دانلود و نمایش مقالات مرتبط با University::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - University

تعداد مقالات یافته شده: 148
ردیف عنوان نوع
1 Multilevel classification of security concerns in cloud computing
طبقه بندی چندسطحی نگرانی های امنیتی در محاسبات ابری-2017
Received 11 May 2015; revised 11 March 2016; accepted 20 March 2016 Available online 8 April 2016 Abstract Threats jeopardize some basic securityrequirements in a cloud. These threats generally constitute privacy breach, data leakage and unauthorized data access at different cloud layers. This paper presents a novel multilevel classification model of different security attacks across different cloud services at each layer. It also identifies attack types and risk levels associated with different cloud services at these layers. The risks are ranked as low, medium and high. The intensity of these risk levels depends upon the position of cloud layers. The attacks get more severe for lower layers where infrastructure and platform are involved. The intensity of these risk levels is also associated with security requirements of data encryption, multi-tenancy, data privacy, authentication and authorization for different cloud services. The multilevel classification model leads to the provision of dynamic security contract for each cloud layer that dynamically decides about security requirements for cloud consumer and provider.  2016 King Saud University. Production and hosting by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
KEYWORDS :Cloud computing | Security | Virtualization | SaaS | PaaS | IaaS
مقاله انگلیسی
2 A Survey on HTTPS Implementation by Android Apps: Issues and Countermeasures
یک بررسی در پیاده سازی HTTPS توسط برنامه های Android: مسائل و اقدامات مقابله با آن-2017
Received 5 July 2016; revised 5 October 2016; accepted 31 October 2016 Available online 11 November 2016 University of Cincinnati, United States KEYWORDS :HTTPS;Android;Mobile security;TLS/SSL;Mobile development Abstract As more and more sensitive data is transferred from mobile applications across unsecured channels, it seems imperative that transport layer encryption should be used in any nontrivial instance. Yet, research indicates that many Android developers do not use HTTPS or violate rules which protect user data from man-in-the-middle attacks. This paper seeks to find a root cause of the disparities between theoretical HTTPS usage and in-the-wild implementation of the protocol by looking into Android applications, online resources, and papers published by HTTPS and Android security researchers. From these resources, we extract a set of barrier categories that exist in the path of proper TLS use. These barriers not only include improper developer practices, but also server misconfiguration, lacking documentation, flaws in libraries, the fundamentally complexTLS PKI system, and a lack of consumer understanding of the importance of HTTPS. Following this discussion, we compile a set of potential solutions and patches to better secure Android HTTPS and the TLS/SSL protocol in general. We conclude our survey with gaps in current understanding of the environment and suggestions for further research. 2016 The Authors. Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University. This is an open access article under the CCBY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
KEYWORDS: HTTPS | Android | Mobile security | TLS/SSL | Mobile development
مقاله انگلیسی
3 Vision enhancement through single image fog removal
افزایش دید از طریق حذف مه آلود بودن تصویر-2017
Contrast and color of the captured pictures are degraded under foggy weather conditions and this degra- dation is often attributed to attenuation and airlight. To reduce the number of road accidents through vision enhancement in turbid weather, an efficient fog removal technique plays a vital role as fog greatly reduces the visibility and hence affects the computer vision algorithms such as surveillance, tracking and Fog Vision Enhancement System (FVES). In this paper, a novel and effective algorithm is proposed for sin- gle image fog removal that’s capable of handling images of gray and color channels. The proposed algo- rithm introduces Dark Channel Prior (DCP) followed by Weighted Least Square (WLS) and High Dynamic Range (HDR) based fog removal scheme. The qualitative and quantitative analysis is applied for the assessment of defogged images obtained from the proposed methodology and is additionally compared with the different fog removal algorithms to establish its superiority. The foremost dominant advantage of the proposed algorithm is its capability to preserve sharp details whereas maintaining the color quality.© 2016 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Air-light | Contrast gain | Colorfulness index | High Dynamic Range | Weighted Least Square | Transmission map | Dark Channel Prior
مقاله انگلیسی
4 Information security risks management framework - A step towards mitigating security risks in university network
چارچوب مدیریت ریسک امنیت اطلاعات - یک قدم برای کاهش خطرات امنیتی در شبکه دانشگاهی-2017
Article history:Keywords: Security risk Security threatsUniversity campus network VulnerabilityInformation is one of the most prominent assets for Universities and must be protected from security breach. This paper analyzed the security threats specifically evolve in University’s network, and with con- sideration of these issues, proposed information security framework for University network environment. The proposed framework reduces the risk of security breach by supporting three phase activities; the first phase assesses the threats and vulnerabilities in order to identify the weak point in educational environment, the second phase focuses on the highest risk and create actionable remediation plan, the third phase of risk assessment model recognizes the vulnerability management compliance requirement in order to improve University’s security position. The proposed framework is applied on Vikram Uni- versity Ujjain India’s, computing environment and the evaluation result showed the proposed framework enhances the security level of University campus network. This model can be used by risk analyst and security manager of University to perform reliable and repeatable risk analysis in realistic and affordable manner.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Security risk | Security threats | University campus network | Vulnerability
مقاله انگلیسی
5 Multi-objective hybrid PSO-APO algorithm based security constrained optimal power flow with wind and thermal generators
امنیت مبتنی بر الگوریتم PSO-APO ترکیبی چند هدفه محدود جریان نیروی مطلوب با ژنراتورهای باد و حرارت-2017
In this paper, a new low level with teamwork heterogeneous hybrid particle swarm optimization and artificial physics optimization (HPSO-APO) algorithm is proposed to solve the multi-objective security constrained optimal power flow (MO-SCOPF) problem. Being engaged with the environmental and total production cost concerns, wind energy is highly penetrating to the main grid. The total production cost, active power losses and security index are considered as the objective functions. These are simultane- ously optimized using the proposed algorithm for base case and contingency cases. Though PSO algorithm exhibits good convergence characteristic, fails to give near optimal solution. On the other hand, the APO algorithm shows the capability of improving diversity in search space and also to reach a near global optimum point, whereas, APO is prone to premature convergence. The proposed hybrid HPSO-APO algorithm combines both individual algorithm strengths, to get balance between global and local search capability. The APO algorithm is improving diversity in the search space of the PSO algorithm. The hybrid optimization algorithm is employed to alleviate the line overloads by generator rescheduling during contingencies. The standard IEEE 30-bus and Indian 75-bus practical test systems are considered to evaluate the robustness of the proposed method. The simulation results reveal that the proposed HPSO-APO method is more efficient and robust than the standard PSO and APO methods in terms of get- ting diverse Pareto optimal solutions. Hence, the proposed hybrid method can be used for the large inter- connected power system to solve MO-SCOPF problem with integration of wind and thermal generators.© 2017 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords:Multi-objective | Hybrid optimization algorithm | Security constrained optimal power flow | Pareto optimal solution
مقاله انگلیسی
6 An efficient medical image watermarking scheme based on FDCuT-DCT
یک تصویر پزشکی کارآمد طرح چاپ سفید(نقشاب) مبتنی بر FDCuT-DCT-2017
In this paper, a blind medical image watermarking scheme based on Fast Discrete Curvelet Transform (FDCuT) and Discrete Cosine Transform (DCT) is proposed. FDCuT is applied on the medical image to get different frequency coefficients of its curvelet decomposition. On the high frequency curvelet coeffi- cients of the medical image, block wise DCT is applied to get different frequency coefficients. Then mid band frequency coefficients of the medical image are modified by White Gaussian Noise (WGN) sequences according to watermark bit to get watermarked medical image. At extraction end, blind recov- ery of watermark data is performed by correlation of WGN sequences. The proposed scheme is tested for its effectiveness on various types of medical images such as X-ray, Ultrasound (US), Magnetic Resonant Imaging (MRI) and Computerized Tomography (CT). Result analysis shows that imperceptibility of water- marked medical image is better as PSNR is above 45 dB for all types of the medical images. In addition, the robustness of the scheme is better than an existing scheme for a similar set of medical images in terms of Normalized Correlation (NC). Experimental results show that scheme is robust to geometric attacks, signal processing attacks and JPEG compression attacks. An analysis is also carried out to verify the performance of the proposed scheme to support binary watermarks with different details in it: text and logos. Moreover, the proposed scheme resulted in zero false positive rate when tested on 100 non- watermarked images.© 2017 Karabuk University. Publishing services by Elsevier B.V. This is an open access article under the CCBY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords:Blind watermarking | Fast Discrete Curvelet Transform (FDCuT) | Medical Image Security | Robustness | Telemedicine | White Gaussian Noise (WGN)
مقاله انگلیسی
7 ویژگی های شخصیتی HEXACO ، هوش فرهنگی و تطابق دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
تطابق میان فرهنگی چالشی است که گروه های مهاجر در سرتاسر جهان با آن مواجه هستند.. اگرچه وابستگی های بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و تنظیم (تطابق) میان فرهنگی به خوبی مشخص (تثبیت) شده ، در مورد شش عامل شخصیتی و تنظیم مدل HEXACO شناخت کمتری وجود دارد. علاوه بر این، تحقیقات اخیر در نظر گرفته است که (آیا) ممکن است تفاوت های فردی در هوش فرهنگی (CQ) جایگزین رفتارهای شخصیتی برای پیش بینی تنظیم شود. مطالعه ی حاضر ویژگی های شخصیتی HEXACO و چهار جنبه از هوش فرهنگی به عنوان پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی را برای یک نمونه 355 نفری از دانش آموزان (دانشجویان) بین المللی که در دانشگاه ایالت متحده تحصیل می کنند را بررسی می کند. مجموعه ای از تجزیه و تحلیل رگرسیون (برگشت) سلسه مراتبی نشان داده است که چندین جنبه از جنبه های هوش فرهنگی واریانس افزایشی در تنظیم میان فرهنگی دانش آموزان و بالاتر از ویژگی های HEXACO را در میان همه ی ابعاد تنظیم پیش بینی می کند. در مقابل ، برخی ویژگی های HEXACO واریانس افزایشی در تعامل دانش آموزان و تنظیم مربوط به مدرسه بالاتر از هوش فرهنگی را پیش بینی می کند. شناختن هوش فرهنگی و انگیزه هوش فرهنگی اعتبار معیار سازگار با درستی برای پیش بینی همه ی جنبه های تنظیم را نشان داده است. علاوه بر این ، برونگرایی مربوط به تنظیم تعامل و وجدان مربوط به تنظیم مربوط به مدرسه و بالاتر از حالت دانش آموزان در جنبه های هوش فرهنگی بود. به جای توجه به هوش فرهنگی و ویژگی های شخصیتی در درگیری ، محققان باید این مشخصات (ویژگی ها) را به عنوان مکمل در عین حال متمایز پیش بینی تنظیم (تطابق) میان فرهنگی در نظر بگیرند.
کلمات کلیدی: شخصیتی | HEXACO | هوش فرهنگی | تنظیم میان فرهنگی | دانش آموزان بین المللی
مقاله ترجمه شده
8 نیازهای حمایتی والدین فرزند مبتلا به بیماری مزمن کلیه: یک مطالعه گروه تمرکز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
پیشینه: والدین کودکان دارای بیماری مزمن کلیه (CKD) نقشی اساسی در مدیریت بیماری فرزندشان دارند. بار مسئولیت این والدین زیاد است: آنها اغلب خسته و افسرده می شوند و سطوح بالایی از استرس و کیفیت پایینی از زندگی را تجربه می کنند، چیزی که می تواند تاثیری منفی روی نتایج سلامتی فرزندشان داشته باشد. حمایت با هدف پیشگیری و کاهش بار استرس والدین، امری ضروریست. بنابراین لازم است در مورد مشکلات و نیازهای حمایتی این والدین اطلاعات مناسبی داشت.
هدف: هدف ما توصیف نیازهای حمایتی والدین در مورد مشکلاتی است که در داشتن بچه ای با CKD تجربه می کنند.
روشها: پنج مصاحبه گروه تمرکز روی والدین بچه هایی انجام می گیرد که: (1) بیماری کلیوی ارثی دارند، (2) دارای سندروم نفروتیک یا کلیوی اند، (3) دارای مشکل مزمن کبدی اند، (4) از دیالیز استفاده می کنند، و (5) پیوند کلیه داشته اند. این کودکان در بخش نفرولوژی کودکان در یک بیمارستان دانشگاهی در هلند تحت درمان هستند. داده ها به لحاظ معنایی تحلیل می شوند.
نتایج: بیست و یک والد در گروههای تمرکز شرکت می کنند. والدین نیازمند اطلاعات بیشتری در مورد CKD فرزندشان و گزینه های درمانند، و عادات و کارشان را مدیریت می نمایند. همچنین، والدین نیازمند حمایت احساسی از طرف همسر، خانواده، دوستان، همسالان و پرسنل خدمات د رمانی هستند تا به آنها کمک شود با بیماری فرزند شان کنار بیایند. به همین صورت، والدین نیازمند حمایت عملی اند تا بتوانند مراقبت و حمایت خود را در مورد مسائل مالی و حمل و نقل و در مورد حضور فرزندشان در مدرسه انجام دهند.
نتیجه: نیازهای مربوط به متعادل سازی زندگی شخصی، به ندرت توسط والدین صورت می گیرد، چون به نیازهای فرزند شان بیشتر اهمیت و اولویت می دهند. بنابراین اهمیت دارد که پرسنل خدمات درمانی به توانایی های والدین در مورد مدیریت بیماری فرزندشان توجه کرده، و روی قابلیت های آنها در تعادل سازی مسئولیت های شان به عنوان مراقبت کننده، با زندگی شخصی خودشان تمرکز نمایند.
واژگان کلیدی: فرزند | بیماری های کلیوی | ارزیابی نیازها | والدین | تحقیق کیفی | خودمراقبتی
مقاله ترجمه شده
9 Cognitive-affective regulation process for micro-expressions based on Gaussian cloud distribution
فرایند تنظیم عاطفی شناختی برای بیان میکرو براساس توزیع ابری گاوسی-2017
In this paper, we explore the process of emotional state transition. And the process is impacted by emotional state of interaction objects. First of all, the cognitive reasoning process and the micro-expressions recognition is the basis of affective computing adjustment process. Secondly, the threshold function and attenuation function are proposed to quantify the emotional changes. In the actual environment, the emotional state of the robot and external stimulus are also quantified as the transferring probability. Finally, the Gaussian cloud distribution is introduced to the Gross model to calculate the emotional transitional probabilities. The experimental results show that the model in humanecomputer interaction can effectively regulate the emotional states, and can significantly improve the humanoid and intelligent ability of the robot. This model is consistent with experimental and emulational significance of the psychology, and allows the robot to get rid of the mechanical emotional transfer process.Copyright © 2016, Chongqing University of Technology. Production and hosting by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Micro-expression | Cognitive-affective regulation | Gaussian cloud distribution | Transferring probability | Emotional intensity
مقاله انگلیسی
10 برنامه های جدید و تقاطعی آموزش کارآفرینی و نوآوری در سطح سوم آموزشی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 23 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
سرمایه داری رواج یافته است و نیازمند دانش روزافزون کارآفرینان می باشد، افراد خلاقی که قابلیت حل مسائل را به شکل نوآورانه دارند. انواع شرکتهای کارآفرین که آنها خلق می کنند می تواند اجتماعی، عمومی یا خصوصی باشد. ازطریق خلق یک شرکت کارآفرین، محصولات جدید و روشهای جدید تولید می تواند معرفی شود، بازاهای جدیدی باز شوند، منابع جدیدی از مواد خام و مواد ورودی ایجاد شود و ساختارهای جدیدی از بازار در یک صنعت خلق شود. کارآفرینی می تواند تدریس شود، سوال، چگونگی انجام این کار است. تدریس کارآفرینی باید فراتر از برنامه تجاری باشد. این کار یک شکلی را پیشنهاد می کند که بر اشتباهات یافت شده توسط نویسنده در دو مطالعه تحقیقی در سال 2008 و 2014 در برنامه های مدیریتی در دانشگاه بوگوتا غلبه می کند.
کلیدواژه ها: کارآفرینی | آموزش | دانشگاه | شرکت تجاری | خلاقیت و نوآوری
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer