سوی یک شرکت اجتماعی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در چند دهه گذشته ، تاکید صریح بر ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت ها سودجو و غیرانتفاعی بیشتر شده است و حتی باعث ظهور یک طبقه بندی سازمانی قانونی جدید برای شرکت ها بزرک شده است. همانند ارزش مالی، ارزش اجتماعی نیز یک مفهوم پویاست و موضوع آن، ایجاد تغییرات دائمی در محیط بیرونی شرکت، همچنین تغییر فرصت ها و تهدید ها برای شرکت است. اگرچه محققان در زمینه کارآفرینی اجتماعی مطالعاتی را در زمینه شناسایی و بهره برداری از فرصت ها و همچنین در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی انجام داده اند اما این پژوهش در درجه اول در عرصه سازمان های نوپا و استارت آپ انجام شده است. در مقابل ، تحقیقات در زمینه کارآفرینی شرکت ها ، بر ایجاد ارزش در شرکت تاکید دارد اما این پژوهش در درجه اول بر شناسایی و بهره برداری از فرصت ها در زمینه ایجاد ارزش مالی متمرکز است. با ترکیب این دو، ما می توانیم ایجاد ارزش اجتماعی در شرکت را بوسیله ارائه یک مقیاس اجتماعی برای کارآفرینی شرکت (SCES) ؛ همچنین یک سند جدید در زمینه اندازه گیری سوابق سازمانی را برای کارافرینی شرکت و همچنین فراهم کردن فرصت ها برای مدیران به منظور تجزیه و تحلیل اینکه آیا محیط ، رفتار کارآفرینانه شرکت را در زمینه ایجاد ارزش اجتماعی و مالی پشتیبانی می کند را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله با بحث در مورد سهم بالقوه شیوه های مدیریتی صورت پذیرفته است.
کلمات کلیدی: کارآفرینی اجتماعی | کارآفرینی شرکت | ارزش اجتماعی | سازمان ترکیبی | توسعه مقیاس | استراتژی نوآوری اجتماعی
مقاله ترجمه شده
4 بسط مقیاس اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
زمینه: تا زمانی که ماماهای تازه¬کار وجود دارند، ماماها همواره در فعالیت های آموزشی درگیرند. اگر چه مقیاس¬های مختلف برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های آموزشی پرستاران، پیش از این در مطالعات پیشین بسط یافته¬اند، اما هنوز هم یک مقیاس مربوط به صلاحیت آموزشی مختص به ماماها باید بسط یابد، و یا حتی هیچ یک از مطالعات قبلی، کارکرد خود را به مربیان بالینی اختصاص نداده¬اند.
اهداف: هدف از این مطالعه، بسط یک مقیاس برای اندازه¬گیری صلاحیت¬های مربیگری ماماهای بالینی (مقیاس MCCM) و تایید روایی و پایایی این مقیاس بود.
طرح¬ریزی: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی.
روش¬ها: پرسشنامه¬ها در 148 مرکز درمانی در بین 1645 مامایی که قبلاً به ماماهای تازه¬کار تعلیم داده بودند، توزیع شدند. 1004 ماما (61%) به طور داوطلبانه پاسخ¬های معتبری داده و 296 ماما (18%) به طور داوطلبانه، موافق شرکت در نظرسنجی برای آزمون و باز آزمون پایایی بودند.
نتایج: تحلیل¬های عاملی اکتشافی برای 41 مورد انجام شده و هفت عامل زیر با ضریب پایایی 0.953(α- کرونباخ) استخراج شدند: (i) حمایت از مطالعات تجربی، (ii) ویژگی¬های شخصی مختص مربیان بالینی، (iii) اندیشمندی و تبادل افکار برای ماماهای جدید، (iv) خود آگاهی و خود اندیشه گری برای یافتن اعمتاد به نفس، (V) استفاده موثر از تجربه شخصی ماماهای جدید، (VI) تعهد به فعالیت¬های آموزشی، و (vii) به اشتراک¬گذاری عملکرد مامایی. آزمون و باز آزمون پایایی بر اساس یک نمونه ساده از 246 ماما (83.1%) انجام شد. ضریب همبستگی پیرسون آزمون- بازآزمون برای کل مقیاس r = 0.863 بود. بارگذاری¬های عاملی هر مورد در عامل مربوطه خود 0.925-0.313 بود. درجه کل مقیاس MCCM، بطور مثبتی با مقیاس کیفی تجربه شغلی پرستاران (r = 0.641, p = 0.000) و بطور منفی با درجه کل مقیاس فرسودگی شغلی ژاپنی ها (r = -0.480، P = 0.000) همبسته بود.
نتیجه گیری: مقیاس MCCM از 41 مورد و سه مقیاس فرعی اندازه¬گیری شده توسط مجموعاً هفت عامل تشکیل شده است. روایی و پایایی مقیاس MCCM توسط تجزیه و تحلیل¬های آماری تایید شد.
© 2016 Elsevier Ltd . همه حقوق محفوظ است.
کلید واژه ها: ماما | مربی | صلاحیت مربیگری | اندازه گیری آموزشی | تحلیل عاملی | بسط مقیاس | روایی و پایایی
مقاله ترجمه شده
5 “Both sides now” a scale for assessing health care providers’ intercultural communication comfort regarding traditional and non-traditional palliative care
"هر دو طرف در حال حاضر" مقیاسی برای ارزیابی راحتی ارتباطات بین فرهنگی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در خصوص مراقبت تسکینی سنتی و غیر سنتی-2016
Introduction: Interacting with patients and families from cultures who hold differing views on health and illness involves increased feelings of strangeness and decreased feelings of familiarity. The purpose of this study was the development of the ‘Intercultural Palliative Care Comfort’ (IPCCC) scale and evaluation of its psychometric properties.Method: The design of this component of the research is scale development. The IPCCC was administered via web survey to 598 clinical staff at one urban acute hospital in New Zealand.Results: Exploratory factor analyses revealed two primary factors, which accounted for 62% of the variance: Traditional Palliative Care Topics (α = .98); Non-Traditional Palliative Care Topics (α =.95). Multidimensional scaling (MDS) was used to triangulate these results. Construct validity was supported.Conclusions: The IPCCC shows promise in identifying areas of concern particularly in assessing communication comfort in dealing with Non-Traditional (religious and cultural) aspects of culturally safe and culturally competent care.
Keywords: palliative care | comfort | communication | intercultural
مقاله انگلیسی
6 کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
پس زمینه : امروزه کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی در سطح جهان دارد. سازمان ها با مشکلات زیادی در زمینه منابع انسانی مواجه هستند که مشکلات مربوط به ثبات کارکنان یکی از آن مشکلات است و پرداختن به آن دارای اولویت است در میان دلایل مختلف برای ثبات کارکنان، کیفیت زندگی کاری یکی از آنهاست. کیفیت زندگی کاری ، یک ساختار چند بعدی است که بوسیله متغیر های زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد .
هدف: توسعه یک مقیاس معتبر و قابل اعتماد با توجه به ابعاد گسترده کیفیت زندگی کاری کارمندان در کارخانه های کوچک و متوسط در کارناتاکا هند .
روش: بررسی ها با استفاده از پرسشنامه در میان 1092 کارمند که در کارخانه های مکانیکی فعالیت می کنند انجام شده است . جمع آوری داده ها و تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شده است
نتیجه گیری: 9 بعد قابل توجه در تحلیل عوامل شناسایی شد: محیط کاری ، جو و فرهنگ سازمانی ، ارتباط و همکاری ، جبران خسارت و پاداش ، آموزش و پیشرفت ، امکانات ، امنیت شغلی و رضایت شغلی ، استقلال کاری و منابع کافی. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که این 9 بعد با هم ، 24/82٪ کل واریانس را توضیح می دهند.
کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری | شرکت های معمولی | ابعاد کیفیت زندگی کاری
مقاله ترجمه شده
7 تعامل با انجمن برند آنلاین، توسعه مقیاس و اعتبارسنجی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در برابر نیاز به ارتباط با مشتری¬ها، برندهای بزرگ دنیا برای پیشرفت و توسعه، اجتماعاتی را برای تعامل با مشتری از طریق خدمات آنلاین ایجاد کردند. بر خلاف اقبال گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه چه چیزی مشتری¬ها را ترغیب به شرکت مداوم در این اجتماعات می¬کند وجود دارد. طی 6 تحقیق، ما آزمایش و تست¬هایی برای نوع شناسی این کسب و کار اجتماعات آنلاین برندها ( به‌طور مثال انگیزه¬های رقابتی و فوری داخلی برای ادامه دادن به این تعامل با اجتماع آنلاین برندها) انجام دادیم. ما 11 انگیزه مستقل و آزمایش پیش¬بینی مقیاس قدرت برای شرکت در این اجتماعات را شناسایی کردیم. این تحقیق اطلاعات پالایش شده مورد نیاز از مفاهیم جداگانه و عملیاتی کسب و کار در مقالات را تهیه کرده است. در نتیجه، محققان هم اکنون می¬توانند روی ابعاد گوناگون انگیزشی که به مهم‌ترین نحو با تحقیق خود هماهنگ باشد، تکیه و اعتماد کنند و به تحقیقات آینده نیز این تنوع را اضافه کنند. نتایج به مدیران بینش جدیدی در مورد ابعاد گوناگون تعامل در اجتماعات آنلاین برندها می‌بخشد. کلمات کلیدی: انجمن برند آنلاین، توسعه مقیاس، برندسازی، انگیزه های مصرف کننده، جامعه برند.
مقاله ترجمه شده
8 اندازه گیری اعتبار برند مبتنی بر مصرف کننده
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
مصرف کنندگان مدرن، از برند برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند. اگرچه پژوهش های قبلی نشان داده است که مصرف کنندگان به منظور اعتبار بخشیدن به اشیا مارک دار طف وسیعی از نشانه ها را استفاده می کنند، هیچ مقیاسی برای اندازه گیری اعتبار برند وجود ندارد. برمبنای متون موجود،این مقاله با استفاده از روش های کمی روانی نیرومند، اندازه گیری اعتبار برند از دیدگاه مصرف کننده را توسعه داده است. یافته ها نشان می دهد که درمیان همگرایی ، تفکیک و اعتبار پیشگویانه و 14 آیتم ارائه شده، سه عامل اول که با نام های تعهد کیفیت، صداقت و میراث برچسب گذاری شده اند، با ایجاد برند با اعتبار بالاتر مطابقت دارند. این مطالعه درک ما را از اعتبار افزایش می دهد. علاوه بر این، ابزاری را فراهم می کند تا اثربخشی تصمیمات استراتژیک طراحی شده برای برند معتبر برای مصرف کنندگان را ارزیابی کنیم. محدودیت ها و جهت گیری ها برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته اند. کلمات کلیدی: اعتبار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، توسعه مقیاس
مقاله ترجمه شده
9 چگونه قرارداد روانی را اندازه بگیریم؟ یک بررسی منتقدانه ی مبتنی بر شاخص اندازه گیری
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله ما شیوه های متفاوتی را که در آنها قراردادهای روانی سنجیده می شوند تحلیل می کنیم. بر اساس ظوابط اندازه گیری توسعه ی و مقیاس اندازه گیری قرارداد روانی مورد آزمون قرار می گیرند. شاخص به شیوه ای که اندازه گیری توسعه یافته و ارزیابی می شود، و مفهوم پردازی خاص از محتوا و ارزیابی قرارداد روانی مرتبط است. پرسشنامه های موجود جهت سنجش قرارداد روانی ارزیابی می شوند. استفاده از اندازه گیری قرارداد روانی فریز و شالک، سایکونس، یا روسو توصیه می شود.
کلید واژه: ابزار اندازه گیری | قرارداد روانی | بررسی و ارزیابی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer