دانلود و نمایش مقالات مرتبط با open innovation::صفحه 1

20 درصد تخفیف مقالات به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

20% تخفیف مقالات ترجمه شده به مناسبت فرا رسیدن نوروز 97 از 2 فروردین تا 25 فروردین

آرشیو مقالات
ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
تمامی مقالات ترجمه شده ، انگلیسی و کتاب های این سایت با دقت تمام انتخاب شده اند. در انتخاب مقالات و کتاب ها پارامترهای جدید بودن، پر جستجو بودن، درخواست کاربران ، تعداد صفحات و ... لحاظ گردیده است. سعی بر این بوده بهترین مقالات در هر زمینه انتخاب و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گیرد. ضمانت ما، کیفیت ماست.
نرم افزار winrar

از نرم افزار winrar برای باز کردن فایل های فشرده استفاده می شود. برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود

پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
نتیجه جستجو - open innovation

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 The performance implications of leveraging internal innovation through social media networks: An empirical verification of the smart fashion industry
پیامدهای عملکرد اعمال نفوذ نوآوری داخلی از طریق شبکه های رسانه های اجتماعی: یک اثبات تجربی از صنعت مد های هوشمند-2017
Despite rigorous empirical research exploring the changes in innovation dynamics triggered by Social Media Net works (SMNs), the benefits coming from the use of these digital platforms for knowledge search in innovative activities for small to medium enterprises (SMEs) are still unexplored. Customers become the new trailblazers. Thus, by adopting a customer led innovation perspective, this paper seeks to measure the effect on return on in vestment (ROI) of the use of SMNs as external drivers for supporting internal innovation search processes. On the basis of the extant literature on information system and social network analysis, the research describes and eval uates the multidimensional activities interwoven into the open innovation process, driven by integrating the five constructs of structural dimension, relational behaviour, cognitive dimension, knowledge transfer, and legitimi zation into our hypothesised conceptual model. Empirical research was conducted via the Classification Regression Tree (CART) on a sample of 2548 SMEs be longing to the fashion industry and based in Italy and in the United Kingdom. This study is of importance to ac ademics and practitioners due to the increasing significance taken on by the adoption of social media networks in the fashion industry to improve innovation search. Recommendations are made to fashion managers and social media experts to support the planning and development of new products and services. New contributions are of fered to the innovation and knowledge management literature. In addition, theoretical implications and avenues for future research are also considered.
Keywords: SMEs | Fashion industry | Social media networks | Return on investment | Knowledge search | Innovation
مقاله انگلیسی
2 Where and how to search? Search paths in open innovation
از کجا و چگونه به جستجو؟ مسیر جستجو در نوآوری باز-2016
Article history:Received 3 September 2012Received in revised form 22 August 2015 Accepted 23 August 2015Keywords: Search space Search heuristicsOrganizational search Innovation intermediaries Problem framing Boundary spanningSearch for external knowledge is vital for firms’ innovative activities. To understand search, we propose two knowledge search dimensions: search space (local or distant) and search heuristics (experiential or cognitive). Combining these two dimensions, we distinguish four search paths – situated paths, analogical paths, sophisticated paths, and scientific paths – which respond to recent calls to move beyond “where to search” and to investigate the connection with “how to search.” Also, we highlight how the mechanisms of problem framing and boundary spanning operate within each search path to identify solutions to technology problems. We report on a study of 18 open innovation projects that used an innovation inter- mediary, and outline the characteristics of each search path. Exploration of these search paths enriches previous studies of search in open innovation by providing a comprehensive, but structured, framework that explains search, its underlying mechanisms, and potential outcomes.© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Search space | Search heuristic | Organizational searc | Innovation intermediaries | Problem framing | Boundary spanning
مقاله انگلیسی
3 The relationship between technology, business model, and market in autonomous car and intelligent robot industries
ارتباط بین فناوری، مدل کسب و کار، و بازار در ماشین مستقل و صنعتی ربات هوشمند-2016
This study develops a new innovation diagram based on three elements — technology–business model (BM)– market — for characterizing the knowledge-based economy and open innovation. It identifies the relationship between technology, business model, and market through analysis of in-depth interviews with Korean firms that belong to the autonomous car and intelligent robot industries at first. It develops the Casual Loop Diagram based on the dynamic relationships between technology–BM–market. In developing this diagram, regulations, standards, and leading firm effects were considered which were caught at the interviews. The technology–BM–market system causal loop diagram was proven through the analysis of technology, and business model patent statistics, and the reference and citation networks among these patents from worldwide in 2 industries. It identifies the importance of the business model in addition to 3 factors identified in this research, the leading firm effect, standardization, and regulation. The research suggests new market increase strategies and policies which are based on technology–BM–market diagram in technology intensive industries such as autonomous car and intelligent robot industries.
Keywords: Technology–BM–market causal loop diagram | Open innovation | Autonomous car | Intelligent robot
مقاله انگلیسی
4 گرفتن ظرفیت اتخاذی : مفاهیم ، موارد تعیین کننده ، ارزیابی شیوه ها و نقش در نوآوری آزاد
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
ظرفیت جاذب (ACAP) شرکت را قادر به تنظیم برای یک محیط در حال تغییر سریع کرده و سود رقابتی مشخصی را بدست می آورد. این مقاله با بدنه دانش موجود در زمینه ACAP با ارائه یک مرور مقالات علمی جامع از نگرشهای مفهومی گوناگون ساختاری ، موارد تعیین کننده آن ، محصولات ، و نتایج مثبت و منفی استفاده از شیوه های ارزیابی چشم انداز ها و ، گرایش به محصول و گرایش به ورودی مشارکت میکند. پیشنهاداتی برای ساخت ACAP برپایه سنجش نوآوری انجمن (CIS) که به طور عملی برای بخش مفهومی مقاله نمایش داده شده است. اضافه بر این ، جمع نمودن مفاهیم ظرفیت جاذب و نوآوری باز ( که هنوز در مقالات کم هستند) یک چشم انداز جدید را بر نقش ظرفیت جاذب در باز کردن فرآیند نوآوری را مهیا میکند. این درک هردو پیشنهادات مرتبط باهم را پیشرفت میدهد. این مقاله همچنین مسائل کلیدی و فرمولهای راستاهای تحقیق آینده را برای بهبود ویژگیهای چند سطحی ظرفیت جاذب شناسایی میکند.
کلمات کلیدی: جذب دانش | توانایی | نوآوری باز
مقاله ترجمه شده
5 قابلیت های سازمانی و کارایی های رسانه اجتماعی برای نوآوری باز در دولت ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
در سال های اخیر توسعه یک تحول فن آوری جدید موجب برانگیزش علاقه زیادی از علم و عمل یعنی: رسانه اجتماعی گشته است. رده بندی کردن انواع مختلفی از کاربردهای آنلاین که در آن کاربران می توانند محتوا را ایجاد، ویرایش و اشتراک گذاری کنند، رسانه های اجتماعی از این قابلیت برخوردار هستند که شکل های جدیدی از تعامل با دیگران را موجب شوند. در حال حاضر سازمان ها ارتباط آن را شناسایی و شروع به اعمال نفوذ روی آن می کنند. علاوه بر این، سازمان ها نقش نوآوری خدماتی را بعنوان محرکی اصلی برای رشد اقتصادی و مزیت رقابتی شناسایی می کنند. علیرغم این، هر چند که رسانه اجتماعی باعث می شود تا سازمان ها با مشتریان خودشان در تعامل باشند، اما هنوز هم پتانسیل جهت استفاده از آن برای بهبود فعالیت های نوآوری خدمات تقریبا بهره برداری نشده است. بنابراین، هدف این مقاله ارائه چارچوبی جهت حمایت کردن استفاده از کارایی های رسانه اجتماعی برای نوآوری در خدمات می باشد. قابلیت کاربردی آن در حوزه ی «دولتی» بررسی می شود. بر اساس سازه های تئوریکی تحلیلی مفهومی ارائه می شود، در حوزه مخصوصی بررسی می شود و توسط تحقیقات آتی بالقوه و مفاهیم برای تئوری و عمل تکمیل می شود.
کلمات کلیدی: نوآوری | نوآوری باز | قابلیت های نوآوری | دولت | دولت الکتونیک | کارایی های رسانه اجتماعی.
مقاله ترجمه شده
6 نوآوری جمعی : روشی جدید برای مقابله با چالش های القاء شدة جامعه مطالعه موردی در بخش شیرینی پذیری هلند
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
از آنجا که بسیاری از مشکلات امروزی در حال تبدیل پیچیده شدن می باشند، شیوه ما برای جستجو و مدیریت نوآوری برای حل این مشکلات هم باید دارای ابتکاری تازه باشد. رویکرد «نوآوری جمعی» را برای مقابله با این نوع مسائل بدسرشت(wicked problem) مطرح می نماییم، این رویکرد مستلزم اطلاعت ورودی از طرفین بسیار متفاوت می باشد. علاوه بر این، در نوآوری جمعی، تعریف فضای چاره سازی بسیار مهم می باشد، اما برای جستجوی راه حل های نوآورانه و خلاق ناشی از طیف گسترده ای از زوایا به زمان نیاز دارد. مطالعه موردی در بخش نانوایی هلندی این رویکرد را نشان می دهد و اثبات می نماید که این رویکرد موجب ایجاد نتایجی بهتر از دیگر رویکردهای نوآوری ، از جمله نوآوری باز و مهندسی جمعی می شود. در این رویکرد، نقش تسهیل کننده فرایند نوآوری جمعی بسیار حیاتی می باشد. همچنین، ما رویکردی احتمالی را برای نوآوری اتخاذ می نماییم و این بدان معناست که رویکرد نوآوری جمعی برای هر مشکل و چالش در نوآوری مناسب نمی باشد، بلکه صرفاً برای آن دسته از این مشکلات مناسب است که دارای ابعاد زیادی می باشد (فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی).
واژه های کلیدی: نوآوری جمعی | بخش نانوایی | هلند | نوآوری باز | اقتضایی
مقاله ترجمه شده
7 نقش اعتماد در شبکه های نوآوری
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
شبکه های نوآوری، صورتی نوآوری باز می باشند که می توان آنها را با شکل بندی ها یا سنخ شناسی های گوناگون اجرا نمود. شکلی که برخی از قدرت ها در بازار به دست آورده اند، دانش میانجی یا شرکتی مرکزی می باشدکه در مالکیت فکری مبادرت به ایجاد بازار دو سویه می نمایند(روچت و تیرول، 2004). این مقاله شیوه اعتمادی را بررسی می نماید که می تواند نقش های نهادی زیادی داشته، برای عملیات موفقیت آمیز شبکه های نوآوری و به ویژه شرکت های مرکزی حیاتی باشد. از مطالعه موردی صنعت خودرو برای بررسی نقش اعتماد در شبکه های نوآوری استفاده شده است.
واژه های کلیدی: شبکه نوآوری | نوآوری باز | اعتماد | اعتبارسنجی فن آوری | نوپا | مدیر عامل | بازارهای دو سویه | صنعت اتومبیل.
مقاله ترجمه شده
موضوعات
footer