دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Tactile sensor::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Tactile sensor

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Enhanced surface roughness discrimination with optimized features from bio-inspired tactile sensor
بالا بردن سطح تبعیض خشونت با ویژگی های بهینه از سنسور لمسی الهام گرفته از زیست شناسی-2017
Article history:Received 21 March 2017Received in revised form 11 July 2017 Accepted 27 July 2017Available online 29 July 2017Keywords:Surface roughness discrimination Tactile sensorDiscrete wavelet transform Sequential forward selection Extreme learning machine Feature selectionThe ability of surface roughness discrimination is of great significance in the development of biomimetic robots and prosthetic limb as well as the research on humanoid tactile sensing. In our previous research, a bio-inspired tactile sensor was developed to discriminate different surface roughness. But its discrim- ination accuracy decreased greatly as the roughness became smaller. Furthermore, the discrimination accuracy declined when signals from an extra PVDF film parallel to the sliding direction were included. In this paper, enhanced surface roughness discrimination using the same bio-inspired tactile sensor was achieved, including: 1) discrete wavelet transform was applied at first to decompose the original sensing data into different scale and frequency components; 2) the most discriminative features were selected from as many as 80 features defined both in time and frequency domains based on components via the algorithm of sequential forward selection; 3) instead of kNN or SVM, extreme learning machine (ELM) was applied to discriminate surface roughness. It was found that the extra PVDF film parallel to the sliding direction could provide the feature that affects the discrimination accuracy the most significantly if its signals were decomposed and the feature was selected from the high order component. Furthermore, the neural network based ELM was shown to have better discrimination accuracy than kNN or SVM using the same dataset and features. With ELM, the discrimination accuracy was improved from 82.6% to 97.88%. The result indicates the importance of signal decomposition and feature selection for surface roughness discrimination based on the bio-inspired tactile sensor. The proposed framework could also be applicable to other researches in sensor development and signal processing.© 2017 Published by Elsevier B.V.
Keywords:Surface roughness discrimination | Tactile sensor | Discrete wavelet transform | Sequential forward selection | Extreme learning machine | Feature selection
مقاله انگلیسی
2 Primary or secondary tasks? Dual-task interference between cyclist hazard perception and cadence control using cross-modal sensory aids with rider assistance bike computers
وظایف اولیه یا ثانوی؟ تداخل دو وظیفه بین ادراک خطر دوچرخه سواری و کنترل قوسی با استفاده از وسایل حسی متقابل مجهز به رایانه های دوچرخه سواری-2017
This research investigated the risks involved in bicycle riding while using various sensory modalities to deliver training information. To understand the risks associated with using bike computers, this study evaluated hazard perception performance through lab-based simulations of authentic riding conditions. Analysing hazard sensitivity (d) of signal detection theory, the riders response time, and eye glances provided insights into the risks of using bike computers. In this study, 30 participants were tested with eight hazard perception tasks while they maintained a cadence of 60 ± 5 RPM and used bike computers with different sensory displays, namely visual, auditory, and tactile feedback signals. The results indi- cated that synchronously using different sense organs to receive cadence feedback significantly affects hazard perception performance; direct visual information leads to the worst rider distraction, with a mean sensitivity to hazards (d) of —1.03. For systems with multiple interacting sensory aids, auditory aids were found to result in the greatest reduction in sensitivity to hazards (d mean ¼ —0.57), whereas tactile sensory aids reduced the degree of rider distraction (d mean ¼ —0.23). Our work complements existing work in this domain by advancing the understanding of how to design devices that deliver information subtly, thereby preventing disruption of a riders perception of road hazards.© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:Bike computer | Signal detection theory | Road hazards
مقاله انگلیسی
3 تحلیل اجزاء محدود یک سنسور لامسه ای برای یک دست رباتیک
سال انتشار: 2008 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
با استفاده از یک رویکرد طراحی الهام گرفته شده از طبیعت، ما توسعه یک سنسور لامسه ای برای یک دست رباتیک را توصیف کردیم، که بر اساس گیرنده های مکانیکی در پوست بیمو انسان، قادر به تکرار عمل حسگری هر دوی گیرنده های کند وفق و سریع وفق است. گیرنده های کند وفق به تماس اولیه واکنش نشان می دهد و حس افروختگی را در کل دوره تماس حفظ می کند، در حالیکه گیرنده های سریع وفق اصولا در طی تماس اصابتی و افست واکنش نشان می دهد. اندازه گیر کشش برای تقلید گیرنده های کند وفق استفاده شده است و غشاء polyvinylidene fluoride یا به اختصارPVDF برای تکرار عمل گیرندگی سریع وفق استفاده شده است. تحلیل اجزاء محدود برای بررسی رفتار اندازه گیرهای کشش و غشاء PVDF جاسازی شده در یک سیلیکن ارتجاعی، مدل شده بصورت یک ماده فوق ارتجاعی استفاده شده است. یک واحد سنسور حاوی چهار اندازه گیر کشش و یک غشاء PVDF، جاسازی شده در زیر یک برآمدگی مربعی است. برآمدگی نیروی اعمالی به ناحیه یا میدان گیرندگی واحد حسگر را متمرکز می کند. اندازه گیرهای کشش در یک جهت گیری مرتب شده اند که یک واحد سنسور را برای شناسایی اجزاء سه- محوری نیرو قادر می سازند. غشاء PVDF برای اندازه گیری ارتعاش استفاده شده است. نیروهای تصادفی شبیه سازی شده به سنسور اعمال شده بود، و یک مدل رگرسیون بر پایه خروجی های مدل سازی شده اندازه گیر کشش توسعه یافته بود. همچنین شبیه سازی ها بر روی غشاء PVDF برای بررسی واکش بار به بارهای چرخشی اعمال شده بود.
کلید واژه ها: جزء | سنسور تاکتیکی | فلوئورید پلی وینیلیدین (PVDF) | فشار سنج
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer