دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Talent::صفحه 1
تبریک 97
آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Talent

تعداد مقالات یافته شده: 20
ردیف عنوان نوع
1 داده استعدادیابی: چگونه تکنولوژی باعث پیشرفت دانش پتانسیل انسانی در کار می شود؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
این مقاله سه نوآوری را بررسی می کند که نه تنها پتانسیلی برای ایجاد تغییرات اساسی در زمینه شناسایی سازمان ها ، توسعه و به کارگیری با استعدادها فراهم می کند ، بلکه به عنوان ابزاری که توسط متخصصان و شرکت ها به کار می رود، در حال ظهور است.به طور ویژ، ما در مورد (a) الگوریتم های یادگیری ماشینی بحث می کنیم که می توانند رد پای دیجیتال را ارزیابی کنند؛ (b) تکنولوژی سنجش اجتماعی که می تواند به صورت خودکار رفتارهای کلامی و غیر کلامی را به منظور تشخیص حالت های شخصیتی و عاطفی دریایند و (c) ابزارهای ارزیابی تولید شده که بر افزایش تجربه کاربر در انتخاب پرسنل تمرکز دارند. نقاط قوت و ضعف هر یک از این روش ها مورد بحث قرار و مفاهیم عملی و نظری در نظر گرفته شده است.
مقاله ترجمه شده
2 The impact of Chinas 2016 Cyber Security Law on foreign technology firms, and on Chinas big data and Smart City dreams
تأثیر قانون 2016 Cyber Security چین در مورد شرکت های فن آوری خارجی، و داده های بزرگ چین و رویاهای شهر Smart City-2017
computer law & s e c u r i t y review ( 2 0 1 7 ) ARTICLE IN PRESS Please cite this article in press as: Max Parasol, The impact of China’s 2016 Cyber Security Law on foreign technology firms, and on China’s big data and SmartCity dreams, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice (2017), doi: 10.1016/j.clsr.2017.05.022 Available online at www.sciencedirect.com www.compseconline.com/publications/prodclaw.htm A B S T R A C T Chinese officials are increasingly turning to a policy known as Informatisation, connecting industry online, to utilise technology to improve efficiency and tackle economic developmental problems in China. However, various recent laws have made foreign technology firms uneasy about perceptions of Rule of Law in China.Will these new laws, under China’s stated policy of “Network Sovereignty” ( “wangluo zhuquan”) affect China’s ability to attract foreign technology firms, talent and importantly technology transfers?Will they slow China’s technology and Smart City drive? This paper focuses on the question of whether international fears of China’s new Cyber Security Law are justified. In Parts I and II, the paper analyses why China needs a cyber security regime. In Parts III and IV it examines the law itself. © 2017 Max Parasol. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords:China | Big data | The Internet of Things | Smart Cities | Network Sovereignty | Rule of Law | Cyber Security Laws
مقاله انگلیسی
3 رهبران نیاز دارند که چه چیزی از فرهنگ سازمانی بدانند؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
عامل اصلی موفقیت یک سازمان ، فرهنگ آن سازمان است. فرهنگ سازمانی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد و اثربخشی یک شرکت ، روحیه و بهره وری کارکنان و همچنین توانایی آنها برای جذب ، ایجاد انگیزه و حفظ استعداد افراد تاثیر قرار بگذارد. متاسفانه بسیاری از رهبران از اهمیت و میزان تاثیر فرهنگ سازمانی ناآگاه هستند و در اطلاعات گسترده و گاه متناقض در دسترس در مورد فرهنگ غرق شده اند و یا اطلاعات خوبی در مورد چگونگی ایجاد و حفظ موثر فرهنگ ندارند. این مقاله ، یافته های زیادی که رهبران نیاز دارند تا در مورد فرهنگ بدانند و همچنین آنچه را که آنها باید انجام دهند تا این زمینه را تقویت کنند را ارائه کرده است فرهنگ های موفق بهترین را برای افراد به ارمغان می آورد. به منظور ارتقا فرهنگ سازمانی ؛ به صحبت بیشتر در مورد فرهنگ و اهمیت آن نیاز است. به منظور دستیابی به بهترین نتایج ، ارتقا فرهنگ نیازمند رهبرانی است که آن را به عنوان یک وظیفه کلیدی و مهم برای خودشان در نظر بگیرند و همچنین کسانی که اهمیت هم راستایی استراتژی های سازمانی را با تصمیم گیری در زمینه ایده ال های فرهنگی درک کرده باشد
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی | ایجاد فرهنگ | رهبری سازمانی | ارزش های سازمانی | تاثیر رهبری
مقاله ترجمه شده
4 Paradigm Shift in Medical Data Management
تغییر پارادایم در مدیریت داده ها پزشکی-2017
M edicine is at the beginning of a paradigm shift regarding how we store and process larger and larger amounts of data. The change in data efficiency will not be a factor of 50% to 75%, but rather millions of times (2). In this issue of iJACC, Omar et al. (3) and a team of expert researchers, statisticians, and practitioners explore the fast-changing landscape of big data. As a reviewer, I am impressed by the content and narrative; however, my first impression is that the era of data informatics will come with significant challenges, including understanding and implementing new strategic assets, finding multiple experts with unique talent, and becoming familiar the convergence of IT and data science. Before we begin the venture, we must understand the basic features of the impending paradigm shift.
مقاله انگلیسی
5 The search for global competence: From international HR to talent management
جستجو برای صلاحیت جهانی: از منابع انسانی بین المللی به مدیریت استعداد-2016
This article describes the evolution of the search for global competence through a 50-year content analysis and review of published research in the field of International HR Management (IHRM), and more recently, Talent Management (TM), with special emphasis on the Journal of World Business. We present a detailed examination of the IHRM/TM content of the Journal of World Business from its inception in 1965 through 2014. To put the results of that review into perspective, we review key themes in global business and strategy from 1965 to the present, noting where IHRM/TM research and business trends correspond, diverge, and lag. Next, we present a brief history of IHRM and TM, showing how the emerging theme of TM offers challenges and promise for connecting future IHRM/TM research with emerging business, strategy, and social trends. We conclude with the implications of our findings for future research, and the importance of the search for global competence.
Keywords: International HR Management | Global business trends | Talent management | Global talent management | Global competence | Business strategy
مقاله انگلیسی
6 New perspectives on human resource management in a global context
دیدگاه های جدید در مدیریت منابع انسانی در یک مفهوم جهانی-2016
In the past three decades or so, globalization/regionalization, migration and reverse migration (also referred to as ‘‘brain circulation’’), the ascendancy of emerging markets, the demand for people with a global mindset, and the worldwide war for talent have brought about fundamental changes to the nature, magnitude, and raison d’etre for human resource management (HRM) in a global context. These changes require us to adopt new lenses to fully understand the dynamics that impact international human resource management (IHRM) policies and practices. This paper presents new perspectives on IHRM as they relate to research on multicultural teams under the three dimensions of diversity (separation, variety, and disparity) posited by Harrison and Klein (2007), and brain circulation in the context of movement of peoples across countries. These perspectives go toward the traditional approach of studying expatriates, whether company-sponsored or self-initiated assignments. The paper discusses how these new perspectives can set the agenda for future research on IHRM.Crown Copyright © 2015 Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
مقاله انگلیسی
7 Enterprise framework for renewable energy
چارچوب شرکت برای انرژی های تجدید پذیر-2016
This paper gives an overview of renewable energy production as impacted by external factors such as environmental concerns, regulations, sustainability, technology innovation etc., and internal factors such as employees' talent, performance stability, operations, processes etc., and provides a framework to address these influences. It first gives an overview of the various factors that have been studied in the literature, including externally and internally influenced factors. Although practitioners have analyzed external factors in various topics, both external and internal factors have not been validated in a quan- titatively. The purpose of this study is to validate the highly influenced factors which impact the renewable energy business. We describe how a framework model can be used in the production process to address these factors. We conclude with an analysis of the results with findings and recommendations for managing both internal and external factors during operation by using the Supply-Chain Operation Reference Model.& 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Renewable energy | Supply-chain management | Business process
مقاله انگلیسی
8 مدیریت استعداد: آماده‌سازی یک نیروی کار چابک "آماده"
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
به منظور آماده‌سازی در جهت معضل سالخوردگی نیروی کار فعلی که در سراسر سازمان‌های جهان در حال وقوع است، اجرا و تشویق فرهنگ جانشینی و اثربخشی سازمانی برای ارائه مراقبت‌های بهداشتی موثر و کارآمد ضروری است، در این سازمان‌ها افراد بزرگترین دارایی‌ها هستند که در نتایج موفقیت‌آمیز، مانند مراقبت و رضایت بیمار سهم دارند. توانایی جذب، استخدام، ارتقا و حفظ استعدادهای برتر یک هدف کلیدی در هر سازمانی است که در مورد نگه‌داری و حفظ مزیت‌های رقابتی و سهم بازار خود نگران است. به طور کلی، سازمان‌هایی که توانایی‌هایی آن‌ها سوخت رشد و تحریک عملکرد است، به ویژه در، خاورمیانه، که کشورها در حال تجربه توسعات سریع اقتصادی هستند، تضمین اینکه سرمایه انسانی، خصوصآ اتباع، آماده به پذیرش تغییرات هستند و می‌توانند از لحاظ عملکردی و همچنین رفتاری در سازمان‌ها به عنوان رهبر استراتژیک موثر نقش کلیدی را بازی کنند، حیاتی است. صرف نظر از صنعت یا موقعیت، سرمایه انسانی، برنامه‌ریزی نیروی کار و پیشرفت نیروی کار به موضوع نگران‌کننده جهانی تبدیل شده است؛ آمادگی استعدادها برای تصدی موثر و اثربخش حیاتی است. علاوه براین، دانشگاهیان و پژوهشگران نشان دادند که چابکی استعداد برای پیشرفت، رشد و پایداری سازمانی مهم است.
کلمات کلیدی: استعداد | تصدی | برنامه‌ریزی نیروی‌کار | پیشرفت | اثربخشی سازمانی | سرمایه انسانی
مقاله ترجمه شده
9 عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد به منظور شناسایی کارمندان کلیدی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
با وجود افزایش علاقه علمی، فرایند تدوین مدیریت منابع انسانی هنوز هم نامشخص است. بر اساس مقالات سرمایه انسانی و مدیریت استعداد، این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تیم مدیریت ارشد منابع حیاتی انسانی را شناسایی می کند. مدل ارائه شده نشان می دهد که چگونه توانایی تیم مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی به دو ویژگی سرمایه انسانی وابسته است (مهارت های شناختی و جهت گیری ارزش). تجزیه و تحلیل تجربی توسعه نفوذ سرمایه انسانی را تایید می کند. با این وجود، نتایج تنها یکسری پشتیبانی جزئی را برای فرضیه ما ارائه می دهند، که نشان می دهد که شناسایی منابع حیاتی انسانی پیچیده تر از آنچه که از لحاظ نظری فرض شده است می باشد. برآورد مدل ارائه شده نشان می دهد که تیم مدیریت ارشد نیاز به ترکیبی از مهارت های منطقی و خلاق و همچنین یک گرایش جمعی دارد تا بتواند موثر واقع شود. مفاهیم این نتیجه گیری برای دانشگاهیان و پزشکان در مقاله، و همچنین به عنوان محدودیت های مطالعه مورد بحث است.
واژه های کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی | شناسایی استراتژیک سرمایه انسانی | تیم مدیریت ارشد | ارزش | مهارت های شناختی
مقاله ترجمه شده
10 چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
استفاده های اینترنتی برای جستجوهای دیجیتالی به طور مهم یکی از منبع های فواید رقابتی در بازاریابی B2B و B2C بوده اند.توجه زیادی روی بازاریابی دیجیتالی قرار گرفته است در حالی که توجه کمتری به شرکت هایی شده است که چالش واقعی برایروبه رو شدن با دیجیتالی شدن دارند.در این بررسی ،ما این چالش ها را بر پایه ی نتایج مطالعه ی خود بر روی 777 نمونه ی مناسب بازار اجرایی در کل جهان بررسی کردیم.نتایج نشان داد که پر کردن "خلع های هوشی" ،سازگاری با "طرح های سازمانی" و به کار بردن متراژهای قابل کاربری بزرگترین فرصت های رشد و توسعه برای تمام قسمت های شرکت هستند. کلمات کلیدی: بازاریابی آنلاین، داده های بزرگ، تحلیل ها، مشتری، استراتژی نرم، رسانه اجتماعی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer