دانلود و نمایش مقالات مرتبط با curves::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - curves

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب رسوب و عدم قطعیت های آنها برای فلات گاپ
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
زیرساخت های مهندسی مثل چاه های فاضلاب سطحی و پل ها معمولا" با استفاده از مفهوم منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، طراحی می شوند که فرض می کنند که اتفاق افتادن الگوها و توزیع های ته نشینی به ازنظر فضایی درداخل ناحیه آبریزگاه مشابه هستند و درسرتاسر بازه عمر زیرساخت های (ثابت و ساکن)، بی تغییر باقی می مانند. برمبنای این قضیه که تغییرات آب و هوایی، تغییرپذیری فضایی و موقتی الگوهای ته نشینی را تغییر خواهند داد و عدم دقت در تخمین منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، ممکن است اتفاق بیفتد. همینطور قبل از تولید منحنی های شدت – مدت زمان – تناوب، تحلیل گرایشات بیشینه ته نشینی سالانه، واجب است. هدف این مطالعه تخمین شدت های ته نشینی و عدم قطعیت های آنها (حدهای پایین و بالا) برای مدت زمان های 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2، 4 و 6 ساعت و دوره های بازگشت 2، 10، 25، 50 و 100 ساله در فلات گاپ در شمال استان کیپ در آفریقای جنوبی با استفاده از توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده است. بیشینه ته نشینی سالانه از داده های بلند مدت ته نشینی (1918 تا 2014) برای چهار ایستگاه هواسنجی (پست ماسبرگ، دوگلاس، کورومان و گروبلرشوپ) که از خدمات آب و هوایی آفریقای جنوبی منبع می گیرند استخراج شد. به صورت میانگین، بالاترین شدت های ته نشینی تخمین زده شده برای این فلات دارای محدوده ای از 2/4 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان طوفان 6 ساعته تا 8/55 میلیمتر بر ساعت برای 125/0 ساعت در دوره زمانی بازگشت 2 ساله بود. در دوره بازگشت 100 ساله، این شدت دارای محدوده ای از 3/13 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 6 ساعت تا 5/175 میلیمتر بر ساعت برای مدت زمان 125/0 ساعت بود. حد پایین عدم قطعیت دارای محدوده ای از 7/11% در دوره بازگشت 2 ساله تا 26% در دوره بازگشت 100 ساله و از 8/12% تا 4/58% برای حد بالایی برای دوره های بازگشت مربوطه بود. این روش می تواند به صورت فرمول سازی خط مشی برای طراحی فاضلاب سطحی و زیرساخت های مدیریت سیلاب در فلات گاپ یکپارچه سازی شود، جاییکه معدنکاری، فعالیت اقتصادی اصلی است.
کلیدواژه ها: منحنی های شدت | مدت زمان – تناوب رسوب | سطوح عدم قطعیت | تابع توزیع مقدار نهایی تعمیم داده شده | فلات گاپ
مقاله ترجمه شده
2 A bio-signal based framework to secure mobile devices
یک چارچوب مبتنی بر سیگنال زیستی برای محافظت از دستگاه های تلفن همراه-2017
Nowadays, mobile devices are often equipped with high-end processing units and large storage space. Mobile users usually store personal, official, and large amount of multimedia data. Security of such devices are mainly dependent on PIN (personal identification number), password, bio-metric data, or gestures/patterns. However, these mechanisms have a lot of security vulnerabilities and prone to various types of attacks such as shoulder surfing. The uniqueness of Electroencephalography (EEG) signal can be exploited to remove some of the drawbacks of the existing systems. Such signals can be recorded and transmitted through wireless medium for processing. In this paper, we propose a new framework to secure mobile devices using EEG signals along with existing pattern-based authentication. The pattern based authentication passwords are considered as identification tokens. We have investigated the use of EEG signals recorded during pattern drawing over the screen of the mobile device in the authentication phase. To accomplish this, we have collected EEG signals of 50 users while drawing different patterns. The robustness of the system has been evaluated against 2400 unauthorized attempts made by 30 unauthorized users who have tried to gain access of the device using known patterns of 20 genuine users. EEG signals are modeled using Hidden Markov Model (HMM), and using a binary classifier implemented with Support Vector Machine (SVM) to verify the authenticity of a test pattern. Verification performances are measured using three popular security matrices, namely Detection Error Trade- off (DET), Half Total Error Rate (HTER), and Receiver Operating Characteristic (ROC) curves. Our experiments revel that, the method is promising and can be a possible alternative to develop robust authentication protocols for hand-held devices.1.
Keywords:Security of mobile devices | EEG | Authentication | Security | HMM | SVM
مقاله انگلیسی
3 مدل سازی ریاضی هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل همگن: تاثیر تخلخل و مفاهیم در انتقال زیرسطحی آلاینده ها
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
جریان سیال در محیط متخلخل، فرآیند مهمی است که تاثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارد. در این مقاله با استفاده از تکنولوژی مدل سازی ریاضی به بررسی اثر تخلخل بر هدایت هیدرولیکی متخلخل همگن پرداخته شد. مدل تحلیلی ساده¬ای برای پیش بینی منحنی هدایت هیدرولیکی اشباع از مقادیر تجربی تخلخل توسط نمودار حاصل از MATLABپیشنهاد شد. داده های مورد نیاز مدل سازی شد از آزمایش های آزمایشگاهی پیشین به دست آمد، که در آن پارامتر هد ثابت نفوذسنج با تعیین حجم جریان و تخلخل به روش حجمی مشخص شد. مدل برای دستیابی به اثرات مقادیر جدید تخلخل در هدایت هیدرولیکی محیط متخلخل استفاده شد. نتایج نشان داد که در تخلخل بیش از 0.1، هدایت هیدرولیکی به صورت خطی افزایش می¬یابد. اما، در مقادیر کمتر از 0.1 ، هدایت هیدرولیکی مقدار ثابتی دارد. مدل پیشنهادی با مدل تجربی موجود، بر اساس داده های اندازه گیری¬شده¬ی پنج نمونه (5) خاک مورد مقایسه قرار گرفت. واضح است که مدل جدید در شرایط بهتر نسبت به مشاهدات کارهای پیشین است. ارزیابی و قابلیت اجرای روش پیشنهادی به اختصار مورد بحث قرار گرفت.
کلید واژه ها: هدایت هیدرولیکی اشباع | فرمول تجربی | تخلخل
مقاله ترجمه شده
4 تأثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس‌های متورم شونده
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
خاک‌های متورم شونده به دلیل نوسانات رطوبت دچار تغییر حجم زیادی می‌شوند وآسیب شدیدی به سازه‌های سبک وزن وارد می‌کنند. در این تحقیق، تلاش می‌کنیم تا خاک‌های متورم شونده را برای ارتقای خواص تورمی، سختی و میرایی شان با خاکستر بادی رده c تثبیت کنیم. درصد خاکستر بادی بین 5 تا 20 درصد وزن خشک خاک متغیر بود. جهت تعیین خواص دینامیکی ازجمله مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) و هم چنین ضریب پوآسون (v) خاک‌های متورم شونده اصلاح نشده و اصلاح شده با خاکستر بادی سری آزمایش‌های ستون تشدید یک سر گیردار انجام گردید. پیش از آزمایش، نمونه‌ها در اتاقی مرطوب به مدت 1، 7 و 28 روز برای عمل آوری نگهداری شدند. شاهد بودیم که مدول برشی خاک رس متورم شونده افزایش و نسبت میرایی نظیرش با افزایش درصد خاکستر بادی کاهش یافته است. زمان عمل آوری در عمل تأثیر ناچیزی بر مدول برشی و نسبت میرایی نرمال شده نمونه‌های اصلاح شده دارد. در این تحقیق، برای منحنی‌های کران بالا و پائین تقلیل مدول برشی نرمال شده رس‌های تثبیت شده معادله‌ای تعمیم یافته پیشنهاد می‌گردد. هم چنین، یک روش طراحی اقتصادی براساس خواص دینامیکی ارتقایافته خاک رس برای دستگاه ارتعاش عمودی پیشنهاد خواهد شد.
کلیدواژه‌های مولف: خاک‌های متورم شونده | خاکستر بادی | مدول برشی | نسبت میرایی | مدت عمل آوری | آزمایش ستون تشدید
مقاله ترجمه شده
5 Organic Rankine Cycle coupling with a Parabolic Trough Solar Power Plant for cogeneration and industrial processes
رانکین آلی جفت کننده چرخه با یک کارخانه تولید انرژی خورشیدی سهمی وار برای فرآیندهای تولید همزمان و صنعتی-2016
Over the last 25 years solar power plants based on parabolic trough concentrators have been developed for the commercial power industry. On the other hand, in recent years, a way to harness the solar energy is to cogenerate through Concentrated Solar Power (CSP) technology coupled to an Organic Rankine Cycle (ORC) with potential applications to industrial processes. In this work we present a study of a small CSP plant coupled to an ORC with a novel configuration since useful energy is directly used to feed the power block and to charge the thermal storage. In order to analyze this novel configuration we consider a case study with cogeneration applied to textile industrial process at medium temperature. It turns out that this configuration reduces the size of the thermal storage disposal. The performance of the solar power plant was simulated with TRNSYS to emulate real operating conditions. We show the design, study and simulation results, including the production and efficiency curves for our load profile. Our results show that our system is a promising option for applications to medium temperature processes where electrical and heat generation is required.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.1.
Solar field size | Performance simulation | Industrial process cogeneration | Concentrated solar energy | TRNSYS
مقاله انگلیسی
6 هماهنگی منحنی های افقی و قوس قائم در جاده های روستایی دولاینه: مطالعه ی شبیه ساز رانندگی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
دستورالعمل های طراحی هندسی بزرگراه برای چندین کشور، پیشنهاداتی را برای هماهنگی منحنی های افقی دارای تداخل با منحنی های قوس قائم (ترکیبات قوس) برای اجتناب از پیکربندی هایی که اثرات نوری نامطلوبی ایجاد نموده و ایمنی را کاهش می دهند، فراهم نمود. چنین پیشنهاداتی از مطالعات مبتنی بر ترسیم دورنمای جاده حاصل می شود. این روش ترسیم با توجه به شبیه سازی دورنمای بزرگراه برای راننده حین عمل پویای رانندگی، به شدت محدود می شود. روش های تعاملی شبیه سازی رانندگی برای این اهداف کارآمدتر تلقی می شوند.
این پژوهش نتایج مطالعه ای را گزارش می کند که با استفاده از شبیه ساز تعاملی رانندگی جهت ارزیابی اثرات رفتاری سرعتی راننده در ارتباط با پیکربندی های مختلف ترکیبات قوس و منحنی های غیرترکیبی در زمین-های مسطح دارای همان ویژگی های منحنی های افقی ترکیبات قوس (منحنی های مرجع) انجام گرفت. رفتارهای سرعتی رانندگان در امتداد انتقال خم مماس بر ترکیبات قوس و منحنی های مرجع ثبت شد. سرعت در مماس تقرب، سرعت در نقطه ی میانی منحنی افقی و بیشینه ی کاهش سرعت (MSR)، تفاوت میان بیشینه ی سرعت در 200 متر آخر مماس تقرب و کمینه ی سرعت در نیمه ی اول منحنی افقی، مورد بررسی قرار گرفت. MANOVA تکرارشونده ی یکطرفه جهت تشخیص اینکه آیا رفتار سرعتی راننده روی منحنی افقی تحت تأثیر پیکربندی های مختلف ترکیبات قوس و منحنی های مرجع قرار دارد یا خیر، انجام شد.
نتیجه ی اولیه این بود که در ترکیبات پیشنهادی قوس، رفتار سرعتی راننده در هیچ یک از شیوه هایی که به لحاظ آماری بطور قابل توجهی متفاوتند با منحنی های مرجع تفاوتی ندارد. در حالیکه ترکیبات قوس بحرانی (پیکربندی هایی که بایستی از آنها اجتناب کرد) مقادیر بالای بیشینه ی کاهش سرعت در امتداد انتقال خم مماس را موجب می شود، به این امر واکنش راننده به یک برداشت نادرست از هم ترازی جاده گفته می شود. بنابراین این نتیجه اثربخشی دستورالعمل های طراحی جاده را برای هماهنگی منحنی های افقی و منحنی های قوس قائم تصدیق می کند.
کلمات کلیدی: شبیه ساز رانندگی | ایمنی جاده | رفتار راننده | منحنی های ترکیبی.
مقاله ترجمه شده
7 Monotonic sequences for image enhancement and segmentation
توالی یکنواخت برای بهبود و تقسیم بندی تصویر-2015
Both image enhancement and image segmentation are important pre-processing steps for various image processing fields including autonomous navigation, remote sensing, computer vision, and biomedical image analysis. Both methods have their merits and their short comings. It then becomes obvious to ask the question: is it possible to develop a new better image enhancement method which has the key elements from both segmentation and image enhancement techniques? The choice of the threshold level is a key task in image segmentation. There are other challenges of image segmentation. For example, it is very difficult to perform the image segmentation in poor data such as shadows and noise. Recently, a homothetic curves Fibonacci-based cross sections thresholding has been developed for the de-noising purposes. Is it possible to develop a new image cross sections thresholding method, which can be used for both segmentation and image enhancement purposes? This paper a) describes a unified approach for signal thresholding, b) extends cross sections concept by generating and using a new class of monotonic, piecewise linear, sequences (slowly or faster growing than Fibonacci numbers) of numbers; c) uses the extended sections concept to the image enhancement and segmentation applications. Extensive experimental evaluation demonstrates that the newly proposed monotonic sequences have great potential in image processing applications, including image segmentation and image enhancement applications. Moreover, study has shown that the generalized cross techniques are invariant under morphological transformations such as erosion, dilation, and median, able to be described analytically, can be implemented by using the look up table methods. Keywords: Binary signals | Thresholding | Image enhancement | Fibonacci thresholding | Image segmentation
مقاله انگلیسی
8 تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار با فرض‌های ناهمسان‌گرد مختلف
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
ایجاد سوراخ لبه‌دار که یک عملیات تولیدی در جهت ایجاد برجستگی یک‌دست (شبیه یقه) محیط سوراخی در یک صفحه فلزی است ، مورد بررسی قرار می‌گیرد . در این مقاله ، نمونه صفحه از جنس آلیاژ آلومینیوم سری 1000 با ضحامت 2 mm که به فراوانی در کاربردهای صنعتی به کار می‌رود مد نظر است . فرآیند به وسیله شبیه‌سازی‌های عددی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با داده‌های تجربی مقایسه می‌شود . مدل‌های سه بُعدی الاستیک - پلاستیک المان محدود با استفاده از فرض‌های ناهمسان‌گرد (برای مثال همگرایی ، نرمال و ناهمسان‌گرایی عمودی) و بر اساس معیار تسلیم همگرا (von Mises) و معیار تسلیم ناهمسان‌گرد (Hill 1948) مورد استفاده قرار گرفتند . برای فرض ناهمسان‌گرایی عمودی ، دو روش برای محاسبه مقدار r به کار برده شدند (برای مثال اندازه‌گیری مستقیم کرنش‌ها و برازش بر منحنی تنش – کرنش) . آزمایشاتی برای تعیین دقت عددی فرض‌های مختلف ناهمسان‌گرد انجام شد . مشخص شد که مدل‌سازی انجام شده بر اساس فرض ناهمسان‌گردی عمودی و با r مشخص شده از طریق برازش منحنی تنش – کرنش ، با دقت بالایی نتایج آزمایش‌ها را پیش‌بینی می‌کند (برای مثال خطای گردی ، نازک‌سازی ، نیروی سوراخ کردن ، مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . با این وجود ، مدلی عددی بر اساس فرض ناهمسان‌گرایی نرمال نیز می‌تواند برای پیش‌بینی دقیق پارامترهای شکل‌دهی مناسب باشد (برای مثال نیرو سوراخ کردن و مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . در نتیجه ، استفاده از معیار تسلیم Hill 1948 می‌تواند منجر به نتایج دقیقی برای اکثر پارامترهای هندسی و شکل‌دهی و امکان طراحی دقیق بسیاری از قطعات با استفاده از فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار شود .
کلمات کلیدی: شکل دهی ورق | حفره له دار | المانهای محدود | ناهمسانگردی پلاستیکی | خطای حلقوی
مقاله ترجمه شده
9 A measure of perceived performance to assess resource allocation
اندازه گیری عملکرد درک شده برای ارزیابی تخصیص منابع-2015
Performance measurement is a key issue when a company is designing new strategies to improve resource allocation. This paper offers a new methodology inspired by classic importance–performance analysis (IPA) that provides a global index of importance versus performance for firms. This index compares two rankings of the same set of features regarding importance and performance, taking into account underperforming features. The marginal contribution of each feature to the proposed global index defines a set of iso-curves that represents an improvement in the IPA diagram. The defined index, together with the new version of the diagram, will enable the assessment of a firm’s overall performance and, therefore, enhance decision making in the allocation of resources. The proposed methodology has been applied to a Taiwanese multi-format retailer and managerial perceptions of performance and importance are compared to assess the firm’s overall performance. Keywords: Performance evaluation | Reasoning under uncertainty | Fuzzy operator | Similarity index
مقاله انگلیسی
10 تجزیه و تحلیل HPLC-PDA مهار کننده های ACE، هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در طراحی آزمایش ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
روش کروماتوگرافی مایع ساده، سریع، دقیق و حساس با عملکرد بالا برای اندازه گیری همزمان مهار کننده های ACE با هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در فرمولاسیون های دارویی توسعه داده شده است. طراحی آزمایش (DOE) با استفاده از طراحی تركيب مرکزی (CCD) برای تسهیل توسعه روش و بهینه سازی آن استفاده شد. فاز متحرک استفاده از روش پاسخ سطحي با استفاده از نرم افزار کارشناس طراحی بهینه سازی شده است. جداسازی کروماتوگرافی در ستون Hypersil -Gold C18 (100•4.6 mm، 3lm، Thermo Fisher Scientific, USA) در 25 C به دست آمد. فاز متحرک 58٪ بافر (5mM) KH2PO4، حاوی تريتيلامين (0.25ml/L) 25% استونیتریل و 17٪ متانول (با pH تنظیم شده0.1 ± 2.8) بود. تجزیه و تحلیل در 215 نانومتر انجام شد. نرخ جریان فاز متحرک 1.0 ml/min و حجم تزریق10µl بود. روش از نظر خطی، محدودیت های سنجش کمی و تشخیص، دقت، استحکام و نیرومندی بر اساس دستورالعمل کنفرانس بین المللی هماهنگ سازي (ICH) اعتبار سنجي شد. منحنی هاي کالیبراسیون (برای لیزینوپریل، هیدروکلروتیازید، کاپتوپریل، ايميداپريل، پريندوپريل، اينداپاميد و تراندولاپریل) در محدوده غلظت 5- 35 µg/ml خطی بود. حد تشخیص و حد سنجش کمی برای داروهای تجربی در محدوده 0.03-0.61 و 0.08-1.84µg / ML بود.
کلید واژه ها: HPLC | مهارکننده های ACE | هیدروکلروتیازید | اینداپامید | طراحی آزمایشات (DOE) | طرح مرکب مرکزی
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer