دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Theory of planned behavior::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - Theory of planned behavior

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 بازگشت اجتماعی و قصد مسافرت کردن
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در تشخیص اینکه ههمه تجربیات مسافرتی به صورت یکسان ارزیابی نمی شوند، فرصتی برای تجربیات مختلف مسافرتی وجود دارد که سطوح مختلفی از "بازگشت اجتماعی" را تولید کنند. "بازگشت اجتماعی" مقدار بازخورد اجتماعی است که پست های یک شخص در رسانه های اجتماعی تولید می کند. این مقاله، مقیاس بازگشت اجتماعی (SRS) را تولید کرده و از این مقیاس برای پیش بینی قصد 758 مسافر آمریکایی برای بازدید از کشور کوبا استفاده می کند. تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس، اعتبار سازه ای قدرتمندی را برمبنای بارگذاری های عاملی بالاتر از 85/0، تخمین میانگین واریانس استخراج شده 86/0 و یک ضریب اطیمنان سازه ای 91/0 آشکار کرد. این مقیاس همچنین رابطه ای مثبت و قابل توجه با قصد بازدید از کوبا دربین 6 مدل معادله ای ساختاری داشت که توسط کرانه زمان (1 سال، 5 سال و 10 سال) و شامل شدن نظریه سازه های رفتاری برنامه ریزی شده تغییر کردند. نتایج بیان می کند که "بازگشت اجتماعی" یک عامل نمادین برجسته در فرآیند انتخاب مقصد است.
کلیدواژه ها: رسانه های اجتماعی | بازگشت اجتماعی | مصرف برجسته | عکس نگاری آنلاین | کوبا | تولید مقیاس | نظریه رفتار برنامه ریزی شده | انتخاب مقصد
مقاله ترجمه شده
2 Determinants of early conformance with information security policies
عوامل تعیین کننده هماهنگی اولیه با سیاست های امنیت اطلاعات-2017
Individuals often fail to perform the security behaviors their organizations request to protect informational assets. However, forcing individuals into the compliance can trigger undesired behaviors. We propose a model grounded in Theory of Planned Behavior and information security literature to study determinants of early conformance toward technology-enforced security policies. The model was tested with 535 respondents from a university that implemented new password policies. The results show support for all the proposed relationships, except that subjective norm does not affect intentions. This important finding is explained by the leading role of early conformers, which highlights the importance of context-specific theorizing by researchers.© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords:Information security | Early conformance behavior | Perceived security threat | Passwords | Mandatory security policies | Information security awareness
مقاله انگلیسی
3 تئوری هایی از رفتار به اشتراک گذاری دانش در استراتژی تجارت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
افراد الهام بخش برای به اشتراک گذاری دانش و تجربه در محل کار،توجهاتی را در میان محققان به دست آورده اند تا راه های ایجاد انگیزه در کارکنان را برای رفتار اشتراک گذاری دانش تعیین نمایند.به منظور ترویج رفتار به اشتراک گذاری دانش،افراد در تجارت به درک تاثیرات و مکانیزم نیاز داشته که همواره آن ها را هدایت کرده تا دانش ارزشمند خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.این مقاله ماهیت به اشتراک گذاری دانش را بررسی کرده و تئوری ها،رفتار به اشتراک گذاری دانش را برای درک عوامل موثر بر رفتار فردی برای به اشتراک گذاری دانش خود،به عنوان اساس در نظر می یگرند.نظریه های متعددی به کار برده شده اند تا رفتار به اشتراک گذاری دانش را بررسی نمایند که شامل تئوری عمل منطقی(TRA)،تئوری رفتار برنامه ریزی شده(TPB) و تئوری تبادل اجتماعی (SET) می باشد.بررسی مقاله برای شناسایی ارتباط تئوری ها،شیوه ها و رفتار به اشتراک گذاری دانش انجام شد.مبحث اولیه در این مقاله،در مورد ماهیت به اشتراک گذاری دانش بحث کرده است.بررسی مقاله،تمایل،رفتار شهروندی تجارت و تعهد را که به عنوان یک رفتار به شتارک گذاری دانش فردی ارائه می کند را تعیین می کند.در حالی تئوری ها شناسایی شده اند که نگرش ،هنجارهای درونی ،کنترل رفتاری درک شده و تبادل منافع حداکثری و به حداقل رساندن هزینه به نوبه خود منجر به هدایت فرد به سوی رفتار به اشتراک گذاری دانش می شود.این یافته ها با فرد و تجارت در درک عواملی که رفتار به اشتراک گذاری دانش را هدایت می کند،مشارکت و همکاری می کند.
کلمات کلیدی:مدیریت دانش | به اشتراک گذاری دانش | رفتار به اشتراک گذاری دانش
مقاله ترجمه شده
4 Factors influencing Chinese tourists’ intentions to use the Taiwan Medical Travel App
عوامل موثر بر قصد گردشگران چینی به استفاده از تایوان پزشکی سفر برنامه-2016
Global economic progress has resulted in the rapid development of transportation, finance, and tourism. Consequently, medical tourism has emerged as a new and booming market. Hospitals in Taiwan have excellent medical quality and highly-ranked information technol- ogy. The geographical, cultural, and linguistic proximity between Taiwan and Mainland China further enhances the appeal of medical tourism in Taiwan as an option for patients from China. Thus, the Taiwanese government has actively modified and improved various aspects of its tourism infrastructure, such as visa regulations, marketing policies, and technologies, to attract medical tourists. One important technology marketing method in its arsenal is the Taiwan Medical Travel App (TMT App), which can be downloaded to mobile devices. The TMT App focuses on promoting Taiwan’s medical tourism. Nevertheless, the effectiveness of the TMT App and the usage intention of Chinese patients have not been evaluated. This study proposes a research model based on a literature review to explore the factors that influence Chinese patients’ intention to use the TMT App. The research model is then validated using questionnaires and statistical analyses. The results can be used as a reference to enhance customers’ intention to use the TMT App and to improve this and other similar Apps.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Medical tourism | International healthcare | Mobile App | Decomposed Theory of Planned Behavior
مقاله انگلیسی
5 Identifying safety beliefs among Australian electrical workers
شناسایی باورها ایمنی در میان کارگران الکتریکی استرالیا-2016
The current study explored underlying beliefs regarding work safety among a sample of experienced Australian electrical workers. A qualitative research methodology using the theory of planned behavior as a framework was employed. A series of interviews and focus groups with licensed electrical workers (N = 46) were analyzed using thematic content analysis. Beliefs were classified as advantages (e.g. personal safety of self and co-workers), disadvantages (e.g., inconvenience to customer/clients and workload), referents (e.g., supervisors, work colleagues, customers), barriers (e.g., time and cost), and facilitators (e.g., training and knowledge, equipment availability) of safety adherence. The belief basis of the theory of planned behavior was a useful framework for exploring workers’ safety beliefs. The identified beliefs can inform future research about the important factors influencing safe work decisions and inform strategies to promote safer workplace decision making within the electrical safety context.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Electrical safety | Safety compliance | Attitudes | Barriers | Theory of planned behavior
مقاله انگلیسی
6 آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
عواملی که موجب تداوم حضور کاربر در محیط‌های مجازی (VW ها) می‌شوند پژوهشگران و فعالان تجاری را کنجکاو کرده است. مشخص نیست که نظریات موجود چگونه و تا چه میزان می‌توانند استفاده کاربران از این محیط‌ها را توضیح بدهند. ازآنجایی‌که بخش عمده کاربران محیط‌های مجازی را جوانان تشکیل می‌دهند شناخت دلایل قصد تداوم استفاده آن ها حائز اهمیت است. با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختلف سرویس‌های محیط‌های مجازی نظیر قابلیت مشاهده اقدامات کاربران برای سایر کاربران، نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده را در این زمینه به کار می‌گیریم و نقش نگرش نوجوانان، آثار اجتماعی و کنترل رفتاری ادراک شده را به عنوان عوامل تعیین کننده تداوم استفاده آن ها از محیط های مجازی بررسی می کنیم. سپس برای تفکیک این متغیرها مجموعه ای از متغیرهای برگرفته از منابع قبلی سیستم های اطلاعاتی (IS) را به کار می گیریم. این مطالعه با تحلیل داده های اولیه جمع آوری شده از 923 کاربر هتل هابو (یکی از محیط های مجازی برتر مورد استفاده نوجوانان) نقش انگیزه درونی کاربران، تأثیر بین فردی و خودکارآمدی را به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده حضور مداوم کاربر در محیط های مجازی تأیید می کند. علاوه بر این، نشان می دهیم که تفکیک این سه متغیر تعیین شده می تواند بسیاری از مشخصات زمینه ای مهم محیط های مجازی را اندازه گیری کنند. این مطالعه با اثبات این موضوع که نظریات و مفاهیمIS برای محیط های مجازی و کاربران نوجوان مناسب هستند به منابع موجود کمک می کند.
کلیدواژه ها: محیط های مجازی | استفاده مداوم | نظریه تفکیک شده رفتار برنامه ریزی شده | سرویس آنلاین | نوجوان
مقاله ترجمه شده
7 محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت
سال انتشار: 2007 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 47 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
بررسی های تجربی، شکافی را بین مفاهیم نظری حسابداری مدیریت و فعالیت های اصلی در سازمان ها نشان می دهد. به طور مشخص، تحقیقات نسبتا کمی در ارتباط با فاکتورهای خاص وجود دارد که منجر به تحریک و حذف پذیرش اصول پیچیده حسابداری مدیریت می گردد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل محرک ها و عوامل بازدارنده تغییرات حسابداری مدیریت از جنبه های مدیریتی می پردازیم. مدل تحقیق ما بر مبنای پذیرش نظریه رفتار برنامه ریزی شده، و اقدامات مستدل می باشد. بر مبنای داده های ارزیابی شده، 161 بانک در کشورهایی که به زبان آلمانی صحبت می کنند، نشان می دهیم که تغییرات حسابداری مدیریت تحت تاثیر پیش بینی ها، شفاف سازی و سودآوری می باشد. قابلیت های فناوری اطلاعات و کنترل رفتار باعث ایجاد تغییرات می گردد. تنها تغییرات سازمانی مانع پذیرش روش های پیچیده تر می گردد. هزینه های عامل تولید و کارکنان دارای تاثیر قابل توجهی بر روی نگرش مدیر نمی باشد. علاوه بر این، در تجزیه و تحلیل های گروهی، به این ت تحلیل می پردازیم که آیا اهمیت موانع و محرک ها بین بانک ها با تمرکز بر روی اقدامات مالی پیچیده تر در مقایسه با بانکها با تمرکز بر روی مجموعه گسترده ای از اقدامات غیرمالی، متفاوت می باشد. ما در یافته ایم که بانک هایی که توسط اقدامات مالی مدیریت می گردند دارای قابلیت سوددهی بیشتری با دلگرم کردن مدیران و هیئت مدیره، می باشند، بانک هایی که از اقدامات غیرمالی استفاده می کنند، باعث افزایش شفاف سازی شده اما با تغییرات مدیریتی مقابله می کنند.
کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت | تغییرات حسابداری | بانک | بررسی میدانی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer